Lore
Planeetat ja ulottuvuudet

Kuva

Tuntemamme RuneScape-maailma on hyvin laaja ja meillä on paljon paikkoja, joita voimme tutkia. Suurin osa seikkailuistamme on sijoittunut Gielinorille, mutta se ei suinkaan ole ainoa paikka maailmankaikkeudessa. On olemassa lukuisia erilaisia ulottuvuuksia, maailmoja ja planeettoja - joillain niistä olemme käyneet, joillain emme. Tämä opas kertoo kaikista tunnetuista maailmoista - niiden ekosysteemeistä, historiasta sekä asukkaista.

Koska uusia maailmoja paljastuu ja tunnetuista paikoista löytyy yhä enemmän tietoa, opas tulee saamaan jatkuvasti päivityksiä. Listan kaikista tämänastisista päivityksistä löydät täältä.Yleistä tietoa planeetoista

Planeetat ovat paikkoja, joissa suurin osa elämänmuodoista esiintyy. Kaikki planeetat sijaitsevat jossain ulottuvuudessa, joka voi sisältää yhden tai useamman planeetan. Koska "avaruusmatkailua" eivät nykytietämyksen mukaan harrasta ketkään olennot star spritejen lisäksi, tässä oppaassa ei sen erityisemmin tarkastella ovatko planeetat samassa ulottuvuudessa vai eivät. Olivat ne sitten eri ulottuvuuksissa tai ei, niiden sijainteja voidaan kuitenkin tarkkailla toisiinsa nähden.

Useimmat planeetat ovat muodoltaan pyöreitä ja sijaitsevat jonkinlaisessa aurinkokunnassa. Ne kiertävät niissä tähden ympäri ja kääntyvät oman akselinsa mukaan. Tässä voi tietenkin olla poikkeuksia. Useimmat maailmankaikkeuden tähdet ovat isoja kaasupalloja, jotka tuovat lämpöä ja valoa planeetoille. Tämä auttaa erityisesti kasveja kasvamaan. Joillakin planeetoilla saattaa olla myös oma kuu, tai useampi sellainen. Kuut ovat taivaankappaleita, jotka kiertävät planeettaa.

Kaikki nykyisen maailmankaikkeuden planeetat ovat vanhimpien jumalien luomia, noin 15 000 - 18 000 vuotta sitten. Planeettojen tarkoituksena on toimia "animageneraattoreina", eli luoda animaa. Tästä muodostuu planeetan sielu, jota kutsutaan anima mundiksi. Joskus epätasapainoinen anima mundi voi luoda uusia elämänmuotoja, jotka voivat sitten alkaa asuttamaan planeettaa. Teleportaation myötä monet lajit ovat voineet siirtyä planeetalta toiselle, jonka takia eri planeetoilta voi löytyä monenlaisia elämänmuotoja.

Anima mundi

Kuva

Anima mundi on planeetan sielu. Se on toimivan ekosysteemin sivutuote, eli se syntyy planeetoille automaattisesti. Mitä tasapainoisempi planeetan ekosysteemi on, sitä voimakkaampi anima mundi on. Jos planeettaa vahingoitetaan, se heikkenee. Vanhimmat jumalat käyttävät sen tuottamaa animaa ravintonaan.

Anima mundi on kytköksessä koko planeetan luontoon, oli se sitten elotonta tai elollista. Se voi esimerkiksi mahdollistaa kasvien välisen kommunikaation. Gielinorissa tämä näkyy erityisesti henkipuissa, jotka pystyvät jopa kuljettamaan muita eläviä olentoja anima mundin kautta. Tällä hetkellä on epäselvää, että onko anima mundi tietoinen itsestään ja sitä ympäröivästä maailmasta. Sillä vaikuttaa kuitenkin olevan jonkinlainen itsesuojeluvaisto. Esimerkiksi Gielinorin anima mundi loi Voragon, kun jumalien konfliktien riski kasvoi.

Maailmankaikkeuden kartta

Kuva

Maailmankaikkeuden karttaa voidaan ajatella hyvin lineaarisena, johtuen siitä miten vanhimmat jumalat loivat nykyisen maailmankaikkeuden. He aloittivat luomistyönsä Freneskaesta ja menivät siitä eteenpäin, kunnes saivat luotua Gielinorin. Vanhimpien jumalien työ kehittyi sitä mukaan mitä pidemmälle he pääsivät, joten heidän työnsä alkupäässä on enemmän rikkinäisiä maailmoja, kun taas loppupäässä on tasapainoisempia 'täydellisempiä' maailmoja. Maailmankaikkeuden maailmat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: alamaailmoihin, elementaalimaailmoihin ja ylämaailmoihin.

