Skilliopas
Inventionin kehitys

Johdanto:
Kuva

Invention on eliittitaito, minkä takia se poikkeaa muista taidoista. Inventionin kehittämsien aloitus vaatii lvl 80 Smithing, 80 Crafting ja 80 Divination. Kun nämä taidot on saatu, kehityksen voi aloittaa puhumalla Docille Invention guildissa, jonka sisäänkäynti löytyy Faladorin lodestonesta koilliseen (NE).

Tässä oppaassa kerrotaan miten Inventionia saa kehitettyä tehokkaasti ja annetaan vinkkejä. Alussa käydään lyhyesti läpi kehityksen perusteita - jos olet lukenut Inventionin pääoppaan tai perusteet ovat muuten entuudestaan tutut, voit halutessasi ohittaa oppaan perusteet/aloitus-osiot.

Huom: Bonus xp ja xp-palkkiot toimivat Inventionissa vasta 25.7.2016 jälkeen. Tällöinkin xp näistä lähteistä on vain puolet siitä, mitä muista taidoista saisi.

SisällysluetteloSkillin opas:

Inventionin kehityksen perusteet

Inventionin kehityksen voi jakaa viiteen osaan: discovery, disassembly, devicet, gizmot ja item levelling. Koska devicet ja gizmot/perkit ovat joko hidasta tai erittäin kallista xp, niitä ei tässä oppaassa käsitellä.

Discoveryn avulla opitaan tekemään uusia keksintöjä ja opitaan uusia kykyjä. Jokaisesta discoverysta saa myös reilun, kertaluontoisen määrän xp:tä. Kaikki 87+ tason discoveryt esimerkiksi antavat aina yli 100 000 xp. Discovery vaatii inspiration-pisteitä, joita saa satunnaisesti eri taitoja kehittäessä.

Discoveryt eivät toimi pidemmän aikavälin kehitystapana, mutta niitä kannattaa tehdä kun pystyy. Jotkin discoveryt kuitenkin auttavat tavallisessa kehittämisessä. Augmented maximum level 5/10/15 mahdollistavat välineiden kehittämisen pitemmälle, jolloin niistä saa enemmän xp. Charge drain reductionit 1-9 vähentävät varusteiden kuluttamaa energiaa, jolloin niiden käyttö on halvempaa. Junk chance reductionit 1-9 lisäävät hyvien komponenttien saamistodennäköisyyttä, jolloin komponenttien saaminen on halvempaa. Inspiration-pisteitä kannattaa käyttää sen verran säästeliäästi, että näihin parannuksiin on varaa.

Tarkempaa tietoa discoverysta löytyy Invention-oppaasta.

Disassembly on prosessi, jossa esineitä hajotetaan Inventionissa käytettäviksi komponenteiksi. Tämä antaa hyvin vähän xp, mutta on välttämätöntä taidon kehittämiseksi. Kehityksen kannalta olennaisista komponenteista kerrotaan tarkemmin disassembly-osiossa. Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy Invention-oppaasta.

Item levelling on Inventionin varsinainen kehitystapa. Siinä esine augmentoidaan, minkä jälkeen esine saa xp:tä, kun sitä käytetään siihen liittyän taidon kehityksessä. Tärkeä huomionarvoinen seikka on, että esineen saama xp ei ole sama kuin Invention xp, jonka siitä voi saada. Esineestä saadaan xp vasta sitten, kun se joko hajotetaan osiksi tai sen xp imetään siphonilla. Saatu xp riippuu vain kahdesta tekijästä: sen vaatimustasosta ja esinetasosta, johon asti se on kehitetty.

Esineen hajottaminen (disassemble) tuhoaa esineen, mutta antaa täyden xp:n, komponentteja ja inspirationia. Siphonaus edellyttää esineen nimeltä equipment siphon (level 27). Siphonauksessa esine säilyy, mutta xp on vain puolet. Hajottamalla parhaan xp:n saa, kun esineen taso on 10. Siphonilla vastaavan xp:n saa esinetasolla 12. Invention-oppaassa on asiasta tarkemmin.

