Lore
Jumalaopas

Kuva

Tervetuloa Jumalaoppaaseen! Jumalaopas on opas, joka kertoo sinulle lähes kaiken mahdollisen tiedon tunnetuista ja vähemmän tunnetuista jumalista. Olit sitten uusi tarinaan tutustuja tai tarina-asiantuntija, tästä oppaasta pitäisi löytyä paljon mielenkiintoisia asioita.

Koska RuneScapen tarinaan tulee jatkuvasti lisää tarinapäivityksiä, myös opas päivittyy jatkuvasti. Tiedot kaikista päivityksistä löytyy täältä.Yleistä tietoa jumalista

Jumaluus

Tunnnemme useita jumalia ja tiedämme heistä hyvin paljon useita asioita, mutta emme kuitenkaan tiedä vielä tarkkaa jumaluuden määritelmää.Tiedämme, että jumalat ovat kuolemattomia ja hyvin voimakkaita olentoja, mutta siinä voi hyvinkin olla muitakin kriteerejä joiden pitää täyttyä.

Kaikki tavalliset jumalat ovat olleet joskus kuolevaisia. Tunnetuin tapa tulla jumalaksi on tappaa toinen jumala, jolloin jumalaenergia vapautuu ja siirtyy tappajalle. Joillain vanhempien jumalien artefakteilla voi myös tulla jumalaksi, mutta emme tiedä tästä tarkkoja yksityiskohtia. Kun kuolevainen tulee jumalaksi, hän saa paljon uusia voimia ja tietoisuutta. Tällöin myös hänen fyysinen olemuksensa muuttuu siten, että lajin erikoisominaisuudet vahvistuvat.

Jumalilla on useita erilaisia voimia, mutta ne saattavat vaihdella jumalittain. Useimmilla jumalilla on kyky muuttaa ulkonäköään ja kokoaan. Tälle on tietenkin rajoituksensa. Maksimikoko johon jumala voi tulla riippuu hänen voimistaan. Voimakkaimmilla jumalilla on myös kyky luoda itsestään heikompia 'kopioita', joita he pystyvät ohjaamaan. He käyttävät näitä yleensä seuraajiensa kanssa kommunikoimiseen.

Jumalilla on yleensä aina kiinteä fyysinen muoto, josta he eivät voi "lähteä", eli he eivät ole henkiolentoja. Zaros on tästä ainoa poikkeus. Jos jumala on jollain tavalla päässyt irti ruumiistaan, hän on silloin hyvin heikentyneessä tilassa ja tarvitsee uuden ruumiin.

Jumalat eivät ole täysin kuolemattomia. Jumalat eivät näytä kuolevan luonnollisista syistä, mutta muilla tavoilla se on mahdollista. Yleensä jumalan tappamiseen käytetään vanhimpien jumalien artefakteja, koska ne ovat eräitä voimakkaimpia esineitä mitä löytyy. Ne eivät ole kuitenkaan ainoa tapa tappaa jumala. On olemassa muitakin voimakkaita asioita, jotka riittävät jumalan tappamiseen.

Kun jumala kuolee, hänen ruumiinsa kivettyy useimmissa tapauksissa paikoilleen. Toisin kuin kuolevaisilla, jumalien sielu ei voi mennä tuonpuoleiseen. Sen sijaan sen energiat leviävät lähiympäristöön. Jos paikalla on jokin muu henkilö, hän voi saada osan tästä energiasta itselleen ja siten mahdollisesti tulla jumalaksi.

Jumaluuden asteet

Jumalia on hyvin monen vahvuisia, ja heidät on mahdollista luokitella sen mukaan seitsemäään eri ryhmään. Vaikka jumala on toista matalammalla tasolla, se ei tarkoita että hän olisi toista jumalaa heikompi taistelemisessa, seuraajien lukumäärässä tai jossain muussa asiassa. Nämä "voimakkuuden asteet" antavat vain jonkinlaisen kuvan heidän kokonaisvoimakkuudestaan. Kannattaa ottaa huomioon, että ylemmän asteen jumalat pystyvät useimmiten tekemään samat asiat, kuin matalammat asteet, vaikka sitä ei erikseen mainittaisikaan.

1. Vanhimmat jumalat: Jas, Ful, Wen, Bik, Mah
Vanhimmat jumalat ovat ainoat henkilöt, jotka pystyvät luomaan elämää ja maailmoja tyhjästä. He ovatkin luoneet koko maailmankaikkeuden. He pystyvät luomaan artefakteja, joilla he pystyvät kanavoimaan voimiaan tarkemmin. He voivat halutessaan laskea voimatasoaan, jolloin he vaipuvat horrokseen. He ovat merkittävästi voimakkaampia kuin kaikki muut jumaluusasteet.

2. Ylijumalat: Zaros, Seren, Guthix †
Ylijumalat eivät pysty luomaan elämää tyhjästä, mutta he pystyvät luomaan olemassaolevasta elämästä mutaatioita, jolloin he pystyvät luomaan uusia elämänmuotoja. He pystyvät manipuloimaan maailman sielua, anima mundia. Heillä on myös kyky poistua ruumiistaan, vaikkakin heikkenevät siitä merkittävästi.

3. Ylemmät jumalat: Saradomin, Jododu Otoku † (Bandos ennen heikkenemistään)
Yläjumalat pystyvät vaikuttamaan koko mantereen kokoisille alueille rakentavasti tai tuhoisasti sekä manipuloimaan muita jumalia taikuuden avulla.

4. Kokeneet jumalat: Armadyl, Zamorak, Tuska, Bandos †, Skargaroth † (Saradomin ennen Lumbridgen taistelua)
Kokeneet jumalat pystyvät manipuloimaan elementtejä ja taikuutta suurella mittakaavalla sekä avaamaan portaaleja muihin maailmoihin. He pystyvät myös luomaan itseään heikompia fyysisiä ruumiillistumia, joita he pystyvät ohjaamaan.

5. Kokemattomat jumalat: Tumeken, Elidinis, Marimbo, Brassica Prime
Viidennen asteen jumalat ovat heikoimpia "kokonaisia" jumalia. He pystyvät muuttamaan kokoaan isommaksi tai pienemmäksi halutessaan - maksimikoko riippuu jumalan voimakkuudesta. Guthixin säädökset vaikuttivat melkein kaikkiin heistä, Brassica prime ollen ainoana poikkeuksena.

6. Demijumalat: Icthlarin, Amascut
Demijumaliin kuuluvat jumalien lapset. He ovat voimiltaan tavallisia kuolevaisia voimakkaampia, mutta eivät kuitenkaan yllä viidennen asteen jumalien tasolle. He pystyvät luomaan pieniä portaaleja muihin maailmoihin, joiden avulla he voivat tuoda pieniä ryhmiä muista maailmoista. He pystyvät manipuloimaan kuolevaisia tahtonsa alle. Guthixin säädökset eivät vaikuta heihin.

7. Jumalien ruumiillistumat: Het, Apmeken, Crondis, Scabaras, Bandos avatar
Seitsemänteen asteeseen kuuluvat eri jumalien ruumiillistumat. Näihin ruumiillistumiin jumalan on täytynyt siirtää osa omista voimistaan. Toisin kuin muut jumalat, heillä ei ole vapaata tahtoa. Heidän täytyy totella luojansa käskyjä. Osalla heistä voi olla oma mieli, mutta osa taas on suoraan luojansa vaikutuksen alaisena, kuten esimerkiksi Bandos avatar. He elävät ikuisesti eivätkä ole Guthixin säädöksien vaikutuksen alaisina. Monet kuolevaiset voivat yltää voimiltaan tälle tasolle, mutta siihen luokitellaan yleisesti vain jumalien luomat ruumiillistumat.

Jumalien uskonnot

Useimmilla jumalilla on oma uskontonsa. Uskonnolla tarkoitetaan yleensä asioita joita jumalat edustavat ja opettavat seuraajilleen. He haluavat levittää näitä ajattelutapoja muille. Useimmiten jumalat itse noudattavat omia opetuksiaan, mutta näin ei kuitenkaan ole aina.

Uskonnoista on tärkeä muistaa, että niitä voi tulkita hyvin monella tavalla. Jotkin voivat tulkita niitä erittäin tiukkoina, jotkut hieman löysemmin ja osa voi muuttaa ne ihan erilaisiksi. Kaikki jumalien seuraajat ovat erilaisia, eikä heitä voi tuomita heti heidän uskontonsa perusteella. Joskus jopa kaikilla jonkun jumalan seuraajilla saattaa olla väärä käsitys heidän jumalansa tahdosta.

Tässä oppaassa käsitellään useimpien jumalien uskontoja. Niiden tarkoituksena on kertoa niiden ydinajatukset ja selittää ne. On kuitenkin tärkeä huomauttaa, että uskonnot voivat muuttua ajan mittaan ja niistä on olemassa monia tulkintoja.

Jumalien yhteistä historiaa

Jumalilla oli suuri vaikutus Gielinoriin (RuneScape-planeetan "oikea" nimi) ensimmäisellä, toisella ja kolmannella kaudella. Niinä aikoina jumalat kävelivät maanpäällä ja olivat suorassa yhteydessä seuraajiinsa. Kolmannen kauden alussa jumalat aloittivat koko Gielinorin historian suurimman sodan, jumalasodan (God Wars). Niinä aikoina jumalia oli useita kymmeniä, mutta osa heistä lähti Gielinorista kyseisen sodan aikana. Lajeja kuoli sukupuuttoon ja alueita tuhoutui. Sodan aiheuttama tuho herätti Guthixin, joka lopetti jumalasodan häätämällä kaikki jumalat Gielinorista ja asetti Guthixin säädökset, jotka kielsivät jumalien suoran vaikutuksen Gielinoriin. Jos Guthix ei olisi lopettanut sotaa, koko Gielinor olisi voinut tuhoutua Wildernessin tasolle, tai pahemmaksi.

Vähän aikaa sitten viidennen kauden lopulla vuonna 169, Guthixin säädökset poistuivat ja jumalat pystyivät taas tulemaan Gielinoriin. He ovat nyt palanneet ja koonneet seuraajiaan taas kasaan. Heidän välillään on jo ollut useampia konflikteja, mutta vielä saa nähdä johtaako se täysimittaiseen jumalasotaan.


Pääjumalat

Guthix

Kuva

Perustietoa

Suuntaus: tasapaino ja luonto
Laji: Naragi
Kotimaailma: Naragun
Sukupuoli: Mies
Jumaluusaste: 2
Värit: vihreä
Motto: Balance is power
Seuraajat: Gnomet, dwarfit, fairyt, druidit, fremennikit, tietäjät
Tunnus*:
Kuva

Yleistä

Ennen kuolemaansa Guthix oli tasapainon ja luonnon jumala. Hän teki useita historiallisesti merkittäviä tekoja. Hän toi ihmiset ja useat muut lajit Gielinoriin, lopetti jumalasodan ja loi suojamuurin, joka esti muita jumalia pääsemästä Gielinoriin. Hän oli kaikista voimakkain jumala, mutta hänen elämänsä ei ollut onnellisin. Hän koki useita menetyksiä, mutta teki silti isoja uhrauksia auttaakseen kuolevaisia.

Ennen jumalaksi tulemista Guthix oli lajiltaan naragi ja pienen tytön isä. Hän oli hyvin läheinen tyttärensä kanssa. Eräänä päivänä jumalat saapuivat hänen maailmaansa ja aloittivat sodan, joka tuhosi kaiken. Guthix menetti tyttärensä ja kaikki ystävänsä. Tänä aikana hänelle syntyi inho jumalia kohtaan. Tyttärensä kuoltua Guthixin raivo vapautui hetkellisesti, jolloin hän tappoi yhden jumalista. Tällöin hän tuli jumalaksi - yhdeksi heistä, jotka olivat tuhonneet kaiken hänelle rakkaan.

Guthixista kehittyi hyvin voimakas jumala - voimakkaampi kuin kukaan muu. Hänellä oli voima, jota hän olisi halutessaan voinut käyttää kostaakseen - mutta Guthix ei halunnut uutta sotaa, eikä väkivalta ollut hänen mielestään oikea keino. Kun jumalat saapuivat hänen uuteen kotiinsa - Gielinoriin - ja tuhosivat senkin melkein kokonaan, Guthix karkotti heidät ja rakensi suojamuurin maailman ympärille heidän tappamisensa sijaan. Tämä muuri suojasi maailmaa vuosituhansien ajan, mutta vähän aikaa sitten tapahtunut Guthixin kuolema tuhosi sen.

Guthix oli hyvin erilainen kuin muut jumalat, sillä hän ei halunnut olla jumala. Hän ei halunnut itselleen seuraajia eikä jumalasymbolia. Guthixin symboli (kyynel) on hänen seuraajiensa keksimä, mutta ei Guthixin hyväksymä. Guthix halusi luoda jumalattoman maailman - ei itselleen, vaan kuolevaisille. Hän halusi kuolevaisten olevan vapaita jumalien manipuloinnista ja sodista. Guthix oli valmis jättämään itselleen rakkaan maailman saavuttaakseen tämän ja uhrasi omia elinvoimiaan suojamuurin rakentamiseen.

Guthixilla oli hyvin suuri yhteys Gielinorin luonnon ja sen sielun, anima mundin, kanssa. Guthix piti siitä huolta ja opetti kuolevaisillekin miten sitä kuuluu hoitaa. Guthixin yhteys anima mundiin oli niin suuri, että hän pystyi tuntemaan, kun Wildernessin alue - entinen metsä - tuhoutui. Kun Guthix kuoli, Gielinorin luonto alkoi itkemään.

Guthixin historia

Aika kuolevaisena

Kuva

Guthix ei ole aina ollut jumala. Yli 12 000 vuotta sitten hän eli toisessa maailmassa, Naragunissa, ja oli lajiltaan naragi. Hänellä oli vaimo, jonka kanssa hän sai lapsen - Aagin. Vaimo kuitenkin menehtyi pian tämän syntymän jälkeen, minkä takia Guthix ja Aagi viettivät paljon aikaa kaksistaan. Aagi oli hyvin pirteä pikkutyttö, ja Guthix rakasti häntä syvästi. Heidän onnellinen elämänsä oli kuitenkin pian päättymässä.

Askarothin kaupunkiin ilmestyi portaali, jonka kautta heidän maailmaansa tuli jumala Saradomin. Saradomin yritti saada paikalliset seuraajikseen, mutta he kieltäytyivät. Saradomin tuhosi kaupungin tämän jälkeen ja valloitti pian muitakin alueita. Saradominin kantama vanhimpien jumalien artefakti, kruunu, houkutteli maailmaan muita jumalia, ja maailma joutui suureen sotaan.

Sota kesti vuosisatoja. Aagi ei ollut hymyillyt pitkään aikaan ja Guthix tuli hyvin surulliseksi. Guthix harkitsi hänen lähettämistään johonkin turvallisempaan paikkaan, mutta sellaisia paikkoja ei oikein ollut. Sodan loppupuolella useat jumalat olivat joko kuolleet tai lähteneet tästä maailmasta, Saradomin mukaan lukien. Etsiessään ruokaa kuolleiden ruumiiden joukosta, hän löysi ison miekan, joka säkennöi energiaa, ja Guthix tajusi sen olevan yksi vanhimpien jumalien aseista. Hän otti sen mukaansa varmuuden vuoksi.

Tuska-niminen jumalatar aiheutti sekasortoa ja tuhoa seuraajiensa kanssa, ja lopulta koko Guthixin kylä ja kaikki hänen ystävänsä olivat kuolleita. Vain Guthix ja hänen tyttärensä olivat jäljellä.

Aagi oli kotona nukkumassa, Guthix oli talon ulkopuolella. Tuska ja hänen seuraajansa lähestyivät häntä, Guthix sulki silmänsä ja valmistautui kuolemaansa. Sitten jumala Skargaroth saapui paikalle ja kävi Tuskan kimppuun. Tuskan toinen silmä vahingoittui pahasti, ja hän hyppäsi Skargarothia päin, jolloin hän kaatui Guthixin kodin päälle.

Aagi kuoli Skargarothin painon alla. Guthix tunsi koko maailman tyhjäksi tyttärensä kuoltua. Tuska syöksyi Skargarothia kohti ja Guthix huomasi olevansa heidän välissään. Guthix otti miekkansa esille ja iski sillä Tuskan toista silmää. Tämän jälkeen raivo täytti hänet. Hän katsoi Skargarothia ja iski miekan syvälle Skargarothin selkään. Miekka hajosi Skargarothin liikkumisen takia, ja Skargaroth alkoi kuolemaan.

Skargarothin kuollessa Guthix sai uutta tietoisuutta. Hän sai tietää vanhimpien jumalien artefakteista, vanhimmista jumalista ja monista muista asioista. Hän myös huomasi tulleensa jumalaksi - yhdeksi niistä, jotka olivat hänen maailmaansa tuhonneet ja perheensä tappaneet.

Gielinorin löytäminen

Jumalaksi tulemisensa jälkeen, Guthix huomasi pystyvänsä avaamaan portaaleja rikkinäisellä miekalla. Hän päätti jättää kotimaailmansa synkät muistot, ja kävi tällä tavalla useissa maailmoissa, joista osa oli kuolleita, osa olivat sodassa ja osa oli täynnä elämää. Guthix tarkkaili näitä maailmoja ja näki niiden viat. Ajan myötä Guthix totesi, että tasapaino on menestyvin keino.

Yksi maailmoista jossa Guthix kävi oli elfien kristallimaailma, Tarddiad. Siellä hän tapasi Serenin ja he ystävystyivät nopeasti. Guthix oppi Sereniltä animasta mundista - maailmojen sieluista - ja pystyi tämän tietämyksen avulla vahvistumaan entisestään. Guthix jatkoi matkaansa, kunnes hän lopulta löysi täydellisen planeetan, joka on nykypäivänä tuntemamme RuneScape-maailma.

Kuva

Planeetta oli hyvin kaunis - ja mikä tärkeintä - tyhjä. Hän ajatteli, että se on täydellinen piiloutumispaikka hänelle, jossa hän voisi surra kuolleita ystäviään. Hän nimesi sen Gielinoriksi. Tutkiessaan planeettaa hän löysi Jasin kiven ja useita muita vanhimpien jumalien artefakteja, kuten armadylin sauvan ja torven. Guthix käytti Jasin kiveä tiedon saamiseen ja oppi miten hän pystyi hyödyntämään anima mundia. Hän tuli anima mundin ja artefaktien avulla hyvin voimakkaaksi tuhansien vuosien käytön aikana. Näihin aikoihin Gielinorin ensimmäisen kauden uskotaan alkaneen.

Guthixin aktiivisuus Gielinorissa

Kuva

Guthix oleskeli aluksi Gielinorissa yksin ajattellen omaa tulevaisuuttaan ja mietti mitä hän tekisi. Hänen mielestään niin kaunis maailma pitäisi jakaa useampien olentojen kanssa. Sitten hän päätti luoda jumalattoman maailman, jonka asukkaat eivät joutuisi mukaan muiden olentojen sotiin. Hän loi miekkaansa käyttäen World gaten, jolla pystyi menemään melkein minne tahansa maailmankaikkeutta silmänräpäyksessä. Hän toi sen kautta Gielinoriin useita rauhanhaluisia lajeja, kuten ihmiset, gnomet, dwarfit, fairyt ja fairy dragonit. Hän valitsi nämä lajit siksi, että ne eivät ole perusluonteeltaan pahoja eikä hyviä, vaan melko neutraaleja olentoja. Hän myös varmisti, että he eivät tienneet mitään jumalista. Guthix itse ylläpiti tasapainoa.

Guthix teki poikkeuksen yhden jumalan kanssa. Hän oli matkoillaan tutustunut Sereniin hyvin läheisesti ja päätti kutsua hänet ja hänen seuraajansa Gielinoriin. Seren suostui, ja elfit saapuivat Gielinoriin.

Kuva

Alkuaikoina hän oli hyvin aktiivisesti ihmisten keskuudessa ja yritti varmistaa, että he pitäisivät maailmasta hyvää huolta ja eläisivät tasapainossa. Hän opetti heille, että he saavat käyttää luontoa, mutta eivät käyttää sitä väärin. Hän myös kertoi heille hyvin lyhyesti maailman luojista, vanhimmista jumalista.

Kuva

Myöhemmin Guthix loi Gielinoriin taikuuden Jasin kiven avulla. Hän siirsi pieniä määriä voimia riimukiviin, joiden avulla ihmiset ja monet muut lajit pystyivät kanavoimaan sisäisiä taikavoimiaan. Hän levitti riimuja ympäri Gielinoria.

Guthixin uni

Valitettavasti Guthixin alkuperäinen suunnitelma jumalattomasta maailmasta ei toteunut. Kun Gielinorin asukkaat olivat olleet hänen kanssaan jo jonkin aikaa ja nähneet hänen voimansa, he alkoivat palvomaan häntä. He tekivät hänelle alttareita ja kuuntelivat tarkasti hänen jokaista sanaansa. Guthix tajusi, että hän oli tulossa siksi miksi hän ei koskaan halunnut tulla: samankaltaiseksi kuin hänen maailmansa jumalat. Hän halusi heidän elää vapaina ja tehdä omia päätöksiään, eikä totella sokeasti häntä.

Noin 4 000 vuoden Gielinorissa olonsa jälkeen Guthix tajusi, että hänen läsnäolonsa vain pahentaisi asiaa. Hän päätti mennä maan alle nukkumaan ja toivoi, että hänet unohdettaisiin vuosituhansien jälkeen. Ennen tätä hän kuitenkin puhui Serenin kanssa ja pyysi häntä tulemaan mukaansa. He olivat tulleet hyvin läheisiksi, eikä Guthix halunnut hylätä häntä. Guthixin mielestä heidän molempien piti lähteä, jotta kuolevaiset voisivat olla oikeasti ilman jumalien vaikutusta. Seren halusi tulla, mutta hän ei pystynyt hylkäämään seuraajiaan.

Guthix alkoi valmistelemaan lähtöään. Hän vähensi tapaamisiaan kuolevaisten kanssa, ja rakensi itselleen lepopaikan. Hän aikoi aluksi kertoa heille lähdöstään, mutta päättikin lähteä vähin äänin, etteivät he alkaisi odottamaan hänen paluutaani. Guthixin nukahdettua alkoi toinen kausi.

Jumalasota

Kuva

Guthixin nukkuessa Gielinoriin tuli uusia jumalia. Heitä alettiin palvomaan ja he tekivät itselleen isoja valtakuntia. Jumalat olivat ahneita ja yrittivät saada itselleen yhä enemmän voimaa itselleen. Tämä johti jumalien välisiin sotiin, jossa he käyttivät kuolevaisia sotavälineinään. Sodat johtivat useiden lajien sukupuuttoon, tuhansiin - ellei miljooniin - kuolemiin ja hyvin iso osa Gielinorin luonnosta tuhoutui pysyvästi.

Kuva

Noin 6 000 vuotta nukahtamisensa jälkeen sodan aiheuttama tuho herätti Guthixin. Hän iski ison miekan Wildernessin keskelle osoittaen muille jumalille voimansa. Hän hääti lähes kaikki jumalat Gielinorista luomalla portaaleja. Lopulta Guthix meni puhumaan Serenille. Vaikka Seren ei ollutkaan mukana sodassa, Guthix oli päättänyt lähettää kaikki jumalat pois ja vaati Sereniä lähtemään. Seren ei suostunut ja hajotti itsensä tuhansiksi pieniksi kristalleiksi pysyäkseen elfien luona. Guthix poistui paikalta itkien siinä uskossa, että Seren kuoli.

Guthix oli huomannut miten Seren oli käyttänyt anima mundia luodakseen Tirannwnin ympärille suojamuurin jumalia vastaan. Hän otti tästä mallia ja loi vastaavanlaisen suojamuurin koko Gielinorin ympärille, mikä esti jumalia vaikuttamasta Gielinoriin. Näin syntyivät Guthixin säädökset. Tähän hän käytti sekä Jasin kiveä että omia voimiaan, mikä luultavasti heikensi hänen omia voimiaan.

Katsoessaan Gielinoria Guthix tajusi vahingon jo tapahtuneen - hän oli epäonnistunut. Hän huomasi, että maailma alkoi muistuttamaan hänen omaa kotimaataan: Maa oli tuhoutunut ja kuolevaiset palvoivat useita eri jumalia. Jumalien tuomat uudet lajit aiheuttivat paljon epätasapainoa ja he taistelivat edelleen jumaliensa nimissä. Vaikka Guthix karkotti jumalat, muisto heistä säilyi kuolevaisten mielissä, jota hän ei pystynyt poistamaan. Guthix oli erittäin voimakas, ja hänen toimintansa vain horjuttaisi tasapainoa entisestään, jos hän yrittäisi tehdä asialle jotain.

Guthix itki taiallisia kyyneleitä, jotka jäivät hänen ympärillään oleville seinille. Koska kyyneliin oli sitoutunut Jasin kiven voimia, hän laittoi yhden Guthixin vartijoista, Junan, vartioimaan niitä, ettei niiden voimia käytettäisi väärin. Hän myös laittoi myös muita Guthixin vartijoita erilaisiin tehtäviin. Oltuaan varma maailman turvallisuudesta, hän päätti mennä vielä kerran nukkumaan ja toivoi, että kuolevaiset unohtaisivat tämän kaiken jonain päivä.

Guthixin herääminen ja kuolema

Hänen unensa aikana kulevaiset toipuivat sodan aiheuttamista tuhoista ja rakensivat kaupunkejaan uudestaan. Jumalia ei kuitenkaan unohdettu, ja monet yrittivät löytää tavan tuoda jumalansa takaisin. Viidennellä kaudella vuonna 169 Guthix valitsi unessaan Seikkailijan sellaiseksi henkilöksi, joka pystyisi astumaan hänen lepopaikkaansa. Seikkailija saapui hänen lepopaikkansa ensimmäiseen huoneeseen ja aktivoi vahingossa hälytyksen, joka kaikui koko Gielinorissa. Uutiset levisivät pian ympäri Gielinoria. Useat jumalien uskolliset seuraajat halusivat tuoda jumalansa takaisin, ja paras tapa tehdä se olisi tappaa Guthix, jolloin Gielinorin ympärillä olevat suojat ja Guthixin säädökset katoaisivat.

Kuva

Guthixin vartijat saapuivat paikalle puolustamaan Guthixia ja Guthix teki Seikkailijastakin yhden Guthixin vartijoista. Yhdessä he puolustivat Guthixia useiden jumalien kenraaleilta ja muilta joukoilta. He estivät kaikki hyökkäykset, kunnes Zaroksen seuraajat saapuivat. He eivät kuitenkaan halunneet taistella, vaan päästä Guthixin luo rauhallisin aikein. Sillä välin kun Guthixin vartijat ja Zaroksen seuraajat keskustelivat, joku hiipi heidän selkänsä ohitse Guthixin luo. Seikkailija ryntäsi perään.

Kuva

Päästyään paikalle Seikkailija näki Guthixin ja Zarosta seuraavan mahjarratin Slisken, joka kantoi Armadylin sauvaa (yksi vanhimpien jumalien aseista). Sliske teki tappavan loitsun Guthixiin ja pakeni paikalta. Guthix hidasti aikaa keskustellakseen Seikkailijan kanssa. Hän paljasti, että hän oli ollut hereillä hälytyksen aktivoinnista lähtien. Hän olisi voinut estää kaikki hyökkäysyritykset ja Slisken jos olisi halunnut, mutta hän halusi kuolla. Guthix alkoi selittämään Seikkailijalle miksi hän oli päättänyt näin.

Guthix tiesi, että jumalat tulisivat pian Gielinoriin ja aloittaisivat uuden sodan, joka voisi saada Gielinorin samanlaiseksi kuin hänen vanhan kotimaailmansa. Guthix ei kuitenkaan halua olla vain yksi jumala lisää, joka yrittää taistella jumalia vastaan kuolevaisten avulla. Hän uskoi, että hänen kuolemaansa vaadittaisiin tasapainon tuomiseksi. Jumalan sijaan kuolevaisen pitäisi suojella Gielinoria - sellaisen, joka pystyy vastustamaan jumalia, mutta ei tulemaan sellaiseksi. Hän oli valinnut Seikkailijan tähän tehtävään ja antoi hänelle voimia, jotka antoivat hänelle mm. kyvyn vastustaa jumalien taikuutta. Viimeisillä voimillaan Guthix pyysi häntä suojelemaan Gielinoria ennen kuolemaansa.

Guthixin kuoleman seuraukset

Heti Guthixin kuoleman jälkeen hänen jumalaenergiansa levisivät ympäri Gielinoria ja hänen tekemänsä suojat hajosivat, mahdollistaen jumalien paluun. Guthix oli läheinen anima mundin kanssa, jonka takia Gielinorin puut itkivät hänen kuolemaansa. Uutiset Guthixin kuolemasta levisivät nopeasti ympäri Gielinoria. Hänen muistokseen rakennettiin kivi hänen muistokseen Faladorin pohjoispuolelle, johon tuhannet Gielinorin asukkaat osallistuivat.

Hänen kuolemastaan tullut energiapurkaus levisi niin voimakkaasti, että se vahingoitti anima mundia. Ympäri Gielinoria tuli energiapyörteitä, joita kuolevaiset ovat alkaneet tutkimaan. He alkavat harjoittelemaan tämän energian käyttämistä ja yrittävät myös käyttää sitä anima mundin parantamiseen.

Guthixin uskonto

Kuva

Guthixin uskonto koostuu kolmesta pääasiasta: tasapainosta, luonnosta ja vapaasta tahdosta.

Tasapainolla tarkoitetaan sitä, että ei ole yhtä vallitsevaa ominaisuutta. Maailma tarvitsee kaikenlaisia asioita, kuten hyvyyttä, pahuutta, kaaosta ja järjestystä. Guthixin uskonnon tavoitteena ei kuitenkaan ole saavuttaa täydellistä tasapainoa, sillä se on mahdotonta. Tasapainoa kohti pitää kuitenkin pyrkiä, vaikka sitä ei voisikaan saavuttaa. Vaikka tasapaino on tärkeää, Guthix suosii joitain asioita enemmän kuin toisia - esimerkiksi rauhaa. Sota ja väkivaltaisuus ovat sellaisia asioita, joita Guthix ei halua.

Guthix on hyvin läheinen luonnon kanssa. Guthixien opetuksien mukaan luontoa saa käyttää hyväkseen, mutta sitä ei saa käyttää väärin. Luontoa kuuluu suojella - tuotannon pitää olla suurempi kuin kulutuksen.

Yksi hyvin tärkeä osa Guthixin uskontoa on yksilöiden vapaus. Tällä tarkoitetaan vapautta jumalista. Jumalat eivät saa vaikuttaa ihmisten ajatuksiin tai tekoihin eivätkä tuoda heitä omien sotiensa pelinapuloiksi. Tämä koskee myös Guthixia. Guthix ei halua, että häntä seurataan. Guthixin todelliset "seuraajat" eivät pidä häntä jumalana, jonka sanoja he tottelevat sokeasti ja jota palvovat. Sen sijaan he yrittävät noudattaa hänen opetuksiaan ja kunnioittaa häntä henkilönä, ei jumalana.

Guthixin "uskonto" ei vaadi ketään tekemään mitään. Sen noudattaminen on täysin vapaaehtoista. Voit noudattaa kaikkia opetuksia tai vain osaa niistä. Voit toimia aktiivisesti niiden eteen tai noudattaa niitä passiivisesti.

Guthixin säädökset

Guthixin säädökset olivat Guthixin asettamia sääntöjä, jotka hän teki lopetettuaan jumalasodan. Niiden päätarkoitus oli ylläpitää tasapainoa sekä estää uuden jumalasodan syttyminen. Säädökset eivät ole mitään sellaisia asioita, jotka voi löytää jostain ja lukea, vaan ne ovat asioita, joita Guthix sanoi kun hän karkotti jumalat. Tämän takia niiden sisällöstä on vähän tietoa. Niiden kaikista tärkein kohta oli se, että jumalat eivät saa vaikuttaa Gielinoriin suoraan. Jos Guthixin säädöksiä rikottiin, Guthixin seuraajat herättäisivät Guthixin, ettei uutta jumalasotaa syntyisi.

Jumalien vaikutuksen kielto ei ollut säädösten ainoa asia: ne vaikuttavat myös joihinkin vähemmän tärkeisiin ja voimakkaisiin asioihin. Esimerkiksi demoni Agrith Naar ei säädösten mukaan saa ilmestyä Gielinoriin ja Grim Reaperin täytyy pitää talonsa pelottavana sekä käyttää kaapua ja viikatetta halloweenina.

Kaikista merkittävin säädöksien ylläpitäjä oli Guthixin tekemä suojamuuri, joka esti suoraan jumalien vuorovaikutuksen Gielinorin kanssa.

Oli olemassa tapoja kiertää näitä säädöksiä. Esimerkiksi Bandos pääsi Gielinoriin ottamalla haltuunsa goblinin, ilman että olisi itse tullut Gielinoriin. Tämä teko kuitenkin heikensi häntä merkittävästi.