Alamaailmat (lower planes) ovat vanhimpien jumalien ensimmäisiä luomuksia tässä maailmankaikkeudessa. Tästä syystä hyvin monet niistä ovat keskeneräisiä ja rikkinäisiä - kokeiluja. Tällaisia planeettoja on siellä satoja, eikä useimmilla niistä niillä ilmene minkäänlaista älyllistä elämää. Alamaailmoissa tiedetään olevan kolme älyllistä elämää sisältävää planeettaa: Infernus, Vampyrium ja Iaia.

Elementaalimaailmat (elemental planes) ovat paljon monipuolisempia kuin alamaailmojen planeetat. Suurimman osan tunnetuista elämää sisältävistä planeetoista uskotaan kuuluvan näihin (sisällysluettelo ja kartta tehty tällä oletuksella). Toisin kuin alamaailmoissa, vanhimmat jumalat menivät näitä luodessaan omia polkujaan. Koska aktiivisia vanhimpia jumalia on neljä, syntyi myös neljä erillistä "polkua", jota pitkin planeettoja löytyy. Yllä olevassa karttakuvassa planeetat on yritetty asettaa kullekin polulle mm. kunkin vanhimman jumalan 'elementin' mukaan - niiden todelliset paikat voivat olla hyvin erilaiset, mutta perusmuodon pitäisi olla oikein. Huomaa, että karttaan ei olla merkitty kaikkia maailmoja.

Ylämaailmoissa vanhimpien jumalien "polut" yhdistyvät jälleen, kun he alkavat tekemään yhteistyötä maailmojen tekemisessä. Nämä maailmat ovat elementaalimaailmojakin tasapainoisempia. Ainoa planeetta, jonka tiedetään sijaitsevan täällä täydellä varmuudella, on Gielinor. Gielinor on vanhimpien jumalien viimeinen luomus, jonka tekemiseen kaikki neljä vanhinta jumalaa osallistuivat. On hyvin mahdollista, että osa muistakin tuntemistamme planeetoista lukeutuu näihin, mutta nykyisellä tiedolla ei voi ihan varmasti sanoa.

Ylämaailmat

Gielinor

Kuva

Sijainti: Ylämaailmat, kauimpana Freneskaesta
Tekijät: Jas, Ful, Wen ja Bik
Muut nimitykset: RuneScape
Ekosysteemi: monipuolinen
Vuosi: 365 (+1) Gielinorin vuorokautta
Vuorokausi: 1 Gielinorin vuorokausi
Asukkaat: Satoja eri lajeja

Gielinorin historia

Gielinorin synty

Vanhimmat jumalat Jas, Ful, Wen ja Bik loivat Gielinorin noin 15 000 vuotta sitten. He loivat sinne kasvillisuutta, vuoria, meriä, jäisiä alueita, laaksoja ja erämaita. He loivat Gielinorin ekosysteemin täydelliseksi, eli tasapainoiseksi. Tämän ansiota sen anima mundi oli hyvin voimakas, juuri sopiva heidän tarkoituksiinsa. Koska he olivat onnistuneet luomaan täydellisen planeetan, heidän ei enää tarvinnut luoda uusia maailmoja. Gielinor oli heidän viimeinen luomuksensa. He jättivät useat artefakteistaan planeetalle, jotta he voisivat käyttää niitä uudestaan seuraavassa syklissä. Vanhimmat jumalat loivat planeetalle vielä elder hallin, laittoivat munansa sinne, menivät Gielinorin päälle, ja vaipuivat uneen.

Guthixin saapuminen Gielinoriin

Kuva

Muutama tuhatta vuotta myöhemmin jumala Guthix löysi Gielinorin. Hän ihaili sen kauneutta ja halusi jakaa sen muiden kanssa. Hän toikin Gielinoriin eräitä sen ensimmäisistä asukkaista, kuten ihmiset, gnomet, dwarfit, keijut ja elfit. Hän opetti miten he voisivat elää Gielinorin luonnon kanssa sovussa vahingoittamatta sitä.