Item levellingiä voi tehdä combatilla tai skillaamalla (Fishing/Woodcutting). Combat on paljon nopeampi, mutta voi menetelmästä riippuen olla kalliimpi. Kaikilla menetelmillä augmentoitu esine kuluttaa divine chargeja, joita ilman esine ei toimi ollenkaan.

Inventionin kehityksen aloitus

Inventionin kehitys aloitetaan puhumalla Docille Invention Guildissa. Hän antaa lyhyen tutoriaalin, jossa käydään Inventionin kehityksen perusteet. Saat tämän aikana Inventionin perustyökalut tool beltiisi, mikä mahdollistaa kehityksen, sekä taitotason 4. Voit käyttää discoveryjen ja laitteiden tekemiseen guildin työpöytää, mutta työpöytiä löytyy muualtakin. Seers' Villagen on lähimpänä lodestonea.

Inventionia kehitetään hyvin pitkälti samalla tavalla alusta loppuun. Ainoa ero on se, että tasojen kertyessä voi augmentoida enemmän erilaisia esineitä. Tämä nopeuttaa erityisesti combatissa, sillä siinä voi sitten kehittää useita esineitä samanaikaisesti (ase(et), body ja legs). Tasolla 4 tehdyllä discoverylla näitä voi kehittää vain tasoon 5 asti, mutta tasolla 27 avautuu tasoon 10 asti. Hajottamisessa ei ole hyötyä kehittää esinetasoa 10 korkeammalle, koska xp pysyy samana. Tasolla 27 avautuu myös siphon, jonka avulla voi välttää esineen tuhoamisen, mutta xp on hitaampaa.

Inventionin kehitys tapahtuu karkeasti seuraavasti:
1. Hajota tavaroita komponenteiksi (ks. disassembly).
2. Tee komponenteista augmentoreita.
3. Tee/osta divine chargeja ja siphoneita tarpeen mukaan (siphoneita vain, jos et aio hajottaa kehitysesineitä).
4. Augmentoi esine käyttämällä sitä augmentoriin.
5. Kehitä esine tasoon 10 (12, jos siphon) kehittämällä sillä siihen liittyvää taitoa. (Jos ei ole tehnyt discoverya tasoihin 10/12, kehitetään vain maksimiin asti)
6. Hajota/siphonaa esine → iso määrä xp:tä (540k, jos tier 80 väline).
7. Toista prosessi kohdasta 1-4 tarvittavien esineiden mukaan.

Taso Augmentoitavat esineet
2 Aseet
4 Augmented item maximum level 5
16 Body armourit ja shieldit
22 Rod-o-matic/Crystal fishing rod (fishing), hatchet (woodcutting)
27 Equipment siphon, augmented item maximum level 10
45 Leg armour
60 Augmented item maximum level 15


Disassembly

Inventionin kehityksessä tärkeimpiä esineitä ovat augmentor, divine charge, fishing-rod-o-matic ja equipment siphon.

Augmentoreita tarvitaan esineiden augmentointiin, mikä on osa Inventionin tärkeintä kehitystapaa. Augmentoreita ei voi ostaa, joten ne pitää tehdä itse.

Divine chargeja tarvitaan augmentoitujen esineiden ylläpitoon. Jos ne loppuvat, kaikki augmentoidut esineet ovat täysin hyödyttömiä. Divine charget voi ostaa GE (90,3k gp) tai ne voi tehdä itse. Kun divine charge aktivoidaan, sen lataukset siirtyvät tool beltiin.

Fishing-rod-o-matic on augmentoitava versio fishing rodista. Niitä ei voi ostaa, joten ne pitää tehdä itse. Ne eivät vaadi augmentoria.

Equipment siphon antaa augmentoidusta esineestä puolet xp:stä, jonka se antaisi hajotettaessa, hajottamatta esinettä. Siphon on kertakäyttöinen. Siphonin voi ostaa (79,0k gp) tai tehdä itse.