Guthixin seuraajat

Kuva

Guthixilla on paljon erilaisia seuraajia. Häntä seuraavia lajeja ovat mm. gnomet, dwarfit ja osa ihmisistä. Guthixin seuraajat ovat yleensä rauhanhaluisia ja luontoa rakastavia. Yleensä he antavat tasapainon ylläpitää itse itseään, mutta on olemassa myös ryhmiä, jotka toimivat aktiivisesti tasapainon pitämiseksi. Kaaosdruidit ja Void-ritarit (void knights) ovat hyviä esimerkkejä tästä. Kaaosdruidit uskovat Saradomisteilla olevan enemmän seuraajia kuin Zamorakilla, jonka takia he palvovat Zamorakia tuodakseen tasapainoa. Void-ritarit taistelevat tuholaisia (pest) vastaan estääkseen heitä horjuttamasta tasapainoa ja mahdollisesti tuhoamasta maailmaa.

Gielinorin ensimmäiset ihmiset olivat Guthixin seuraajia, koska Guthix toi heidät Gielinoriin. Nykyään Guthixin ihmisseuraajat ovat keskittyneet Taverleyhyn, Seers' villageen ja Fremennik Provincelle. Guthixin poissaolon takia hyvin monet ihmiset ovat alkaneet palvomaan muita jumalia, kuten Saradominia ja Zamorakia.

Guthixia "palvotaan" vielä hänen kuolemansakin jälkeen, mutta monet hänen entisistä seuraajistaan ovat alkaneet suhtautua häneen eri tavalla Guthixin viimeisten sanojen johdosta. He siirtyivät hänen palvomisestaan hänen kunnioittamiseensa ja yrittävät olla puhumatta hänestä mahtavana jumalana, koska hän ei koskaan halunnut olle sellainen. Osa Guthixin seuraajista on siirtynyt Jumalattomien ryhmään, jossa he yrittävät kunnioittaa Guthixin viimeistä toivomusta: jumalien karkotusta. He eivät kuitenkaan välttämättä noudata Guthixin muita opetuksia liittyen tasapainoon ja luontoon.

Guthixia seuraavat ryhmät

Zamorak

Kuva

Perustietoa

Pääsuuntaus: kaaos
Muut suuntaukset: voima, tuho, luovuus, henkilökohtainen vahvuus, kehitys
Laji: Mahjarrat
Kotimaailma: Freneskae
Sukupuoli: Mies
Jumaluusaste: 4
Värit: punainen ja musta
Motto: Strength through chaos
Seuraajat: Demonit, chaos dwarfit, ihmiset, mahjarratit, ihmissudet
Tunnus:
Kuva

Zamorakin historia

Zamorakin alkuhistoria

Zamorak oli ennen jumalaksi tulemistaan mahjarrat. Kuten muutkin mahjarratit, hän on alunperin kotoisin Freneskae-planeetalta. Jumala Icthlarin toi mahjarratit Gielinoriin toisella kaudella, mutta hän ei ymmärtänyt mahjarratien tapoja kovinkaan hyvin. Tämän takia mahjarratit siirtyivät jumala Zaroksen palvelukseen, sillä hän ymmärsi heidän kulttuuriaan paremmin. He osallistuivat Zaroksen kanssa sotaan Icthlarinia vastaan.

Zamorak Zaroksen vallan aikana

Sodan jälkeen Zaros antoi useimmille mahjarrateille hyvin korkean aseman valtakunnassaan, Zamorak mukaan lukein. Zamorak pääsi Legatuksen asemaan, eli hän oli kokonaisen legioonan johtaja. Myöhemmin Zaros teki Zamorakia varten Legatusta korkea-arvoisemman tittelin "Legatus Maximus" vähentääkseen ylempiarvoisten konflikteja.

Vaikka Zamorakilla olikin yksi Zaroksen valtakunnan korkeimmista asemista, hän ei ollut erityisen uskollinen Zarokselle. Hänen mielestään Zaros oli liian hallitseva ja hänen valtakuntannassaan oli liian vähän kaaosta, johon mahjarratit olivat Freneskaessa tottuneet. Zamorak alkoi tehdä salaisia vallankumoussuunnitelmia. Vaikka Zaros tarkkailikin alaistensa toimia hyvin tarkasti, Zamorak onnistui välttämään hänen tarkkailuaan niin, että hän sai väärää tietoa. Zaros ei saanut tietää mitään Zamorakin petollisista suunnitelmista.

Vallankaappauksen valmistelu

Kuva

Useiden tapahtumien jälkeen Zamorak sai käsiinsä Armadylin sauvan ja Jasin kiven. Hän alkoi keräämään liittolaisia, jotka auttaisivat häntä vallankaappauksessa. Hän vahvisti mm. mahjarrat-toveriensa epäilyksiä Zarosta kohtaan ja onnistui manipuloimaan heitä puolelleen. Eräitä hänen korostamiaan asioita olivat kaaoksen tärkeys, mahdollisuus saada lisää valtaa, mahjarratien kulttuurin rappautuminen, ja Zaroksen epäpätevyys johtajana. Zamorak valitsi korostamansa syyt Zaroksen kyseenalaistamiseen yksilöittäin ja onnistui hyvillä puhetaidoillaan saamaan suuren osan heistä puolelleen.

Zamorak ei käyttänyt liittolaisten saamiseen pelkästään puheita, vaan myös lupauksia, mikäli hänen vallankumouksensa onnistuisi. Hän lupasi Drakanille, Viggoralle, Hazeelille, Zemouregalille, Lucienille ja Thammaronille suuria maa-alueita. Esimerkiksi Drakanille hän lupasi koko Hallowvalen ja Lucienille Forinthyn. Avernic-demoneille hän teki kuitenkin hieman erilaisen sopimuksen. Heille hän lupasi auttavansa heitä vallankumouksessa Chthonian-demoneja vastaan heidän kotimaailmassaan, sillä he olivat orjuttaneet Averniceja jo vuosituhansien ajan.

Jotta Zamorakin olisi helpompi päästä Zaroksen kimppuun, hänen piti päästä eroon eräistä Zarokselle uskollisista seuraajista. Yksi näistä oli Char, jonka hän myrkytti ja jätti kuolemaan luolaan.

Vallankaappaus ja jumaluus

Kuva

Vallankumouksen ajan koittaessa Zamorakin joukot ryntäsivät Senntisteniin Zaroksen luokse. Sillä välin kun Zamorakin uskollisimmat liittolaiset kamppailivat Zaroksen vartijoiden kanssa, Zamorak pääsi itse Zaroksen luokse. Tällöin Zaros käytti voimiaan tunkeutuakseen Zamorakin mieleen. Tänä aikana Zamorak oivalsi miten sauvaa käytettiin, ja hän onnistui iskemään sen Zaroksen vatsan lävitse. Tällöin Zaros otti Zamorakia kurkusta kiinni, jolloin sauva lävisti myös Zamorakin. Tällöin osa Zaroksen voimista siirtyi sauvan kautta Zamorakiin, ja Zaros katosi.

Zamorak kaatui maahan, kun Zaroksen jumalalliset voimat kulkivat hänen lävitseen - hän oli muuttumassa jumalaksi. Zamorak oli suurissa tuskissa ja hyvin uupunut, eikä kyennyt tekemään oikein mitään. Ympärillä oli suuri kaaos ja Zaroksen joukoilla oli ylivoima. Thammaron totesi, että Zamorak oli onnistunut vallankaappauksessaan, joten nyt oli hänen vuoronsa toteuttaa hänen lupauksensa demoneille. Hän kokosi heille uskolliset demonit Zamorakin ympärille, jonka jälkeen he avasivat portaalin Infernukseen ja kantoivat Zamorakin mukanaan. Armadylin sauva ja Jasin kivi jäivät Gielinoriin.

Zamorak Infernuksessa

Infernuksessa Zamorak toteutti lupauksensa avernic-demoneille ja auttoi heitä taistelussa chthonian-demoneita vastaan. Myöhemmin monet Gielinoriin aikaisemmin jääneet avernic-demonit tulivat auttamaan häntä taistelussa. Myös muutamat mahjarratit tulivat antamaan tukeaan. Osa Zamorakille uskollisista jäi kuitenkin Gielinoriin taistelemaan Zarosta vastaan, osittain muiden jumalien avustuksella.

19 vuotta kestäneen vapaussodan jälkeen Zamorak ja avernic-demonit olivat voitokkaita. Suurin osa chthonian-demoneista oli joko tuhottu tai häädetty Abyssiin. Tämän myötä Zamorak oli voittanut avernic-demonien luottamuksen ja saanut samalla valtavan armeijan - vielä isomman, jolla Zaros oli valloittanut alueita. Tällöin Zamorak oli valmis palaamaan Gielinoriin.

Jumalasota

Kuva

Palattuaan Gielinoriin Zamorak oli hyvin itsevarma ja julisti, että koko Zaroksen entinen valtakunta kuului hänelle. Monet jumalat olivat jo ehtineet valloittamaan näitä alueita, joten Zamorak julisti sodan, josta kasvoi Gielinorin historian suurin sota - jumalasota. Alueet eivät kuitenkaan olleet ainoa asia, jota Zamorak tavoitteli sotimisellaan. Hän halusi saada Jasin kiven takaisin, jonka Saradomin oli vienyt hänen poissaolonsa takia. Tämän takia erityisesti heidän väleillään tapahtui paljon konflikteja.

Sodan alkuaikoina Zamorak oli huolissaan eräiden seuraajiensa uskollisuudesta, koska hän muisti vielä miten oli itse pettänyt Zaroksen. Koska hän ei halunnut kokea samaa kohtaloa kuin hän, hän pyysi erästä demoniräätäliä luomaan erikoiset kaavut (robes of subjugation). Ne tappaisivat käyttäjänsä, jos hän suunnitteli jotain Zamorakin vastaista. Zamorak sai näin selville useita pettureita ja onnistui välttämään mahdolliset petosyritykset.

Eräässä vaiheessa sotaa Zamorak kaipasi lisää joukkoja armeijaansa, ja tällöin hän huomasi dwarfit. Hän muutti osan heistä chaos dwarfeiksi - vastineeksi uskollisuudesta hän antoi heille uusia voimia. Tämä "kirosi" dwarfit, mikä sai heidät aggressiivisiksi. Dwarfit joutuivat poistamaan taikuutensa kirouksen leviämisen estämiseksi. Dwarfeihin kohdistuneet haitalliset seuraamukset eivät kuuluneet Zamorakin suunnitelmiin, ja hän katuu hieman tekoaan.

Jossain vaiheessa sotaa Zamorak ja Saradomin tekivät liiton Zarosta vastaan. Yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta myöhemmin Saradomin petti Zamorakin ja teki liittouman Armadylin ja Bandoksen kanssa häntä vastaan. Saradomin oli levittänyt kaikkialle huhuja Zamorakin pahuudesta ja ne uskottiin helposti - olihan Zamorak hyökännyt monia jumalia vastaan eri rintamilla.

Kuva

Jumalasodan lopulla Zamorak sai Jasin kiven itselleen - on kuitenkin epävarmaa tapahtuiko tämä ennen Saradominin petosta vai vasta sen jälkeen. Muiden jumalien liittouma oli kuitenkin hänen joukkojaan voimakkaampi ja he saivat piiritettyä hänet. Zamorak yritti vakuuttaa jumalille, että hän oli tehnyt kaiken Gielinorin asukkaiden hyväksi. Hän uskoi, että heidän täytyisi olla vapaita, joka on mahdollista vain kaaoksessa. Armadyl alkoi harkitsemaan hänen sanojaan, mutta Saradomin esti sen.

Kuva

Zamorak oli epätoivoinen, eikä hän aikonut antaa Jasin kiveä yhdellekään heistä, sillä he pyrkisivät vain hallitsemaan sen avulla muita. Hän päätti, että kukaan heistä ei tulisi saamaan kiveä, joten hän kanavoi kiven voimia yhteen tuhoisaan loitsuun, joka päättäisi sodan lopullisesti. Tämä loitsu oli niin voimakas, että se tuhosi lähes välittömästi koko ympäröivän alueen erämaaksi (Wilderness) ja tappoi sieltä kaiken elävän. Tämä tuho oli niin iso, että se herätti Guthixin, joka päätti jumalasodan karkottamalla jumalat Gielinorista.

Zamorak karkotettiin myös Gielinorista, mutta toistaiseksi ei ole tietoa minne hän päätyi tai mitä hän teki suurimman osan tästä ajasta.

Zamorakin paluu

Kuva

Ennen Guthixin kuolemaa mahjarrat Bilrach yritti tuoda Zamorakin takaisin Gielinoriin ulottuvuuksien välisen halkeaman avulla, jonka hän uskoi löytävänsä Daemonheimin pohjalta. Bilrach astui pohjalle puolimahjarrat Moian kanssa. Siellä he päätyivät ulottuvuuksien välisen heikkenemän kautta toisiin ulottuvuuksiin. Lopulta Moia onnistui löytämään ulottuvuuden, jossa Zamorak oli. Zamorak otti Moian oppilaakseen ja opetti hänelle kaaoksen merkitystä. Hän opetti Moialle, että hän on vahva itsenäinen yksilö joka voi kehittyä. Kaikesta vaivannäöstä huolimatta Bilrach ja Moia eivät onnistuneet tuomaan Zamorakia Gielinoriin niin kauan, kuin Guthixin säädökset olivat voimassa.

Kuva

Guthixin kuoleman jälkeen Zamorak loi portaalin, jonka kautta hän saapui Lumbridgeen. Siellä Zamorak alkoi tuhoamaan maata, koska hän tiesi siellä olevan Guthixin kyyneliä, jotka voisivat tehdä hänestä vielä voimakkaamman. Tällöin Saradomin saapui paikalle ja he alkoivat taistelemaan keskenään - tästä alkoi Lumbridgen taistelu. Zamorak kutsui Moian ja Kinshran auttamaan taistelussa. Taistelun edetessä hän kutsui myös demoneita ja erikoisvarustettuja behemoteja.

Kuva

Kymmenen viikkoa kestäneen taistelun lopussa Zamorak hävisi Saradominille. Saradomin oli saanut enemmän energiaa, jonka takia hänen viimeinen hyökkäyksensä oli voimakkaampi. Zamorak heikkeni tässä taistelussa pahasti, sillä hän käytti kaiken kyynelten antaman energian taistelun viimeiseen hyökkäykseen. Taistelun jälkeen hän menetti luottamustaan häntä seuraavia mahjarrateja kohtaan, koska he eivät auttaneet häntä taistelussa. Tämän takia hän antaa enemmän luottamustaan Moialle ja K'ril Tsutsarothille.

Jasin kiven ryöstö

Lumbridgen taistelun jälkeen mahjarrat Sliske kutsui kaikki jumalat tilaisuuteen, jossa hän paljasti omistavansa Jasin kiven. Hän myös julisti kilpailun, jossa eniten jumalia tappanut saisi sen. Zamorak tunsi Slisken, eikä luottanut häneen ollenkaan. Hän ei aikonut osallistua kilpailuun, mutta hän tarvitsi Jasin kiveä vahvistuakseen. Hän päätti ryöstää kiven Sliskeltä ja alkoi kokoamaan ryhmää tämän toteuttamiseen.

Kuva

Zamorak kutsui ryöstöön kaikki hänelle uskolliset mahjarratit: Zemouragalin, Enakhran, Khazardin, Hazeelin, Bilrachin ja Moian. Heidän lisäksi hän otti tiimiin mukaan Nomadin, Jerrodin, Kinshran johtaja Daquariuksen ja Seikkailijan, sillä hän uskoi hänen world guardian -voimistaan olevan hyötyä tehtävässä. Zamorak oli saanut myös varjoulottuvuudessa olevan Viggoran auttamaan häntä - Zamorakin paluu oli rikkonut tämän kirouksen, minkä ansiota tämä pystyi taas ajattelemaan selkeästi. Viggora onnistui varjoulottuvuuden kautta selvittämään Jasin kiven sijainnin, jolloin Zamorak lähetti ryöstötiimin välittömästi matkaan.

Kuva

Tiimi suuntasi Morytanialle ja onnistui tiimityön ansiota ohittamaan kaikki Slisken asettamat turvatoimet. Kun he lopulta pääsivät kiven luokse, he kohtasivat Slisken - hän oli odottanut heitä. Sliske oli tehnyt jokaisesta ryhmän jäsenestä varjokopion, jolloin he aloittivat taistelun. Seikkailija onnistui pääsemään Jasin kiven luokse ja onnistui sen voimilla tuhoamaan Slisken varjokopiot.

Kuva

Kun varjokopiot oli tuhottu, Nomad paljasti todellisen luonteensa - hän ei ollutkaan uskollinen Zamorakille, vaan halusi Jasin kiven itselleen. Hän syöksyy sitä kohti ja - riippuen Seikkailijan valinnasta - saattoi saada siitä palan itselleen. Pian tämä jälkeen Zamorak ilmestyi paikalle ja iski häntä, mutta Nomad ehti paeta ennen viimeistelevää iskua.

Kuva

Välikohtauksen jälkeen Zamorak kosketti kiveä, jolloin hän sai takaisin kaikki Lumbridgen taistelun aikana menettämänsä voimat, ja palasi siten 4. jumala-asteelle. Tänä aikana Sliske ehti jähmettämään hänen tiimiläisensä, Seikkailijaa lukuun ottamatta. Sliske yritti uskotella Zamorakille, että heillä molemmilla oli sama tavoite - kaaos. Zamorak on kuitenkin asiasta eri mieltä, sillä hän ei hyväksynyt Slisken manipulointia. Zamorak yritti iskeä Sliskeä ja onnistui siinä riippuen Seikkailijan valinnasta. Sliske ehti joka tapauksessa pakenemaan kiven kanssa. Tiimiläiset vapautuivat Slisken loitsusta, ja Zamorak kiitti heitä heidän uskollisuudestaan.

Ryöstöyritys oli epäonnistunut, mutta Zamorak onnistui voimistumaan sen aikana merkittävästi. Hän edelleen pyrkii saamaan Jasin kiven itselleen ja suunnittelee kostoa niitä kohtaan, jotka ovat toimineet häntä vastaan. Hänen tavoitteenaan on Jasin kiven avulla poistaa kaikki muut jumalat Gielinorista, etteivät he voisi hallita sen asukkaita.

Zamorakin uskonto

Zamorakin uskonnon piirteet

Kuva

"Voimaa kaaoksesta!"
- Zamorak

Zamorakin uskonnossa korostetaan yksilön tärkeyttä, itsensä kehittämistä ja luovuutta. Kaaoksella on suuri rooli oppimisessa ja kehittymisessä. Zamorak uskoo, että ilman kaaosta kehitys on erittäin hidasta ja elämä olisi tylsää. Ilman kaaosta elämä on erittäin yksipuolista, koska mitään uutta ei tapahdu - kaikki pysyy samana. Ilman kaaosta ei ole minkäänlaisia esteitä ylitettävänä, ei koettelemuksia, eikä sen takia myöskään onnistumisen tunnetta.

Kehittymisessä tärkeintä on, että ei koskaan luovuta. Vaikka tulisi minkälaisia esteitä vastaan, pitää aina tehdä parhaansa ja uskoa pysytyvänsä siihen. Kun näiden esteiden yli pääsee, vahvistuu sekä taidollisesti että henkisesti. Jos pääset jonkin esteen yli, kokeile jotain vaikeampaa. Jos epäonnistut, kokeile uudestaan. Haasta itsesi. Näin kehityt paljon paremmin.

Yksilön vahvistumiseen kuuluu myös voima ja hyvä itsetunto. Itseään ei saa ajatella kenenkään orjana - olet vapaa olento. Jos sinulle tarjotaan mahdollisuus saada lisää voimaa tai päästä korkeampaan asemaan, ota se. Yritä aina vahvistaa itseäsi. Muista, että sinä olet tärkeä - muista ei tarvitse välittää.

Kaaosta syntyy, kun tapahtuu jotain tavallisesta poikkeavaa. Helpoin tapa aiheuttaa kaaosta on tuhoaminen (yleensä ilman pätevää syytä), mutta tämä ei tietenkään ole ainoa tapa aiheuttaa kaaosta. Tärkeintä on, ettei tee koko aikaa täysin samaa, vaan että elämässä tapahtuu vaihtelua. Näin elämä pysyy mielenkiintoisena.

Zamorakin uskonnon historia

Zamorakin ympärille alkoi syntyä uskontoa hyvin pian hänen Gielinorista lähtemisensä jälkeen toisen kauden lopulla. Zamorak alettiin näkemään kaaoksen ja vapauden symbolina. Monet ihmiset tulivat Zamorakin Gielinorissa toimivien joukkojen puolelle eivät pitäneet Zaroksen valtakunnan määräysvallan suuruudesta ja halusivatkin sen takia uskonnon, joka korostaa yksilöä enemmän kuin hallintoa. Zamorakismi yhdistettiinkin helposti autoritäärisvastaisuuteen. Tämä kuitenkin johti helposti voimakkaaseen anarkismiin, jossa järjestäytyminen ja yhteistyön tekeminen oli lähes mahdotonta.

Kun Zamorak palasi Gielinoriin, hänen ympärilleen kohdistuva uskonto vahvistui voimakkaasti. Zamorakin seuraajat ottivat hieman mallia Zaroksen ja Saradominin uskonnoista ja alkoivat keksimään mytologioita hänen ympärilleen. Pikkuhiljaa tämä ilmiö laajeni entisestään ja Zamorakille oli pian tehty pyhiä kirjoja, outoja rituaaleja ja kaikkea muuta, mitä uskonnoissa yleisesti näkyi. Zamorak itse ei tehnyt mitään uskontonsa ylläpitämiseksi, ohjaamiseksi tai kieltämiseksi. Hän oli siitä kyllä tietoinen, mutta ei nähnyt tarvetta puuttua asiaan, sillä se tuntui hänestä huvittavalta.

Koska Zamorakin uskonnolla ei ole erityisemmin sääntöjä tai ohjausta, monien uskontolahkojen näkemykset tai toimet eivät vastaa Zamorakin näkemyksiä tai aatteita. Monet näistä ovat niin outoja tai raakoja, että jopa Zamorakin seuraajat pitävät heihin etäisyyttä. Eräitä erikoisempia Zamorakin uskonnon lahkoja ovat esimerkiksi chaos druidit ja Charred folk.

Zamorakin seuraajat

Kuva

Zamorakia seuraa useita erilaisia lajeja. On ihmisiä, demoneita, ihmissusia, mahjarrateja ja useita muita. Monet uskovat myös vampyyrien olevan hänen seuraajiaan, mutta näin ei kuitenkaan ole. Vampyyrit olivat Zamorakin liittolaisia jumalasotien aikana, mutta he eivät kuitenkaan palvo häntä. Kiitoksena heidän tuestaan Zamorak antoi heille luvan vallata Halowvalen, jossa he vielä tänäkin päivänä ovat. Zamorakin seuraajia pidetään yleisesti pahoina, mutta eivät he kaikki ole sellaisia. Zamorak on kaaoksen jumala, eikä pahuuden. Tätä uskomusta on levittänyt erityisesti Saradomin ja hänen seuraajansa.

Monilla Zamorakin ihmisseuraajilla on ollut vaikeuksia isoissa valtakunnissa, jotka ovat keskittyneet Saradominin palvontaan. He ovat syrjittyjä yksilöitä, vaikka eivät olisikaan tehneet mitään väärää. Vuonna 164 viidettä kautta Varrockissa oli Zamorakin seuraajien vainoja. Kaikki joilla oli jotain taustaa Zamorakin seuraamisesta tapettiin, vaikka kyseinen henkilö olisikin tehnyt paljon hyvää muille eikä tehnyt mitään väärää.

Zamorakia seuraavat ryhmät

Saradomin

Kuva

Perustietoa

Pääsuuntaus: Järjestys
Muut suuntaukset: viisaus, valo, hyvyys
Laji: ihminen
Kotimaailma: Teragard
Sukupuoli: Mies
Jumaluusaste: 3
Värit: Sininen, valkoinen ja keltainen
Motto: Strength through wisdom
Seuraajat: ihmiset, icyenet, kentaurit
Tunnus:
Kuva

Saradominin historia

Saradomin syntyi yli 12 000 vuotta sitten Teragardissa, ihmisenä. Tarkkoja yksityiskohtia ei tiedetä, mutta hän ilmeisesti löysi vanhempien jumalien artefaktin - kruunun - ja tuli sen avulla jumalaksi. Hän oli yksi maailman ensimmäisistä jumalista, eikä vastaavia voimia tunnettu hyvin. Hän kantoi kruunua ylpeänä päässään ja ajatteli, että se antoi hänelle oikeuden hallita koko maailmaa. Hän sai nopeasti itselleen seuraajia, mutta hän halusi lisää. Hän lähetti Teragardin ihmiset asuttamaan muita maailmoja ja meni itsekin niitä tutkimaan.

Saradomin saapui naragien kotimaailmaan pieni armeija mukanaan. Hän oli hyvin ylimielinen ja oli varma, että naragit tulisivat iloisina hänen seuraajikseen. Hän yllättyi kun he kieltäytyivät. Saradomin raivostui tästä ja tuhosi heidän kaupunkinsa. Jäkikäteen hän katui tekojaan ja rakensi oman linnoituksensa.

Saradominin kruunulla on kyky löytää muita vanhimpien jumalien artefakteja, mutta se toimii myös toiseen suuntaan. Tämän takia Skargaroth ja Tuska seurasivat Saradominia naragimaailmaan ja alkoivat tuhoamaan paikkoja. Saradomin halusi korvata tekemänsä vahingon suojelemalla narageja Skargarothilta ja Tuskalta. Tämä johti heidän välisiin kamppailuihin, joka taas johti suureen jumalien väliseen sotaan. Sota oli hyvin tuhoisa ja sen aikana lähes kaikki elämä katosi naragimaailmasta. Sodan lopulla - kun lähes kaikki oli jo tuhoutunut - Saradomin lähti naragimaailmasta. Saradomin häpeää siellä tekemiään asioita vielä tänäkin päivänä.

Jossain vaiheessa Saradomin oli icyenien kotimaailmassa, jonka hän oli jälleennimennyt New Dominaksi. Tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä, mutta tämä saattoi olla jo ennen kuin hän meni Guthixin kotimaailmaan. Se oli kuitenkin ennen Gielinoriin saapumista. Icyeneistä tuli hyvin uskollisia Saradominin seuraajia. Joskus toisen kauden aikana Saradomin keräsi kaikki Icyene-sotilaat ja meni heidän kanssaan Gielinoriin suorittamaan aikomuksiaan. Näiden aikomusten uskotaan olleen paikallisten käännyttäminen uskoon, mutta varmuutta ei ole.

Saradominin saapui Gielinoriin Entrana-saaren kautta, joka on nykypäivänä Saradominin seuraajille pyhä alue. Entanalla Saradomin kohtasi puhuvan patsaan, joka varoitti häntä Jasin kiven käytöstä. Hän ei kiinnittänyt sen puheisiin suurempaa huomiota ja hukutti patsaan aaltojn alle niin, etteivät muut tietäisi siitä. Icyenet asuttivat Hallowvalen alueen ja perustivat sinne valtakunnan.

Kun Zaros katosi Gielinorista, Saradomin pystyi tuntemaan siitä aiheutuneen energiatasapainon muutoksen. Hän tuli paikalle juuri silloin, kun Zamorak oli poistumassa Gielinorista. Pian tämän jälkeen hän otti Jasin kiven itselleen ja alkoi käyttämään siitä nimitystä "Eye of Saradomin". Saradomin alkoi tämän jälkeen ilmeisesti tekemään hyökkäyksiä Zaroksen murenevaan valtakuntaan. Kun Zamorak palasi Gielinoriin 19 vuotta myöhemmin, hän julisti sodan saadakseen Jasin kiven takaisin. Näin alkoi jumalasota.

Jumalasodan aikana Saradomin oli yksi aktiivisimmista jumalista. Jumalasodan alkuaikoina Saradomin ja Zamorak tekivät yhteistyötä tuhotakseen Zaroksen valtakunnan ja kaiken häneen liittyvän. Saradomin valtasi Zaroksen viimeisen ja mahtavimman valtakunnan, Senntistenin, ja rakensi sen päälle kaupungin peittääkseen kaikki jäljet Zaroksesta. Kaupunki ei pysynyt pystyssä kauaa ennen kuin Zamorak tuhosi sen (alue on nykyään digsite). Hallowvale oli siihen aikaan yksi mahtavimmista Saradominin alueista, jota asuttivat icyenet. Zamorak antoi Drakanille ja hänen vampyyreilleen luvan vallata Hallowvalen, joka johti sotaan icyenien ja vampyyrien välillä. Vampyyrit voittivat ja saivat valloitettua Hallowvalen.

Sodan aikana Saradomin matkusti Enchanted Valleyhyn ja pyysi siellä asuvia kentaureja auttamaan häntä sodassa Gielinorissa. Kentaurit suostuivat ja suurin osa heistä lähti Saradominin mukaan. Sodan aikana kentaurit kuolivat melkein kokonaan sukupuuttoon.

Kuva

Hyvin harvat tiesivät jumalasodan oikean syyn, eli Jasin kiven. Zamorak, Saradomin ja Zilyana olivat ainoat joiden tiedetään tietäneen kivestä. Saradomin oli nimennyt kiven itsensä mukaan Saradominin Silmäksi (Eye of Saradomin) ja oli käyttänyt sitä mm. Zilyanan parantamiseen. Guthix lopetti jumalasodan, jonka jälkeen hän karkotti jumalat Gielinorista, Saradomin mukaan lukien. Saradomin oli epäonnistunut aikomuksissaan ja palasi takaisin icyenejen kotimaailmaan.

Saradominin ollessa Gielinorissa, icyenejen kotimaailma oli ongelmissa. Siellä ei ollut sotilaita ja jäljellä oli vain tavallisia asukkaita, kuten maanviljelijöitä. Osa icyeneistä oli tullut kapinoiviksi, ja he vastustivat Saradominia. He ryöstivät muilta ja tuhosivat satoa. Ei ole tietoa, että miten tilanne muuttui Saradominin palattua.

Kuva

Kun Guthix kuoli, Saradomin oli ensimmäinen jumala, joka palasi Gielinoriin. Kun Saradomin huomasi, että Seikkailija oli saanut osan Guthixin voimista, hän yritti saada hänet omalle puolelleen. Pian tämän jälkeen Saradomin totesi, että joskus sotaa tarvitaan suuremman rauhan toteutumiseen ja menee valmistautumaan tulevaa sotaa varten.

Kuva

Kun Zamorak hyökkäsi Lumbridgeen, Saradomin tuli pysäyttämään häntä. Saradomin huomasi pian mitä Zamorak oli hakemassa - Guthixin kyyneliä. Tällöin alkoi heidän välinen kamppailunsa Guthixin kyynelistä. Saradomin kutsui paikalle Valkoiset ritarit, Temppeliritarit, icyene-komentaja Padomemeksen ja kentaureja taistelemaan Zamorakin joukkoja vastaan sekä keräämään kyyneliä. Saradomin itse oli kamppailussa Zamorakin kanssa.

Kuva

Kymmenen viikkoa kestäneen taistelun jälkeen Saradomin kanavoi kyynelien energiaa ja teki Zamorakiin voimakkaan hyökkäyksen, joka vahingoitti Zamorakia pahasti. Zamorak joutui pakenemaan ja Saradomin voitti taistelun. Toisin kuin Zamorakille, Saradominille oli jäänyt ylimääräistä kyynel-energiaa taistelusta. Hän imi sen itseensä ja tuli täten paljon voimakkaammaksi.

Kuva

Saradomin oli saanut tietää, että Kinshra oli löytänyt voimakkaan sauvan, jolla pystyy tuomaan kuolleita henkiin. Koska hänellä oli muita kiireitä, hän lähetti Sir Owenin ja Seikkailijan hakemaan sitä. Tehtävän aikana Sir Owen kuoli, mutta Seikkailija oli onnistunut saamaan sauvan. Tämän jälkeen Saradomin saapui paikalle ja otti sauvan itselleen. Hän käytti sitä Sir Oweniin tuodakseen hänet takaisin henkiin. Sauvan käyttäjän piti olla täysin hyveellinen ja rauhallisessa mielentilassa, eikä Saradomin täyttänyt näitä kriteerejä menneisyyden syntiensä takia. Hän onnistui tuomaan Sir Owenin henkiin, mutta hän oli osittain korruptoitunut. Saradomin aikoo käyttää sauvaa tulevaisuudessa pelastaakseen kentaurit sukupuutolta. Hän antoi sauvan väliaikaisesti Owenin huostaan.

Saradominin aikomuksena on tällä hetkellä häätää kaikki Gielinoria uhkaavat asiat - kuten jumalat - Gielinorista keinolla millä hyvänsä. Hän haluaa myös hyvittää menneisyyden tekojaan.

Saradominin luonne, moraali ja aikomukset

"Evil must be destroyed in all of its forms, not mollycoddled and allowed to spread... my path is the only true way this world may flourish!" - Saradomin

Saradomin on luonteeltaan hyvin ylimielinen ja äkkipikainen, mutta myös muista välittävä. Hän ajattelee helposti olevansa muiden yläpuolella ja että hänen tapansa on ainoa oikea. Hän voi suuttua hyvin helposti, jos asiat eivät mene niin kuin hän haluaisi. Suuttuessaan hän saattaa turvautua väkivaltaan hyvin nopeasti, yleensä ennen kuin ehtii ajattelemaan asiaa sen tarkemmin.