Guthix jatkoi vanhimpien jumalien työtä yrittämällä ylläpitää Gielinorin luonnon tasapainoisuutta. Hän mm. loi Lumimaailman tasapainottaakseen lämpötiloja. Guthix oli löytänyt Gielinorista vanhimpien jumalien jättämät artefaktit ja tullut niiden avulla hyvin voimakkaaksi. Jasin kivellä hän sai lisää tietoa anima mundista ja pystyikin manipuloimaan sitä. Hän oli anima mundin kanssa hyvin läheisessä suhteessa ja sai siitä samalla yhä enemmän voimia. Guthix päätti vaipua uneen, jotta kuolevaiset voisivat elää vapaina ilman hänen vaikutustaan.

Jumalien konfliktit Gielinorissa

Guthixin nukkuessa Gielinoriin saapui muita jumalia, jotka toivat mukanaan useita lajeja tähän täydelliseen maailmaan. Gielinoriin syntyi nopeasti suuria kaupunkeja ja valtakuntia. Jumalien väliset rajakiistat johtivat moniin konflikteihin. Yhdessä näistä konflikteista Kharidianin jumala Tumeken räjäytti itsensä, jolloin hän aavikoitti hyvin suuren alueen, joka oli ollut ennen hyvin hedelmällinen.

Jumalien konfliktit aiheuttivat jumalasodan, jonka aikana lähes koko Gielinor oli sodassa. Tänä aikana hyvin monet alueet, kaupungit ja valtakunnat tuhoutuivat. Kuolevaisia kuoli paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sodan lopulla jumala Zamorak teki hyvin voimakkaan loitsun, joka tuhosi valtavan alueen Gielinorin pohjoispuolella. Koko maa arpeutui pysyvästi. Tämä tuho heikensi anima mundia niin voimakkaasti, että se herätti Guthixin. Guthix hääti jumalat Gielinorista ja käytti sekä anima mundia ja omia voimiaan siten, että hän sai luotua Gielinorin ympärille suojamuurin, joka hylki jumalaenergiaa. Tämä esti heitä palaamasta Gielinoriin. Hän palasi tämän jälkeen uneen.

Jumalasodan päätyttyä useimmat asuinalueet olivat tuhoutuneet, jonka takia Gielinorin asukkaiden piti jälleenrakentaa kotinsa. Resursseista oli pulaa, joka johti useisiin pienempiin konflikteihin heidän välillään. Parin tuhannen vuoden aikana alkoi syntyä pysyvämpiä asutuksia ja olot vakiintuivat. Ihmisistä tuli viidennen kauden aikana Gielinorin hallitseva laji.

Gielinor kuudennella kaudella

Viidennen ja kuudennen kauden vaihteessa mahjarrat Sliske surmasi Guthixin. Koska Gielinorin suojamuurit saivat voimansa osittain Guthixilta, ne hajosivat ja antoivat jumalien palata Gielinoriin. Tämän lisäksi Guthix oli niin tiiviisti yhteydessä anima mundiin, että se vahingoittui ja ympäri Gielinoria tuli repeämiä, joista anima alkoi hitaasti kadota.

Jumalien paluu on aiheuttanut useita uusia konflikteja. Näistä ensimmäisen tuoma tuho aiheutti valtavan kraatterin, joka heikensi anima mundia entisestään. Jumalat ovat alkaneet pikkuhiljaa nähdä anima mundin tuoman voiman, jonka takia he saattavat yrittää tulevaisuudessa hyötyä siitä itse. Tämä voisi pahimmassa tapauksessa johtaa planeetan tuhoutumiseen.

Gielinor on vahingoittunut vuosituhansien aikana niin paljon, että se ei ole enää se täydellinen planeetta, joka se ennen oli. Anima mundi on heikentynyt niin paljon, että ei ole täysin varmaa riittääkö se vanhimpien jumalien tarkoituksiin. Vanhimmat jumalat eivät suunnitelleet planeettaa kuolevaisten asutettavaksi, joten on hyvin epävarmaa mitä he tekisivät kun heräävät. Vanhimpien jumalien suuri revisio (Great Revision) on lähestymässä ja se tietäisi todennäköisesti kaikkien Gielinorin asukkaiden kuolemaa, ellei jotain tehdä. Gielinorin tulevaisuutta uhkaa monet asiat ja vain aika kertoo, pystyykö se selviämään niistä.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Gielinorin historiasta löytyy Gielinorin historia -oppaassa.