Yllämainittujen esineiden tekoon tarvitaan komponentteja, joita saa hajottamalla tietynlaisia esineitä. Alla on lista kaikista komponenteista, mistä niitä saa ja suosituksia hajotettavista esineistä. Huom: annetut komponenttihinnat ovat vain hyvin karkeita arvioita oletuksella, että ei ole yhtään junk chance reduction discoverya. Gp/kpl viittaa yksittäisen komponentin keskimääräiseen hintaan.

Komponentti Käyttökohteet (määrä/esine) Lähteet Suositellut hajotusesineet
Divine energy * KuvaKuva
Augmentor (x), Divine charge (x)
Divinationilla saatavat energyt, vaadittu määrä riippuu energystä. Ei saada hajottamalla. 225 Incandescent energy (85,5k)
350 Luminous energy (125,65k)
400 Radiant energy (164k)
450 Brilliant energy (88,65k)
500 Elder energy (83k)
550 Lustrous energy (185,35k)
650 Vibrant energy (276,9k)
700 Gleaming energy (192,5k)
800 Sparkling energy (402,4k)
850 Gloving energy(326,4k)
900 Bright energy (423k)
1000 Flickering energy (249k)
2000 Pale energy (480k)
Base parts KuvaKuva
Augmentor (45), Fishing-rod-o-matic (60)
Bolts, weapons with hilts *, shields, bolts Sir Vyvin: white equipment *
(340-2340 gp/kpl, k.a. 1290 gp/kpl)
Adamant dagger (2410 gp/kpl)
Rune sword (7970 gp/kpl)
Flexible parts KuvaKuva
Augmentor (45), Fishing-rod-o-matic (80)
Bows, summoning pouches Maple shieldbow (560 gp/kpl)
Maple shieldbow (u) (460 gp/kpl)
Yew shieldbow (690 gp/kpl)
Tensile parts Kuva
Augmentor (45)
Bows, crossbows, ranged armour Maple shieldbow (560 gp/kpl)
Maple shieldbow (u) (460 gp/kpl)
Yew shieldbow (690 gp/kpl)
Enhancing components Kuva
Augmentor (8)
Orbs, books, potions, glass, jewellery, food, herbs Extreme potions
Super antifire
Antifire (4) (165,8k gp/kpl)
Super attack (4) (62,83k gp/kpl)
Prayer potion (4) (178,83k gp/kpl)
Antipoison++ (4) (9,33k gp/kpl)
Powerful components Kuva
Augmentor (7)
Staves, magic/hybrid armour, Summoning pouches ja scrolls, runes Spirit dagannoth pouch (19,64k gp/kpl)
Spirit terrorbird pouch (21,15k gp/kpl)
Unicorn stallion pouch (29,94k gp/kpl)
Pack yak pouch (45,79k gp/kpl)
50 chaos rune (94,16k gp/kpl)
Battlestaff (33,58k gp/kpl)
Simple parts KuvaKuva
Divine Charge (20), Equipment siphon (50)
Ores, logs, hides, bars, planks, leather, basic weapons, clothing Maple logs (430 gp/kpl)
Dexterous components KuvaKuva
Fishing rod-o-matic (6), Equipment siphon (5)
Swords, longswords, maces, (short)bows, crossbows Maple shortbow (u) (10,55k gp/kpl)
Yew shortbow (7,63k gp/kpl)
Magic shortbow (9,3k gp/kpl)
Swift components Kuva
Fishing rod-o-matic (4)
Claws, knives, thrown weapons Mithril claw (46,25k gp/kpl)
Adamant claw (68,51k gp/kpl)
50 Mithril knife (327,64k gp/kpl)
Precious components Kuva
Equipment siphon (5)
Jewellery, gems Ring of slaying * (12,06k gp/kpl)
Diamond bracelet (43,91k gp/kpl)
Sapphire (24,59k gp/kpl)
Kehityspaikat:

Combat-kehitysmenetelmät

Combat on yleisin ja yksi parhaimmista Inventionin kehitysmenetelmistä. Combatissa varusteiden saama item xp on suoraan verrannollinen xp:seen, joka saadaan combat-taidoista, constitution poislukien (2-6 % varusteesta riippuen). Nopein tapa kehittää Inventionia combatilla on siis käyttää nopeimpia combat-kehitysmenetelmiä. Huomaa kuitenkin, että vain sinun tekemäsi vahinko nostaa item xp:tä - familiarit ja cannonit eivät siis kasvata sitä.