Vaikka Saradomin on luonteeltaan äkkipikainen ja on tehnyt lukuisia vähemmän hyviä tekoja, hänen aikomuksensa ovat olleet hyvät. Hän haluaa suojella viattomia sodilta, hirviöiltä ja muilta jumalilta. Hänen tavoitteenaan on luoda maailma, jossa ei ole yhtäkään pimeyden olentoa tai vaarallista asiaa ja kaikkialla olisi lähes täydellinen järjestys. Saradomin uskoo, että ainoa tapa saavuttaa tämä on tuhota tällaista maailmaa uhkaavat asiat. Tähän sisältyvät kaikki, jotka vastustavat häntä.

Saradomin uskoo, että jos tavoite on hyvä, keinoilla ei ole merkitystä. Tämän takia jän on joutunut tekemään useita hankalia moraalisia päätöksiä, joissa hän on mm. joutunut uhraamaan useita sivilisaatioita sotimiseen. Nämä eivät ole kuitenkaan olleet hänelle mitään helppoja asioita. Hän tietää, että hän on tehnyt useita kyseenalaisia tekoja ja hän häpeää niitä. Viimeaikoina Saradomin on alkanut yrittämään muuttaa tapojaan ja korvata menneisyyden tekojaan. Hän haluaa puhdistaa omatuntonsa, mutta se ei tule olemaan hänelle helppo tehtävä.

Saradominin seuraajat

Kuva

Saradominin seuraajat koostuvat pääosin ihmisistä ja hän onkin nykyään ihmisten eniten palvottu jumala. Hänen muita seuraajiaan ovat icyenet ja kenntaurit. Suuri osa icyeneistä kuoli jumalasodan aikana, mutta heidän kotimaailmaansa jääneet selvisivät ja he tulevat auttamaan Saradominia hänen suunnitelmissaan. Kentaurit kuolivat lähes kokonaan sukupuuttoon ja vain yksi Saradominille uskollinen vaikuttaa olevan jäljellä.

Saradominin palvonta on nykypäivänä keskittynyt Misthaliniin, Asgarniaan, Entranaan ja jonkin verran Kandariinkin

Saradoministiset ryhmät

Zaros

Kuva

Perustietoa

Suuntaukset: Kohtalo, hallinta
Muu nimitys: Tyhjyyden herra (Empty Lord)
Kotimaailma: Freneskae
Sukupuoli: Mies
Jumaluusaste: 2
Värit: Violetti
Seuraajat ennen: demonit, vampyyrit, ihmiset, mahjarratit, ilujanka
Seuraajat nykyään: Bandiitit, Nex ja hänen armeijansa, mahjarratit, demonit
Tunnus:
Kuva

Zaroksen historia

Zaroksen synty

Kuva

Zaros syntyi Freneskae-planeetalla noin 18 000 vuotta sitten vanhin jumala Mahin toimesta. Mah oli käyttänyt hänen luomiseensa hyvin paljon voimiaan, jonka takia Zaros oli jo syntyessään hyvin voimakas jumala. Mah loi samanaikaisesti myös toisen voimakaan olennon, Serenin. Zaros ja Seren olivat älykkyydeltään, voimakkuudeltaan ja kristalliselta olemukseltaan samankaltaisia, mutta monissa muissa asioissa vastakohtaisia. Zaros koostui pimeysenergiasta ja oli analyyttinen, eli hänen toimintansa perustuu järkeen. Seren taas koostui valoenergiasta ja oli empaattinen, eli hänen toimintansa perustui enemmän tunteisiin.

Mah oli luonut Zaroksen ja Serenin niin, että he pitäisivät toisistaan. Kun he olivat toistensa läheisyydessä, Zaros tunsi suurta ihailua Sereniä kohtaan, kun taas Seren tunsi uskollisuutta häntä kohtaan. Zaros huomasi pian, että tämä vaikutti suoraan heidän mieliinsä. Zaros ei pystynyt keskittymään, eikä Seren kyennyt hallitsemaan mieltään. Zaros uskoi, että Mah yritti hallita heitä sen avulla - estää heitä lähtemästä.

Zaros oli paljon luojaansa älykkäämpi ja ihmetteli usein miten tuollainen olento oli saanut niin paljon voimaa. Häntä ärsytti, että Mah käytti voimiaan "turhuuksiin" ja käyttäytyi kuin lapsi. Zaros halusi oppia ja kasvattaa tietämystään, mutta Mah ei sitä pystynyt antamaan. Zaros pystyi aistimaan, että lähellä oli muita planeettoja. Mah oli tullut liian heikoksi yltääkseen sinne. Zaros odotti, kunnes Mah nukahti, ja lähti. Seren jäi Freneskaeen pitämään Mahille seuraa.

Zaros Infernuksessa

Koska Zaroksella ei ollut valmiita portaaleja käytetävänä, hänen täytyi edetä hitaasti planeetta kerrallaan. Ensimmäiset planeetat olivat vanhimpien jumalien epäonnistuneita, keskeneräisiä tuotoksia. Satoja planeettoja ja tuhansia vuosia myöhemmin Zaros lopulta löysi planeetan, josta löytyi älyllistä elämää: Infernus.

Kuva

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Zaros kohtasi kuolevaisia. Planeetan huonoista oloista johtuen Zaros oli yllättynyt siitä miten yhteiskunta toimi. Infernuksen demoneilla oli järjestys, sääntöjä, byrokratiaa ja kulttuuria - jokaisella oli oma paikkansa. Tämä kiinnosti Zarosta hyvin paljon. Heitä tarkkailemalla Zaros oppi hänelle uudenlaisen ilmiön: kielen. Kielen avulla demonit kommunikoivat ja asettivat lakeja. Zaros näki demoneissa kuitenkin potentiaalia enempään, ja halusi antaa heille uuden tarkoituksen. Kun hän oli oppinut heidän kielensä hyvin, hän päätti käyttää heidän sopimusrakkauttaan hyväkseen ja saada siten heidän joukkojaan alaisikseen.

Zaros kohtasi Infernuksen johtajan, itsevaltias Hostiliuksen, ja pyysi häneltä kahtatoista demonilegioonaa itselleen. Hän tarjosi vastineeksi salaisuutta, jolla pystyi matkaamaan maailmojen välillä - näin Chthonian-demonit voisivat alistaa uusia lajeja valtansa alle. Hän hyväksyi ja kirjoitti sopimuksen. Hostilius halusi kuitenkin huijata Zarosta, joten hän teki sopimukseen sellaisen muutoksen, että legioonien komento tulisi sopimuksen allekirjoittaneen vanhemmalle osapuolelle. Hän itse oli tuhansia vuosia vanha, joten hän uskoi olevansa Zarosta vanhempi. Zaros huomasi tämän petosyrityksen, mutta kirjoitti sopimuksen siitä huolimatta - olihan Zaros todellisuudessa häntä vanhempi. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen sopimukseen sisältyvä taika osoitti Zaroksen olevan vanhempi, joten hän sai 12 demonilegioonaa komentoonsa. Koska Zaroksen osuus sopimuksesta oli samankaltainen kuin Hostiliuksella, hänen ei tarvinnut antaa hänelle mitään vastineeksi.

Zaros Vampyriumissa

Kuva

Zaros jatkoi matkaansa Infernuksesta uusille planeetoille. Seuraava hänen löytämänsä asutettu planeetta oli Vampyrium. Siellä hän kohtasi vampyyreja - toinen hänen kohtaamansa laji. Vampyyrit olivat petomaisia olentoja, jotka toimivat vahvasti vaistojensa varassa ja taistelivat keskenään. Zaros ei ollut kovinkaan vakuuttunut heistä, mutta hän halusi tehdä heidän olemassaolostaan merkityksellisempää. Hän käytti demoneilta oppimiaan asioita yrittäessään luoda sinne yhteiskunnan. Alku oli hankalaa ja siitä syntyi sisällissota, mutta lopulta sinne syntyi ylimystö, joka sai alueen hallintaansa, ja on ylläpitänyt sitä nykypäivään asti. Monet vampyyrit siirtyivät Zaroksen palvelukseen.

Zaros ja elementaaliset maailmat

Zaros jatkoi matkaansa elementaalisiin maailmoihin, jossa vanhimpien jumalien työ oli jo paljon korkeatasoisempaa. Näissä maailmoissa hän joutui ensimmäistä kertaa kohtaamisiin muiden "jumalien" kanssa. Zaros piti heitä vain tavallista voimakkaampina kuolevaisina - he eivät olleet oikeasti jumalallista alkuperää, toisin kuin hän. Hän huomasi pian, että näiden maailmojen heikommat kuolevaiset olivat alkaneet palvomaan näitä jumalia ja heidän ideologioitaan. Zaros ei onnistunut saaman heitä palvelukseensa, joten hän jatkoi matkaansa.

Zaroksen imperiumin synty

Tuhansien vuosien jälkeen, toisella kaudella, Zaros oli matkannut maailmankaikkeuden toiseen päähän ja löytänyt vanhimpien jumalien viimeisen luomuksen: Gielinorin. Siellä hän huomasi, että muut jumalat olivat seuraajineen jo tulleet sinne. Zaros ei pitänyt siitä miten jumalat kohtelivat vanhimpien jumalien täydellistä työtä - heidän kiistansa vahingoittivat planeettaa. Zaros ajatteli, että hänen velvollisuutensa maailmankaikkeuden luojien lapsena oli opettaa jumalille kuuliaisuutta. Hän halusi tuoda kaikki jumalat, lajit ja heidän ideologiansa yhdeksi isoksi valtakunnaksi, jota hän ohjaisi - hän näki sen hänen oikeutenaan, olihan hän vanhimpien jumalien lapsi. Tällöin ei olisi mitään rajakiistoja.

Tämä tehtävä ei kuitenkaan onnistunut ihan tuosta vain, sillä jumalat vastustivat häntä. Zaroksen kyky, joka sai Serenin tuntemaan uskollisuutta Zarosta kohtaan, vaikutti myös kaikkiin hänen ympärillä olleisiin kuolevaisiin. Tämä ei kuitenkaan toimi jumaliin, joten hänen piti ottaa kovemmat otteet käyttöön.

Zaros aikoi tuoda Gielinoriin Infernuksessa hankkimansa demonilegioonat. Ongelmana oli kuitenkin se, että niin ison joukon tuominen niin kaukaa vaatisi hyvin paljon energiaa - niin paljon, että hänkin heikkenisi siitä. Tämän takia hän toi aluksi vain pienen demonijoukkion. Zaros komensi heitä hyökkäämään vähä-älyisen jumala Loarnabin kimppuun, jota hän aikoi käyttää energialähteenä portaalille. Hän tarkkaili taistelua etäältä eikä puuttunut tapahtumiin, vaikka demonit olivatkin selvästi häviöllä.

Kun Loarnab oli hoidellut suurimman osan Zaroksen demonijoukoista, Zaros käski kovaäänisesti joukkojaan perääntymään. Tällöin hän sai Loarnabin huomion itseensä. Kun Loarnab oli hyökkäämässä hänen kimppuunsa, hän väisti viime hetkellä ja pysäytti tämän liikkeet voimakkailla lonkeroilla. Zaros piti Loarnabia lonkeroilla paikoillaan ja kidutti tätä kunnes sillä ei ollut enää voimia taistella vastaan. Tämän jälkeen hän laittoi Loarnabin viereen parantavan kristallin, sillä hän tarvitsi häntä elävänä. Tämän jälkeen hän loi Loarnabin voimia käyttämällä portaalin Infernukseen, jonka kautta 12 demonilegioonaa saapuivat. Tämä kulutti lopulta Loarnabin voimat loppuun, joka johti tämän kuolemaan.

Paikalliset asukkaat - jotka olivat ennen palvoneet Loarnabia - kauhistuivat hieman siitä miten Zaros kidutti heidän entistä jumalaansa, mutta he alkoivat pian palvomaan Zarosta uutena jumalanaan. Vaikka demonijoukot olivat uhranneet osan heistä houkutellakseen Loarnabin esiin, he pitivät Zarosta sankarina - Loarnab oli terrorisoinut heitä jo hyvin pitkän aikaa, eivätkä hänelle tehdyt uhraukset olleet harvinaisia.

Zaroksen imperiumi sai alkunsa näistä Loarnabin hallitsemista alueista, jonne syntyi Senntisten. Pian tämän jälkeen Zaroksen demonilegioonat menivät valloittamaan lähialueen hajanaisia ihmisasutuksia. Senntistenista tuli imperiumin keskus. Zaros teki useimmista kylän asukkaista hänen valtakuntansa papiston, joille hän opetti uskontoa, lakia, infernal-kieltä ja monia muita asioita. Hän lähetti monet näistä papeista valloitetuille alueille lähettiläinä, lähetyssaarnaajina ja byrokraatteina. Tämän myötä hänen valtakuntansa kasvoi nopeasti ja sivilisaatio kehittyi.

Vaikka Zaros olikin tehnyt valloituksia, hän ei aloittanut suoranaisesti sotia muita jumalia vastaan. Toisaalta, Zaros ei yrittänyt vältelläkään niitä. Kun Zaros päätyi syystä tai toisesta sotaan, hän oli lähes aina voitokas. Hän oli taitava sodankävijä ja hänen demoneista koostuva armeijansa oli paljon voimakkaampi kuin millään muualla jumalalla.

Zaros ja mahjarratit

Kuva

Zaros päätyi sotaan imperiuminsa eteläpuolella olevan metsäalueen (Kharidian) kanssa. Zaros ei odottanut saavansa sieltä kovinkaan paljoa vastustusta. Hän saikin valloitettua sen melkein kokonaan, mutta sitten taistelukentille tuli uudenlaisia joukkoja, joita demonilegioonatkin pelkäsivät: mahjarratit. He onnistuivat työntämään Zaroksen joukot takaisin Kharidianin pohjoispuolelle.

Zaros tajusi pian, että mahjarratit olivat Mahin luomuksia - hänen sisaruksiaan. Hän tunsi heidän kanssaan yhteenkuuluvuutta ja halusi suojella heitä. Yksi mahjarrateista, Sliske, oli poistunut Icthlarinin joukoista. Zaros oli saanut uskoteltua hänelle ylivoimaisuutensa, jonka jälkeen hän pääsi helpommin muidenkin puheille.

Kun mahjarratit olivat saapuneet hänen linnoitukseensa, he alkoivat kinastella keskenään eräästä toisesta asiasta - miten heidän pitäisi toimia rituaalien kanssa, joka oli ollut aikaisemmin tärkeässä asemassa heidän kulttuurissaan. Zaros kysyi heiltä mitä he tarkoittivat, ja alkoi pian ymmärtää. Zaros teki heille uuden rituaalikiven ja katsoi kun mahjarratit suorittivat rituaalinsa. Hän kertoi tämän jälkeen mahjarrateille, että Gielinorissa rituaalit pystyivät nuorentamaan heitä ja täten pidentämään heidän elämäänsä. Hän kuitenkin varoitti, että rituaaliuhrauksia ei kannata tehdä liian usein, sillä muuten he kuolisivat sukupuuttoon. Hän kehotti 500 vuoden aikaväliä rituaaleille. Mahjarratit olivat tyytyväisiä siihen miten Zaros tulkitsi heidän kulttuuriaan ja suurin osa heistä siirtyi hänen palvelukseensa.

Mahjarratien puolen vaihdon jälkeen sodan kulku kääntyi päinvastaiseksi. He kohtasivat menaphitejoukot ja olivat ylivoimaisia. Tällöin Kharidianin pääjumala, Tumeken, saapui. Hän räjäytti itsensä tuhotakseen suurimman osan mahjarrateista. Samalla suuri osa Kharidianista aavikoitui, tehden sen maaperästä lähes arvottoman. Zaros päätti tällöin lopettaa sotimisen.

Sodan jälkeen Zaros ymmärsi, että hän oli mennyt liian pitkälle. Hän oli tullut siksi, mitä vastaan hän oli kuvitellut taistelevansa - hallitsevaksi, kuten Mah. Hän ei enää pitänyt ajatuksesta, että hän pakottaisi muita hänelle uskollisiksi läsnäolollaan. Pakottaminen ei ollut oikea tapa tuoda Gielinorin asukkaita yhteen. Tällöin hän alkoi pikkuhiljaa vetäytyä pois julkisuudesta ja antamaan yhä enemmän vastuuta alaisilleen.

Zaros antoi kaikille sodasta selvinneille mahjarrateille hyvin korkeat asemat ja paljon vaikutusvaltaa valtakunnassaan. Hän halusi heidän toimia hänen edustajinaan, sillä hän kaavaili, että he perisivät valtakunnan häneltä jossain vaiheessa.

Zaroksen imperiumi

Ks. Gielinorin historia

Zaroksen etääntyminen

Zaros halusi etääntyä valtakunnastaan, mutta silti tietää sen tapahtumista. Tämän takia hän piti kenraaliensa toiminnasta hyvin tarkkaa kirjanpitoa. Hän käytti kirjoja, jotka kirjoittivat tiettyjen henkilöiden ajatukset. Tällä tavalla Zaros varmisti, että hänelle pysyttiin uskollisina ja hän sai tietää kaiken mitä hänen alaistensa tehtävien aikana oli tapahtunut. Mahjarrat Zamorak oli kuitenkin keksinyt tavan huijata tätä. Zaros sai väärää tietoa Zamorakin toimista ja aikomuksista, jonka takia hänen luottamuksensa kohdistui väärään henkilöön.

Zaros oli saanut tehtyään imperiumistaan omavaraisen, eikä hänen läsnäoloaan enää tarvittu kovinkaan usein. Mahjarratit olivat korvanneet hupenevien demoniherttuoiden asemat hallinnossa ja hänen imperiuminsa kuolevaiset vaikuttivat olevan tyytyväisiä hänen opetuksiinsa.

Zaros ja World gate

Kuva

Zaros oli tiennyt saapumisestaan lähtien, että Serenkin oli Gielinorissa. Hän ei kuitenkaan uskaltanut kohdata häntä, sillä hän pelkäsi vaikutusta, joka heillä oli toisiansa kohtaan. Hän yritti lähettää lähettejään hänen luokseen, mutta Seren ei ottanut heitä vastaan. Zaros uskoi tarvitsevansa hänen apuaan, joten hän päätti ottaa riskin ja mennä henkilökohtaisesti. Heidän vaikutuksensa toisiinsa oli heikentynyt niiden vuosien aikana, joina he olivat olleet erillään.

Kuva

Seren sanoi Zarokselle, ettei hän puuttuisi Gielinorin asioihin, sillä hän oli luvannut näin Guthixille. Zaros sai tietää World gatesta, joka oli Serenin hallussa. Sen avulla hän pystyisi menemään minne tahansa maailmankaikkeudessa hyvin nopeasti, joten hän otti sen haltuunsa. Hän halusi tutkia muita maailmoja tarkemmin ja oppia vielä lisää taikuudesta ja tieteestä. Nyt kun hänen läsnäoloaan ei tarvittu imperiumissa erityisemmin, tämä oli mahdollista.

Zaros, ilujanka ja nihil

Kuva

Zaros onnistui löytämään yhden syrjäisemmän planeetan, jossa hän ei vielä ollut käynyt: Iaia. Siellä hän löysi ilujankat. Zaros ensin tarkkaili heitä etäältä. Hän sai tietää, että heillä oli ongelmia hedelmättömyyden kanssa. Tämän jälkeen hän lähestyi heitä ja lupasi parantaa heidän hedelmättömyytensä, jos osa heistä tulisi hänen imperiumiinsa Gielinoriin. He suostuivat. Gielinorissa ilujankat onnistuivat ratsastamaan lohikäärmeitä ja olivat hyvä lisäys hänen armeijaansa.

Kuva

Zaros halusi toteuttaa lupauksensa ilujankoille, mutta hän tiesi sen olevan hänelle haaste - vain vanhimmilla jumalilla oli voima luoda elämää. Hän pystyi vain manipuloimaan sitä. Tämän lupauksen toteuttamiseksi hän palasi Freneskaeen tekemään kokeiluita. Hän huomasi, että Mah oli vaipunut syvään uneen. Painajaisissaan hän oli luonut hirviöitä, muspaheja. Zaros onnistui keräämään niistä Mahin jumalaenergiaa kokeisiinsa.

Kuva

Zaros oli tuonut mukanaan demonien, vampyyrien, icyenien ja aviansiejen olemusta mukanaan. Hän yritti luoda niiden avulla täysin uuden elämänmuodon. Hän onnistui luomaan niistä jotain uutta, mutta hän joutui käyttämään Mahin voimia tuodakseen ne henkiin. Koska hän ei pystynyt siihen itse, hän piti niitä epäonnistumisena. Hän nimesi heidät nihileiksi, joka tarkoittaa "ei mitään", koska ne olivat hänelle mitättömiä.

Kuva

Eräs muiden nihilien hyljeksimä nihil kehittyi selvästi muita nopeammin. Zaros päätti antaa hänelle tietoisuuden, sillä hän uskoi muiden nihilien tappavan hänet muutoin. Tämän hän teki antamalla hänelle pienen osan itseään. Tämän sivuvaikutuksena hän tulisi pysymään ikuisesti Zarokselle uskollisena - tästä Zaros ei ollut ylpeä, mutta se oli hänen ainoa vaihtoehtonsa.

Saatuaan tietoisuuden ja opittuaan puhumaan, nihil nimesi itsensä Nexiksi. Hän oli hyvin nopea oppimaan ja hänen taistelutaitonsa kehittyivät mitä enemmän hän taisteli lajitovereidensa kanssa. Hän oli ainoa nihil, jota Zaros piti onnistuneena. Siitä huolimatta kokeilu kokonaisuudessaan oli epäonnistunut - hän ei pystynyt luomaan elämää itse. Hän tuli johtopäätökseen, että hän voisi auttaa ilujankoja vain, jos hän tulisi vanhimmaksi jumalaksi.

Zaros ja vanhimpien jumalien suunnitelmat

Zaros palasi Gielinoriin ja päätti etsiä muut vanhemmat jumalat. Hän halusi vakuuttaa heidät siitä, että he tekisivät hänestä vanhimman jumalan. Heitä etsiessään Zaros sai kuitenkin tietää karmivan totuuden Gielinorista ja sen käyttötarkoituksesta. Se oli heidän pesimäpaikkansa, eivätkä he hyväksyisi kuolevaisia täydellisellä maailmallaan. He tuhoaisivat ennen pitkää koko maailmankaikkeuden. Vanhimmat jumalat pitivät kuolevaisia mitättöminä - virheinä, jota ei olisi pitänyt koskaan syntyä. Vain voimakkailla olisi mahdollisuus selviytyä.

Toisin kuin vanhimmat jumalat, Zaros pystyi näkemään kuolevaisten arvokkuuden. Kuolevaisilla on paljon potentiaalia kehittyä. Heidän elämänsä ja kulttuurinsa on monipuolinen ja hänen mielestään hyvin mielenkiintoinen. Nyt Zaros tiesi todellisen tarkoituksensa: hänen pitää pelastaa kuolevaiset. Hänen täytyy vakuuttaa vanhimmille jumalille kuolevaisten arvokkuus.

Zaros ei pystynyt luomaan uutta elämää, mutta hän pystyi muokkaamaan sitä. Hän ajatteli, että jos hän pystyisi toteuttamaan tiettyjen yksilöiden potentiaalin kunnolla, heistä voisi ehkä olla hyötyä hänen aikomuksissaan. Imperiumistaan hän oli kuitenkin oppinut, että kuolevaiset vastustivat, jos tätä yritettiin tehdä väkisin. Hänen täytyi muuttaa toimintatapojaan. Hänen täytyi suoran vaikutuksen sijaan johdatella heitä - olla ohjaava ääni heidän päidensä sisällä, joka saa heidät jatkamaan. Hän tekisi näin vain kaikista merkittävimmille yksilöille, eikä heidänkään tarvitsisi aina noudattaa niitä - onhan heillä vapaa tahto.

Zaros päätti nyt astua varjoihin ja antaa imperiuminsa hallinnan kokonaan Azzanadralle ja Zamorakille. Tämän jälkeen hän katoaisi pysyvästi julkisuudesta. Silloin tapahtui kuitenkin jotain, mitä hän ei osannut odottaa...

Zamorakin petos

Kun Zaros yritti etääntyä imperiumistaan, hyvin monet alkoivat kyseenalaistaa hänen johtoasemaansa. Hän sai arvostelua esimerkiksi siitä miksi häntä ei näkynyt yhtään julkisuudessa. Koska Zaros ei voinut tarkkailla imperiuminsa tapahtumia henkilökohtaisesti, monet sen epäkohdista jäivät häneltä huomaamatta. Siellä oli korruptiota, köyhien asema oli hyvin heikko ja mm. ihmissyönnin kieltävää lakia rikottiin usein. Tämä lisäsi monien tyytymättömyyttä. Zaroksen aikaisemman läsnäolon aiheuttama uskollisuusvaikutus oli myös mahdollisesti alkanut heiketä.

Zamorak - yksi Zaroksen eniten luottamista kenraaleista - käytti yleistä tyytymättömyyttä ja Zaroksen luottamusta hyväkseen vallankumouksen suunnittelussa. Hän sai itselleen monia kannattajia ja sai käsiinsä kaksi vanhimpien jumalien artefaktia: Armadylin sauvan ja Jasin kiven.

Kuva

Vallankumous käynnistyi lopulta toisen kauden loppupuolella. Zamorak ja hänen uskolliset joukkonsa hyökkäsivät Zaroksen palatsiin Senntistenissä. Sillä välin kun Zamorakin joukot kamppailivat Zaroksen vartijoiden kanssa, Zamorak pääsi Zaroksen luokse. Zaros hyökkäsi tällöin Zamorakin mieleen, mutta tänä aikana Zamorak iski sauvan Zaroksen mahan lävitse. Zaros tarttui Zamorakia, jolloin sauva lävisti hänetkin. Tällöin Zaroksen voimia siirtyi Zamorakiin, ja Zaros päätti paeta ruumiistaan välttääkseen kuolemansa.

Ruumiistaan irtaantuneena Zaros oli hyvin heikko, eikä kyennyt tekemään mitään. Hänellä kesti vuosituhansia itsensä kasaamiseen. Tänä aikana jumalat tuhosivat hänen entistä imperiumiaan, kukin hieman eri syistä. Zamorak pelkäsi Zaroksen joukkojen mahdollista kostoa, Saradomin halusi hänen valtakuntansa salaisuudet ja osa halusi vain alueita. Suuri osa Zaroksen seuraajista vaihtoi puolta. Lopulta Zaroksen koko imperiumi oli tuhoutunut ja muut jumalat yrittivät tuhota kaiken häneen liittyvän.

Zaroksen paluu

Kuva

Zaros matkusti takaisin Freneskaeen saadakseen itselleen uuden ruumiin. Ongelmana oli kuitenkin, että hän ei voinut mennä liian lähelle Mahia, sillä hän voisi havaita silloin hänen läsnäolonsa. Hän onnistui silti ottamaan Mahin muspaheista sen verran Mahin energiaa, että hän sai itselleen nähtävän olomuodon.

Kuva

Viidennen kauden lopulla, vuonna 169, Azzanadra jälleenrakensi vanhan Senntistenin temppelin ja siellä olevan portaalin, jonka kautta Zaros oli aikaisemmin voinut kommunikoida Freneskaesta. Nyt hän pystyi ottamaan uudestaan yhteyttä Gielinoriin. Hän keskusteli Azzanadran kanssa suunnitelmista hänen paluuseensa liittyen. Zaros sai tietää Azzanadralta Seikkailijasta, joka vaikutti olevan kaikkien tärkeiden tapahtumien keskellä. Zaros käski uskollisimpia seuraajiaan tarkkailemaan häntä ja pitämään hänet turvassa, sillä hän uskoi hänen olevan tärkeä tulevaisuudessa.

Ensimmäinen asia, joka esti Zaroksen paluun Gielinoriin, oli Guthixin asettama suojamuuri. Zaroksen seuraajat olivat keskustelleet etukäteen siitä mitä he tekisivät, jos he löytäisivät Guthixin. Zaros halusi, että he yrittäisivät neuvotella Guthixin kanssa ja löytää rauhanomaisen ratkaisun.

Kuva

Kun Seikkailija avasi Guthixin lepopaikan, Sliske oli ensimmäinen, joka saapui paikalle. Hän kertoi hänelle Zaroksen näkemyksen siitä miten he aikoivat toimia Guthixin kanssa. Pian tämän jälkeen muiden jumalien seuraajia tuli paikalle, aikomuksena tappaa Guthix. Zaroksen uskolliset seuraajat odottivat, kunnes muut saisivat raivattua tien heille niin, että he pääsevät kävelemään suoraan Guthixin luo. Taistelujen lopuksi oli jäljellä vain Zilyana ja Guthixin seuraajien joukot, jolloin Zaroksen uskollisimmat seuraajat saapuivat paikalle. He juttelivat Guthixin vartijoiden kanssa ja yrittivät päästä Guthixin puheille. Sliske uskoi, että Guthixin kanssa keskustelu ei johtaisi mihinkään, joten hän livahti heidän ohitseen ja tappoi Guthixin Armadylin sauvalla.

Guthixin suojamuurin kadottua oli jälleen yksi asia vähemmän estämässä Zaroksen paluuta. Zaros halusi vielä varmistaa, että muut jumalat eivät saisi tietää hänen paluusuunnitelmistaan. Hän pyysi Sliskeä tekemään jumalille harhautuksen - hän ei kuitenkaan osannut odottaa, että Sliske yrittäisi aloittaa uuden jumalasodan.

Viimeinen Zaroksen paluuta estävä asia oli fyysisen ruumiin puute. Lähestyäkseen Mahia hän tarvitsi jotain, joka peittäisi hänen jumalallisia voimiaan. World guardianiksi tulleella Seikkailijalla oli tällainen kyky, joten hän tarvitsi hänen apuaan. Hän pyysi Azzanadraa kutsumaan hänet luokseen. Hän pyysi Sliskeä tuomaan world gaten takaisin todelliseen maailmaan varjoulottuvuudesta, koska kukaan muu gielinorilainen ei hallinnut varjoulottuvuutta yhtä hyvin kuin hän. Zaros kielsi heitä tulemasta Freneskaeen, sillä hän halusi jutella Seikkailijan kanssa kahden kesken.

Kuva

Kun Seikkailija oli saapunut Freneskaeen, Zaros johdatteli hänet Mahin luokse. Tämän jälkeen Zaros kertoi Seikkailijalle itsestään ja aikomuksistaan. Hän pyysi häntä tekemään hänelle ruumiin Mahin jumalaenergialla. Riippuen siitä tekikö Seikkailija pimeys- vai valoruumiin, Zaros joko palasi täysiin voimiinsa tai heikentyneeseen olotilaan, jossa hänen olemuksensa karkaa ruumiista hitaasti. Kun Zaros sai ruumiinsa takaisin, Mah heräsi. Zaros teleporttasi heidät nopeasti turvaan, jonka jälkeen he molemmat palasivat Gielinoriin.

Zaroksen suunnitelmat

Kuva

Heti kun Zaros palasi Gielinoriin, hän otti telepaattisesti yhteyttä neljään uskollisimpaan seuraajaansa: Azzanadraan, Chariin, Nexiin ja Sliskeen. Ensimmäisenä Zaros sanoi Sliskelle, että hänen petturuutensa oli mennyt liian pitkälle. Hän oli tiennyt alusta lähtien, että häneen ei voinut luottaa, mutta hän ei voinut enää hyväksyä hänen viimeaikaisia tekojaan. Hän sanoi, että Sliskellä ei ollut enää mitään asiaa Zaroksen tai hänen seuraajiensa kanssa - hän oli nyt omillaan.

Zaros antoi muille seuraajilleen erilaisia tehtäviä. Charia hän käski tarkkailemaan Sliskeä, sillä hän voi olla hyvin arvaamaton, erityisesti Jasin kiven ja Armadylin sauvan kanssa. Nexiä hän käski tarkkailemaan nuorempia jumalia, ettei heidän välinen kilpailunsa mene liian pitkälle ja aiheuta liikaa tuhoa. Azzanadraa hän käski etsimään vanhimpien jumalien pesää, jotta Zaros pystyisi herättämään heidät myöhemmin. Seikkailijaa hän pyysi odottamaan kunnes häntä tarvittaisiin.

Zaroksen tavoitteena on tällä hetkellä tulla vanhimmaksi jumalaksi. Hän uskoo, että se on ainoa tapa, jolla vanhimmat jumalat suostuisivat kuuntelemaan heitä. Hän haluaa edustaa kaikkia kuolevaisia - maailmankaikkeuden pitäisi kuulua heille, eikä kuihtuville vanhimmille jumalille. Zaros uskoo, että kuolevaisten olis hyvä olla yhtenäisiä, jos he haluavat selvitä. Zaros yrittää vieläkin tulla "kohtaloksi", joka ohjaisi ja opastaisi niitä, jotka sitä tarvitsevat. Niiden kanssa, jotka eivät enää tarvitse opastusta, hän tekisi yhteistyötä paremman maailman eteen. Zaros on tietoinen myös dragonkinien tuomasta uhasta ja uskoo, että asialle täytyy tehdä jotain mahdollisimman pian.