Gielinorin ekosysteemi

Koska Gielinor oli vanhimpien jumalien täydellinen luomus, sillä oli hyvin monipuolinen ja tasapainoinen ekosysteemi. Sillä oli vuoristoa, alankoja, meriä, muutama tuliperäistä aluetta ja hyvin paljon kasvillisuutta. Jumalien ja kuolevaisten toimet ovat kuitenkin muuttaneet sitä hyvin paljon. Esimerkiksi Kharidianin, nykyisen Wildernessin ja Lumbridgen kraatterin alueet ovat vahingoittuneet pysyvästi. Gielinorin keskilämpötila on lähtenyt nousuun johtuen dwarfien teollisuuden hiilidioksidipäästöistä, mikä on aiheuttanut jääalueiden sulamista ja aavikkoalueen hidasta laajenemista.

Gielinorin alueet

Kuva

Yleistä tietoa Gielinorin alueista.

Gielinorin tunnetuin maa-alue on sen "päämantere", jolla suurin osa gielinorilaisista elää. Päämantere on jakautunut useisiin osiin, jotka voivat olla luonnonoloiltaan hyvinkin erilaisia. Gielinorin muita maa-alueita ovat Acheronin mantere sekä lukuisat saaret, joista Karamja on kaikista suurin. Koska tunnemme vain päämantereen lähialueita, jotka vievät vain alle kolmanneksen Gielinorin pinta-alasta, suuri osa Gielinorista on vielä melko tuntematonta. Päämantereen itäpuolella olevalla itäisellä merellä on paljon pieniä saaria, jotka ovat olleet hyvin erillään lännestä. Epäillään, että kauempana idässä voisi olla vielä kolmas mantere, mutta tästä ei ole todisteita.

Hyvin suuri osa Gielinorista on veden peittämää, mutta koska emme tiedä tarkkaan mitä Gielinorin toiselta puolelta löytyy, on hankala sanoa tarkalleen kuinka suuri osa.

Acheron

Acheron on Fremennik Provincesta pohjoiseen oleva manner, joka on luonnonoloiltaan hyvin kylmä ja jäinen. Useimmille olot ovat siellä niin tukalat, että eläminen on siellä hyvin hankalaa. Pingviinien kotimaa, Motherland, sijaitsee siellä. Pingviinien lisäksi myös jääkarhut ja hylkeet ovat täältä kotoisin.

Asgarnia

Asgarnia on yksi isoimmista ihmisvaltakunnista. Nykypäivänä sen pääkaupunki on Valkoisten ritarien hallitsema Falador. Muita Asgarnian kaupunkeja/kyliä ovat Rimmington, Port Sarim, Goblin village, Taverley, Burthorpe ja Gunnarsgrunn, joista kaksi viimeisintä ovat erillään Asgarnian hallinnosta.

Asgarnian pohjoispuolella sijaitsee pieni Jäävuori (Ice Mountain), jolla sijaitsi tuhansia vuosia sitten Zaroksen imperiumin linnoitus. Epäillään, että vanhin jumala Wen nukkuisi kyseisen vuoren alapuolella.

Eteläiset saaret

Päämantereen lounaispuolella sijaitsee lukuisia pienempiä saaria, joista monet ovat tutkimattomia. ARMS tunnetaan parhaiten niiden tutkimisesta. Eteläisten saarien tunnetuimpiin saariin kuuluvat Ashdale, Ape Atoll ja Void Knight's outpost.

Feldip Hills

Feldip Hillsin eteläosat ovat hyvin vihertäviä ja sieltä löytyy kasvi- ja eläinlajeja, joita ei muualta Gielinorista löydy. Sen pohjoisosat ovat hyvin tuliperäisiä ja vuoristoisia. Alue on hyvin pitkälti ogrejen asuttamaa.

Fremennik Province

Fremennik Province on fremennikien hallitsemaa aluetta, johon kuuluvat Rellekka, sen lähialueet ja fremennikien saaret (Jatizso, Neitiznot, Miscellania ja Waterbirth). Maa on siellä yleisesti ottaen melko karua ja sen myötä kasvisto on hyvin vähäistä, Neitiznotia ja Miscellaniaa lukuun ottamatta.