Kun varuste on kehitetty, on kaksi vaihtoehtoa xp:n saamiseksi: disassembly (tuhoaa esineen kokonaan) tai siphon (säästää esineen, joten samaa voi käyttää äärettömän monta kertaa). Siphonia käytetään yleensä tason 85+ varusteisiin niiden suuren hinnan takia, kun taas disassemblyssa käytetään yleensä tason 70-80 varusteita.

Disassembly antaa enemmän xp, mutta korkeatasoisemmilla varusteilla voi saada nopeammin xp:tä, jolloin varusteet myös kehittyvät nopeammin. Eräs yleinen kompromissi on, että korkeatasoinen ase siphonataan (= nopea xp) ja armourit (lvl 70-80) hajotetaan.

Armour ja mainhand-aseet saavat 4 % combat xp:stä item xp:nä. Vastaavasti 2h-aseet saavat 6 % ja off-handit/shieldit 2 %. Kehitysnopeuden kannalta 2h/dual-wield ovat siis yhtä nopeita, mutta ne kehittyvät eri tahdissa (2h nopeammin, mutta dual-wieldillä kehitetään main- ja off-handia samaan aikaan). Shieldien käyttö ei ole suositeltavaa, koska niillä ei saa tehtyä niin paljoa damagea.

Combat: perkit

Perkit eivät suoraan nosta Invention xp:tä, mutta ne voivat nopeuttaa vihollisten tappamista, mikä vastaa suoraan kehittymisen nopeutumista. Lvl 10 varusteita hajottaessa perk gizmot saa aina takaisin ja siphonaamisessa niitä ei menetä, joten hyviä perkejä voi käyttää käytännössä loputtomasti.

Alla on lista eräistä kehityksen kannalta hyödyllisemmistä combat perkeistä, ja miten ne voi saada. Parhaimmat perkit edellyttävät harvinaisempia komponentteja, mitä saa usein vain kalliista taisteluvarusteista. Näissä on suositeltavaa käyttää ensin kyseistä varustetta kunnes sen taso on 10, jolloin sen hajotus antaa 4 kertaa enemmän komponentteja (sekä Invention xp). Huomaa, että osa harvinaisemmista komponenteista vaatii tarpeeksi ison Inventionin ja tietyn discoveryn, jotta niitä voi käyttää.

Alla olevan taulukon suositelluissa hajotettavissa näytetään vain parhaimman komponentin osalta suositellut hajotuskohteet. Hinta on komponenttia kohden - korkeatasoisin perk-versio edellyttää niitä yleensä 5 kpl. Jos hinnassa on joustoa, minimihinnassa on oletuksena, että varuste on kehitetty tasoon 10 ennen hajotusta.

Perk Kyky Komponentit Suositellut hajotettavat (gp/komponentti)
Precise 1-5
(weapon)
Lisää minimidamagea 1,5 - 7,5 % maksimidamagesta. Armadyl components (1-5*, lvl 74)
Precise components (1-4)
Connector parts (1-2)
Armadyl helmet (4,5m)
Armadyl gloves (4,9m)
Armadyl godsword (2,6-10,4m)
Equilibrium 1-3
(weapon)
Lisää dps. Vrt. saman nimiseen auraan. Rumbling components (1-3, lvl 99)
Delicate parts (1)
Precise components (1-2)
Smooth parts (1)
Tectonic mask (2,92M)
Drygore mace (0,99-3,94m)
Off-hand drygore mace (0,86-3,42m)
Drygore rapier (0,84-3,36m)
Off-hand drygore rapier (0,97-3,88m)
Crackling 1-3*
(weapon/armour)
Satunnaista damagea vastustajaan 60 s välein. Explosive components (1-3, lvl 49)
Imbued components (1-3)
Magic parts (1-3)
Explosive components
Hand cannon (128-511k)
Imbued components
Battlestaff (50k gp/kpl)
Genocidal
(weapon/armour)
Lisää damagea mitä pidemmälle slayer taskia on tehnyt.
Max 7 % boost.
Bandos components* (lvl 74)
Undead components (lvl 54)
Powerful components
Spiked parts