Zaroksen luonne

Zaros on luonteeltaan hyvin analyyttinen, eli hän ajattelee asioita enemmän järjellä kuin tunteilla. Hän ei vaikuta pystyvän kokemaan tunteita, ainakaan samalla tavalla kuin kuolevaiset. Tämän takia tunteet eivät hallitse hänen tekojaan, toisin kuin monilla muilla jumalilla. Zaros ei esimerkiksi tunne vihaa Zamorakia kohtaan, eikä anna koston häiritä suunnitelmiaan. Zaros pystyy näkemään asiat hyvin objektiivisesti, kun tunteet eivät tule tielle.

Zaroksen mielestä teon "hyvyyttä" tai "pahuutta" ei määritä teon luonne, vaan teon seuraukset. Tämän takia Zaros on valmis tekemään uhrauksia ja epämoraalisia tekoja, jos niiden hyvät seuraamukset ovat huonoja suuremmat. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, kun Zaros yritti pelastaa ilujankat sukupuutolta tekemällä testejä muiden lajien olemuksilla.

Zaros pitää itseään hyvin tärkeänä, sillä hän on yksi harvoista, joka on todellisesti jumalallista alkuperää. Tämä saattaa näkyä hänessä ylimielisyytenä. Hän uskoo esimerkiksi, että vanhimmaksi jumalaksi tuleminen on hänen synnyinoikeutensa ja muiden pitäisi tunnustaa hänen jumalallinen alkuperänsä. Hän uskoo myös olevansa kuolevaisten ainoa toivo selvitä. Toisaalta Zaros myöntää omat virheensä ja oppii niistä. Hän ei myöskään vaadi seuraajia, vaan antaa kuolevaisten seurata haluamaansa ideologiaa tai uskontoa.

Zaros on hyvin kiinnostunut kuolevaisista ja haluaa tehdä kaikkensa heidän hyväksi. Hän ymmärtää hyvin heidän tarpeensa, vaikka hän itse ei pystyisikään kokemaan asioita samalla tavalla. Hänen mielestään kaikki elämä on arvokasta. Vapaa tahto vaikuttaa olevan hänelle myös tärkeää, vaikka hän haluaakin ohjailla heitä suuntaan, jossa he voisivat täyttää potentiaalinsa.

Zaroksella on synnynnäinen kyky, joka saa hänen läheisyydessään olevat hänelle uskollisiksi, jopa vasten tahtoaan. Zaros ei itse pysty hallitsemaan tätä kykyä. Hän ei pidä ajatuksesta, että hän rajoittaisi läsnäolollaan vapaata tahtoa. Tämä vaikutus haihtuu ajan mittaan, jonka takia hänen kaikki nykypäivän seuraajansa ovat hänelle oikeasti uskollisia.

Zaroksen uskonto

Kuva

Zaros uskoo, että yksilön pitäisi pyrkiä vahvistamaan itseään, toteuttaa potentiaalinsa kunnolla. Kaikesta kokemastaan - niin hyvästä kuin pahasta - pitäisi oppia, eikä antaa periksi heikkouksilleen. Yksilön täytyy olla tasapainoinen ja pystyä hallitsemaan omia toimiaan. Hänen täytyy olla tasapainoinen itsensä kanssa. Itseänsä vahvistaessa ei saa kasvattaa vain voimakkuuttaan, vaan myös viisautta, jolla sitä voimaa käyttää. Zaros uskoo, että jokaisella yksilöllä on kyky tehdä sekä hyvää että pahaa, oli hänen lähtökohtansa mikä tahansa.

Zaroksen uskontoon liitty myös usko Zarokseen - siihen, että hän tarkkailee ja ohjailee tapahtumia siihen suuntaan mihin pitääkin. Jokaisella on oma paikkansa yhteiskunnassa.

Zaroksen uskonto on hyvin suvaitsevainen ja sallii muutkin ideologiat. Päätös ideologian noudattamisesta on henkilöllä itsellään. Zaroksen oppien noudattaminen on täysin vapaaehtoista.

Zaroksen seuraajat

Zaroksen ensimmäisiä seuraajia olivat demonit ja vampyyrit, koska he olivat Zaroksen ensimmäiset kohtaamat olennot. Zaros olisi hyväksynyt seuraajiinsa kaikki muutkin lajit, kuten aviansiet ja icyenet, mutta he olivat jo alkaneet seuraamaan toista jumalaa, eivätkä suostuneet tulemaan hänen seuraajikseen.

Gielinorissa Zaros sai hyvin paljon ihmisseuraajia. Hänen imperiumissaan olikin eniten ihmisiä. Myöhemmin hän sai seuraajikseen suurimman osan mahjarrateista, jotka olivat siirtyneet Icthlarinilta hänen palvelukseensa. Zaroksen palveluksessa oli myös pieni määrä ilujankoja.

Zamorakin petoksen jälkeen hyvin monet Zaroksen seuraajat vaihtoivat puolta. Avernic-demonit siirtyivät Zamorakin puolelle ja tekivät vallankumouksen chthonian-demoneille, joista osa oli Zarokselle uskollisia. Vampyyrien johtaja, Drakan, auttoi Zamorakia ja poistui Zaroksen palveluksesta, vampyyrit mukanaan. Suurin osa mahjarrateistakin hyppäsi Zamorakin puolelle. Suurin osa Zarokselle uskollisista ihmisistä joko kuoli tai vaihtoi uskontoaan. Eräät Zaroksen uskollisimmista seuraajista (Azzanadra, Nex, Akthanakos, Char) vangittiin.

Ainoat jäljelle jääneet Zaroksen seuraajat olivat bandiitit, eräät sopimuksen pakottamat demonit, Zaroksen viimeinen ihmisarmeija, kourallinen mahjarrateja, Nex ja Char. He kaikki ovat Zarokselle todellisesti uskollisia, sillä Zaroksen läsnäolon aiheuttama pakotettu uskollisuus on kadonnut ajan myötä. Suurin osa heistä on joutunut pysymään piilossa, sillä Zaroksen seuraajia vainottiin jumalasodan aikana.

Viidennen ja kuudennen kauden vaihteen aikoihin monet Zaroksen seuraajat ovat tulleet esille piilostaan. Seikkailija on vapauttanut monet vangeiksi jääneet vankiloistaan ja Zaroksen lähestyvä paluu sai heidät toimimaan aktiivisemmin. Kun Zaros palasi kuudennella kaudella, vain hänen uskollisimmat seuraajansa saivat tietää siitä. Syy sille on se, että Zaros haluaa pitää paluunsa toistaiseksi salaisuutena - hän ei halua muiden jumalien tietävän sitä.

Merkittäviä Zaroksen seuraajia

Armadyl

Kuva

Perustietoa

Pääsuuntaus: Oikeudenmukaisuus
Muut suuntaukset: laki, vapaus, tasa-arvo
Laji: aviansie
Kotimaailma: Abbinah
Sukupuoli: Mies
Jumaluusaste: 4
Värit ennen: Valkoinen, hopea, vaaleansininen
Värit nykyään: Punainen, keltainen, oranssi
Seuraajat: Aviansiet, ihmiset
Motto: Justice through Armadyl's judgment
Tunnus:
Kuva

Armadylin historia

Armadyl oli ennen jumalaksi tulemistaan aviansie ja asui Abbinahissa muiden lajitovereidensa kanssa. Näihin aikoihin aviansiet olivat jakautuneet moniin heimoihin ja sotivat keskenään. Jossain vaiheessa Armadyl löysi kaksi artefaktia, joista toinen oli Armadylin sauva, josta hän sai jumalasymbolinsa. Näiden avulla hän tuli jumalaksi. Jumalana hän onnistui yhdistämään sotivat heimot ja tuomaan rauhan aviansien keskuuteen. Kaikki aviansiet tulivat hänen seuraajikseen.

Abbinahin ympäristöolosuhteet olivat hyvin huonot elämiselle. Tämän takia Armadyl johdatti aviansiet toiseen maailmaan - Gielinoriin - paremman elämän toivossa. Gielinorissa Armadyl omisti lentäviä linnoituksia (citadels), joissa hänen seuraajansa asuivat. Yksi merkittävimmistä näistä oli Empyrean Citadel, josta löytyi tuomioistuin, jonne pääsivät vain viisaimmat aviansiet ja Armadyl.

Armadylin sauva varastettiin Ikovin temppelistä toisella kaudella, ja se päätyi lopulta Zamorakille. Zamorak käytti sitä taistelussa Zarosta vastaan. Armadyl pystyi aistimaan Zaroksen katoamisen ja tuli paikalle katsomaan heti taistelun jälkeen. Hän ehti näkemään Zamorakin lähdön Gielinorista ja huomasi, että hän oli jättänyt sauvan jälkeensä. Armadyl otti sauvan takaisin ja laittoi sen takaisin Ikovin temppeliin, voimakkaiden suojausloitsujen taakse.

Kuva

Jumalasotien aikana Armadyl oli mukana sodassa, mutta hän soti muita vähemmän. Armadyl vaikutti taistelevan vain puolustautuessaan ja yleensä vältti taistelua. Ainoa tunnettu taistelu jossa Armadyl oli osallisena oli jumalamiekkasota, mutta siinäkin hän oli enemmän puolustavan asemassa. Jumalasodan lopulla hän teki liittouman Saradomin ja Bandoksen kanssa Zamorakia vastaan.

Jumalasodan lopulla hyvin suuri osa aviansiesta oleskeli Forinthyn alueella. Tällöin Zamorak käytti Jasin kiveä tehdäkseen hyvin voimakkaan räjähdyksen, joka tuhosi koko alueen. Armadyl uskoi, että kaikki hänen aviansiensa olivat kuolleet. Hän ei kestänyt ajatusta ja päätti lähteä Gielinorista. Ennen tätä hän kokosi ryhmän ihmisseuraajistaan ja laittoi heidät Ikovin temppeliin vartioimaan sauvaa.

Lähdettyään Gielinorista Armadyl meni tutkimaan muita maailmoja ja suremaan menetyksiään. Hän löysi kuolleita, tyhjiä maailmoja, jotka muistuttivat häntä jumalasodan aiheuttamista tuhoista. Hän olisi halunnut unohtaa menetyksensä, mutta hän tiesi, ettei pystyisi. Lopulta hän löysi maailman, joka vaikutti aluksi kuolleelta, mutta sitten hän huomasi siellä pieniä kivien näköisiä olentoja. Armadyl päätti tutkia näiden olentojen ominaisuuksia. Armadyl vietti niiden kanssa paljon aikaa ja huomasi, että ne yrittivät matkia häntä - hiukan samalla tavalla kuin aviansiet olivat kauan sitten. Tällöin hän päätti palata takaisin kotimaailmaansa, Abbinahiin.

Abbinahissa Armadyl huomasi, että kaikki hänen aviansieistaan eivät olleetkaan kuolleet. Osa heistä oli paennut sotaa Abbinahiin. Armadyl otti heihin yhteyttä ja he ottivat hänet hyvin iloisesti vastaan.

Kuva

Kuudennella kaudella Armadyl palasi Gielinoriin. Hän osallistui Slisken ilmoitustapahtumaan, jossa Sliske julisti kilpailun jumalien välille - eniten jumalia tappanut saisi Jasin kiven. Tapahtumassa Armadyl yritti saada muut jumalat tajuamaan, että Sliskeen ei voi luottaa, mutta pienellä menestyksellä.

Armadyl oli matkojensa aikana ymmärtänyt, että hänen täytyi muuttua. Hän ei voisi enää vain katsella sivusta, kun rauhanrikkojat sotivat. Hän ymmärsi, että rauhaa ei pystyisi millään saavuttamaan isoimpien rauhaa vastustavien henkilöiden kanssa. Ainoa ratkaisu on poistaa tällaiset henkilöt. Armadyl oli muuttanut ulkonäkönsäkin phoenixiksi näyttääkseen, että hän on muuttunut.

Kuva

Armadyl julisti sodan Bandokselle, jonka opetukset olivat selvässä ristiriidassa hänen opetuksiensa kanssa. Molemmat rakensivat valtavat tornit ja alkoivat keräämään divine-energiaa ladatakseen voimakkaat aseet. Molemmat osapuolet olivat hankkineet paljon ihmisseuraajia auttamaan tässä. Lopulta, muutamien viikkojen jälkeen, Armadyl onnistui lataamaan aseensa ja tappamaan sillä Bandoksen. Vielä ei ole varmaa saiko Armadyl Bandoksen tappamisesta merkittäviä määriä voimia itselleen.

Armadylin uskonto

Kuva

Armadyl tarjoaa seuraajilleen tasa-arvoisuuden, suojaa ja oikeudenmukaisuutta. Kaikilla on oma tehtävänsä. Kaikki Armadylin seuraajat pitävät toisistaan huolta, eikä heidän sen takia tarvitse olla peloissaan. Kaikki ovat tärkeitä. Armadylilaiset uskovat, että rauhallinen yhteistyö on oikea tapa ratkaista ongelmat. Jumalat ja kuolevaiset ovat saman arvoisia - maailma kuuluu heille molemmille. Siitä ei tarvitse taistella, koska molemmille riittää tilaa. Jumalien pitäisi toimia kuolevaisten neuvonantajina, eikä "omistajinaan".

Armadylin uskonnossa on muutamia samanlaisia piirteitä kuin Saradominin uskonnossa. Armadylin uskonnossa oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja vakaat olot ovat tärkeitä. Nämä ovat hyvin lähellä Saradominin tavoittelemaa järjestystä. Armadyl käyttää kuitenkin erilaisia menetelmiä näiden saavuttamiseen. Armadyl haluaa sopia ristiriidat, tehdä yhteistyötä ja välttää taistelua niin pitkälle kun voi - tarvittaessa vaikka pakenee sitä. Saradomin taas yrittää yleensä eliminoida järjestystä uhkaavat asiat ja on valmis tekemään uhrauksia sen eteen. Viimeaikoina Armadyl on kuitenkin ymmärtänyt, että ihan kaikkea ei voi sopia rauhanomaisin keinoin, kuten Bandoksen kanssa näkyi.

Armadylin seuraajat

Kuva

Armadylin uskollisimpia seuraajia ovat aviansiet ja Armadylin vartijat. Paluunsa jälkeen Armadyl on saanut myös lisää ihmisseuraajia, jotka auttoivatkin hänet voittoon taistelussa Bandosia vastaan.

Bandos

Kuva

Perustietoa

Suuntaus: Sota
Muu nimitys: Suuri mahtava sotajumala (Big High War God)
Sukupuoli: Mies
Jumaluusaste: 4
Värit: Ruskea
Seuraajat: Goblinit, hobgoblinit, orkit, ogret, ourgit, mogret, jogret, kykloopit, trollit, ihmiset
Tunnus:
Kuva

Bandoksen historia

Bandoksen nuoruus

Bandos syntyi tuhansia vuosia sitten voimakkaan soturilajin edustajana. Hän kuului Kal-i-kra-heimoon ja hänen isänsä oli tämän heimon päällikkö. Hän oppi jo pikkulapsena taistelemaan ja ajattelemaan strategisesti. Hän toimikin isänsä strategisena neuvonantajana ja yhdessä he tuhosivat muita heimoja.

Kun Bandos oli 10-vuotias, eräs Gozor-heimon jäsen oli heittänyt hänen isäänsä keihäällä vahingoittaen tätä hyvin pahasti. Bandos halusi isälleen kunniakkaan kuoleman ja saada kylälle vahvan johtajan, joten hän haastoi isänsä kaksintaisteluun. Tapettuaan isänsä hänestä tuli heimon uusi päällikkö. Tämän jälkeen hän julisti, että heidän heimonsa toisi kuoleman gozoreille ja kaikille muille heimoille.

Bandos komensi heimoaan lukuisiin voittoisiin taisteluihin. Näissä taisteluissa hän oli valmis uhraamaan omia joukkojaan paljonkin, sillä voitto oli ainoa asia, josta hän välitti. Hän käytti taisteluissaan hyvin taitavasti myös erilaisia laitteita, kuten katapultteja, hyödykseen. Vihollisilleen hän ei näyttänyt ollenkaan armoa.

Lopulta Bandos onnistui päihittämään mantereen viimeisenkin heimon, Hada-idarin. Tämän jälkeen hän alkoi miettimään mitä hän seuraavaksi tekisi, kun mantereella ei ollut enempää valloitettavaa tai tuhottavaa. Tätä miettiessään hän näki Hada-idar-heimon päällikön pojan, joka yritti olla häntä piilossa. Hän otti tämän esiin, jolloin poika lupasi kertoa suuren salaisuuden, jos tämä säästäisi hänet. Poika kertoi hänelle Jododu Otokun hoitajista (Caretakers of Jododu Otoku), jotka tiesivät missä planeettaa suojeleva jumala Jododu Otoku sijaitsee. Tämä tiedon saatuaan Bandos murskasi pojan seinään, kutsui miehensä ja lähti välittömästi etsimään heitä.

Bandoksen matka jumaluuteen

Bandos tiesi tarinoista, että Jododu Otoku oli aikoinaan saanut voimansa tappamalla toisen jumalan. Bandos halusi päästä tutkimaan muita maailmoja, jonka takia hän halusi itsekin tulla jumalaksi. Lopulta Bandos sai käsiinsä Jododu Otokun hoitajien johtajan. Hän vaati, että tämä kertoisi hänelle jumalan sijainnin. Hän kieltäytyi jyrkästi ja iski sarvellaan yhteen Bandoksen neljästä silmästä. Bandos ei ollut pitänyt tuota vanhaa miestä uhkana, jonka takia hän ei ollut yhtään valmistautunut tämän yhtäkkiseen liikkeeseen. Bandos murskasi hänet raivoissaan.

Kaikesta huolimatta Bandos onnistui lopulta löytämään Jododu Otokun syvässä unessa. Bandoksen kätyrit sitoivat tämän ruumiin tiukasti valtavilla ketjuilla ja kehikoilla siltä varalta että tämä heräisi. Bandos kiipesi jumalan pään päälle ja valmistautui iskemään aseellaan. Tällöin jumala puhui hänelle telepaattisesti. Hän varoitti, että jos hän kuolisi, kaikki planeetan asukkaat kuolisivat hänen mukanaan, sillä hänen jumalalliset voimansa suojelivat planeettaa meteoriiteilta. Bandos ei välittänyt planeetan asukkaista ollenkaan, joten hän iski miekallaan. Bandos pystyi jumalan kuollessa kuulemaan tämän karjunnan mielessään samalla kun hän tunsi saavan uutta voimaa. Hän oli tullut jumalaksi.

Kun Bandos astui jumalan luolasta ulos, hän näki miten taivaalta tippui meteoriitteja. Tuho oli suurempaa mitä hän oli koskaan nähnyt - kaikkialla näkyi vain suuria tulimyrskyjä ja synkkää pimeyttä. Hän nautti sen katselemisesta. Alle tunnin kuluessa jokainen elävä olento Bandosta lukuun ottamatta oli muuttunut tuhkaksi. Kukaan hänen lajistaan ei ollut enää elossa. Tällöin Bandos päätti käyttää uusia voimiaan kulkeakseen muihin maailmoihin.

Bandos ja Yu'biusk

Lopulta Bandos päätyi Yu'biusk-planeetalle. Siellä hän kohtasi monia alkukantaisia lajeja. Hän päätti tehdä heistä uudet sotilaansa. Ensin hänen piti kuitenkin antaa heille sivistystä, jotta he voisivat valmistaa sodan vaatimia aseita sekä lisääntyä niin, että heitä olisi tarpeeksi sotimiseen. Kaikista Yu'biuskin asukkaista tuli hänen seuraajiaan - siitä kieltäytyneet tapettiin.

Bandoksen tavoitteena oli luoda täydellinen sotilaslaji ja täydellinen armeija. Yu'biuskin asukkaat eivät kuitenkaan olleet aluksi sopivia biologisista syistä. Tämän takia hän aloitti tuhansia vuosia kestävän jalostuksen, jossa hän yritti vahvistaa tietynlaisia erikoispiirteitä. Aluksi hän jakoi nämä isokokoisiin hitaisiin sekä pieniin nopeisiin lajikkeisiin. Ajan myötä hän jalosti näitä entisestään erilaisiin suuntiin, jolloin syntyi entistä enemmän uusia lajikkeita. Hänen jalostuksensa tuotoksena syntyivät mm. goblinit, hobgoblinit orkit, erilaiset ogret, ourgit, trollit ja kykloopit.

Bandokselle ei riittänyt pelkästään se, että kaikki olivat hänelle uskollisia. Hän halusi nähdä myös taisteluita. Tästä syystä hän oli jakanut joukkonsa useisiin heimoihin ja laittoi heitä jatkuvasti taistelemaan oman viihdytyksensä vuoksi. Hän piti kuitenkin huolen, etteivät ne koituneet liian tuhoisiksi. Viihteen lisäksi taisteluiden oli tarkoitus määrittää kumpi osapuoli oli voimakkaampi. Kun heikot eliminoidaan, vahvemmat voivat vahvistua entisestään.

Bandoksen valloituspyrkimykset Gielinorissa

Bandos oli jo pitkään ollut tietoinen, että oli muitakin hänen kaltaisiaan - jumalia, joilla oli alaisinaan heikompia olentoja. Bandos ei kuitenkaan ollut kiinnittänyt heihin huomiota, kunhan he eivät kyseenalaistaisi hänen oikeuttaan Yu'biuskiin.

Bandos oli aikaisemmin huomannut lähellä olevan planeetan, Gielinorin. Etäisyys oli lyhyt, jonka takia sinne olisi ollut helppo päästä, mutta sitä suojeli häntäkin voimakkaampi jumala, Guthix. Hän ei nähnyt tarvetta käydä planeetalla, joten hän oli jättänyt sen rauhaan. Tämä muuttui toisella kaudella, jolloin hän huomasi muiden jumalien taistelevan planeetasta ja Guthixin kadonneen. Hän oli jo kyllästynyt omien joukkojensa välisiin taisteluihin, joten hän otti osan joukoistaan ja lähti Gielinoriin liittymään sotimiseen, tavoitteenaan valloittaa itselleen toinenkin planeetta. Bandos toimi toisen kauden aikana samanaikaisesti Yu'biuskissa ja Gielinorissa.

Kuva

Jumalasodan aikana Bandos oli hyvin aktiivinen sotija. Tänä aikakautena hän keskittyi enemmän Gielinorin asioihin, mutta jatkoi silti Yu'biuskin hallitsemista. Tällä hetkellä ei tiedetä paljoa hänen toimistaan jumalasodassa, mutta hän osallistui ainakin jumalamiekkasotaan ja teki useita ryöstöretkiä pienempiin kyliin.

Bandoksen karkotus Gielinorista

Jumalasodan lopulla Guthix heräsi. Kun hän oli lopettanut Saradominin ja Zamorakin joukkojen sotimisen, hän tuli Bandoksen valtaistuinsaliin kohtaamaan Bandosta. Guthix puhui Bandokselle siitä miten kurjasti Bandos oli kohdellut seuraajiaan ja että hän ei antaisi hänen tehdä samaa Gielinorille. Hän käski Bandosta poistumaan ja kielsi häntä tulemasta koskaan takaisin.

Bandos tiesi, että hän ei pärjäisi Guthixille, joten hän käski ourgejaan kokoamaan kaikki hänen joukkonsa lähtöä varten. Tällöin Guthix pysäytti hänen ourginsa taikuudellaan ja sanoi Bandokselle, että hänen seuraajansa kuuluivat nyt Gielinoriin - he ansaitsivat elää vapaina ilman Bandosta. Bandos lähtisi yksin, ilman Gielinorissa olevia joukkojaan.

Tämän kuultuaan Bandos raivostui. Hän huusi Guthixille raivoisasti, että hänen seuraajansa olivat hänen omaisuuttaan ja että hän saisi tehdä niille mitä haluaa. Hän oli iskemäisillään Guthixia nuijallaan, mutta tällöin Guthix hääti Bandoksen Gielinorista pelkällä kätensä heilautuksella.

Bandoksen paluu Yu'biuskiin

Karkotuksensa jälkeen Bandos palasi Yu'biuskiin, jossa hänellä oli vielä monia seuraajia. Hän oli edelleen raivoissaan ja halusi entistä suurempia sotia. Hän laittoi osan seuraajistaan luomaan voimakkaita massatuhoaseita ja laittoi heimoja taistelemaan toisiaan vastaan niitä käyttäen. Taisteluista tuli yhä raaempia ja tuhoisampia. Pommitukset olivat muuttaneet taivaan vihreäksi ja monet linnoitukset olivat tuhoutuneet täysin. Näissä olosuhteissa syntyneet sukupolvet olivat paljon heikommassa kunnossa.

Vaikka joukot olivatkin heikossa kunnossa, Bandos vaati heiltä vain enemmän ja enemmän. Hän henkilökohtaisesti tappoi "laiskureita" tai muuten huonommin pärjääviä, jotta muut yrittäisivät kovemmin. Jos hän ei ollut tyytyväinen taisteluun, hän saattoi tappaa puolet sen selviytyjistä tulimyrskyllä. Yu'biuskissa oli häntä vastustavia kapinallisia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Bandos ei näyttänyt kenellekään armoa - hän ajatteli, että kukaan ei kertoisi hänelle mitä hän saisi ja mitä ei saisi tehdä omalla omaisuudellaan. Bandos piti joukkojaan omina leluinaan, ja hän saisi murskata ne jos halusi.

Lopulta koko Yu'biusk oli tuhoutunut. Kaupungit olivat raunioina, meret myrkytettyjä ja metsät muuttuneet tuhkaksi. Bandos oli ainoa elävä olento, joka Yu'biuskissa oli jäljellä.

Bandoksen valittu komentaja

Bandos oli tarkkaillut Gielinoria päivittäin näköaltaansa (Pool of visions) avulla karkotuksestaan lähtien. Yu'biuskin tuhon jälkeen hän kiinnitti siihen entistäkin enemmän huomiota. Hän pystyi näkemään joukkonsa, mutta ei vaikuttamaan heihin millään tavalla. Hän oli tästö hyvin ärsyyntynyt. Paremmin järjestäytyneet ihmiset pystyivät helposti häätämään goblinit, joilla ei ollut pätevää johtajaa.

Eräänä päivänä Bandos oli todistamassa mutatasangon taistelua, jossa goblin-heimot olivat taistelemassa keskenään. Bandos tajusi, että tällä menolle he tappaisivat toisensa kokonaan. Hän oli oppinut Yu'biuskin tapahtumista sen, että hän ei voinut antaa tämän tapahtua. Hän tarkasteli taistelualuetta ja yritti löytää jonkin tavan, jolla voisi vaikuttaa tapahtumiin. Tällöin huomasi, että eräs hyvin heikko goblin, Hopespear, katsoi suoraan häntä kohti - tämä pystyi jollain tavalla näkemään Guthixin suojamuurin läpi. Tällöin hän käski hänen kauttaan goblineja lopettamaan taistelemisen, etteivät kaikki goblinit kuolisi. Hän lupasi myös lähettää valitun komentajan johtamaan heitä tulevaisuudessa. Tämä toimi ja goblinit lopettivat taistelun. Tämän jälkeen Bandos alkoi tehdä valmisteluja, jotta pystyisi komentamaan joukkojaan Gielinorissa.

Viidennen kauden lopulla Bandos oli valinnut valituksi komentajaksi dorgeshuunilaisen goblinin, Zanikin. Zanik matkusti maanpinnalle estämään goblinien vastaisen ihmisjärjestön, H.A.M.:in, suunnitelmia, mutta tämä yhtäkkisesti kuoli heidän käsissään. Bandos kuitenkin tarvitsi häntä elävänä. Hän pystyi Guthixin kyynelien avulla siirtämään osan itsestään Zanikiin ja tällä tavalla tuomaan hänet takaisin henkiin. Tämä vei suuren osan hänen voimistaan.

Kuva

Pian tämän jälkeen Bandos lähetti Gielinoriin kaulakorun, johon hän oli laittanut suuren osan voimistaan. Hän onnistui saamaan Zanikin ottamaan sen ja pystyi sen kautta vaikuttamaan tämän ajatuksiin. Lopulta hän sai Zanikista melkein täydellisen hallinnan. Hän kokosi Zanikin avulla goblin-sotureita ja hyökkäsi niiden kanssa H.A.M.:in päämajaan, jossa he tappoivat kaikki siellä olleet H.A.Mi.:n jäsenet. Siellä Zanik tapasi ystävänsä Seikkailijan ja aikoi tappaa hänetkin. Seikkailija onnistui puhumaan Zanikin takaisin järkiinsä ja Zanik heitti korun pois.

Pian tämän jälkeen Goblinien ylipappi löysi korun ja laittoi sen kaulaansa. Bandos sai hänestä täydellisen hallinnan. Bandos lähetti Dorgesh-Kaanin goblineille varoituksen, koska he eivät olleet totelleet häntä jumalasotien aikana. Hän antoi heille kaksi vaihtoehtoa: Liittykää armeijaani tai tuhoan teidät ja kotinne. Zanik ja Seikkailija tekivät Oldakin avustuksella varsijousen, jonka avulla heillä oli mahdollisuus pärjätä Bandosta vastaan. He kohtasivat Bandoksen ja voittivat. Bandoksen kaulakoru tuhottiin tämän jälkeen. Bandos heikkeni tästä entisestään.

Bandoksen paluu Gielinoriin

Kuva

Bandos palasi Gielinoriin kuudennen kauden alussa ja osallistui Slisken ilmoitustapahtumaan, jossa hän yritti haastaa muita jumalia taistelemaan.

Pian Slisken ilmoituksen jälkeen Armadyl julisti sodan Bandokselle, johon Bandos osallistui innokkaasti. Molemmat osapuolet rakensivat itselleen korkeat tornit, joissa he latasivat jumalatappoaseitaan käyttämällä divine-energiaa. Bandos hankki tämän saavuttamiseksi paljon ihmisseuraajia.

Sodan edetessä alkoi pahasti näyttämään siltä, että Bandos oli häviämässä. Tällöin hän alkoi miettimään vanhoja tekojaan. Hän alkoi katua asioita, joita hän oli tehnyt Yu'biuskille ja sen asukkaille. Lopulta hän tuli kuitenkin johtopäätökseen, että se kaikki oli Guthixin syytä - jos hän ei olisi karkottanut häntä ja vienyt hänen joukkojaan, niin ei olisi käynyt.

Kuva

Lopulta Armadyl onnistui lataamaan jumalatappoaseensa divine-energialla ja laukaisi sen Bandosta kohti, tappaen tämän välittömästi. Bandoksen ruumis hajosi lähes kokonaan ja sen jäännökset päätyivät Goblin villagen lähelle.

Bandoksen uskonto

Bandos uskoi, että ainoa asia millä on merkitystä, on voima. Voimakkailla on kaikki valta ja heidät palkitaan. Ainoa tapa edetä yhteiskunnassa on tulla voimakkaaksi. Jos ei ole tarpeeksi vahva, kuolee. Vahvojen täytyy alistaa heikot, eikä heikoilla ei ole mitään oikeuksia.

Kuva

Bandoksen seuraajat jatkavat Bandoksen opetuksien noudattamista hänen kuolemansa jälkeenkin, mutta osa heistä suhtautuu hänen kuolemaansa eri tavalla. Osa heistä ei vaikuta pitävän tapahtumaa kovinkaan pahana, sillä Bandoksen kuolema osoitti heille, että hänen uskontonta pätee - voimakas (Armadyl) voittaa heikomman (Bandos). Osa taas ei halua uskoa, että hän on kuollut ja kieltävät sen.

Bandoksen käskyt ja opetukset (goblineille)
  • Tapa aina kaikki Suuren mahtavan sotajumalan (Bandoksen) viholliset. Vihollisten pitää kuolla.
  • Älä pakene taistelusta. Pelkurien pitää kuolla.
  • Älä näytä armoa. Armollisten pitää kuolla
  • Älä epäile suurta mahtavaa sotajumalaa, epäilijöiden pitää kuolla.
  • Älä tee omia suunnitelmia. Ajattelijoiden pitää kuolla.
  • Seuraa ja tottele komentajaasi, paitsi jos hän pakenee.
  • Hyvä soturi tappaa vihollisia ennen kuolemaansa.
  • Jos et ole Suuren mahtavan sotajumalan arvoinen, olet pian kuollut.
  • Jos ystäväsi kuolee, ole iloinen, koska he olivat liian heikkoja Suurelle mahtavalle sotajumalalle.
  • Sota on parasta, rauha on heikoille.

Bandoksen seuraajat

Graardor

Kun Graardor oli nuori, hän oli hyvin pieni ikäisekseen. Hän eli ourgeista koostuvassa heimossa, joka antoi vain tarpeeksi isojen täysi-ikäisten taistella sodissa. Pienestä koostaan huolimatta, Bandos antoi hänelle rohkeutta taistella heimon johtajan kanssa: Painiottelu kuolemaan asti. Graardor voitti, tuli heimon johtajaksi ja pääsi sen ansiota osallistumaan sotiin. Pienestä koostaan huolimatta hän tappoi enemmän vihollisia kuin kukaan muu - joidenkin mukaan kuolleiden ruumiiden kasat ovat olleet joskus White Wolf Mountainin kokoisia.

Taistelujen edetessä Graardor kasvoi kooltaan ja tuli yhä voimakkaammaksi, kukaan ei pärjännyt hänelle. Bandos itse otti häneen yhteyttä ja kehotti häntä käymään kylänsä lähellä olevassa kaupungissa. Sieltä hän löysi ison määrän kultaa. Graardor ei välittänyt kullasta, mutta päätti silti viedä sen kotiinsa. Matkalla useat goblinit huomasivat hänen kantamansa kullan ja alkoivat seuraamaan häntä. Graardor kävi useisssa goblin-heimoissa ja antoi heille kultaa saadakseen heidän uskollisuutensa. Lopulta häntä seurasivat suurin osa goblineista.