Itäiset maat

Kuva

Itäiset maat ovat päämantereesta itään olevia alueita, jotka ovat eristäytyneet lännestä. Pitkät merentakaiset välimatkat, myrskyt ja merihirviöt ovat hankaloittaneet päämantereen ja itäisten maiden välistä kulkemista. Itäiset maat tunnetaan ehkäpä parhaiten sen eksoottisista tuotteista, joita päämantereelle on aikojen saatossa tullut.

Wushanko on tällä hetkellä ainoa itäisten maiden osa, joka tunnetaan. Se koostuu kymmenistä pienistä saarista, jotka ovat jakautuneet kahdeksaksi isommaksi kokonaisuudeksi: Arc, Skull, Hook, Scythe, Bowl, Pincers, Loop ja Shield. Nämä saaret ovat täynnä raaka-aineita ja lajeja, joita ei päämantereilla kohtaa. Wushanko-saaret ovat viimeaikoina alkaneet käydä aktiivisemmin kauppaa lännen kanssa, koska alueiden välissä oleva meri on rauhoittunut hieman.

Itäinen meri

Itäinen meri on päämantereen itäpuolella sijaitseva meri. Siellä on paljon pieniä saaria ja merirosvot ovat alueella hyvin aktiivisia. Tällä merellä sijaitsevia paikkoja ovat mm. Mos Le'Harmless, Harmony, Dragontooth, Braindeath, Cursed Achipelago ja itäiset maat.

Kandarin

Kandarin on yksi isoimmista ihmisvaltakunnista. Kandariniin kuuluvat mm. Ardougne, Seers' Village, Catherby ja Yanille. Kandarinin länsipuolella sijaitseva Arandarin vuoristo erottaa sen Tirannwnista.

Karamja

Kuva

Karamja on nykytietämyksen mukaan Gielinorin suurin saari. Se on hyvin viidakkoinen, vaikeakulkuinen ja eläimistöltään vaarallinen, jonka takia siellä ei ole paljoa asutusta. Saaren pohjoispuolella sijaitsee tulivuori, jonka alapuolella uskotaan olevan vanhin jumala Ful.

Kharidian

Kuva

Kharidian oli ennen hyvin hedelmällinen maa ja täynnä metsiä. Toisella kaudella tapahtuneessa taistelussa tapahtui kuitenkin niin iso energiapurkaus, että lähes koko alue aavikoitui. Kharidianin ainoa vehreä alue on sen kaakkoiskulmassa sijaitseva suo. Muualla kasvillisuutta ei pahemmin ole kaktuksien ja palmujen lisäksi. Maaperä on hyvin kuiva ja ilmasto kuuma, jonka takia Kharidianissa oleskelevien täytyy aina pitää mukanaan vettä nestehukan takia. Kharidianin tärkein vedenlähde on sen poikki kulkeva Elid-joki. Vanhin jumala Jasin uskotaan sijaitsevan Kharidianin kaakkoispuolella.

Kharidianin nykyisiä asuinalueita ovat Al Kharid, Bedadin-leiri, bandiittileiri, Pollnivneach, Nardah, Sophanem ja Menaphos.

Misthalin

Misthalin on yksi isoimmista ihmisvaltakunnista. Sen pääkaupunkina toimii Varrock, joka hallitsee koko valtakuntaa. Varrockin lisäksi Misthaliniin kuuluvat Edgeville, Lumbridge ja Draynor Village. Koko Misthalinin lävitse kulkee Lum-joki. Vähän aikaa sitten kahden jumalan välinen taistelu aiheutti suurta vahinkoa Lumbridgen ja Draynorin väliselle alueelle, luoden valtavan kraatterin.

Morytania

Kuva

Morytaniassa oli ennen Humblethorn-niminen metsä, mutta kun vampyyri Drakan valloitti alueen, metsä muuttui Mort Myren suoksi. Koko Morytania onkin vampyyrien toimesta nykyään hyvin synkkä paikka, eikä siellä näe kovinkaan usein päivänvaloa. Mort Myren suolla kuolleet voivat muuttua epäkuolleiksi ghasteiksi.