Bandos warshield (107k)
Undead slayer
(weapon/armour)
Lisää damagea epäkuolleita vastaan 7 %.
Hyvä edimmu slayer taskeille, kannattaa laittaa ranged armouriin.
Undead components (lvl 54)
Crystal parts
Living components
Sunspear *
Dragon slayer
(weapon/armour)
Lisää damagea dragoneita vastaan 7 %.
Hyvä dragon slayer taskeille, kannattaa laittaa ranged armouriin.
Dragonfire components (lvl 49)
Enhancing components
Base parts
Dragonfire shield (108-433k)
Demon slayer
(weapon/armour)
Lisää damagea demoneita vastaan 7 %.
Hyvä kal'gerion slayer taskeille, kannattaa laittaa magic armouriin.
Dexterous components
Clear parts
Maple shortbow (u) (10,55k gp/kpl)
Yew shortbow (7,63k gp/kpl)
Magic shortbow (9,3k gp/kpl)
Impatient 1-3
(weapon/armour)
9-27 % mahdollisuus saada 3 adrenalinea enemmän basic abilityista. Zamorak components (lvl 74) Ward of subjugation (651,1k)
Gown of subjugation (2775-11100k)
Zamorak godsword (425-1700k)
Scavenging 1-3
(weapon/armour)
1-3 % mahdollisuus saada uncommon/rare component droppina combatissa. Precious components (1-3)
Smooth parts (1-2)
Connector parts (1-2)
Ring of slaying * (12,06k gp/kpl)
Diamond bracelet (43,91k gp/kpl)
Sapphire (24,59k gp/kpl)

Combat: varustesuositukset

Alla on lista eräistä vaihtoehdoista ja niiden hinnoista eri taistelutyyleille, jos aikomuksena on hajottaa varusteet. Siphonia käytettäessä kannattaa aina ottaa mahdollisimman korkeatasoiset varusteet (85+).

Varusteita valittaessa kannattaa ottaa huomioon myös se, että korkeatasoisemmat varusteet antavat enemmän xp:tä. Level 70 -varusteet antavat disassemblyssa 459k xp, lvl 80 -varusteet 540k xp ja lvl 90 -varusteet 621k xp. Korkeatasoisemmilla (aseilla) saa myös kehitettyä varusteita nopeammin.

Melee

Tyyppi Varusteet (level, hinta)
2h KuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuva
Balmung* (70) (300k) (Blood Runs Deep)
Verac's flail (70) (1,0m)
Torag's hammer (70) (990,0k)
Crystal halberd (70) (342,4k)
Bandos godsword (75) (1,1m)
Sunspear (melee) (78) (600k) (River of Blood)
Chaotic maul (80) (200k dung tokenia)
Main-hand KuvaKuvaKuvaKuva
Abyssal whip (70) (74,1k)
Crystal dagger (70) (396,7k) (Roving Elves)
Korasi's sword (78) (500k) (The Void Stares Back)
Chaotic longsword/rapier (80) (200k dung token)
Off-hand KuvaKuvaKuva
Enhanced excalibur (70) (500) (Hard Seers' taskit)
Off-hand crystal dagger (70) (372,4k) (Roving Elves)
Off-hand chaotic longsword/rapier (80) (100k dung token)
Body KuvaKuvaKuva
Verac's brassard (70) (1,5m)
Guthan's platebody (70) (1,8m)
Bandos chestplate (70) (2,5m)
Legs KuvaKuvaKuva
Verac's brassard (70) (912,0k)
Guthan's platebody (70) (1,1m)
Bandos chestplate (70) (1,2m)
Magic