Hyvin harvat pärjäsivät hänen mahtavalle armeijalleen. Useiden ryöstöretkien jälkeen hän sai koko ajan vähemmän kultaa, jolla maksaa armeijalleen. Hänen joukkojensa uskollisuus alkoi horjumaan, joten hän myi osan joukoistaan ja omia palveluksiaan muille jumalille. Saamallaan rahalla hän osti uusien joukkojen uskollisuuden, teki heistä sotureita ja myi heitä muille jumalille.

Myöhemmin Graardor liittyi sotaan Jumalamiekasta. Jumalasodan lopussa koko luolasto jäätyi, Graardor sen mukana. Luolaston sulettua viidennellä kaudella Graardor jatkoi taistelemista. Viidennen kauden lopulla hän oli yksi Guthixin tappamista yrittäneistä, mutta epäonnistui Seikkailijan asettaman puolustuksen takia.

Bandoksen kuoleman jälkeen Graardor johdatti Bandoksen seuraajat hyökkäämään Dorgesh-Kaaniin kostoksi Bandoksen kuolemasta. Tätä ennen heille tuli kuitenkin erimielisyyksiä siitä, kuka heistä oli todellinen johtaja. Tämän ratkaisemiseksi he järjestivät kilpailun, jossa he testasivat kuka on kaikista voimakkain. Voittajaksi tuli joko Graardor tai Zanik. Lopputuloksesta huolimatta Grardor palasi jatkamaan taistelua jumalamiekasta, sillä hän uskoo sen olevan ainoa keino taistella muita jumalia vastaan.

Muut

Seren

Kuva

Perustietoa

Pääsuuntaukset: Rauha, kasvu
Muut suuntaukset: anima mundi, kristalli
Kotimaailma: Freneskae
Sukupuoli: Nainen
Jumaluusaste: 2
Värit: Turkoosi
Seuraajat: elfit
Tunnus:
Kuva

Serenin historia

Serenin synty

Seren syntyi Freneskae-planeetalla noin 18 000 vuotta sitten vanhin jumala Mahin toimesta. Mah oli käyttänyt tähän suuren osan voimistaan, jonka takia Seren oli jo syntyessään voimakas jumala. Seren ei syntynyt yksin, sillä Mah oli luonut samaan aikaan Zaroksen. He olivat älykkyydeltään, voimakkuudeltaan ja kristalliselta olemukseltaan samankaltaisia, mutta monissa muissa asioissa vastakohtaisia. Seren koostui valoenergiasta ja oli empaattinen, kun taas Zaros koostui pimeysenergiasta ja oli analyyttinen.

Mah oli luonut Serenin niin, että kaikki hänen lähiympäristössään rakastuvat tai ihastuvat häneen. Zaroksen tämä vaikutti erityisen voimakasti. Zaroksella oli samankaltainen ominaisuus, mutta uskollisuuteen liittyen. Kun he olivat toistensa läheisyydessä, kumpikaan heistä ei pystynyt ajattelemaan selkeästi. Zaros ajatteli, että Mah yritti sillä tavalla pakottaa heidät jäämään. Seren taas ajatteli, että Mah yritti suojella heitä. Hän uskoi, että Mah oli vain yksinäinen ja pelkäsi jäävänsä yksin.

Serenin lähtö

Zaros päätti lähteä Mahin luota, koska hän halusi tutkia maailmankaikkeutta. Seren yritti saada häntä jäämään, mutta hän ei kuunnellut. Seren halusi pitää Mahista huolta, koska hän tunsi olevansa velkaa hänelle.

Kun Freneskaen anima mundi heikkeni entisestään, Mah alkoi nukkumaan yhä enemmän päivä päivältä. Mahin voimat saivat hänen unensa tulemaan todellisuuteen. Näistä unista syntyivät "Mahin unet" -laji, joka muistutti etäisesti Sereniä ja Zarosta. Sereniä huolestutti, että Mah käytti vähäisiä voimiaan tällaisten luomiseen. Hän mietti, että voisiko hän saada käytetyn voiman jotenkin takaisin.

Seren sai tietää, että Mahin unet ihailivat Mahia. Hän meni heidän luokseen ja esitti olevansa Mah. Aluksi hän opetti heille taikuutta ja muita asioita, joita he tarvitsivat Freneskaessa selviytyäkseen. Sitten hän opetti heille rituaalin, jossa he uhraisivat yhden omistaan. Tällöin uhrauksesta vapautunut energia siirtyisi Mahille. Heidän piti tehdä tämä silloin, kun Mah näki painajaisia - se auttoi hillitsemään niitä.

Niinä hetkinä, kun Mah oli puoliunessa, hän vahingoitti itseään ja uhkasi tuhota koko planeetan. Seren opetti Mahin unille tällaisiin tilanteisiin toisen rituaalin, jossa he ottaisivat Mahin voimia lisääntyäkseen. Seren ei pitänyt ajatuksesta, mutta tilanne oli jo niin epätoivoinen, että hän ei tiennyt mitä muuta olisi voinut tehdä.

Seren yritti auttaa Mahin unia kuin lapsiaan, mutta jossakin vaiheessa heistä tuli aggressiivisia ja sotaisia. Seren häpesi verenvuodatusta, jonka hän oli saanut heidän keskuudessaan aikaan, ja otti etäisyyttä heistä.

Seren yritti kaikkea Mahin olon parantamiseksi, mutta hän ei kyennyt tekemään enempää. Hän päätti lähteä etsimään Mahin sisaruksia siinä toivossa, että he voisivat auttaa hänen oloaan.

Tarddiadin löytäminen

Seren kulki monien planeettojen läpi, kunnes hän lopulta päätyi Tarddiad-planeetalle, josta hän löysi elämää. Planeetalla oli paljon metsää ja siellä asui elfejä, jotka elivät sovussa ympäristönsä kanssa. Seren aisti, että maailma oli selvästi vanhimman jumalan luoma. Hän päätti ottaa selvää tiesivätkö paikalliset heidän sijainnistaan. Hän otti mallia heidän ulkonäöstään ja muutti ruumiinsa sen malliseksi. Tämän jälkeen hän meni puhumaan heille.

Elfit vaikuttivat rakastuvan Sereniin heti kun he näkivät hänet. Seren uskoi, että he tekivät niin omasta tahdostaan, eikä Mahin antaman ominaisuuden takia. Seren itsekin rakastui elfeihin. Tällöin Seren alkoi ajatella, että ehkäpä Mah olikin toiminut väärin - hän oli rajoittanut hänen vapaata tahtoaan. Seren päätti, että hän ei koskaan hylkäisi elfejä. Seren irrotti itsestään osia ja antoi niitä elfeille. Hän opetti heille miten kristallia voitiin muokata äänen avulla.

Seren eli elfien kanssa monien vuosien ajan, joiden aikana hän opetti miten he voivat olla luonnon kanssa entistä suuremmassa läheisyydessä ja miten käytetään taikuutta. Ajan myötä Serenistä tuli elfien uskonnon kohde, ja hänelle tehtiin pyhä kirja "Cerddi". Seren ilahtui tästä eleestä, vaikka pitikin itseään enemmän elfien suojelijana kuin jumalana. Seren nautti Tarddiadissa olosta ja elfien seurasta, mutta siitä huolimatta hänen mieltään kaivoi kysymys siitä, että rakastivatko elfit häntä omasta tahdostaan vai Mahin antaman rakastamisvaikutuksen takia.

Elfien kuolevaisuus

Muutama vuosikymmentä saapumisensa jälkeen eräs Serenin rakkaimmista elfeistä, Ceidwad, menehtyi vanhaan ikään. Seren ei pystynyt ymmärtämään miksi elfit saivat elää vain niin lyhyen aikaa, kun hän ja Zaros saivat elää ikuisesti. Tällöin hän päätti, että hänen täytyy muuttaa tämä. Koska musiikki on tärkeässä asemassa elfien kulttuurissa, Seren kehitti laulun, jonka avulla he pystyisivät jakamaan hänen olemustaan. Tämä onnistui, ja elfien terveys parani, pidentäen heidän elinikänsä vuosisatoihin.

Tällä toimenpiteellä oli kuitenkin seuraamus, jota Seren ei osannut odottaa: nyt heidän sielunsa olivat tiukasti kytköksissä häneen. Tämä vahvisti heihin kohdistuvaa ominaisuutta, joka saa heidät rakastamaan Sereniä. Tämän takia heidän sydämensä murtuvat, jos Seren poistuu heidän luotaan yhtään pidemmäksi aikaa. Jo muutaman päivän poissaolo saa heidät kuumeisiksi ja sairaiksi, ja he ovat valmiita mihin tahansa saadakseen hänet takaisin. Tämä saa heidät jopa hylkäämään omat velvollisuutensa ja perheensä. Vielä pidempi aika erossa saa heidät kuolemaan. Seren ei tiennyt, mitä hän voisi tehdä tilanteen korjaamiseksi.

Seren kohtaa Guthixin

Eräänä päivänä Guthix saapui Tarddiadiin. Hän ja Seren ystävystyivät nopeasti, ja heidän kohtaamisensa olivat eräitä Serenin lempihetkiä. Guthix kertoi Serenille omasta kansastaan ja mitä heille kävi, varoittaen muiden jumalien tuomasta vaarasta. Seren sääli Guthixia. Seren mietti, että olisiko Guthix voinut auttaa häntä elfien ongelman korjaamisessa, mutta hän oli liian häpeissään uskaltaakseen kysyä - hän pelkäsi, että Guthix alkaisi ajattelemaan hänestä samoin kuin muista jumalista, jotka alistivat kuolevaisia tahtoonsa.

Seren opetti Guthixille anima mundista ja miten luonnon avulla on mahdollista voimistua. Guthix vahvistui asteittain jokaisella käyntikerrallaan, ja lähestyi voimiltaan Sereniä - tai ehkä jopa voimakkaammaksi. Tämä huolestutti aluksi Sereniä, sillä voima voi helposti korruptoida nöyränkin, mutta hänen onnekseen Guthixin luonne ei muuttunut.

Myöhemmin Guthix kertoi Serenille löytämästään täydellisestä planeetasta, jonne hän halusi kutsua Serenin ja hänen elfinsä. Seren aisti, että Guthixin voima muistutti luonteeltaan Mahin sisaruksia, ja hän halusi tietää mistä hänen uudet voimansa olivat peräisin. Hän päätti hyväksyä kutsun, mutta hän halusi nähdä maailman ennen kuin toisi elfit sinne. Toisaalta hän ei voisi jättää elfejä, joten hän irrotti itsestään pienen osan ja lähetti sen katsomaan Gielinoria. Tämä osa otti itselleen elf-muodon, ja Seren nimesi sen Halunediksi.

Kuva

Halunedin silmin Seren pystyi heti näkemään, että planeetan anima oli erittäin voimakas. Tällöin hän tiesi, että muut vanhimmat jumalat olivat siellä. Hän tarkkaili paikallisia ihmisiä Halunedilla, ja hän huomasi yhden erottuvan joukosta. Hän tajusi, että tämä yksilö - Seikkailija - ei kuulunut tähän aikaan. Tämä aikamatkustushavainto antoi Serenille toivoa, että hän pystyisi peruuttamaan sen, mitä oli tehnyt elfeille. Tämä vahvisti Serenin päätöstä tulla Gielinoriin entisestään.

Serenin lähtö Gielinoriin

Seren oli tehnyt päätöksensä lähteä Gielinoriin, mutta hänen piti vielä vakuuttaa elfit tulemaan hänen mukaansa. Hän pyysi heitä tulemaan mukaansa, mutta he eivät olleet halukkaita lähtemään synnyinkodistaan, vaikka halusivatkin miellyttää Sereniä. He eivät ymmärtäneet miksi heidänkin piti lähteä, eikä Seren uskaltanut kertoa heille totuutta.

Tällöin Seren päätti poistua elfien keskuudesta vähäksi aikaa. Hän tiesi, että tämä tekisi heidät sairaiksi ja epätoivoisiksi, mutta hän ei nähnyt muuta keinoa saada heidät mukaansa. Kun Seren palasi, he olivat niin epätoivoisia, että he unohtivat huolensa Tarddiadista ja tulivat hänen mukanaan Gielinoriin. Seren katui tätä päätöstä, mutta hän uskotteli itselleen, että se on heidän parhaakseen. Seren toi elfit käyttäen Guthixin world gatea.

Kuva

Kun elfit saapuivat Gielinoriin, he pystyivät näkemään miten täydellinen se oli ja tykästyivät siihen nopeasti. He asuttivat Tirannwnin metsän, jonne Seren auttoi heitä rakentamaan kaupungin. Kaupungin keskelle rakennettiin puusta äänien torni (Tower of Voices), jossa elfit pystyivät juttelemaan Serenin kanssa. Tämän kaupungin nimeksi annettiin Prifddinas.

Seren ja Guthix

Seren meni usein tutkimaan Gielinoria Guthixin kanssa, jättäen aina Halunedin tarkkailemaan elfejä. Guthix näytti hänelle kaikkea mitä hän oli löytänyt ja tehnyt. Seren toivoi löytävänsä merkkejä vanhimmista jumalista, mutta ei löytänyt. Sitten Guthix näytti hänelle riimut, jotka mahdollistivat taikuuden käytön hänen tuomilleen lajeille. Seren ymmärsi pian, että tämä taikuus oli alun perin peräisin vanhemmilta jumalilta, ja että niissä voisi olla ratkaisu hänen ongelmaansa. Hän päätti tutkia niitä tarkemmin.

Seren nautti olostaan Guthixin kanssa. Myöhemmin Seren sai tietää, että Guthix päätti vaipua uneen tasapainottaakseen anima mundia ja vähentääkseen vaikutustaan gielinorin lajeihin. Hän pyysi Sereniä tulemaan mukaansa. Seren halusi mennä, mutta hän tiesi, että hän ei pystyisi jättämään elfejään. Seren lupasi kuitenkin tulla Guthixin mukaan myöhemmin.

Seren toisella kaudella

Guthixin lähdön jälkeen Seren tiesi, että hänen täytyi jatkaa yrityksiään parannuskeinon löytämiseksi. Prifddinaksen väkiluku oli kuitenkin kasvanut niin suureksi, että Haluned läsnäolo ei pelkästään riittänyt. Tämän takia Serenin piti pysyä Prifddinaksessa, eikä hän voinut siis matkustella. Hän siis päätti lähettää Halunedin sijastaan. Hän lähetti Halunedin vuorten ylitse ihmismaille jalan, jotta Seren näkisi maailmaa paremmin kuolevaisten näkökulmasta.

Kuva

Matkalla Haluned löysi piilotetun kulkuväylän vuorien alta, josta hän löysi lähes loputtoman kuolemaenergialähteen. Tämä energia muistutti Sereniä Zaroksesta, ja se houkutteli häntä. Tämä energia oli vastakohtaista Serenin omalle energialle, joten hän ajatteli, että se voisi auttaa hänen vaikutuksensa kumoamisessa. Seren alkoi tehdä sillä tutkimuksia.

Kuva

Iorwerth elfit vaikuttivat parhailta koehenkilöiltä, ja he suostuivat auttamaan vapaaehtoisesti. He tekivät yhdessä uudenlaisia loitsuja, rituaaleja ja siunauksia. He yhdistelivät tätä energiaa kristalliin nähdäkseen sen vaikutukset. Aluksi sillä ei näyttänyt olevan mitään vaikutuksia, mutta Iorwerthit tottuivat ajan myötä käyttämään sitä. Tämä ei kuitenkaan auttanut Serenin vaikutuksen poistamisessa.

Seren huomasi, että pimeällä energialla oli vaikutuksia häneen. Se koukutti ja sen käyttö tuntui hyvältä, mutta vain väliaikaisesti. Kun hän oli siitä erossa, hänen mielensä täyttyi negatiivisilla ajatuksilla - masentavia ajatuksia kaikista hänen epäonnistumisistaan. Seren päätti keskeyttää testit ja laittaa energian syrjään, sillä se ei ollut hänen etsimänsä ratkaisu.

Tutkittuaan energiaa vuorien alla, Seren ei ollut huomannut mitä Tirannwnin ulkopuolella oli tapahtunut. Hän sai pian kuulla, että valtava imperiumi alkoi lähestyä Tirannwnia. Seren oli huolissaan elfien turvallisuudesta, joten hän yritti ottaa tästä mahdollisesta uhasta selvää. Pian hän sai tietää, että se oli Zaros, jolloin hänen huolensa menivät syrjään. Seren päätti ottaa häneen yhteyttä siinä toivossa, että hän voisi auttaa häntä ongelmansa kanssa.

Sereniä huolestutti hänen ja Zaroksen välinen vaikutus, mutta se näytti heikentyneen ajan mittaan. Tällöin Seren tajusi, että hän ei voisi poistaa vaikutustaan elfeistä taikuudella, vaan erottamalla itsensä heistä. Elfit eivät kuitenkaan kestäisi sitä niin hyvin kuin he, joten sen piti olla asteittaista. Zaros ei osannut antaa hänelle neuvoja, vaan hän kertoi omista murheistaan. Seren olisi halunnut auttaa, mutta elfit olivat hänellä ykkössijalla. Seren kuitenkin kertoi hänelle world gatesta, jolla hän oli matkustanut, siinä toivossa, että Zaros voisi löytää vastauksia muualta. Zaros otti maailmanportin pian tämän jälkeen haltuunsa, mutta toistaiseksi on epäselvää tapahtuiko tämä Serenin luvalla vai ei.

Seren jumalasodan aikana

Zaros katosi toisen ja kolmannen kauden vaihteessa, mikä järkytti Sereniä pahasti. Seren uskoi hänen kuolleen, minkä hän ei uskonut olevan mahdollista - olivathan he maailmankaikkeuden luojien luomuksia. Tämä sai hänet kyseenalaistamaan oman kuolemattomuutensa - jos hän kuolisi nyt, elfit kuolisivat varmasti.

Seren toivoi, että Zaroksen luoma valtakunta ja rauha säilyisivät, mutta näin ei käynyt. Muut jumalat valloittivat Zaroksen imperiumia kaikista suunnista, ja he alkoivat uhata Tirannwniakin. Tämä suututti Sereniä, mutta hän päätti pitää raivonsa aisoissa. Seren antoi Cadarn-klaanille tehtäväksi salaisen tunnelin suojelemisen. Seren taas loi Tirannwnin ympärille anima mundin avulla suojakentän, joka esti jumalia pääsemästä sinne. Seren päätti eristää Tirannwnin kokonaan muusta maailmasta, ja antaa muun maailman sotia keskenään. Hän käski kaikkia elfejä palaamaan metsiin, mutta pieni osa heistä päätti silti lähteä itään taistelemaan.

Tirannwnissa Seren yritti pikkuhiljaa eristäytyä elfeistä. Hän oli linnoittautunut Tower of Voicesiin, jonne saivat tulla vain kunkin elf-klaanin johtajat, jotta Seren pystyi neuvomaan heitä. Muut elfit pysyivät terveinä, joten Serenin suunnitelma näytti toimivan. Seren valmisteli elfejä elämään omatoimisesti, sillä hän aikoi lähteä, kun hänen vaikutuksensa on heikentynyt tarpeeksi.

Seren huomasi, että Iorwerth-klaani näytti olevan paljon itsenäisempi kuin muut klaanit, mikä oli hyvä merkki. Hän kuitenkin huolestui siitä, että heidän johtajallaan näytti olevan synkkiä ajatuksia - hän kyseenalaisti Sereniä ja halusi tämän hyökkäävän Zamorakin kimppuun kostona Zaroksen murhasta. Seren uskoi pystyvänsä hillitsemään raivonsa Zamorakia kohtaan, mutta hän ilmeisesti taisteli Zamorakin kanssa jossain välissä jumalasotaa. Tämän tapahtuman yksityiskohdista ei ole tietoa.

Serenin pirstoutuminen

Kun Guthix heräsi ja karkotti sotivat jumalat Gielinorista, Seren oli hetken aikaa iloinen. Mutta kun Guthix palasi hänen luokseen, hän pyytämisen sijaan vaati Sereniä lähtemään Gielinorista hänen mukanaan. Tällöin Seren päätti vihdoin selittää miksi hän ei pystynyt lähtemään - mitä hän oli tehnyt elfeille. Tämän jälkeen Seren oli tehnyt päätöksen - hän ei lähtisi Guthixin kanssa, vaan uhraisi itsensä elfien vuoksi. Guthix yritti saada hänet muuttamaan mieltään, mutta epäonnistui. Kun Guthix ymmärsi, ettei saisi muutettua Serenin mieltä, hän kääntyi hiljaa ja lähti.

Ennen seuraavaa vaihetta Seren kanavoi kaiken negatiivisuutensa - pelot, katumukset, synkimmät ajatukset - Halunediin ja lähetti sen kauas pois, ettei se tekisi haittaa kenellekään. Tämän jälkeen hän antoi kaikille klaanijohtajille kristalleja, joilla he voisivat kasvattaa myöhemmin kristallikaupungin. Hän opasti Cadarnin johtajaa, Baxtoriania, johtamaan elfit hänen lähtönsä jälkeen itään, jotta elfit voisivat olla taas yhtä muun maailman kanssa.

Seren evakuoi Prifddinaksen. Hän tiesi, että elfit eivät ole vielä täysin valmiita elämään ilman häntä, mutta räjäyttämällä itsensä hän täyttäisi koko alueen energiallaan, joka riittäisi pitämään elfit terveinä. Pienet kristallin palaset mahdollistavat heidän kulkemisensa Tirannwnin ulkopuolelle, ja ajan myötä he eivät tarvitse niitä ollenkaan. Seren hyväksyi kohtalonsa ja keskittyi voimakkaimpiin tunteisiinsa, kunnes hän räjähti pieniksi palasiksi, aiheuttaen suuren kraatterin entisen Prifddinaksen paikalle.

Seren pirstoutumisen jälkeen

Kuva

Serenin räjähtämisen jälkeen elfit rakensivat Serenin antamista kristalleista ison kaupungin. Räjähtämisestään huolimatta Seren kuitenkin selvisi. Hän oli hajonnut tuhansiksi paloiksi, ja hänen persoonallisuutensa oli pirstoutunut. Jokaisessa kristallin palasessa on pieni osa Sereniä. Kaikista isointa palaa, jolla on jonkinasteinen tietoisuus, säilytetään Tower of Voicesissa, kaupungin keskellä. Tämä Serenin osa on jotenkin tietoinen ympäristöstään, mutta sen mielialat vaihtelevat hyvin paljon, eikä se pysty kommunikoimaan kunnolla ulkomaailman kanssa.

Dark Lord

Kuva

Haluned, johon Seren oli koonnut kaiken negatiivisuutensa, oli lähtenyt Death alttarin luokse kuolemaenergian johdattamana. Seren oli varoittanut sen tuomasta vaarasta etukäteen, joten Hefin-klaani onnistui vangitsemaan sen rakentamalla sen ympärille Valon temppelin (Temple of Light).

Kuva

Yksi Serenin synkimmistä piirteistä oli salainen kuoleman ihailu, joka korostui Halunedissa. Haluned nautti kuolemasta ja halusi nähdä sitä lisää - hän sai siitä itselleen lisää voimaa. Haluned tuli myöhemmin tunnetuksi nimellä "Dark Lord".

Dark Lord pystyi vankilastaan manipuloimaan Underground Passin läpi kulkeneita, tehden heidät hulluiksi ja aiheuttamaan lisää kuolemaa hänen nautinnokseen. Myöhemmin hän sai yhteyden Iorwerth-klaanin johtajaan ja sai tämän puolelleen. Tästä lähtien Lord Iorwerth alkoi työstämään suunnitelmaa hänen paluutaan varten.

Muut elfit onnistuivat estämään Lord Iorwerthin suunnitelmat, mutta siihen johtaneet kuolemat riittivät vapauttamaan Dark Lordin, vaikkakin heikennettynä. Elfit onnistuivat Seikkailijan avulla tuhoamaan Dark Lordin lopullisesti.

Serenin paluu

Guthixin kuoleman jälkeen elfit ovat alkaneet miettimään, että pystyisivätkö he palauttamaan Serenin entiseen loistoonsa. Osa uskoo, että se voisi olla mahdollista kokoamalla kaikki kristallit yhteen. Toiset uskovat, että heidän pitäisi kasvattaa kristallisiemen Serenin kotimaailmassa, jotta hän palaisi - tämä vaatisi maailmanportin löytämisen. Osa elfeistä taas haluaa kunnioittaa Serenin päätöstä, eivätkä aio vastustaa sitä kokoamalla häntä uudestaan.

Anima Mundi

Kuva

Seren on anima mundin pyhä olemus. Anima mundi on planeetan "sielu", luonnollinen voima. Anima mundi on tasapainoisen ekosysteemin sivutuote, eli melkein jokaisella planeetalla on oma anima mundi. Mitä "täydellisempi" planeetta on, sitä voimakkaampi anima mundi on. Anima mundi mahdollistaa henkipuiden (spirit tree) välisen kommunikoinnin ja mahdollistaa elävien olentojen kulkemisen anima mundin kautta henkipuulta toiselle.

Anima mundi on hyvin voimakas ja vaarallinen. Guthixin tuoma tasapaino, jossa olentoja sekä kuolee että elää, pitää anima mundin kunnossa eikä se riistäydy käsistä. Viimeaikoina Glouphrie on tehnyt kokeiluja anima mundilla ja vapauttanut valtavia määriä energiaa sekä saasteita. Näiden kokeilujen tuloksena syntyi vääristyneitä lintuja ja jättiläiskilpikonnia. Saasteista tuli valtava saastesuo, joka on elfien maista etelään. Ei kuitenkaan tiedetä mitä tarkoitusta varten Glouphrie vaatii tätä lähes loputonta määrää energiaa.

Anima mundilla on Serenin lisäksi suuri yhteys Guthixiin. Kun Guthix kuoli, anima mundi suri hänen kuolemaansa, jonka takia monet Gielinorin puut itkivät. Guthixin kuolemasta tullut energiapurkaus oli niin iso, että sillä oli vahingoittavia vaikutuksia anima mundiin, jonka takia ympäri Gielinoria ilmestyy halkeamia.

Vorago on anima mundista syntynyt kiviolento. Häntä voisi sanoa anima mundin ruumiillistumaksi. Hän tarkkailee tällä hetkellä jumalien toimia siltä varalta, että anima mundia pitäisi puolustaa heiltä.

Serenin uskonto

Kuva

Serenille rauha on tärkeää. Hän ei halua osallistua sotiin ja haluaa varmistaa, että hänen seuraajansa ovat turvassa. Tämän hän tekee tekemällä muualle turvallisen paikan, jonne muualla tapahtuva sota ei pääse. Luonto on myös tärkeä. Sitä saa käyttää sen verran kuin tarvitsee, mutta ei riistää.

Serenin seuraajat viihtyvät omissa oloissaan eristyneenä muusta maailmasta. He eivät välitä paljoa muun maailman tapahtumista. Serenin seuraajat eivät yleensä yritä muuttaa muiden asioita tai levittää edustamiansa asioita kuten rauhaa. He yrittävät pysyä erossa ulkomaailman ongelmista kuten sodista vetäytymällä turvalliseen paikkaan.

Seren haluaa jakaa Gielinorin muiden kanssa ilman taistelua. Kaikki saavat elää niin kuin haluavat, eikä ketään kuulu pakottaa tekemään mitään. Kaikki elävät niin kuin haluavat.

Serenin uskonto muistuttaa melko paljon Guthixin uskontoa. Molemmissa luonnon kanssa sopusoinnussa eläminen ja rauha ovat tärkeitä. Kumpikaan ei halua pakottaa omia uskomuksiaan muille - kaikki saavat toimia itsenäisesti. Erona on kuitenkin se, että Seren ei ole yhtä jumalakielteinen kuin Guthix.

Serenin seuraajat

Kuva

Elfit ovat Serenin ainoat tunnetut seuraajat. Elfit ovat hyvin pitkäikäinen laji ja voivat elää tuhansia vuosia. Heillä on hyvin läheinen yhteys Serenin kanssa hänen lähtönsäkin jälkeen. He käyttävät kristallia - Serenin osia - melkein kaikessa. He ovat viimeaikoina alkaneet miettimään Serenin takaisin tuomista.

Lisää tietoa elfeistä löytyy täältä.


Tavalliset jumalat

Tuska

Kuva

Sukupuoli: Nainen
Jumaluusaste: 4
Seuraajat: Airutit
Tunnus:
Kuva

Yleistä tietoa Tuskasta

Kuva

Tuska on hyvin petomainen ja vähä-älyinen jumala, joka muistuttaa hiukan isoa villisikaa. Hän on villipeto, joka ei ajattele selviytymisen ja tuhoamisen lisäksi paljoa muuta. Hän ei luultavasti edes tiedä tulleensa jumalaksi. Tuska ei yritä saada itselleen seuraajia, mutta hän elää symbioosissa airutien kanssa, joita joku voisi sanoa hänen seuraajikseen. Tuska aiheuttaa tuhoa, ja "seuraajat" auttavat sekä ottavat jäännöksistä ruokaa.

Kuva

Airutit ovat Tuskan ainoat seuraajat. He käyttävät Tuskan jumalavoimia avatakseen portaaleja muihin maailmoihin, joissa he voivat aiheuttaa tuhoa ja kerätä rippeet mitä jää jäljelle. Portaalin pitää kuitenkin kasvaa ennen kuin kaikki airutit ja Tuska pääsevät seuraavaan maailmaan. Ensimmäisenä portaalista tulee airut-rotu, joita voi pitää ennusmerkkeinä Tuskan lähestymistä. He tutkivat maailmaa ja tekevät jo joitain pieniä hyökkäyksiä. Kun aika kuluu, heitä tulee yhä enemmän ja enemmän.

Seuraavaksi portaalista tulee airut-rotu, joka toimii pappeina. He ylistävät Tuskaa ja ylläpitävät jonkinlaista uskontoa. He toimivat myös airutien johtajina. Pian tämän jälkeen Tuska itse saapuu. Airutit ovat hänen selässään ja ohjaavat häntä. Kun Tuska ja airutit ovat valmiita, maailmasta ei yleensä ole mitään jäljellä. Tällöin hje siirtyvät seuraavaan maailmaan

Tuskan historia

Tuska tuli jumalaksi hyvin kauan sitten. Tarkkaa tapaa ei tiedetä, mutta hänen uskotaan tappaneen jonkun jumalan. Myöhemmin airutit tulivat hänen seuraajikseen ja käyttivät häntä ratsunaan tuhotakseen maailmoja.

Kuva

Tuska saapui yli 12 000 vuotta sitten naragien maailmaan, luultavasti Saradominin kruunun johdattamana. Siellä hän aiheutti hyvin paljon tuhoa naragien keskuudessa. Naragit onnistuivat houkuttelemaan hänet Saradominin kimppuun siinä toivossa, että naragit ehtisivät heidän taistellessaan paeta. Taistelun lopputulosta ei tiedetä, mutta molemmat osapuolet selvisivät.

Jumala Skargaroth - joka oli metsästäjä - seurasi Tuskaa naragien maailmaan ja haastoi tämän taisteluun. Tuska menetti aluksi vasemman silmänsä, jonka jälkeen hän kaatoi Skargarothin talon päälle - talon, joka kuului Guthixille. Guthix iski tämän jälkeen Tuskaa vanhimpien jumalien miekalla toiseenkin silmään, jolloin Tuska menetti näkönsä. Tuska selvisi taistelusta ja jatkoi muihin maailmoihin.

Tuska kulki maailmasta toiseen ja tuhosi niitä. Häntä houkutteli planeettojen anima, jota hän söi ravinnokseen. Tämä teki hänet voimakkaammaksi ja ajan myötä hän kasvoi hyvin suureksi. Hänelle muodostui animan ansiota voimakas suojakenttä, joka suojaa muilta jumalilta kuten Guthixin luoma Gielinor-suoja.

Kun Guthix kuoli kuudennen kauden vaihteessa, Tuska aisti Gielinorin animan ja suuntasi sitä kohti. Hän lähetti airutinsa sinne edeltä.

Gielinorilaiset onnistuivat kuitenkin näkemään Tuskan ennen hänen saapumistaan, joten heillä oli aikaa valmistautua. Itse jumalat eivät voineet lähestyä häntä suojakilven takia, mutta kuolevaiset pystyivät. Monien jumalien ja jumalattomien edustajat teleporttasivat Tuskan selkään keräämään animaenergiaa, jolla he latasivat jumalakeihäitä ja vahingoittivat Tuskaa.

KuvaKuva

Lopulta Tuskan suojakilpi hajosi, ja Vorago loikkasi avaruuteen tekemään viimeistelevää iskua. Vorago iski Tuskan tajuttomaksi. Tämä ei kuitenkaan estänyt Tuskan suurta ruumista syöksymästä kohti Gielinoria, joka lopulta päätyi mereen.

Kuva

Tuska ei kuollessaan muuttunut kiveksi, kuten useimmat jumalat. Tämä johtuu siitä, että hänen ruumiissaan on yhä energiaa. Tämä energia on tällä hetkellä muodostamassa portaalia, joten hänen ruumiinsa saattaa kivettyä ajan myötä.

Marimbo

Kuva

Perustietoa

Suuntaus: Hedonismi, hauskanpito, nautinto
Laji: ihmisapina
Kotimaailma: Party Central
Värit: Ruskea
Sukupuoli: Nainen
Jumaluusaste: 5
Seuraajat: Ape Atollin ja Party Centralin apinalajit
Tunnus:
Kuva

Yleistä tietoa Marimbosta

Marimbo on hauskanpidon jumala. Hän nauttii hyvin paljon erilaisten juhlien järjestämisestä, joihin sisältyy yleensä juopottelua, hyvää ruokaa, musiikkia ja muiden seuraa. Hän ei halua tuoda nautintoa vain itselleen, vaan haluaa kaikilla olevan hauskaa. Hän hyväksyy seuraansa kaikki halukkaat, kunhan he eivät saa omaa nautintoaan toisten kustannuksella, kuten rikollisella toiminnalla.

Suurin osa Marimbon seuraajista on apinoita, joista hyvin monet elävät Ape Atollilla. Saaren kaupunki Marim onkin luultavasti nimetty hänen mukaansa.

Marimbo välittää seuraajistaan hyvin paljon. Hänen rennosta olemuksestaan huolimatta hän on tietoinen ympärilläolevista tapahtumista, kuten uuden jumalasodan syttymisen riskeistä. Hän onkin valmis viemään seuraajansa ja kaikki halukkaat turvaan, jos tilanne käy liian tukalaksi.

Marimbon historia

Marimbo syntyi tuhansia vuosia sitten ihmisapinana eräällä viidakkoplaneetalla. Planeettaa asuttivat ja hallitsivat ihmisapinat, joiden älykkyys oli hyvin matala.

Eräänä päivänä heidän planeetalleen saapui hedonismin jumala, joka halusi haastaa planeetan asukkaat juomiskilpailuun. Siellä hän oli ottanut Marimbon vierelleen ja alkoi jakamaan kaikille juotavaa, ilmeisestikin vanhimpien jumalien torvella. Tarkkoja yksityiskohtia ei tiedetä, mutta tämä jumala ilmeisesti kuoli tämän kilpailun aikana. Tällöin hänen jumalaenergiansa siirtyi Marimboon, jolloin tämä tuli jumalaksi. Marimbo sai tällöin myös älykkyyden.

Marimbo oli aluksi hämmästyksissään, eikä muistanut mitään. Pian hän huomasi hedonismijumalan seuraajat, jotka surivat jumalansa kuolemaa. Marimbo kysyi heiltä mitä oli tapahtunut ja sai siten tietää hedonismijumalasta. Marimbo päätti piristää heitä ja tarjosi heille lisää viiniä. Tämä sai heidät piristymään, jonka takia he julistivat Marimbon uudeksi hauskanpidon jumalaksi. Marimbo nimesi kotiplaneettansa "Party centraliksi".

Marimbo lähti luultavasti toisen kauden aikana kotiplaneetaltaan ja päätyi lopulta Gielinoriin. Hän saattoi ottaa mukaansa joitain kotiplaneettansa ihmisapinoita, mutta suuri osa heistä jäi sinne. Marimbo ilmeisesti antoi osalle ihmisapinoista ja apinoista älykkyyden, josta Ape Atollin apinat tunnetaan nykypäivänäkin.

Marimbo tutustui Gielinorissa Apmekenin kanssa, joka oli myös apinajumala. He tulivat ilmeisesti hyvin toimeen, mutta tarkempia yksityiskohtia ei tiedetä.

Marimbo pysyi Gielinorissa jumalasodankin aikana, mutta ei nykytietämyksen mukaan osallistunut taisteluihin millään tavalla. Kuten muutkin jumalat, hän lähti Gielinorista Guthixin säädöksien myötä. Hän vietti aikansa neljännen ja viidennen kauden aikana juhlien.

Kuva

Kun Guthixin säädökset murtuivat ja kuudes kausi koitti, Marimbo palasi Gielinoriin. Siellä hän tapasi Brassica Primen. He molemmat olivat nähneet muiden jumalien välisiä taisteluita, joten he ajattelivat järjestää omansa. Tämä tosin olisi paljon ystävämielisempi ja Marimbo itse piti sitä enemmänkin juhlana kuin taisteluna. He valitsivat maanviljelijä Herbertin neutraaliksi henkilöksi, joka ottaisi osallistujien nimiä ylös ja antaisi heille palkintoja. Lopulta Marimbo hävisi kilpailun ja poistui paikalta..

Brassica Prime

Kuva

Perustietoa

Suuntaus: Herkullisuus, kaali
Laji: Kaali
Sukupuoli: Kaali
Jumaluusaste: 5
Seuraajat: Kaalit
Väri: Vihreä
Motto: Herkullisuus on voimaa!
Tunnus:
Kuva

Yleistä tietoa Brassica Primesta

Kuva

Brassica Prime on kaalien ja herkullisuuden jumala. Ulkonäöltään hän muistuttaa hyvin suurta kaalia. Hänen voimiinsa kuuluvat mm. teleporttaaminen, puhuminen ja telepatia. Hänellä on ylemmyyskompleksi, eli hän ajattelee itseään kaikkimahtavana. Tämä on yksi syy, minkä takia monet eivät ota häntä kovinkaan vakavasti.

Brassica Primella on läheinen yhteys anima mundiin, mutta sen luonteesta ei ole varmaa tietoa. On esimerkiksi kyseenalaista, että onko hän anima mundin kautta yhteydessä koko Gielinorin kasvillisuuteen ja siten "läsnä" kaikkialla samanaikaisesti. Hän kutsuu yleensä anima mundia "herkullisuudeksi".

Brassica Prime uskoo, että kaalit ovat maailman herkullisimpia asioita. Toisin kuin monet helposti ajattelevat, Brassica haluaa muiden syövän kaaleja, ja jopa katsoo pahalla niitä, jotka eivät niin tee. Syy tälle on se, että kasvit lisääntyvät tällä tavalla nopeammin, kun niiden siemenet pääsevät leviämään. Brassica Prime palkitsee kaalien ystävät. Hän pitää erityisesti maanviljelijöitä suuressa arvossa.

Brassica Primen historia

Brassica Primen alkuperästä ei ole olemassa täysin varmaa tietoa. On kuitenkin vihjailtu, että hän olisi voinut tulla jumalaksi kasvamalla Jasin kiven läheisyydessä. Tämän lisäksi hän olisi ollut yhteydessä Gielinorin anima mundin kanssa, joka sai hänet yltämään jumaluuteen. Tämä yhteys anima mundiin olisi pysynyt vielä tämän jälkeenkin, tehden häntä hitaasti voimakkaammaksi.

Brassica Prime on yksi harvoista jumalista, jota ei karkotettu Gielinorista jumalasodan aikana. Syy tälle saattoi olla se, että hän oli Guthixin silmissä sen verran heikko ja merkityksetön, mikäli hän edes tiesi Brassica Primen olemassaolosta. Brassica Prime piti matalaa profiilia neljännen ja viidennen kauden ajan.

Brassica Prime osallistui Slisken järjestämään tapahtumaan Empyrean Citadelille, jonne monet muutkin jumalat olivat saapuneet. Hän ei puhunut kokouksen aikana mitään, koska hän ei pitänyt heitä kovinkaan merkittävinä. Hän uskoi muiden jumalien tulleen katsomaan häntä itseään. Kun Sliske päästi dragonkinin vapaaksi tapahtuman lopuksi, Brassica Prime oli ainoa joka ei paennut paikalta. Hän ei pelännyt dragonkinin tulta ja halusi jäädä rentoutumaan ja nauttimaan maisemista. Dragonkin poistui paikalta, oletettavasti kiinnittämättä Brassicaan huomiota.

Kuva

Myöhemmin Brassica Prime kohtasi Marimbon. He molemmat olivat nähneet muiden jumalien konfliktit ja päättivät pitää omansa, tosin hieman rauhallisemmin - Marimbo kun ei oikein ota tilannetta vakavasti. Brassica Prime valitsi heidän kilpailunsa neutraaliksi palkinnonjakajaksi maanviljelijä Herbertin, sillä hän arvosti tämän työtä kaalipelloilla. Marimbo hyväksyi tämän, sillä hänen mielestään Herbert oli ulkonäöltään tarpeeksi lähellä hänen lajitovereitaan. He asettivat "taistelukentän" Lumbridgen pohjoispuolelle.

Yksi syy miksi Brassica Prime ilmeisesti kilpaili Marimbon kanssa oli se, että hän halusi osoittaa kaalien olevan banaaneja herkullisempia. Tästä huolimatta hän harkitsee banaanien julistamista herkullisiksi, vaikka kaalit olivatkin hänen mielestään selvästi ylivoimaisia. Brassica Prime onnistui lopulta voittamaan ja poistui sen jälkeen paikalta.

Skargaroth

Kuva

Yleistä tietoa Skargarothista

Skargaroth oli voimakas miekkaa käyttävä jumala ja metsästäjä. Hän halusi metsästää mahdollisimman suuren pedon. Tämä peto oli Tuska - villipeto, joka oli muuttunut jumalaksi. Ei tiedetä kuinka kauan Skargaroth yritti metsästää Tuskaa, mutta lopulta koitti viimeinen taistelu Guthixin kotimaailmassa.

Skargaroth iski Tuskalta toisen silmän, jonka jälkeen Tuska syöksyi hänen päälleen. Tällöin Skargaroth kaatui Guthixin talon päälle, tappaen Guthixin tyttären. Ennen kuin hän ehti nousta kunnolla pystyyn, Guthix lähestyi häntä raivoissaan ja iski vanhimpien jumalien miekalla. Skargaroth kuoli nopeasti ja kivettyi, jolloin Guthixista tuli jumala.

V

Kuva

Perustietoa

Suuntaus: sankaruus
Laji: ihminen
Sukupuoli: mies
Seuraajat: fremennikit, monet sankarit
Tunnus:
Kuva

V:n historia

V:n nuoruus ja Jasin kivi

V syntyi fremennik-heimoon oletettavasti joskus toisen kauden aikana. Hänen todellista nimeään ei tiedetä, mutta hän sai jo lapsena lempinimeksi "V", jota hän käytti myöhemminkin elämässään. Hänestä tuli aikuisena fremennik-näkijä, ja hän oli uskollinen Guthixin seuraaja.

Kuva

Eräänä päivänä V löysi Jasin kiven (oletettavasti Lunar islellä) ja sai sitä kosketettuaan valtavasti voimaa, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi tullakseen jumalaksi. Kivi katosi pian tämän jälkeen. V sai tästä myös runsaasti uutta tietämystä, ja hän saikin näyn heidän leiriään lähestyvästä jättiläisbasiliskista. Hän palasi varoittamaan muita fremennikejä.

Muut fremennikit kauhistuivat tästä ja osa halusi paeta, mutta V vastusti tätä. Hän kokosi rohkeimmat fremennik-soturit ja aseisti heidät kirkkailla teräskilvillä, joilla pystyi heijastamaan basiliskien katseen. He matkasivat veneellä basiliskien saarelle ja kohtasivat jättibasiliskin taistelussa. Monet fremennikeistä kuolivat taistelussa, mutta V onnistui iskemään lopullisen iskun ja tappamaan basiliskin. Tämä oli V:n ensimmäinen sankariteko ja hänestä tuli heti fremennikien sankari.

Runecraftingin löytäminen

Kuva

Kun V tutki aluetta, jossa Jasin kivi oli ollut, hän huomasi seinämillä olevien kivien muuttuneen. Niihin oli jäänyt Jasin kiven energiaa. Hän huomasi, että niitä pystyi muuttamaan maailmankaikkeuden peruselementeiksi. Tietyissä paikoissa hän sai tämän vaikutuksen pysymään ja niistä tuli riimuja. Hän perusti Moon Clanin ja alkoi heidän kanssaan rakentamaan ympäri Gielinoria riimualttareita, joiden avulla pystyi tekemään kaikenlaisia riimuja. Näin syntyi runecrafting.

V yritti useiden vuosien ajan löytää Jasin kiven uudestaan, mutta epäonnistui etsinnöissä.

V:n jumaluus ja jumalasota

Tarkkaa ajankohtaa tai yksityiskohtia ei tiedetä, mutta V:n uskotaan jossain vaiheessa taistelleen jotain ilkeää jumalaa vastaan ja voittaneen, jolloin hän nousi jumaluuteen. Tästä huolimatta fremennikit eivät katsoneet häntä jumalana, vaan suurena sankarina. Hän tekikin fremennikeille lukuisia urotekoja, joista ajan myötä kirjoitettiin monia lauluja.

V suojeli fremennikejä jumalasodan alkupuolella muilta jumalilta. V ei ollut itse läheskään yhtä voimakas kuin he, mutta hänen läsnäolonsa teki jokaisesta fremennikistä mahtavan soturin. Tästä syystä muut jumalat jättivät heidät lopulta rauhaan.

Jumalasodan aikana V tuli ensimmäistä kertaa kohtaamisiin dragonkinien kanssa, kun dragonkin Tarshak kävi hänen kimppuunsa. V lähetti tarkkailijan seuraamaan tätä heidän päämajaansa ja ymmärsi, että he ovat suuri uhka. Hän vannoi, että hän pysäyttäisi heidät ennen kuin he tulisivat liian voimakkaaksi - tosin ei ole tietoa miten aktiivisesti hän tätä yritti.

V ja jumalasodan päätös

Jumalasodan lopulla Guthix heräsi ja alkoi häätämään jumalia Gielinorista. V oli nähnyt millaista tuhoa jumalat olivat saaneet aikaan ja kunnioitti Guthixia hyvin paljon. Hän oli valmis lähtemään vapaaehtoisesti, mutta hän halusi hyvästellä fremennikit ensin. Hän puhui Guthixin kanssa, ja hän suostui siihen.

V ei halunnut mitään surujuhlaa, vaan sen sijaan piti voittojuhlat, kuten jumala Marimbo teki omille seuraajilleen. Juhlissa juhlittiin kaikkia hänen entisiä ja tulevia urotekojaan, minkä jälkeen hän lähti.

V:n matkat

V vieraili lukuisissa maailmoissa, joissa tarvittiin sankaria. Näissä maailmoissa hän taisteli pahuutta vastaan ja näytti paikallisille esimerkkiä, jotta he voisivat tulla omien maailmojensa sankareiksi. V ei kuitenkaan pysynyt näissä kauaa - kun maailman kansalaiset pärjäsivät omillaan eivätkä enää tarvinneet häntä, hän lähti. Näin hän pyrkii estämään sen, että hän itse muuttuisi tyranniksi.

Matkojensa aikana V kohtasi useita sankareita ja sankarijumalia, mutta hän näki myös paljon jumalien tyranniaa ja tuhoa. Tämä muistutti V:tä jatkuvasti siitä, miksi hän kunnioitti Guthixin päätöstä häätää jumalat ja heidän sotansa.

Matkoillaan V tuli useita kertoja kohtaamisiin dragonkin Tarshakin kanssa, joka seurasi häntä maailmasta toiseen yrittäen tappaa hänet. V ei ymmärtänyt syytä tälle, mutta onnistui selviytymään kaikista murhayrityksistä.

V:n paluu ja kuolema

Kun V kuuli Guthixin kuolemasta, hän oli surullinen, sillä hän kunnioitti häntä suuresti. Hän otti tällöin fremennikeihin yhteyttä unien kautta ja sai tietää muiden jumalien paluusta - ja Lumbridgen taistelun tuoneesta tuhosta. V tiesi, että se ei loppuisi siihen - jumalat tulisivat vielä levittämään tyranniaansa kaikkialle. Hän ymmärsi, että Guthix oli ollut liian passiivinen - ainoa keino päästä jumalista eroon lopullisesti on tappaa heidät. Lisäksi fremennikien ja Moon Clanin välille oli syntynyt riitä runecraftingista hänen poissaolonsa aikana - he tarvitsivat häntä yhdistämään heidät taas yhdeksi kansaksi.

V muisti vannoneensa Guthixille, että hän ei koskaan palaisi, mutta tämä oli hänelle liikaa. Hän tiedotti fremennikeille ja Moon Clanille unien kautta etukäteen tulostaan ja teleporttasi Gielinoriin.

Kuva

Kun V saapui, fremennikit ja Moon Clan olivat valmistelleet hänelle paluujuhlan. V huomasi kuitenkin pian, että hän oli heikentynyt merkittävästi ja se näytti pahenevan. Hän lähti kesken juhliensa, mutta pyysi Seikkailijaa, World Guardiania, juttelemaan hänen kanssaan juhlien jälkeen.

KuvaKuva

V:n tietämättä dragonkinit olivat käyttäneet vanhimpien jumalien artefaktia, Peiliä, kanavoidakseen hänen voimiaan pois. Tämän seurauksena Peili kopioi V:n lähiympäristöä. V yritti Seikkailijan avustuksella imeä energiaansa takaisin kopioista, mutta se ei riittänyt.

KuvaKuva

Kun V oli heikentyneessä tilassa, dragonkinit paljastivat itsensä. He imivät V:stä kaiken voiman, jonka hän oli saanut Jasin kivestä, tappaen hänet.

Kuva

Fremennikit rakensivat V:n kuolemispaikan lähistölle alttarin hänen muistokseen.

V:n suunnitelmat

Kun V saapui Gielinoriin, hänellä oli mielessään paljon suunnitelmia jumalien suhteen. Hän aikoi tehdä fremennikeistä legendaarisia sotureita kuin ennen vanhaan ja kouluttaa Moon Clanin taistelutaikuuden käyttöön. Seuraavaksi hän aikoi rekrytoida Bandoksen entiset seuraajat, kuten goblinit, ogret ja trollit. Hänen pääkohteinaan olisivat olleet voimakkaimmat jumalat, joita vastaan hän aikoi liittoutua heikompien jumalien kanssa. Hän olisi kasvattanut valtavan armeijan ja johtanut sitä itse.

Hänen tavoitteenaan olisi ollut häätää kaikki jumalat Gielinorista pysyvästi, mukaan lukien hänen liittolaisensa. Hän uskoi tämän olevan Guthixin suunnitelman parempi versio.

Kun V olisi häätänyt tai tappanut kaikki muut jumalat, hän olisi lavastanut oman kuolemansa, jotta kuolevaiset olisivat todella vapaita. Hän toivoi, että tämä jättäisi maailman täynnä urheita sankareita. Tämä olisi antanut hänen myös tutkia muita maailmoja vapaasti ja estää niistä tulevia jumalauhkia ennen kuin ne ehtivät Gielinoriin.

V ei kuolemansa takia ehtinyt laittamaan mitään näistä suunnitelmista toimeen.

V:n luonne

Vaikka V on jumala, hän ei yleensä katso itseään sellaisena, vaan enemmänkin sankarina. Hän pyrkii aina taistelemaan hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta pahuutta vastaan ja näyttämään muille esimerkkiä. Hän ei kuitenkaan vastusta hänen palvontaansa, sillä se voi antaa häntä seuraaville sankarimotivaatiota.

V vastustaa kaikenlaisia tyranneja, jotka alistavat toisia. V uskoo, että kaikkien pitäisi hallita omaa kohtaloaan, eikä olla jumalien tahdon alainen.

Vaikka V yrittää edustaa kaikkea hyvää ja auttaa muita, hän tuntee olonsa välillä yksinäiseksi. Vaikka hän auttaakin, häntä ei aina oteta avosylin vastaan. Hän kulkee taistelusta toiseen eikä jää minnekään liian pitkäksi aikaa.

Vähemmän tunnetut jumalat

Loarnab

Kuva

Yleistä tietoa Loarnabista

Loarnab oli toisella kaudella elänyt jumala. Hän oli luonteeltaan petomainen ja vähä-älyinen, mutta hän oli silti tarpeeksi tietoinen ymmärtämään ympäristöään. Ruumiinrakenteeltaan Loarnab oli matelija ja hänellä oli kaksi päätä. Hän oli fyysisesti voimakas ja hänellä oli kyky kasvattaa useampia päitä itselleen.

Loarnabin historia

Loarnab hallitsi ja terrorisoi toisen kauden alkupuolella aluetta, jolle Senntisten myöhemmin rakennettiin. Tällä alueella asui paljon ihmisiä, jotka palvoivat häntä. He yrittivät rauhoitella Loarnabia uhraamalla osan omistaan hänelle. Loarnab käytti näitä uhreja ravintonaan, syöden heidät yleensä elävinä.

Zaroksen saavuttua Gielinoriin hänen demonijoukkonsa houkuttelivat Loarnabin esiin luolastaan asettamalla sen lähelle ihmisuhrauksia. Kun Loarnab tuli esiin, demonijoukot hyökkäsivät. Tsutsaroth-demonit sitoivat sen jalat ja päät, kun taas pienemmät demonit keskittivät hyökkäyksensä sen kauloihin. Lopulta demonit onnistuivat katkaisemaan Loarnabin molemmat päät. Pian tämän jälkeen Loarnabin katkenneiden päiden tilalle kasvoi neljä päätä ja hän pääsi vapaaksi demonien otteesta. Loarnab tappoi lukuisia demoneita ilman suurempia ongelmia. Kun taistelua oli kestänyt noin tunnin verran, suurin osa demoneista oli jo kuollut ja Loarnab oli kasvattanut itselleen jo kymmenen päätä lisää.

Kun Zaros käski jäljellä olevia demoneita vetäytymään, Loarnab huomasi hänet. Loarnab syöksyi häntä kohti. Zaros väisti viime hetkellä ja teki taikuudellaan Loarnabin alapuolelle violetteja lonkeroita, jotka nappasivat hänen raajoistaan kiinni, pysäyttäen hänet heti. Samaan aikaan taivaalta tuli vihreitä lonkeroita, jotka menivät Loarnabin suihin ja tukehduttivat häntä. Tämän lisäksi hänen takanaan oli punaisia lonkeroita, jotka lävistivät hänen nahkansa. Loarnab vuoti verta ja huusi tuskissaan jokaisella päällään. Hän yritti taistella lonkeroita vastaan, mutta ne vain kiristivät otettaan mitä enemmän hän vastusteli. Lopulta niiden ote oli niin tiukka, että hän ei pystynyt liikkumaan ollenkaan.

Kun Loarnab ei pystynyt enää liikkumaan, Zaros lähestyi häntä. Loarnab pystyi vain katselemaan kauhuissaan, kun Zaros väänteli hänen päitään ja asetteli niitä haluamiinsa asentoihin. Hän tuli jo toivottamaksi, eikä enää jaksanut taistella vastaan. Tällöin Zaros kuitenkin teki loitsun, joka paransi Loarnabin haavoja ja sai hänet rauhoittumaan - samalla kun hän piti häntä lonkeroiden otteessa.

Zaros oli vääntänyt Loarnabin päät niin, että ne muodostivat ympyrän. Tämän jälkeen hän loi Infernukseen johtavan portaalin käyttämällä Loarnabin jumalallista olemusta voimanlähteenä. Loarnabin voimia käytettiin portaalin ylläpitämiseen kokonaisen kuukauden ajan, joka tarvittiin kaikkien 12 demonilegioonien tuomiseen. Joka kerta kun yksi legioona oli astunut portaalista, yksi Loarnabin päistä muuttui kiveksi. Loarnab tajusi kyllä, että hän oli hitaasti kuolemassa, mutta hän ei jaksanut taistella vastaan, sillä taikakristalli rauhoitti hänen oloaan. Loarnabin viimeinen pään kivettyessä hänen ruumiinsakin kivettyi, jolloin hän oletettavasti kuoli. Hänen kivettyneestä ruumiistaan tuli muistomerkki Zaroksen imperiumiin.

Jododu Otoku

Perustietoa

Sukupuoli: mies
Jumaluusaste: 3
Seuraajat: Jododu Otokun hoitajat

Yleistä tietoa Jododu Otokusta

Jododu Otoku tuli jumalaksi tuhansia vuosia sitten tappamalla toisen jumalan. Jossain vaiheessa hän päätyi planeetalle, joka oli jatkuvasti meteoriittien pommituksen alla - tämä teki elämän olemassaolon siellä mahdottomaksi. Jododu Otoku loi planeettaa suojaavan suojamuurin, joka esti meteoriitteja tulemasta. Planeetalle tuli tämän ansiota asukkaita. Jododu Otoku meni luolaan ja vaipui uneen, jossa hän ylläpiti suojaa. Vain Jododu Otokun hoitajat (Caretakers of Jododu Otoku) tiesivät hänen sijaintinsa. Jododu Otokun tarina päätyi planeetan asukkaiden myytteihin.

Eräänä päivänä Bandos saapui Jododu Otokun luokse aikomuksenaan tappaa tämä. Hänen kätyrinsä sitoivat tämän suuren ruumiin paikoilleen siltä varalta että tämä heräisi. Bandos kiipesi hänen päänsä päälle ja valmistautui iskemään keihäällä. Vaikka Jododu Otokun ruumis oli unessa, hänen mielensä ei ollut - hän otti Bandokseen telepaattisesti yhteyttä ja varoitti häntä siitä, että hänen kuolemansa johtaisi koko planeetan tuhoutumiseen. Bandos ei välittänyt ja tappoi Jododu Otokun, jolloin meteoriitit iskivät planeettaan tappaen kaikki sen asukkaat Bandosta lukuun ottamatta.

Hedonismijumala

Yleistä tietoa hedonismijumalasta

Hedonismijumala on hauskanpidosta pitävä jumala, jonka todellista nimeä ei tiedetä. Tuhansia vuosia sitten hän kuljeskeli planeetalta toiselle ja haastoi paikallisia kuolevaisia juomiskilpailuihin. Hän piti mukanaan ilmeisestikin älyllisiä seuraajia, mutta heistä ei tiedetä sen enempää.

Kun hedonismijumala sai tietää ihmisapinoiden asuttamasta viidakkoplaneetasta, hän meni sinne välittömästi pitämään suuren juomiskilpailun. Hän ilmeisesti omisti tähän aikaan vanhimpien jumalien torven, joka on saatanut auttaa häntä aikaisemmin yltämään jumaluuteen. Tuntemattomasta syystä hedonismijumala kuoli tämän kilpailun aikana ja kivettyi. Kuollessaan hänen vierellään oli valtava viinitynnyri, joten yksi mahdollisuus tälle voisi olla hyvin vakava alkoholimyrkytys. Hänen kuolemansa sai yhden paikallisista ihmisapinoista muuttumaan jumalaksi, joka otti hänen paikkansa hedonismijumalana ja tuli tunnetuksi nimellä Marimbo.

Karamjan jumala(t)

Kuva

Yleistä

Karamjan jumalat ovat jumalia, joita palvotaan Karamjalla, erityisesti Tai Bwo Wannai-kylässä. Heistä tiedetään erittäin vähän osittain sen takia, että heidän teoistaan ei ole minkäänlaista tietoa. Tämän takia heidän olemassaolonsakin oli epävarmaa hyvin pitkään, mutta vähän aikaa sitten saamamme tiedon mukaan ainakin yksi Karamjan jumala on olemassa.

Vähän aikaa sitten Tai Bwo Wannain kyläläiset luulivat, että heidän kylänsä oli jumalien kirousten alla. He tekivät tämän jälkeen taikajuoman, jonka avulla he pystyivät kommunikoimaan jumalien kanssa. He saivat tietää, että heidän kylänsä ei ollutkaan kirottu.

On mahdollista, että broodoo victimeillä on jotain tekemistä näiden jumalien kanssa, mutta tästä ei ole mitään todisteita.

Kendal

Kuva

Perustietoa

Jumaluus: Legenda, olemassaolo epävarma
Ulkonäkö: Karhu
Seuraajat: Ei ole, pieni vuoriheimo uskoo hänen olemassaoloonsa

Yleistä

Kendal on fremennikien legendoissa esiintyvä pohjoisten maiden jumala, joka vartioi vuoria. Hänellä sanotaan olevan voima hallita maata ja ilmaa.

Viidennellä kaudella eräs mies naamioitui Kendaliksi karhupuvun avulla, koska paikalliset pelkäsivät taikuutta ja jumalia kuollakseen. Näin hän sai oleskella rauhassa. Hän nappasi välillä ihmisiä ja söi ne, kun hänellä ei ollut muuta ruokaa. Yksi näistä oli vuoriheimon johtajan tytär Asleif. Seikkailija sai tehtäväkseen löytää hänet ja päätyi vale-Kendalin luokse. Seikkailija sai tietää tytön kohtalosta ja halusi viedä tytön ruumiin, jotta vuoriheimo uskoisi hänen oikeasti kuolleen. Vale-Kendal ei tähän suostunut, koska sitten hän paljastuisi valejumalaksi ja tappajaksi, jolloin vuoriheimo hyökkäisi hänen kimppuunsa. Seikkailija tappoi vale-Kendalin.

"Kamelijumala"

Yleistä

"Kamelijumala" on tuntematon aavikkojumala, jonka ulkonäöstä mahjarrat Akthanakos otti mallia saapuessaan Gielinoriin. Mitään muuta tästä jumalasta ei tiedetä, joten hänen olemassaolonsa on hyvin epävarma. Hänet mainittiin yhtenä jumalana "Odd gods"-äänestyksessä, joka voisi viitata hänen olemassaoloonsa.


Vanhimmat jumalat

Kuva

Yleistä tietoa vanhimmista jumalista

Vanhimmat jumalat (Elder gods) ovat hyvin voimakkaita elementaalisia olentoja. He ovat maailmankaikkeuden voimakkaimpia ja vanhimpia olentoja, jotka loivat lähes kaiken mitä maailmankaikkeudesta löytyy. Nuoremman ja vanhemman jumalan erottaa kyky luoda maailmoja ja elämää. Vaikka vanhimmat jumalat ovatkin paljon voimakkaampia kuin mikään tuntemamme asia maailmankaikkeudessa, hekään eivät ole täysin kuolemattomia. Emme kuitenkaan tiedä yhtään tapaa miten tämä voitaisiin tehdä - tiedämme kuitenkin, että vanhimpien jumalien artefakteissakaan ei löydy tarpeeksi voimaa sellaiseen tekoon.

Vanhimpien jumalien päätavoite on lisääntyminen, johon he tarvitsevat planeetan, jolla on voimakas anima mundi. Tämän takia he alkoivat tekemään planeettoja, kunnes he saisivat tehtyä tarpeeksi täydellisen. Tällä tavalle he loivat samalla kaikki maailmankaikkeuden planeetat. He loivat vahingossa myös kaikki elävät olennot, jotka syntyivät epätasapainoisten anima mundien tuloksina. Vanhimmat jumalat itse eivät ymmärrä kuolevaisia eivätkä sen takia välitä heistä yhtään.

Kaikki vanhimmat jumalat ovat naispuolisia, mutta heidän kannaltaan sukupuolella ei luultavasti ole merkitystä. Vanhimpia jumalia on tällä hetkellä olemassa viisi: Jas, Ful, Wen, Bik ja Mah.

Vanhimpien jumalien historia

Kuva

Nykyiset vanhimmat jumalat syntyivät "munista" hyvin kauan sitten Freneskae-planeetalla, kaikki hieman eri aikaan. Ensimmäinen oli Jas, toinen Ful, kolmas Wen ja neljäs Bik. Freneskaessa oli myös viides vanhimman jumalan "muna", mutta suurin osa Freneskaen anima mundista oli kulunut muiden vanhimpien jumalien syntyyn. Muut vanhimmat jumalat uskoivat tämän takia, että hän oli kuollut jo ennen kuin ehti syntymään. He hylkäsivät hänet ja lähtivät Freneskaesta.

Vanhimpien jumalien päätavoitteena oli lisääntyä - tähän he kuitenkin tarvitsivat planeetan, jossa olisi voimakas anima mundi. Tästä alkoi heidän luomistyönsä, jonka tavoitteena oli luoda täydellinen planeetta - niin täydellinen, ettei sitä voisi enää tehdä paremmaksi. He loivat maailman toisensa jälkeen "pyhästä savesta", joka syntyi heidän omasta olemuksestaan. Vanhimmat jumalat hajoittivat ne, ja heittivät käyttökelvottoman saven tyhjyyteen.

He työskentelivät aluksi omilla käsillään, eivätkä olleet tyytyväisiä työhönsä. Silloin he päättivät tehdä apuvälineitä - artefakteja, joilla he voisivat tehdä tarkempaa jälkeä. Nämä työkalut eivät kuitenkaan olleet tarpeeksi hyviä, joten he rakensivat tarkempia apuvälineitä 12 kappaletta ja jättivät huonommat prototyyppivälineensä epäonnistuneisiin maailmoihin.

Eräässä vaiheessa neljä vanhinta jumalaa päättivät lähteä omille teilleen ja yrittää tehdä omia planeettojaan. Näihin aikoihin heidän luomuksensa olivat jo korkealaatuisempia. He loivat näille planeetoille kasveja ja muita yksinkertaisia eliöitä, joilla ei ole tietoisuutta. Yksi asia jota vanhimmat jumalat eivät ottaneet huomioon oli se, että joidenkin planeettojen epätasapainossa oleva anima mundi loi eläviä olentoja, joilla oli tietoisuus. Näin syntyivät maailmankaikkeuden kuolevaiset.