Tyyppi Varusteet (level, hinta)
2h KuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuva
Crystal staff (70) (365,8k) (Roving Elves)
Ahrim's staff (70) (17,7m)
Polypore staff (75) (1,5m)
Staff of light (75) (5,1m)
Sunspear (magic) (78) (600k) (River of Blood)
Chaotic staff (80) (200k dung token)
Main-hand KuvaKuvaKuva
Ahrim's wand (70) (2,1m)
Crystal wand (70) (380,4k)
Abyssal wand (75) (286,3k)
Off-hand KuvaKuvaKuva
Ahrim's book of magic (70) (3,7m)
Crystal orb (70) (374,0k)
Abyssal orb(75) (1,4m)
Body KuvaKuvaKuva
Ahrim's robe top (70) (3,6m)
Garb of subjugation (70) (11,0m)
Ganodermic poncho (75) (2,6m)
Legs KuvaKuvaKuva
Ahrim's robe skirt (70) (1,9m)
Gown of subjugation (70) (11,1m)
Ganodermic leggings (75) (885,6k)

Ranged

Tyyppi Varusteet (level, hinta)
2h KuvaKuvaKuvaKuvaKuva
Black salamander (70) (2155)
Karil's crossbow (70) (6,6m)
Crystal bow (70) (359,8k) (Roving Elves)
Hand cannon (75) (510,5k) (Forgiveness of a Chaos Dwarf)
Sunspear (ranged) (78) (600k) (River of Blood)
Royal crossbow* (80) (345,4k)
Main-hand KuvaKuvaKuva
Karil's pistol crossbow (70) (904,0k)
Armadyl crossbow (70) (8,2m)
Chaotic crossbow (80) (200k dung token)
Off-hand KuvaKuvaKuva
Karil's off-hand pistol crossbow (70) (923,6k)
Off-hand Armadyl crossbow (70) (6,3m)
Off-hand chaotic crossbow (80) (100k dung token)
Body KuvaKuva
Karil's top (70) (2,4m)
Armadyl chestplate (70) (7,7m)
Legs KuvaKuva
Karil's skirt (70) (1,8m)
Armadyl chainskirt (70) (7,3m)

Combat: strategioita

Slayer

Kuten perinteisessä combatin kehityksessä, Slayer toimii myös Inventionin kanssa oikein hyvin. Slayer taskeja tehdessä joutuu usein kuitenkin taistelemaan useita erilaisia vihollisia vastaan, joten taistelutyylien vaihtelu on kannattavaa kehitysnopeuden maksimoimiseksi. Tästä syystä on hyvä olla augmentoituna varusteet usealle taistelutyylille.

Sunspear questista River of Blood voi olla oikein kätevä, sillä se on suhteellisen halpa (lvl 78 ase, hinta 600k) ja sitä voi käyttää kaikilla taistelutyyleillä.

Slayer ei ole kaikista tehokkain Inventionin kehitystapa taskien vaihtelun takia, mutta sillä saa myös Slayer xp:tä ja hieman vaihtelua kehittämiseen.

Ganodermic beasts
Tyyli: Magic
Xp/h: 400-500k xp/h (disassembly)
Vaatimukset: 95
Suositukset: Bonecrusher, Demon horn necklace, soul split, korkea magic, enhanced excalibur

Ganodermic beastit ovat oikein hyvä Inventionin kehitysmenetelmä, sillä niiden avulla voi kehittää lähes täysin omavaraisesti. Ganodermic beasteilta saatavilla flakeilla pystyy tarpeeksi suurella craftingilla valmistamaan ganodermic leggings/ponchon itse. Flakeja tulee nopeammin kuin niitä kuluu, joten niistä jää reilusti voittoakin.

Jos ganodermic beasteilla käyttää bonecrusheria, demon horn necklacea ja soul splitiä, ruokaa tai prayer potioneita ei pitäisi tarvita lainkaan. Magic notepaperit voivat olla hyödyllisiä, sillä inventory voi täyttyä nopeasti. Tarkempaa tietoa löytyy Polypore dungeon -oppaasta.

Muspah
Tyyli: Magic
Xp/h: 450k xp/h (siphon, lvl 90 ase)
Vaatimukset: Fate of the Gods
Suositukset: Hyvin korkea magic, overload, ancient magics, enhanced excalibur, spring cleaner

Muspahit ovat Freneskaella Fate of the Godsin jälkeen taisteltavia olioita. Ne ovat aggressiivisia, jos ei pidä mukana shard of Zarosta. Ancient magic tekee niihin kaksinkertaisen vahingon, joten niiden käyttö on hyvin suositeltavaa.

Muspahit tuottavat hyvin rahaa ja antavat nopeaa xp, joten ne ovat sopiva kehityskohde Inventionille. Mukaan kannattaa ottaa joko pack yak tai magic notepaperia, sillä iso osa dropeista ei stackaannu.


Skilling-kehitysmenetelmät

Jos combat ei miellytä, Inventionia voi kehittää muidenkin taitojen avulla, vaikkakin paljon hitaammin. Syitä tälle on näiden taitojen hitaampi kehitysnopeus ja rajoittuneempi augmentointi-valikoima. Kaikki skilling-menetelmät vaativat vähintään 22 Invention.

Tällä hetkellä Inventionia voi kehittää vain kahdella skillaustaidolla: Fishingillä ja Woodcuttingilla. Työkalujen kehitysnopeus on suoraan verrannollinen taidon xp:n keruunopeuteen, joten taitojen nopeimmat kehitysmenetelmät ovat myös nopeimpia Inventionin näkökulmasta.

Skilling perkit

Kuten combatissa, skilleillekin on olemassa hyödyllisiä perkejä, jotka auttavat kehittämisessä.

Alla on lista kaikista perkeistä, jotka nopeuttavat xp:n saantia. Suositelluissa hajotettavissa opastetaan parhaimpien komponenttien saamisessa, jotka myöskin antavat suurimmalla todennäköisyydellä hyviä perkejä. Vaikka matalatasoisimmilla voikin saada korkeatasoisempia perkejä teoriassa, todennäköisyys voi olla hyvin pieni.

Perk Kyky Komponentit Suositellut hajotettavat (gp/komponentti)
Honed 1-5 Nostaa resurssin saamistodennäköisyyttä 2-10 %. Silent components (1-5, lvl 87)
Sharp components (1-5)
Precise components (1-4)
Magic parts (1-4)
Blade parts (1-3)
50 Death lotus darts
(3 kpl/setti)
Death lotus Hood (667k)
Furnace 1-3* 5-15 % mahdollisuus tuhota kerätty resurssi, jolloin saa 100 % enemmän xp:tä siitä. Dragonfire components (1-3, lvl 49)
Imbued components (1-3)
Sharp components (1-2)
Cover parts (1-2)
Dragonfire shield (433k)
Enlightened 1-3 Esine saa 3-9 % enemmän item xp. Seren components (1-3, lvl 83)
Pious components (1-3)
Spiritual parts (1)
Crystal shield (1254k)
Wise 1 % enemmän xp:tä kaikkille taidoille, kun esine on päällä (max 50k xp/vrk). Kannattaa laittaa off-hand-aseeseen (esim. enhanced excalibur), jota voi pitää taitoja kehittäessä. Seren components (1-3, lvl 83)
Pious components (1-3)
Ethereal components (1-3)
Spiritual parts (1-3)
Flexible parts (1-3)
Crystal shield (1254k)

Skilling: Fishing

Fishingissä on vain kaksi augmentoitavaa esinettä: Rod-o-matic ja Crystal fishing rod. Niiden antama xp on sama kuin lvl 70 combat-varusteilla. Crystal fishing rod on hieman nopeampi, mutta sillä on enemmän vaatimuksia ja se on hinnaltaan myös kalliimpi.