Kuva

Vanhimmat jumalat jatkoivat uurastustaan täydellisen maailman luomiseksi. Heidän työnsä parani joka maailman myötä, mutta mikään niistä ei ollut täydellinen. Lopulta vanhimmat jumalat kohtasivat jälleen toisensa ja tekivät taas yhteistyötä. He saivat tehtyä yhdessä vieläkin tasapainoisempia maailmoja. Lopulta Jas, Ful, Wen ja Bik onnistuivat luomaan täydellisen maailman: Gielinorin. He menivät tämän jälkeen sen päälle makaamaan ja vaipuivat syvään uneen, jossa he ovat olleet nykypäivään asti.

Vanhimpien jumalien unen aikana monet tietoisuuden omaavat olennot ovat tulleet heidän täydelliselle planeetalleen. Heidän toimintansa on kuitenkin vahingoittanut planeettaa niin, että sen anima mundi on heikentynyt. Kun vanhimmat jumalat heräävät ja tajuavat tämän, he luultavasti aikoisivat tuhota koko maailmankaikkeuden päästäkseen eroon tietoisesta elämästä.

Jas

Kuva

Perustietoa

Aikasuuntaus: Eteneminen
Elementti: Hiekka, ilma
Sukupuoli: Nainen
Tunnus:
Kuva

Yleistä tietoa Jasista

Jas on Jasin kiven luoja ja vanhin Vanhimmista jumalista. Hän laittoi dragonkinit kiven vartijoiksi. Jas saattaa olla vanhimmista jumalista kaikista voimakkain, koska hän loi suurimman osan vanhimpien jumalien artefakteista kivensä avulla. Jas nukkuu tällä hetkellä Kharidianin aavikon alapuolella.

Dragonkin

Kuva

Dragonkinit ovat ainoa tunnettu laji, joka selvisi edellisen "syklin" päättymisestä, jolloin heidän kotimaailmansa tuhoutui. He ilmeisesti yrittivät kommunikoida Jasin kanssa, jonka jälkeen Jas teki heidän ja kivensä välille yhteyden, tehden heistä sen vartijoita. Aina kun joku käyttää Kiveä tarkoitukseen johon Jas ei ole sitä tarkoittanut, dragonkinit tuntevat suurta tuskaa ja saavat paljon voimia, joilla heidän pitää estää kiven käyttö. Dragonkinien saama voima on aina suurempi kuin se, jonka kiven käyttäjä saa.

Dragonkinit eivät ole aina pystyneet estämään kiven käyttöä. Esimerkiksi silloin, jos kiven käyttäjä on ilman kiveäkin hyvin voimakas, kuten jumalat ovat. Kun Zamorak käytti Jasin kiveä jumalasodan aikana, dragonkinit eivät pystyneet estämään häntä. Kiven jatkuva käyttö vuosituhansien aikana on kuitenkin ollut niin suuri, että heidän voimansa ovat melkein yhtä suuret kuin jumalilla.

Dragonkinit vihaavat Jasia hyvin paljon hänen antaman kirouksen takia. Kirouksen takia Dragonkinit tuntevat suurta tuskaa ja raivoa kiven väärinkäytön yhteydessä ja ainoa keino vähentää sitä on aiheuttaa tuhoa. Useimmat heistä ovat seonneet tuskan ja vihan määrästä. Dragonkinit voidaan luokitella kahteen ryhmään: niihin, jotka antavat raivolle periksi (Necrosyrtet), ja niihin, jotka yrittävät vastustaa sitä (Dactyl).

Dactylit ovat hyvin kauan yrittäneet löytää tavan päästä eroon kirouksesta ja lisääntyä. He ovat kokeilleet hyvin monia asioita, mutta mikään ei ole toiminut. Yksi näistä yrityksistä oli lohikäärmeiden luominen (dragons), mutta ne olivat ihan liian heikkoja ja erilaisia dragonkineihin verrattuna. Dragonkinit etsivät vielä nykypäivänäkin tapaa, jolla he vapautuisivat kirouksestaan ja voisivat lisääntyä.

Ful

Kuva

Perustietoa

Aikasuuntaus: Muuttumattomuus
Elementti: Tuli, laava
Sukupuoli: Nainen

Yleistä tietoa Fulista

Ful on muuttumattomuuden ja tulen jumala sekä toiseksi vanhin vanhimmista jumalista. Hän loi Elder Kilnin ja sen myötä TokHaarit auttamaan vuorien rakentamisessa. Hän siirsi Kilnin maailmasta toiseen, kunnes täydellinen maailma valmistui. Hän auttoi Gielinorin luomisessa ja nukkuu nyt Karamjan tulivuoren alapuolella.

Wen

Kuva

Perustietoa

Aikasuuntaus: Palautuminen
Elementti: Jää, vesi
Sukupuoli: Nainen

Yleistä tietoa Wenistä

Wen on vanhimmista jumalista kolmanneksi vanhin. Hänen elementtinsä on jää/vesi ja hänen suuntauksensa on muuttumattomuus. Hän auttoi Gielinorin luomisessa ja nukkuu nykyään White Wolf Mountainin ja Ice Mountainin alla. Hänellä uskotaan olevan suuri rooli "maailmanlopun" osalta.

Bik

Kuva

Perustietoa

Aikasuuntaus: Muutos
Elementti: Maa, luonto
Sukupuoli: Nainen

Yleistä tietoa Bikistä

Bik on vanhimmista jumalista toiseksi nuorin. Hänen suuntauksensa on muutos ja elementtinsä maa. Hän oli yksi vanhimmista jumalista, joka oli mukana Gielinorin luomisessa. Hän nukkuu Entranan alapuolella.

Mah

Kuva

Perustietoa

Aikasuuntaus: Potentiaali
Elementti: Pimeys, valo
Sukupuoli: Nainen

Yleistä tietoa Mahista

Kuva

Mah on vanhimmista jumalista kaikista nuorin ja hänen voimansa perustuvat pimeyteen ja valoon. Kuten muut, hänkin syntyi Freneskaessa. Mutta koska hän oli heistä viimeiseksi syntynyt, Freneskaen anima mundi ei riittänyt hänelle kunnolla. Tämän takia hän syntyi alikehittyneenä, eikä hän muistanut mitään ajasta ennen syntymäänsä. Hän on mieleltään kuin lapsi ja toimii vaistonsa mukaan. Hänen sisaruksensa olivat jo lähteneet ennen hänen syntymistään, uskoen hänen menehtyneen.

Kuva

Heti syntymänsä jälkeen Mah kaivoi tiensä planeetan keskustasta maan pinnalle. Vaistomaisesti hän käytti vähäisiä voimiaan kahden hyvin voimakkaan olennon luomiseen: Zaros, pimeysenergian olento, ja Seren, valoenergian olento. Mah oli luonut heidät niin, että he tuntevat voimakkaita tuntemuksia toisiansa kohtaan heidän ollessa toistensa lähellä. Tämä saattoi olla Mahin yritys estää heitä lähtemästä - he molemmat olivat luojaansa älykkäämpiä.

Zaros näki Mahin liian hallitsevana, sillä hänen mielestään hän kohteli heitä kuin leluja. Hän halusi lähteä Freneskaesta ja mennä tutkimaan muita maailmoja. Mah sai energiansa Freneskaen anima mundista, joka heikkeni entisestään. Mah vaipui monia kertoja uneen pitkiksi ajoiksi, koska hänellä oli niin vähän energiaa. Zaros käytti tätä hyväksi ja lähti sinä aikana. Mahilla itsellään ei ollut tarpeeksi voimia päästä Freneskaen läheisyydessä oleville planeetoille, joten hän ei pystynyt menemään hänen peräänsä.

Kuva

Mah oli nyt lähes jatkuvasti unessa. Niinä hetkinä kun hän oli tajuissaan, hän ärjyi surullisena Zaroksen lähdön vuoksi. Seren oli päättänyt jäädä, sillä hän uskoi olevansa sen verran velkaa Mahille. Seren yritti rauhoittaa hänen oloaan, mutta ei kyennyt tekemään mitään.

Kuva

Mah näkee nukkuessaan unia, ja ne tulevat hänen voimiensa takia eloon. Eräät hänen uniensa tuotokset olivat olentoja, jotka muistuttivat etäisesti Zarosta ja Sereniä - mahin unet. Tämä kulutti Mahin voimia entisestään. Seren yritti saada osan tästä energiasta hänelle takaisin. Hän opetti mahin unille rituaalin, jossa he uhraisivat yhden omistaan - tästä vapautunut energia siirtyisi suoraan Mahille.

Kuva

Mahin unet alkoivat muuttumaan painajaisiksi. Näistä painajaisista syntyivät petomaiset muspahit. Mahin unien uhraukset helpottivat näitä painajaisia hieman, mutta vain väliaikaisesti. Niinä hetkinä joina Mah oli puolitajuissaan, hän ulvoo ja vahingoittaa itseään - koko planeetta oli tuhoutumisen vaarassa. Seren opetti mahin unille toisen rituaalin, jossa heidän piti toimia päinvastoin kuin toisessa - heidän piti ottaa Mahilta hieman energiaa pois ja lisääntyä sen avulla. Tällöin Mah ei pystynyt vahingoittamaan itseään yhtä pahasti.

Kuva

Seren ei kaikista yrityksistään huolimatta onnistunut auttamaan Mahin oloa merkittävästi. Lopulta hän päätti mennä etsimään Mahin sisarukset ja pyytämään heiltä apua. Mah jäi yksin ja nukkui suurimman osan tästä ajasta.

Kuva

Yli 12 000 vuotta myöhemmin, kuudennella kaudella, Zaros ja Seikkailija olivat saapuneet Freneskaeen. Zaros tarvitsi itselleen uuden ruumiin, mutta Mah olisi havainnut hänen läsnäolonsa, jos hän olisi tullut liian lähelle. Seikkailjan world guardian -voimat riittivät peittämään hänen voimansa. Seikkailija oli kerännyt Mahin jumalaenergian jäänteitä hänen alapuoleltaan, mutta oli samalla vahvistanut hieman Freneskaen anima mundia. Tämä riitti Mahin heräämiseen. Ei ole varmaa mitä Mah aikoo tehdä nyt, mutta hän saattaa yrittää jahdata Zarosta Gielinoriin - hän tarvitsisi tähän kuitenkin uuden energialähteen, sillä hänen voimansa eivät silti riitä maailmojen väliseen matkailuun.

Vanhimpien jumalien artefaktit

Vanhimpien jumalien artefaktit ovat voimakkaita esineitä, joita vanhimmat jumalat käyttivät maailmojen luomisessa. Niistä suurin osa tehtiin Jasin kiven avulla. Niitä on olemassa kaksitoista kappaletta.

Monet jumalat ja kuolevaiset ovat saaneet näitä haltuunsa ja käyttäneet tullakseen vahvemmiksi. Vanhimpien jumalien käyttämät aseet ovat tällä hetkellä ainoita asioita, joilla tiedetään olevan mahdollista tappaa jumala tai tulla sellaiseksi. Tämän takia useat jumalat ovat valmiita tekemään melkein mitä tahansa saadakseen nämä välineet, joka taas on synnyttänyt useita sotia.

Jasin kivi

Kuva

Tämä osio on vanhentunut, eivätkä sen kaikki tiedot välttämättä pidä paikkansa.

Jasin kivi on Jasin luoma hyvin voimakas artefakti. Hän loi sen ilmeisesti muokkaamalla vanhimpien jumalien "munaa". Sen käyttötarkoituksena oli toimia varastona, johon Jas pystyi siirtämään voimiaan. Hän käytti sitä useimpien muiden artefaktien luomiseen. Hän jätti sen Gielinoriin ennen kuin vaipui uneen. Vanhimpien jumalien käyttämä nimitys siitä on "katalysaattori" (Catalyst).

Jasin kivi on ollut hyvin suuri osa Gielinorin historian tapahtumissa ja sen sijainti on vaihtunut useampaan kertaan. Kivi antaa todella paljon voimaa käyttäjälleen. Mitä kauemmin kiveä pitää hallussaan, sitä enemmän voimia hän saa. Kivestä pursuaa niin paljon voimaa, että se voi tehdä ympäristöönsä pysyviä muutoksia. Voiman antaminen ei ole kuitenkaan sen ainoa ominaisuus - se voi antaa myös tietoa, esimerkiksi kiven edellisistä käyttäjistä.

Guthix löysi Jasin kiven Gielinorista ja käytti sitä enimmäkseen tiedon saamiseen, joka ei vaikuttanut dragonkineihin yhtä voimakkaasti. Hän käytti sitä taikuuden luomisessa Gielinoriin siirtämällä hyvin pieniä osia Jasin kiven voimasta pieniin kiviin, jotka tunnetaan nykyään riimuina. Todennäköisesti joskus Guthixin nukahtamisen jälkeen, mutta ennen hänen heräämistään, Ketshi-nimiseltä planeetalta tuli retkikunta maailmanportin kautta, joka löysi Jasin kiven. He toivat kiven kotiulottuvuuteensa ja käyttivät sitä parantaakseen elinolojaan.

Ketshi kukoisti, mutta pian dragonkinit aistivat kiven käytön ja tulivat Ketshiin. Ketshiläiset yrittivät käyttää Jasin kiveä puolustautuakseen, mutta se vain kasvatti dragonkien voimia ja teki heidät vihaisemmiksi. Kun Ketshiläiset tajusivat tämän, he lopettivat kiven käytön, mutta silloin oli jo liian myöhäistä. Ketshi tuhoutui täysin, mutta kiven kohtalosta ei ole tietoa. On mahdollista että dragonkin vei sen takaisin Gielinoriin tai sitten...

Zamorak löysi Jasin kiven ennen vallankaappausyritystään, mutta ei ole tietoa siitä miten hän sen teki. Sen ja Armadylin sauvan avulla hän onnistui hyökkäämään Zaroksen kimppuun ja tulemaan jumalaksi. Hänet karkotettiin pian sen jälkeen, jonka takia hän joutui jättämään Jasin kiven Gielinoriin.

Jasin kivi on syy jumalasodan alkuun. Sillä välin kun Zamorak oli karkotuksessa, Saradomin oli napannut kiven itselleen ja alkanut käyttämään siitä nimitystä Saradominin silmä (Eye of Saradomin). Palattuaan Zamorak aloitti sodan saadakseen kiven takaisin, joka kasvoi koko Gielinorin laajuiseksi sodaksi. Jasin kiven käytöstä ei ole erityisesti tietoa sodan ajalta, mutta sitä käytettiin ainakin Saradominin komentaja Zilyanan parantamiseen, kun hän oli kuolemaisillaan.

Jumalasodan lopussa Guthix heräsi, karkotti jumalat Gielinorista ja otti Jasin kiven takaisin itselleen. Guthix laittoi Fiaran ja Crux Eqalin vartioimaan kiveä (jota he kutsuivat Guthixin Nyrkiksi [Fist of Guthix]) muilta jumalilta ja heidän seuraajiltaan.

Kuva

Joskus Gielinorin historian aikana Jasin kivi oli Morytanialla. Jasin kiven voimia on tarttunut siellä oleviin kiviin, joista tuli Daeyalt orea, jota vampyyrit nykypäivänä kaivavat. On mahdollista että se oli siellä silloin, kun Saradomin vielä hallitsi Hallowvalea jumalasotien aikana. Tästä ei kuitenkaan ole minkäänlaisia todisteita.

Jumalasodan loppupuolella Zamorak käytti Jasin kiveä tuhotakseen Gielinorin pohjoisen alueen, joka tunnetaan nykyään Wildernessinä. Dragonkin ei pystynyt estämään kiven käyttöä, koska Zamorak oli jumaluutensa takia heitä voimakkaampi. Dragonkinit vahvistuivat tänä aikana ja päästivät raivonsa valloilleen neljännellä kaudella, jolloin Robert the Strong-niminen sankari ajoi heidät linnoitukseensa.

Jumalasodan lopussa Guthix otti Jasin kiven takaisin itselleen ja karkotti jumalat. Tämän jälkeen hän loi Jasin kiven avulla suojamuurin Gielinorin ympärille, joka esti jumalia tulemasta. Hän laittoi Fiaran vartioimaan kiveä ennen kuin palasi nukkumaan.

Joskus neljännen kauden aikana saradomistisia ritareita tuli luolaan (Fist of Guthix-luola), jossa Jasin kivi oli ja aikoivat ottaa temppelin sekä kiven itselleen, mutta epäonnistuivat. Tämän jälkeen Crux Eqal siirsi kiven muualle, mahdollisesti Lunar-saarelle tai Guthix-temppeliin.

V------ niminen fremennik (nimi vaihtelee) löysi Jasin kiven neljännen ja viidennen kauden vaihteessa. Kun hän kosketti sitä, hänen mielensä avautui ja hän ymmärsi taikuuden saloja. Jasin kivi katosi hyvin pian tämän jälkeen "ylemmällä astraalipolulla" olevien toimesta, jolla saatetaan viitata jumaliin. Kiven ympärillä olevaan alueeseen oli tarttunut kiven voimia ja V------ tajusi pian, että kiviä pystyi muokkaamaan maailmankaikkeuden eri elementeiksi. Pian tämän jälkeen ensimmäinen riimutemppeli syntyi - Astral-temppeli. Myöhemmin tehtiin lisää temppeleitä ja niiden sisäänkäyntejä laitettiin ympäri Gielinoria. Näin syntyi runecrafting, joka mahdollisti paljon aktiivisemman taikuuden käytön ja ihmisten nousun Gielinorin hallitsevimmaksi lajiksi.

Joskus tämän jälkeen Jasin kivi päätyi muinaiseen Guthixin temppeliin. Movario-niminen tutkija oli tehnyt useita Jasin kiveen liittyviä tutkimuksia ja etsi sitä mestarilleen Lucienille, joka aikoi käyttää sitä jumalaksi tulemiseen, kuten Zamorak oli tehnyt aikanaan. Seikkailija - ja Crux Eqal - pääsivät selville Lucienin juonesta ja Seikkailija meni etsimään kiveä itse, ettei se joutuisi Lucienin käsiin. Seikkailija löysi kiven pienellä Movarion avustuksella ja kohtasi sen vartijan, Balance Elementalin. Seikkailija voitti taistelun. Pian tämän jälkeen Movario ja Lucien saapui paikalle, jolloin Lucien nappasi kiven.

Kuva

Lucien otti kiven mukaansa mahjarratien rituaaliin. Seikkailija oli paikalla taistelemassa Lucienia vastaan Temppeliritarien, Armadylin Vartijoiden ja mahjarrat-liittolaistensa kanssa. Kun Lucien aikoi käyttää kiveä voittaakseen taistelun, kolme dragonkinia saapuivat paikalle ja tappoivat Lucienin. Tämän jälkeen Seikkailija, Temppeliritareiden edustaja Sir Tiffy ja Crux Eqalin edustaja Thaerisk teleporttasivat kiven pois, ettei sitä voisi kukaan enää löytää. He kaikki tietävät kolmanneksen kiven koordinaateista, joten kukaan ei voi löytää sitä itse.

Sliske onnistui hiljattain löytämään kiven löytämällä dragonkinin ja Jasin kiven välisen yhteyden käyttämällä Armadylin sauvaa. Hän lupasi vähän aikaa sitten antaa kiven sille henkilölle, joka on tappanut eniten jumalia seuraavaan auringonpimennykseen saakka.

Armadylin sauva

Kuva
Armadylin sauva (Staff of Armadyl) on vanhimpien jumalien työkalu, jolla pystyy muuttamaan asioiden luonnetta tai yhdistämään niitä keskenään. Vanhimmat jumalat käyttivät sauvasta nimitystä "Siphon", mutta sitä alettiin yleisesti kutsumaan Armadylin sauvaksi pian sen jälkeen, kun Armadyl löysi sen ja tuli jumalaksi. Armadylin jumalasymboli on peräisin tästä sauvasta.

Joskus toisen kauden aikana, Saradominia seuraava tutkija Valdez löysi Armadylin temppelin, jossa Armadylin sauvaa säilytettiin. Hän päätti tuoda sauvan mestarilleen Saradominille. Kun hän oli matkalla mestarinsa luo, Rennard-niminen varas varasti sen häneltä. Varas tajusi pian varastamansa esineen arvon ja yritti pyytää Kharim-nimistä lähettiä viemään tarjouksen Zarokselle. Rennard oli tuon keskustelun aikana pahasti humaltunut, jonka takia Kharim ymmärsi hänet väärin ja antoikin sen Zaroksen kenraalille, Zamorakille.

Zarosta vakoileva Saradomistinen vakooja Lennissa sai tietää sauvasta ja pyysi ystäväänsä Dhalakia lähettämään viestin Saradominille. Dhalak kuitenkin hahmotti asiasta suuremman kokonaisuuden: Hän tajusi Zamorakin suunnittelevan Zaroksen pettämistä ja Zaros oli hyvin voimakas vihollinen. Zamorakilla ei olisi kuitenkaan ollut mahdollisuutta päästä Zaroksen lähelle huomaamatta, koska Zaros pystyisi aistimaan sauvan voiman. Tällöin Dhalak päättikin auttaa Zamorakia salaa ja laittoi sauvaan loitsun, jonka ansiota Zaros ei pysty havaitsemaan sitä ennen kuin on liian myöhäistä.

Kuva

Zamorak käytti tätä sauvaa taistelussaan Zarosta vastaan. Taistelun aikana sauva lävisti heidät molemmat, jolloin osa Zaroksen voimista siirtyi Zamorakiin ja Zaros katosi Gielinorista. Samaan aikaan Zaroksen voimat aiheuttivat sauvassa reaktion, joka vaikutti sauvaa lähiaikoina koskeneisiin henkilöihin, siirtäen heidät varjoulottuvuuteen aavemaiseen muotoon. Armadyl haki sauvansa takaisin heti tämän jälkeen ja laittoi sen takaisin Ikovin temppeliin ja laittoi sinne myöhemmin ihmisvartijoita vartioimaan sitä.

Vuonna 169 viidettä kautta Movario (tai Seikkailija) varasti Armadylin sauvan ja antoi sen Lucienille, joka aikoi tulla jumalaksi kuten Zamorak teki. Lucien käytti sauvaa mm. viiden voimakkaan sankarin tappamiseen. Rituaalin aikana hän käytti sitä kun hän taisteli Seikkailijaa, mahjarrateja ja Temppeliritareita vastaan. Rituaalin jälkeen kolme dragonkiniä saapui paikalle, hyökkäsivät Lucienin kimppuun ja tappoivat hänet. Taistelun aikana sauvan pallo-osa murskaantui useiksi palasiksi ja dragonkinit veivät sauvan jäännökset.

Myöhemmin mahjarrat Sliske varasti sauvan dragonkiniltä ja teki siihen uuden pallo-osan. Sliske käytti tätä sauvaa Guthixin tappamiseen viidennen kauden lopussa.

Guthixin miekka

Kuva

"Guthixin miekka" on vanhimpien jumalien työkalu, jolla pystyy leikkaamaan lähes mitä tahansa hyvin tarkasti - jopa ulottuvuuksiin itseensä. Guthix löysi tämän miekan ollessaan vielä kuolevainen. Hän käytti sitä Tuskan toisen silmän viemiseen ja jumala Skargarothin tappamiseen. Heti kun Skargaroth kuoli miekan vaikutuksesta, hänen jumaluutensa siirtyi Guthixille. Guthix huomasi, että miekalla pystyi avaamaan portaaleja muihin maailmoihin. Hän käytti sitä tutkiakseen muita maailmoja.

Kun Guthix oli tullut Gielinoriin ja päättänyt tuoda sinne muita lajeja, hän käytti miekkaa World gaten luomiseen. Kun hän erään kerran käytti miekkaa, hän leikkasi sillä vahingossa liian syvälle, Tyhjyyteen asti. Tällöin miekka hajosi. Miekka löytyy nykyään Guthixin lepopaikasta.

Saradominin kruunu

Kuva

Saradominin kruunu on Saradominin omistama vanhimpien jumalien esine, jonka avulla pystyy löytämään muita artefakteja. Tämä ominaisuus ei kuitenkaan ole kovin tarkka, sillä se kertoo vain planeetan, jolla artefakti on. Kruunun haittapuolena on se, että muiden artefaktien omistajat pystyvät löytämään kruunun, jonka takia se houkuttelee paikalle muita jumalia. Tämä aiheutti tuhoisia seurauksia Guthixin kotimaailmassa, kun Saradomin saapui sinne.

Quinin torvi

Torvi (horn) on vanhimpien jumalien artefakti, jota he käyttivät TokHaarien kanssa kommunikoimiseen. Guthix löysi sen Gielinorista ensimmäisellä kaudella. Guthixin ei kuitenkaan tiedetä käyttäneen sitä, vaan piti sen piilossa.

Quin löysi sen noin kaksikymmentä vuotta sitten ja pystyi sen avulla ottamaan valtaansa tuhansia meriolentoja samanaikaisesti, kun yleensä seireenit pystyvät ottamaan vain yhden kerrallaan. Torven muita ominaisuuksia tai nykyistä sijaintia ei tunneta.

Elder Kiln/TokHaar

Kuva

Vanhimmat jumalat loivat TokHaarit Elder Kilnin avulla auttamaan Gielinorin luomisessa. Jokaiselle TokHaar-sääty oltiin suunniteltu tiettyyn tehtävään: Xilit kaivoivat maata ja kiveä, Mejit räjäyttivät sen palasiksi, Ketit kantoivat sen ja Hurit viimeistelivät sen. TokHaarien tehtävänä oli rakentaa vuoria ympäri Gielinoria, minkä jälkeen he rakensivat vuoren Elder Kilnin ympärille ja jäivät odottamaan lisäohjeita mestareiltaan. Osa heistä kuitenkin jäi polttouunin ulkopuolelle ja heistä tuli TzHaareja. TokHaarit ovat odottaneet mestariensa paluuta nykypäivään asti.

Mittari

Kuva

Mittari on yksi vanhimpien jumalien heikoimmista artefakteista. Sen avulla pystyy mittaamaan anima mundin voimakkuutta ja paljastamaan piilotettuja vanhempien jumalien energioita. Seikkailija löysi sen hiljattain Freneskaesta.

Muut

Sliske

Kuva

Perustietoa

Suuntaus: Varjot, pimeys
Sukupuoli: mies
Seuraaja(t): Relomia
Tunnus:
Kuva

Yleistä

Sliske on hyvin salaperäinen, juonitteleva ja manipuloiva henkilö. Hän on taitava muodonmuuttaja ja pystyy siirtymään varjoulottuvuuteen. Hän tappoi Guthixin ja täten tuhosi Guthixin säädökset, jolloin jumalat pystyivät palaamaan Gielinoriin. Sliske sai tästä paljon voimia, mutta hänestä ei kuitenkaan tullut jumala.

Sliske hallitsee varjoulottuvuuden täydellisesti. Hän pystyy siirtämään sinne itsensä tai muita henkilöitä vaivattomasti. Varjoulottuvuudessa hän pystyy näkemään tavallisen maailman, mutta muut eivät pysty näkemään häntä. Sliske käyttää varjoulottuvuutta hyödykseen taisteluissakin, jolloin hän nappaa vihollisen, vie hänet varjoulottuvuuteen ja jättää sinne.

Slisken aikomuksia on hyvin vaikea ennustaa. Hän on erittäin epäluotettava henkilö - edes hänen läheisimmät liittolaisensa eivät luota häneen täysin. Jos Sliske tekee sopimuksen jonkun kanssa, hän yrittää yleensä hyötyä siitä jotenkin - ja hän saa melkein aina haluamansa.

Slisken historia

Sliske ja Icthlarin

Ennen mahdollista jumalaksitulemistaan Sliske oli mahjarrat. Kuten muutkin mahjarratit, Sliske saapui Gielinoriin Icthlarinin tuomina. Hän oli yksi pelottavimmista mahjarrateista ja hyvä soturi Kharid-Zaros-sodassa. Sliske ei kuitenkaan ollut erityisen uskollinen Icthlarinille.

Sliske oli muuttanut sodan aikana useita sotureita omiksi epäkuolleiksi kätyreikseen. Icthlarin oli kuoleman jumala, ja hänen tehtävänsä on varmistaa, että kuolleet pääsevät tuonpuoleiseen. Sodan päätyttyä Icthlarin vaati Sliskeä antamaan kätyrinsä hänelle, mutta hän kieltäytyi. Icthlarin hajotti kätyrit kätensä heilautuksella, ja Sliske poistui paikalta hymy kasvoillaan. Icthlarin ja Sliske eivät olleet välikohtauksen jälkeen hyvissä väleissä. Sliske olikin ensimmäinen mahjarrat, joka siirtyi Zaroksen puolelle.

Sliske Zaroksen imperiumissa

Zaros loi imperiumissaan Sliskelle ja mahjarrat Trindinelle oman organisaation, Praetorians, jonka tehtävänä oli toimia Senntistenin salaisina poliisivoimina. Yksi heidän tehtävistään hävittää mahjarratit, jotka olivat vielä Icthlarinille uskollisia. Sliske oli sellainen henkilö, jolle Zaros antoi eettisesti kyseenalaisia tehtäviä. Sliske totteli Zarosta ja teki kaiken mitä hän pyysi, mutta hän varmisti aina, että hän itse hyötyi niistä jotain. Zaros oli tietoinen Slisken juonikkaasta luonteesta ja onkin tarkoituksellisesti antanut hänelle vain sellaisia tehtäviä, joita hän ei vastustaisi.

Sliskellä oli Zaroksen valtakunnassa oma teatteri. Se oli aikaisemmin ollut ihmisten käytössä, mutta hän oli muuttanut sen imperiumin ylimystön huvittelupaikaksi. Hän kirjoitti ja näytteli erilaisia näytelmiä. Ennen näytöksiä hän keräsi kaduilta epäsuosittuja ihmisiä, puki heidät värikkäisiin vaatteisiin ja laittoi heille naamion päähän. Hän pystyi naamioiden kautta liikuttamaan heitä kuin nukkeja ja saada heidät puhumaan. Näyttelijät itse eivät kyenneet tekemään mitään - vain katsomaan. Näytöksien loppuhuipennuksessa näyttelijät tappoivat toisensa aseilla. Monet pitivät hänen näytöksiään hieman mauttomina, mutta harvat uskalsivat sanoa mitään, sillä he eivät halunneet Praetorianeita peräänsä.

Sliske sai toisen kauden aikana tietää Zamorakin vallankaappaussuunnitelmista, mutta hän ei kuitenkaan kertonut tästä Zarokselle. Hän oli ehtinyt kyllästymään imperiumin järjestelmällisyyteen ja halusi kokea uutta, joten hän päätti olla puuttumatta tapahtumiin.

Sliske jumalasodan aikana

Jumalasodan aikana Sliske tapasi nykyään Barrows-veljeksiksi tunnetut saradomistiset sankarit. Veljekset olivat rohkeita taistelijoita, jotka taistelivat Zamorakin olentoja vastaan Saradominin nimissä. Sliske tarkkaili heitä useamman päivän ajan ja lopulta lähestyi heitä. Hän ehdotti heille sopimusta. Hän antoi heille hyvin voimakkaat aseet ja haarniskat, ja sai vastineeksi veljesten sielut heidän kuolemansa jälkeen. Veljekset suostuivat sopimukseen, mutta eivät aluksi edes tajunneet mitä he olivat tehneet. Tämän jälkeen Sliske jatkoi veljesten tarkkailua taustalta ja odotti. Veljekset heikkenivät ajan myötä ja lopulta kuolivat taisteluiden aiheuttamiin vammoihin. Sliske tuli heidän haudoilleen, teki loitsun ja sai kuusi voimakasta kätyriä itselleen.

Myöhemmin Sliske saapui God Wars dungeoniin ja naamioitui guthixilaiseksi druidiksi. Hän käytti hyväksi pitkän jumalamiekkasodan aiheuttamaa epätoivoa ja käännytti Saradominin seuraajia guthixin seuraajaksi. Hän kertoi, että Guthix on ainoa, joka voi lopettaa sodan. He tekivät Guthixin herätysrituaalin, joka herättikin oikeasti Zaroksen kenraalin, Nexin. Sliske katosi paikalta heti tämän tehtyään.

Sliske viidennellä kaudella

Kuva

Sliske auttoi Zaroksen mahjarrateja ja Seikkailijan liittolaisia viimeisimmässä mahjarratien rituaalissa. Rituaalin jälkeen Sliske odotti kunnes melkein kaikki muut olivat lähteneet. Hän kertoi Seikkailijalle nähneensä hänen taitonsa, ja yritti muuttaa hänet epäkuolleeksi kätyrikseen. Seikkailijan ystävä Akrisae kuitenkin hyppäsi loitsun tielle. Sliske tyytyi häneen - ainakin toistaiseksi.

Melko pian rituaalin jälkeen Sliske päätti hankkia Armadylin sauvan itselleen, joka oli dragonkinien hallussa. Dragonkin Strisath oli vartioimassa sauvaa. Sliske onnistui huijaamaan hänet varjoulottuvuuteen, jossa hän vangitsi Strisathin ja otti Armadylin sauvan itselleen. Sauvan pallo-osa oli hajonnut, mutta hän onnistui korjaamaan sen helposti. Tämän jälkeen hän meni tarkkailemaan Seikkailijaa, odottaen sopivaa hetkeä iskeä...