Työkalu Vaatimukset Ominaisuudet Valmistus
Kuva
Rod-o-matic
22 Toimii lähes kaikilla fishing spoteilla (poislukien erikoisemmat, kuten Lava eel) Valmistetaan invention workbenchillä:
60 Base parts, 80 Flexible parts, 6 Dexterous components, 4 Swift components (ks. Disassembly)

Ei tarvitse augmentoria.
Kuva
Crystal fishing rod
22
93
90
90
90
Plague's End
3000 Crystal urchin points
5 % parempi kalastustodennäköisyys, toimii vain fishing rod/fly fishing rod/heavy rod -kalastuspaikoissa. Valmistetaan crystal tool seedistä (234,2k) joko 150 harmonic dustilla tai maksamalla 102-510k Ilfeenille, Elunedille (Islwyn questin The Light Within jälkeen) tai Rhodri Dailille.

Hinta riippuu valmistuskerrasta (510k ensimmäisellä, 102k viidennestä eteenpäin). Vaatii lisäksi augmentorin.


Fishingissä noin 11,8 % saadusta xp:stä muuntuu item xp:ksi, eli disassemblylla saa Invention xp:tä noin 135 % saadusta Fishing xp:stä ja siphonilla noin 66 %. Nopeiten Invention xp:tä saa nopeimmilla Fishing-menetelmillä, joista löytyy tarkemmin Fishingin kehitysoppaassa.

Skilling: Woodcutting

Woodcuttingissa on vain kaksi augmentoitavaa esinettä: dragon hatchet (lvl 60) ja crystal hatchet (lvl 70). Crystal hatchet antaa enemmän xp disassemblyssa/siphonissa, koska sen taso on korkeampi. Lisäksi sillä hakkaa puita nopeammin, mutta sen hankkiminen on aikaa vievää. Molemmat hatchetit vaativat augmentorin.

Työkalu Vaatimukset Ominaisuudet Valmistus
Kuva
Dragon hatchet
22
61
Antaa disassemblyssa 378k xp. Droppina dagannoth kingeiltä tai osta GE:stä (75,0k)
Kuva
Crystal hatchet
22
Plague's End
Hakkaa puuta noin 15 % dragon hatchetia nopeammin, antaa disassemblyssa 459k xp. Saadaan antamalla Lady Hefinille Dragon hatchet (75,0k) ja 4000 Harmonic dust.

Tarkempia kehitysohjeita löytyy Woodcuttingin kehitysoppaasta.Experience taulukot:
Item xp

Esineen taso Esineen XP
(lvl 80)
Siphon xp
(lvl 80)
Disassembly xp
(lvl 80)
Bonus
1 0 0 0
2 1 160 4 500 9 000 Esinettä hajottaessa 50 % mahdollisuus saada gizmot takaisin.
3 2 607 13 500 27 000 Esineen hajottamisesta saa 2-kertaiset materiaalit.
4 5 176 27 000 54 000 Esineen hajottamisesta ei voi saada romua (junk).
5 8 286 54 000 108 000 Esine käyttää 10 % vähemmän latauksia.
6 11 760 72 000 144 000 Esineen hajottamisesta saa 3-kertaiset materiaalit.
7 15 835 99 000 198 000 Esineen hajottamisesta saa ylimääräisen uncommon-materiaalin.
8 21 152 135 000 270 000 Esinettä hajottamisesta saa gizmot takaisin.
9 28 761 198 000 378 000 Esineen hajottamisesta saa 4-kertaiset materiaalit.
10 40 120 270 000 540 000 Esineen hajottamisesta saa maksimi xp-määrän ja mahdollisesti inspirationia.
11 57 095 378 000 540 000
12+ 81 960 540 000 540 000

Item xp eri tasoisille varusteille

Huom: Siphonin tason 12 xp on sama kuin disassemblyn tason 10 xp. Xp on sama varusteen tyypistä riippumatta (main-hand, 2h, armour, työkalu, jne.).

Esineen vaatimustaso Disassembly XP (item lvl 10)
60 378 000
70 459 000
75 499 500
78 523 800
80 540 000
85 580 500
90 621 000


Tehnyt: Voya, possu 67 teki pieniä lisäyksiä
Ilmoita virheestä

Muokattu viimeksi: 14:10 06.02.2017