Sliske ja Guthixin kuolema

Kuva

Slisken tarkkaillessa Seikkailijaa, Seikkailija teki suuren löydön - Guthixin leposijan. Sliske oli ensimmäisenä paikalla ja selitti Seikkailijalle hänen löytönsä merkityksen. Hän selitti samalla (muiden) Zaroksen seuraajien aikomukset - he halusivat herättää Guthixin, mutta eivät tappaa. Sliske katosi näkyvistä, mutta jäi tarkkailemaan tilannetta.

Kuva

Lopulta muut Zaroksen seuraajat kohtasivat Guthixin seuraajat ja yrittivät neuvotella. Sillä välin (Zaroksen seuraajien tietämättä) Sliske hiipi heidän ohi Guthixin luokse. Seikkailija juoksi hänen peräänsä, mutta ei ehtinyt ajoissa - Sliske oli jo tappanut Guthixin. Sliske meni heti varjoihin piiloon tarkkailemaan tilannetta.

Guthixin kuoleman jälkeen Gielinorin suojamuurit hajosivat ja jumalat pääsivät takaisin Gielinoriin. Sliske sai lisää voimia, mutta ei tullut vielä jumalaksi.

Sliske vapautti pian Guthixin kuoleman jälkeen varjoulottuvuuteen jumiin jääneen Relomian. Hän ajatteli, että hänestä saarnaavasta tyypistä ei olisi mitään haittaa, joten hän antoi hänen luoda ympärilleen uskonnon ja kerätä seuraajia.

Slisken jumalakilpailu

Kuva

Sliske tiesi, että dragonkineillä oli jonkinlainen yhteys Jasin kiveen. Hän onnistui Armadylin sauvan avulla jäljittämään Strisathin yhteyden, jonka ansiota hän löysi kiven hyvin nopeasti. Sliske tiesi, että jos hän käyttäisi kiveä voiman saamiseen, hän saisi helposti dragonkinit peräänsä. Tämän takia hän käytti kiveä vain tiedon saamiseen. Hän ei ollut vielä tässäkään vaiheessa tullut jumalaksi.

Sliske oli jutellut Zaroksen kanssa, ja häntä oli pyydetty viemään jumalien huomiota muualle niin, etteivät he huomaisi hänen paluutaan. Hän ei kertonut yksityiskohtaisesti miten, joten Sliske päätti pitää hauskaa ja käynnistää uuden jumalasodan. Hän aikoi tehdä tämän jätrjestämällä jumalien välille kilpailun.

Kuva

Sliske lähetti kutsuja tapahtumaan eri jumalille ja käytti erilaisia keinoja saadakseen kaikki paikalle. Hän ilmoitti tapahtuman aiheen olevan "Slisken ylösnouseminen", jotta hän saisi Zamorakin, joka oli myös ollut mahjarrat, kiinnostumaan asiasta. Paikaksi hän valitsi Armadylille tärkeän ilmalinnoituksen, jolloin Armadyl tulisi varmasti paikalle. Hän lavasti tilanteen, jossa Saradominin ja Serenin seuraajat olisivat tappaneet toisiaan - hän aikoi tällä tavalla saada Saradominin ja Serenin paikalle, koska he olisivat halunneet ratkaista tilanteen keskenään. Bandokselle hänen piti vain luvata taistelua. Icthlarinin hän sai paikalle kidnappaamalla Deathin, jolloin Icthlarin ei pystynyt suorittamaan tehtäviään. Hän onnistui houkuttelemaan myös Seikkailijan - World Guardianin - paikalle. Hän ei kuitenkaan onnistunut saamaan Sereniä ja Marimboa paikalle fyysisesti.

Kuva

Kun Sliske oli saanut jumalat ja Seikkailijan paikalle, hän paljasti, että hän ei aikonutkaan suorittaa "suurta ylösnousemusta" sinä päivänä, vaan hänellä oli muuta ilmoitettavaa. Osa jumalista alkoi epäilemään hänen tekojaan ja harkitsivat hyökkäämistä, mutta Sliske uhkasi vapauttaa hyvin voimakkaan dragonkinin tai tappaa Deathin, jolloin heidän seuraajiensa sielut eivät pääsisi jatkamaan tuonpuoleiseen kuollessaan. Jumalat päättivät kuunnella, mitä hänellä oli sanottavana.

Kuva

Sliske paljasti, että hän oli löytänyt Jasin kiven, aiheuttaen hämmennystä jumalien keskuudessa. Sitten Sliske sanoi järjestävänsä kilpailun, jossa eniten auringonpimennykseen mennessä jumalia tappanut henkilö voittaa Jasin kiven. Jumalat pitivät häntä hulluna, sillä tuollaisen kilpailun lopputulos ei voisi olla hyvä. Kukaan heistä ei tehnyt ensimmäsitä aloitetta, joten Sliske pääti käynnistää asiat. Sliske teki voimakkaan iskun Icthlariniin ja vapautti dragonkinin, joka hyökkäsi jumalien kimppuun. Hän myös antoi Seikkailijalle avaimen Deathin häkkiin tuntemattomasta syystä ja poistui paikalta. Kaikki jumalat, Seikkailija ja Death onnistuivat pakenemaan dragonkinia.

Sliske ja Zaroksen paluu

Jonkin aikaa Slisken tapahtuman jälkeen Zaros pyysi Sliskeä tuomaan World gaten pois varjoulottuvuudesta, jotta Seikkailija voisi tulla sen kautta Freneskaeen auttamaan hänen paluussaan. Sliske teki tämän, mutta ennen sitä hän jutteli Seikkailijan kanssa salaisesti. Hän vihjaili hänelle, että hänen ei ole pakko tehdä niin kuin Zaros sanoo - hän voisi jopa yrittää estää hänen paluunsa. Tästä huolimatta Seikkailija auttoi Zarosta palaamaan.

Kun Zaros palasi Gielinoriin, hän otti yhteyttä uskollisimpiin seuraajiinsa, Sliske mukaan lukien. Ensimmäisenä Zaros sanoi, että Slisken toimet olivat menneet liian pitkälle - hän oli toiminut hänen tahtonsa vastaisesti liian monta kertaa. Hän sanoi, että hän katkaisee kaikki yhteydet hänen kanssaan. Sliske suuttui tästä, mutta lopulta hyväksyi asian. Tästä kaikesta huolimatta Sliske aikoo pitää Zarokselle tekemänsä lupaukset. Hän ei siis aio kertoa hänen paluustaan ja aikoo jatkaa muiden jumalien huomion viemistä.

Sliske ja Zamorakin ryöstöyritys

Kuva

Sliske teki uusilla voimillaan paljon kokeiluita varjoulottuvuudelle, mikä aiheutti muille sen käyttäjille ongelmia. Yksi näiden kokeilujen tuloksista oli voimistetut barrows-veljekset. Kun Sliske sai tietää, että Zamorak suunnitteli Jasin kiven ryöstöä, hän päätti tehdä eräistä Zamorakin seuraajista varjokopiot uusilla voimillaan.

Kuva

Kun Zamorakin ryöstöretken aika koitti, Sliske oli valmiina odottamassa. Kun Zamorakin tiimi pääsi Jasin kiven luokse, hän usutti heidän varjokopionsa heidän kimppuunsa. Lopulta Zamorakin tiimi onnistui Seikkailijan avustuksella päihittämään nämä kopiot, ja Zamorak pääsi Jasin kiven luokse. Zamorak onnistui palauttamaan kiven avulla voimansa, mutta Sliske oli tänä aikana vanginnut hänen tiiminsä muut jäsenet varjotaikuudellaan.

Sliske ja Zamorak juttelivat. Sliske yritti vakuuttaa Zamorakille, että heidän tavoitteensa olivat samat, mutta hän oli eri mieltä. Zamorak iski Sliskeä, riippuen Seikkailijan valinnasta. Jos Seikkailija ei estänyt, Sliske vahingoittui pahasti, mutta ehti pakenemaan Jasin kiven kanssa.

Slisken aikomukset ryöstöyritystä kohtaan ovat toistaiseksi epäselvät, koska Sliske oli siitä tietoinen ja olisi voinut halutessaan siirtää sen muualle aikaisemmin.

Jumalattomat

Perustietoa

Johtaja: Biehn
Tunnus:
Kuva

Yleistä

Kuva

Jumalattomat (the Godless) ei ole jumala, vaan järjestö/uskonto, joka vastustaa jumalia. He uskovat, että jumalista on vain harmia, sillä he tuovat sotaa ja vievät vapauden tehdä omia päätöksiä. Jumalat ovat voimakkaita, mutta Guthixin kuolema on osoittanut, että he eivät ole voittamattomia. Jumalattomat uskovat pystyvänsä voittamaan heidät yhteisvoimin. Heidän päätarkoituksensa on suojella viattomia jumalien sodilta ja häätää kaikki jumalat Gielinorista.

Jualattomat ovat tällä hetkellä jakautuneita siitä miten he pääsisivät jumalista eroon. Osa heistä on sitä mieltä, että he voivat ratkaista ongelman rauhanomaisin keinoin jos kaikki vain lopettaisivat heidän seuraamisensa. Ilman heitä jumalat eivät voisi sotia ja vain lähtisivät pois. Toiset taas uskovat, että ainoa ratkaisu on taistella heitä vastaan ja tappaa heidät.

Jumalattomat ovat aktiivisesti etsimässä keinoja, joilla he voisivat vastustaa jumalia. He tutkivat tällä hetkellä erityisesti divine-energiaa.

Jumalattomien historia

Jumalattomien suuntaus alkoi Guthixin kuoleman jälkeen. Guthixin viimeinen toive ennen kuolemaansa oli jumalaton maailma - maailma, jossa kuolevaiset voisivat elää vapaina ilman jumalien sotia. Useat Guthixin seuraajat vaihtoivat uskontoaan tai muuttivat sitä. Entinen druidi Briehn oli yksi heistä. Hän ei halunnut jumalia Gielinoriin ja päätti kerätä samanmieliset yhteen. Hän nimesi "uskonnon" aluksi Antiteisteiksi. Hänen ystävänsä ja Faladorin entinen sankari Kara-Meir kuitenkin ehdotti ymmärrettävämäksi nimeksi Jumalattomia, joka tuli sen lopulliseksi nimeksi.

Ajan mittaan Jumalattomat ovat saaneet enemmän kannattajia. He tarkkailevat hyvin tarkasti jumalien toimia ja ovat valmiina toimimaan tarvittaessa. Kun Armadyl ja Bandos alkoivat taistelemaan keskenään Asgarnian ja Misthalinin alueelle, osa Jumalattomien joukoista teki pieniä hyökkäyksiä molemmille osapuolille, ettei kumpikaan tulisi liian vahvaksi.

Kuva

Kun Jumalattomat saivat kuulla Marimbon ja Brassica Primen välisestä kamppailusta, he menivät välittömästi paikalle. He odottivat näkevänsä väkivaltaista sotimista, mutta huomasivatkin heidän vain "leikkivän" keskenään. Tästä huolimatta Kara-Meir piti heille puheen siitä miten kaikki lajit pääsisivät vielä irti heidän vaikutuksestaan. He vain nauroivat hänelle ja heittelivät häntä ruoalla - Kara-Meir lähti pois puhdistamaan itseään. Holstein jäi paikalle tarkkailemaan tapahtumaa. He yrittivät häiritä pelejä niin, ettei kumpikaan jumalista voittaisi.

Jumalattomat etsivät tällä hetkellä keinoja, joilla he voisivat päästä eroon jumalista.

Jumalattomien jäsenet

Biehn

Biehn on jumalattomien perustaja ja johtaja. Hän on taitava velho, erityisesti portaalitaikuudessa.

Kara-Meir

Kara-Meir on yksi Jumalattomien aktiivisimmista jäsenistä. Hän vihaa jumalia hyvin suuresti ja uskoo, että ainoa keino päästä heistä eroon on tappaa heidät. Hän oli aikaisemmin seikkailija ja suuri sankaritar, joka oli pelastanut Faladorin ja Misthalinin vuonna 164.

Holstein

Holstein on vaeltelija, joka on kulkenut ympäri Gielinoria. Hän on näiden matkojensa aikana nähnyt jumalien tekojen seurauksia ja tullut johtopäätökseen, että kuolevaiset eivät tarvitse jumalia. Hänestä tuli Jumalattomien lähettiläs, joka levittää ihmisille tietämystä heidän aikomuksistaan ja saada heille täten lisää jäseniä.

Garlandia

Kuva

Garlandia on icyene. Kun hän oli kotimaailmassaan ja Saradomin kysyi häneltä että tulisiko hän hänen armeijaansa jalkasotilaaksi vai tykistöön. Hän kieltäytyi molemmista ja sanoi, ettei halua taistella. Saradomin oli häpeissään, eikä halunnut menettää kasvojaan kaikkien paikalla olevien icyenien edessä. Hän repi Garlandialta hänen siipensä rangaistuksena.

Ilman siipiä Garlandia ei pystynyt lentämään. Icyenien piti muuttaa jatkuvasti sitä mukaa miten aurinko siirtyi, jotta he pysyisivät auringon valossa, koska muutoin oli hyvin kylmä. Koska saarien välillä oli paljon vettä, Garlandia ei pystynyt muuttamaan. Hän joutui jäämään muista icyeneistä jälkeen, kylmyyteen. Kylmyydestä huolimatta Garlandia selvisi, mutta hänen ihonvärinsä muuttui sinisestä kalpean valkoiseksi. Tästä hän on oppinut, että jumalat tuovat vain harmia.

Garlandia onnistui tulemaan Gielinoriin ja liittyi siellä jumalattomiin. Hän uskoo, että heidän pitäisi päästä jumalista eroon rauhanomaisin keinoin.

Fossil

Fossil on trollien johtaja. Kun Bandos tuli hakemaan hänen heimoaan sotajoukkoihinsa, Fossil taisteli häntä vastaan. Fossil hävisi, mutta selvisi. Hän liittyi tämän jälkeen Jumalattomiin.

Ux

Ux on demoni, joka yrittää löytää keinon rikkoa sopimukset, jotka pitävät demoneita Zaroksen ja Zamorakin alaisina. Kuten Kara-Meir, hänkin uskoo että Jumalattomien pitäisi taistella jumalia vastaan suoraan.

Zanik

Kuva

Zanik on dorgeshuunilainen goblin, joka pelasti kotikaupunkinsa Bandoksen avatarilta vuonna 169 viidettä kautta. Hän on elänyt kulttuurissa, jossa ollaan opetettu, että kaikki jumalat ovat pahoja. Bandoksen kohtaaminen on vahvistanut hänelle tätä näkemystä. Hän liittyi Jumalattomiin heti kun sai kuulla heistä. Armadylin ja Bandoksen välisen sodan aikana hän yritti saada Jumalattomat liittymään Armadylin kanssa, jotta he saisivat tapettua Bandoksen. Hän ei saanut Jumalattomia tässä puolelleen. Hänelle on tullut pieniä epäilyksiä Jumalattomien suhteen, mutta hän uskoo sen olevan paras vaihtoehto jumalien vastustamiseen. Hän uskoo, että Jumalattomat voivat onnistua vain, jos he kaikki pitävät yhtä.

Menaphite Pantheon

Menaphite Pantheon on jumalista koostuva ryhmä, joka on aktiivinen Kharidianin aavikolla. Heistä voi lukea lisää heidän omasta oppaastaan.
Lähteet:
Lähteet:
Yleistä tietoa jumalista
Ritual of the mahjarrat (quest)
Aavikkoquestit (quests)
The World Wakes (quest)
The World Wakes FAQ (5.3.2013)
The Curse of Zaros (miniquest)
Osborne's lore campfire
Mod Edam @ forums (7 tiers of godhood, 19.3.2013)
Mod Osborne @ forums (7 tiers of godhood, 21.3.2013)
Mod Edam @ forums (7 tiers of godhood, 22.3.2013)
Above the Lore 6: the World event (podcast)
Osborne @ Divination twitch (22.8.2013)

Pääjumalat

Guthix
Guthixin yleistä
Postbag 20
Tears of Guthix- päivitys FAQ
Darkness of Hallowvale (quest)
The World Wakes (quest)
Tribute to Guthix
Tribute to Guthix FAQ
Historia
Armies of Gielinor (FunOrb-peli)
Osborne's Lore Campfire
Meeting History (quest)
The Elder Kiln (quest)
Tears of Guthix (quest/minigame)
While Guthix Sleeps (quest)
The World Wakes (quest)
Tribute to Guthix (holiday event)
Tribute to Guthix (FAQ)
The Origins of Gielinor
Henki Chaos templessä, ring of visiblity (NPC)
The Memory/Aagi (NPC)
Above the lore 6: the World event (podcast)
Above the lore 7: Divination (podcast)
Book of Seren (kirja)
Seren memories
Guthixin säädökset
God Letters 16
God Letters 19
God Letters 24
God Letters 25
God Letters 27
Lore Livestream (Q&A with Mod Mark and Mod Osborne)
Mod Srowley @ forums
Darkness of Hallowvale (quest)
The Chosen Commander (quest)
Shadow of the Storm (quest)
The World Wakes (quest)
Halloween 2009 (event) Juna (NPC)
Guthixin seuraajat
Void Knight Book (kirja)
Tears of Guthix (quest/minigame)
While Guthix Sleeps (quest)
Meeting history (quest)
The World Wakes (quest)
Guthixian high druid (NPC)
Fiara (NPC)
The Book of the Godless (kirja)
Emissary of the Godless (NPC)
Guthixia seuraavat järjestöt
Postbag 36
While Guthix Sleeps (quest)
Ritual of the Mahjarrat (quest) Void Knight Book (kirja)
Guthixin vartijat
Postbag 20
Postbag 34
Postbag 35
Postbag 36
Postbag 39
Postbag 46
The Chasm of Lights (lore)
BTS42: The World Wakes!
Tears of Guthix- päivitys FAQ
The World Wakes FAQ
Juna (NPC)
Fiara (NPC)
Ocellus (NPC)
Movario's notes 2 (kirja)
History of the Order (kirja)
Tears of Guthix (minigame+quest)
Death to the Dorgeshuun (quest)
Chosen Commander (quest)
While Guthix Sleeps (quest)
The Void Stares Back (quest)
Some Like It Cold (quest)
The World Wakes (quest)
Halloween eventit
Missing, Presumed Death (quest)
Book of the Underworld (kirja)

Zamorak
Historia
God Letters 22
God Letters 27
Postbag 9
Postbag 27
Postbag 47
Twice Burnt (lore)
The Origins of Gielinor
The Curse of Zaros (miniquest)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
The World Wakes (quest)
The Firemaker's curse (quest)
Battle of Lumbridge (world event)
Nadir (saga)
Chronicles of Bilrach 24 (kirja)
The book of Zamorak (kirja)
Razulei's Tale (kirja)
Missing, presumed Death (quest)
Bird and the beast (world event)
Mahjarrat memories (miniquest)
Dishonour among Thieves (quest)
Zamorak (NPC)
Zamorakin uskonto
Rune Memories (quest)
the Book of Zamorak (kirja)
Moldark, Emissary of Zamorak (NPC)
Mahjarrat memóries (miniquest)
Seuraajat
God Letters 24
Postbag 40
Roavar (NPC)
Return to Canifis (romaani)
Legacy of Blood (romaani)
Järjestöt
Betrayal at Falador (romaani)
Legacy of Blood (romaani)
While Guthix Sleeps (quest)
Black Knights' Fortress (quest)
The Void Stares Back (quest)
What lies below (quest)
Rune Memories (quest)
The Hunt for Surok (miniquest)
Mage of Zamorak (NPC)
Dark mage (NPC)
Dagon'hain jäsenet (NPC:t)
Dagon'hai history (kirja)
Abyssal book (kirja)
Varrockin museo

Saradomin
Historia
Postbag 9
Postbag 27
Postbag 40
Armies of Gielinor (FunOrb-peli)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
While Guthix Sleeps (quest)
The World Wakes (quest)
The Death of Chivalry (quest)
The book of Saradomin (kirja)
Emissary of Saradomin (NPC)
Tribute to Guthix (holiday event)
Tribute to Guthix (FAQ)
Battle of Lumbridge (world event)
Varrockin museo
Above the Lore 6: the World Event (podcast)
Saradominin opetukset ja moraali
God Letters 1
God Letters 16
God Letters 26
God Letters 27
Father Aereck (NPC)
Holy book (pray-kirja)
Betrayal at Falador (romaani)
Return to Canifis (romaani)
Dorgeshuun Quest-sarja (quests)
Saradominin seuraajat
Father Aereck (NPC)
Branches of Darkmeyer (quest)
In aid of Myreque (quest)
The Death of Chivalry (quest)
God Wars Dungeon
Saradomistiset ryhmät
Slug Menace (quest)
Salt in the Wound (quest)
Wanted! (quest)
While Guthix Sleeps (quest)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
The Void Stares Back (quest)
Recruitment Drive (quest)
Dorgeshuun Quest-sarja (quests)
Zogre Flesh Eaters (quest)
Commander Denulth (NPC)
Sir Tiffy Cashien (NPC)
Juna (NPC)
Betrayal at Falador (romaani)
Varrockin museo
Commorb (esine)

Zaros
Historia
Osborne @ Divination twitch (22.8.2013)
God Letters 19
God Letters 25
Postbag 9
Postbag 27
Twice Burnt (lore)
Armies of Gielinor (FunOrb-peli)
The World Wakes FAQ
The Curse of Zaros (miniquest)
Firemaker's Curse (quest)
Temple at Senntisten (quest)
The World Wakes (quest)
Fate of the Gods (quest)
Fate of the Gods FAQ
Azzanadra (NPC)
Senliten (NPC)
Ashuelot Reis (NPC)
Nex's followers (kirja)
Codex Ultimatus (kirja)
Mod Jack (forums)
Luonne
Lore livestream (with Mod Mark & Mod Osborne)
Postbag 27 Twice Burnt (quest)
Firemaker's Curse (quest)
Desert Treasure (quest)
Temple at Senntisten (quest)
Enakhra's Lament (quest)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
The Chosen Commander (quest)
Fate of the Gods (quest)
The Curse of Zaros (miniquest)
Last riders (kirja)
Ancient book (pray book)
Senliten (NPC)
Soran, Emissary of Zaros (NPC)
The book of Zaros (kirja)
Zaroksen uskonto
The book of Zaros (kirja)
Soran, Emissary of Zaros (NPC)
The World Wakes (quest)
Fate of the Gods (quest)
Zaroksen seuraajat
Postbag 44
Postbag 47
Fall of Six (lore)
Twice Burnt (lore)
Osborne's Lore Campfire
The Tale of Muspah (quest)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
The Curse of Arrav (quest)
Firemaker's Curse (quest)
Enakhra's Lament (quest)
Desert Treasure (quest)
Temple at Senntisten (quest)
The World Wakes (quest)
The World Wakes FAQ
Fate of the Gods (quest)
Ancient Hymnal (kirja)
Char's book (kirja)
Nex's followers (kirja)
Azzanadra (NPC)
Ashuelot Reis (NPC)
Aristarchus (NPC)
Eblis (NPC)
Bandit (NPC)

Armadyl
Historia
Osborne @ Divination twitch (22.8.2013)
Postbag 15
Postbag 40
GWD-julkaisu-uutinen
Armies of Gielinor (FunOrb-peli)
Tribute to Guthix (holiday event)
Thr Bird and the Beast (world event)
The Bird and the Beast ending FAQ
Armadyl's Assault (kirja)
Zilyana's notes (kirja)
The Book of Armadyl (kirja)
Cryptic clue fest III (event)
Taw'Paak, emissary of Armadyl (NPC)
Dishonour among Thieves (quest)
Armadylin uskonto
Armies of Gielinor (FunOrb-peli)
Taw'Paak, emissary of Armadyl (NPC)
Book of law (pray-kirja)
Book of Armadyl (kirja)
Armadyl's assault (kirja)
Zilyana's notes (kirja)
The Death of Chivalry live Q&A
Seuraajat
Postbag 15
Postbag 40
Temple of Ikov (quest)
While Guthix Sleeps (quest)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
Zilyana's notes (kirja)
Armadyl's assault (kirja)
Thr Bird and the Beast (world event)
The Bird and the Beast ending FAQ
Armadylin sauva
Temple of Ikov (quest)
While Guthix Sleeps (quest)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
The World Wakes (quest)
The World Wakes FAQ
The Curse of Zaros (miniquest)
Seikkailija (pelaaja, puhuessaan Guardian of Armadylille)

Bandos
Historia
Osborne @ Divination twitch (22.8.2013)
Goblin book (kirja)
The Book of Bandos (kirja)
Land of the Goblins (quest)
The Chosen Commander (quest)
The Mighty Fall (quest)
Zanik, Oo'glogissa (NPC)
Mod John A @ forums
Missing, Presumed Death
Thr Bird and the Beast (world event)
Bandoksen uskonto
Goblin Book (kirja)
Book of war (pray-kirja)
Goblin priest (NPC)
Land of the Goblins (quest)
Thr Bird and the Beast (world event)
Bandoksen seuraajat
Postbag 39
Armies of Gielinor (FunOrb-peli)
Land of the Goblins (quest)
Zogre Flesh Eaters (quest)
As a first resort... (quest)
Watch tower (quest)
The Mighty Fall (quest)
The World Wakes
The Glory of General Graardor (kirja)
Goblin book (kirja)
Goblin symbol book (kirja)
Exploration of the eastern realm (kirja)
Settlement of the east (kirja)
Zanik (NPC @ Oo'glog)

Seren
Osborne @ Divination twitch (22.8.2013)
Historia
Postbag 41
Armies of Gielinor (FunOrb-peli)
Osborne's Lore Campfire
Seren (virallinen RS-wiki)
The World Wakes FAQ
The World Wakes (quest)
Meeting history (quest)
Fate of the Gods (quest)
Plague's End (quest)
Seren (NPC)
Tribute to Guthix (holiday event)
Tribute to Guthix (FAQ)
The Creation of Prifddinas (kirja)
Exploration of the eastern realm (kirja)
The Settlement in the east (kirja)
The Great Divide (kirja)
Book on Baxtorian (kirja)
Cadarn Lineage (kirja)
The Book of Seren (kirja)
The Voice of the Elders (kirja)
Anima Mundi
Postbag 34
Osborne's Lore Campfire
Tribute to Guthix (holiday event)
The Path of Glouphrie (quest)
Serenin uskonto
Book of Seren (kirja)
Emissary of Seren (NPC)
Seuraajat
Postbag 9
Postbag 19
Postbag 23
Postbag 41 Crystal singing (kirja)
Prifddinas report (kirje)
Mourning's ends I+II (questit)
Regicide (quest)
Rovling elves (quest)
Within the light (quest)
Arianwyn (NPC, Within the light questin aikana)

Tavalliset jumalat

Tuska
Tribute to Guthix (holiday event)
Tribute to Guthix (FAQ)
Mod Osborne Rune Radio Interview
Kaigi's journal (kirja)
Airut FAQ
World event III
Twitch Q&A (7.7.2015)

Marimbo
Armies of Gielinor (FunOrb-peli)
RuneScape 3: The Story So Far (video)
Above the lore 1 (podcast)
Ape Atollin temppeli
Do No Evil (quest)
Hafuba, Denadu, Lofu
Osborne @ Divination twitch (22.8.2013)
Cabbage Facepunch Bonanza (holiday event)
Cabbage Facepunch Bonanza FAQ
Lore campfire (17.4.2014)

Brassica Prime
Aprillipäivä 2009 (event)
Osborne's lore campfire
Gilded cappage
Brassica Prime (NPC)
The Death of Chivalry live Q&A
Osborne @ Divination twitch (22.8.2013)
Cabbage Facepunch Bonanza (holiday event)
Cabbage Facepunch Bonanza FAQ
Spring Event Q&A (podcast)
Pollcast: Marimbo and Brassica Prime (podcast=
Lore campfire (17.4.2014)

Skargaroth
The World Wakes (quest)
Tribute to Guthix (holiday event)
Tribute to Guthix (FAQ)
Mod Osborne Rune Radio Interview

V
Hero's Welcome (quest)
While Guthix Sleeps (quest)
Lunar Diplomacy (quest)
Barbarians vs wizards (court case)
Baba Yaga (NPC)
Hannu, Emissary of V (NPC)
Moonclan manual (kirja)
The Book of V (kirja)
Ballad of the Basilisk (laulu)

Vähemmän tunnetut jumalat

Loarnab
Mahjarrat memories (miniquest)
Codex Ultimatus (kirja)
Mod Jack (forums)

Jododu Otoku
Memories of Bandos (kirja)
Mod Jack (forums)

Hedonismijumala
Cabbage Facepunch Bonanza (holiday event)
Cabbage Facepunch Bonanza FAQ
Lore campfire (17.4.2014)

Karamjan jumala(t)
Jungle potion (quest)
Tai Bwo Wannai Trio (quest)
Tai Bwo Wannai cleanup (aktiviteetti)
Osborne's Lore Campfire

Kendal
Mountain daughter (quest)

Kamelijumala
Aristarchus (NPC)
Odd gods-äänestys

Vanhimmat jumalat


The Future of Runescape (livestream)
Osborne's Lore Campfire
The Origins of Gielinor
While Guthix Sleeps (quest)
The Elder Kiln (quest)
Meeting History (quest)
The World Wakes (quest)
The Fate of the Gods (quest)
The Fate of the Gods FAQ
TokHaar-Hok (NPC)
Historia
Preface ("kirja")
The Masters ("kirja")
The Great Labour ("kirja")
The Hollow Victory ("kirja")
The Enduring Vigil ("kirja")
The Origins of Gielinor (video)
The Fate of the Gods (quest)
The Fate of the Gods FAQ
Mod Rowley @ Twitter

Jas
Yleistä
Lore livestream (Q&A with Mod Mark and Mod Osborne)
While Guthix Sleeps (quest)
The Masters ("kirja")
The Fate of the Gods (quest)
The Fate of the Gods FAQ
Heart of Stone (quest)
Azzanadra (NPC)
Dragonkin
Postbag 19
Lore livestream (Q&A with Mod Mark and Mod Osborne)
Osborne's Lore Campfire
A Tail of Two Cats (quest)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
The Fate of the Gods (quest)
Dragonkin journals 1/2/3/4 (kirjat)

Ful
The Masters ("kirja")
The Great Labour ("kirja")
The Fate of the Gods (quest)
The Fate of the Gods FAQ
Heart of Stone (quest)
Azzanadra (NPC)

Wen
The Fate of the Gods (quest)
The Fate of the Gods FAQ
Heart of Stone (quest)
Azzanadra (NPC)

Bik
The Fate of the Gods (quest)
The Fate of the Gods FAQ
Heart of Stone (quest)
Azzanadra (NPC)
Mod Rowley @ Twitter

Mah
The Tail of Muspah (quest)
The Fate of the Gods (quest)
The Fate of the Gods FAQ
Mod Osborne Rune Radio interview

Vanhimpien jumalien artefaktit

Tribute to Guthix (holiday event)
Tribute to Guthix (FAQ)
Lore livestream (Q&A with Mod Mark and Mod Osborne)
Jasin kivi
Postbag 36
Lore livestream (Q&A with Mod Mark and Mod Osborne)
Meeting history (quest)
While Guthix Sleeps (quest)
Ritual of the mahjarrat (quest)
a tail of two cats (quest)
Defender of Varrock (quest)
The World Wakes (quest)
One of a Kind (quest)
The Fate of the Gods (quest)
Movario's notes 1+2 (kirjat)
Dathana's message (kirja)
Basics of magic/moonclan manual (kirja)
Daeyalt-kaivos
Elder Artefacts (Virallinen RS-wiki)

Guthixin miekka
The World Wakes (quest)
Tribute to Guthix (holiday event)
Tribute to Guthix FAQ
Fate of the Gods FAQ
Mod Osborne Rune Radio Interview
Elder Artefacts (Virallinen RS-wiki)
Saradominin kypärä
Tribute to Guthix (holiday event)
Quinin torvi
Tribute to Guthix (holiday event)
Osborne @ Divination twitch (22.8.2013)
Elder Artefacts (Virallinen RS-wiki)
TokHaar/Elder Kiln
TokHaar-Hok (NPC)
Mittari
Measure (esine)
Fate of the Gods FAQ
Elder Artefacts (Virallinen RS-wiki)

Muut


Jumalattomat
Yleistä
The Book of the Godless (kirja)
Emissary of the Godless (NPC)
Historia
The Book of the Godless (kirja)
Emissary of the Godless (NPC)
The Bird and the Beast (World event)
Cabbage facepunch bonanza (holiday event)

Sliske
Yleistä
The Book of Sliske (kirja)
Emissary of Sliske (NPC)
The World Wakes (quest)
Postbag 44
Historia
The book of Sliske (kirja)
The fall of the Six (lore)
Ashuelot Reis (NPC)
Azzanadra (NPC)
Wahisietel/Ali the Wise (NPC)
Relomia, emissary of Sliske (NPC)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
The World Wakes (quest)
RS wiki: Relomia, emissary of Sliske(J-mod kirjoittama)
Fate of the gods (quest)
Sliske (virallinen RS-wiki)
The World Wakes FAQ
Fate of the Gods (quest)
Dishonour among Thieves (quest)


Tehnyt:
Teksti/suunnittelu/tiedonhaku/jne.: Voya
Kuvat: Voya, Rati
Kuvienkäsittely: Voya, Mekyi, Aapelis

Ilmoita virheestä

Muokattu viimeksi: 20:12 08.07.2015