Koko Morytania on nykyään vampyyrien hallussa ja kaikkien sen asukkaiden täytyy noudattaa heidän tahtoaan. Morytaniaa hallitaan Darkmeyerista, jossa korkea-arvoisimmat vampyyrit oleskelevat. Meiyerditch on vampyyrien tarkasti valvoma alue, jossa he pitävät ihmisiä ravinnontuottajinaan. Olot ovat ihmisille kaikin puolin hyvin kurjat ja useimmat heidän käyttämistä rakennuksista ovat hyvin rikkinäisiä.

Morytanian pohjoispuolella sijaitseva Canifis on ihmissusien asuttama kaupunki. Siitä itään sijaitsee Port Phastmatys, jonka asukkaat ovat aaveita.

Morytanian länsipuolella sijaitseva Salve-joki erottaa Morytanian Misthalinista. Sen pyhyys estää Morytanian pimeitä olentoja ylittämästä sitä.

Tirannwn

Kuva

Tirannwn on päämantereen länsireunassa sijaitseva valtava metsä, jota elfit asuttavat. Se on ollut eristyksissä muusta maailmasta hankalakulkuisen Arandar-vuoriston ansiota. Koska elfit kunnioittavat luontoa hyvin paljon, eikä jumalasota missään vaiheessa päässyt Tirannwniin, sen luonto on pysynyt erinomaisessa kunnossa. Metsän eteläpuolella on kuitenkin valtava suo, joka on täynnä saasteita, jotka ovat syntyneet kaupunki Arposandran kokeilujen myötä.

Troll Country

Kuva

Troll Country on Wildernessin länsipuolella oleva alue, joka on pääosin trollien asuttamaa. Troll Countryn eteläpuoli on hyvin vuoristoista ja hedelmätöntä, jonka takia siellä ei ole paljoa kasveja. Troll Countryn pohjoispuoli on täysin lumen peitossa ja onkin yksi Gielinorin kylmimmistä paikoista. Sen länsipuolella on Trollweiss-vuori.

Wilderness

Kuva

Wilderness oli aluksi hedelmällistä maata, jolta löytyi jonkin verran metsää. Toisen kauden aikana Zaroksen imperiumi levisi koko sen alueelle, jolloin sinne syntyi kaupunkeja ja linnoituksia. Jumalasodan aikana alueesta tuli yksi isoimmista taistelukentistä. Sodan lopulla jumala Zamorak teki hyvin voimakkaan loitsun, joka tuhosi koko alueen täydellisesti. Alue muuttui erämaaksi ja sitä alettiin tästä lähtien kutsua Wildernessiksi. Alueelle syntyi tuhon myötä rinnakkaisulottuvuus, henkiulottuvuus, jolla on läheinen yhteys tavallisen versionsa kanssa.

Jumalasodan jäljiltä Wilderness on täysin hedelmätön muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Sen keskellä on valtava kraatteri, jonka keskeltä löytyy valtava miekka, jonka Guthix asetti maahan jumalasodan loppuhetkillä. Wildernessissä on paljon tuliperäisiä alueita, kuten esimerkiksi sen koillisreunasta löytyvä iso tulivuori. Wildernessissä on hyvin vähän asukkaita lohikäärmeiden, epäkuolleiden ja lainsuojattomien lisäksi.

Zanaris

Kuva

Sijainti: Ylämaailmat, kiertää Gielinoria
Asukkaat: keijut, zygomitet, tanglefootit

Yleistä tietoa Zanariksesta

Kuva

Zanaris on Gielinorin kuu ja sillä on monia taiallisia ominaisuuksia. Epäillään, että Zanaris olisi jollain tavalla yhteyksissä kaikkiin muihin ulottuvuuksiin, joka selittäisi miksi monet ovat tulleet sen kautta Gielinoriin. Zanaris toimii tästä syystä myös monien eri kulttuurien kohtaamis- ja kaupankäyntipaikkana.

Kuva

Keijut ovat Zanariksen merkittävimpiä asukkaita. He ovat asuneet siellä yli 10 000 vuotta ja ovat ylläpitäneet monia sen toimintoja. Keijukuningatar loi kauan sitten voimakkaan portaalin avulla fairy ring -verkoston, joka mahdollisti helpon teleporttaamisen jopa muihin ulottuvuuksiin. Tämän verkoston keskus sijaitsee Zanariksessa, ja kaikkien verkostoa käyttävien on pakko kulkea sen fairy ringin kautta.

Zanariksessa sijaitsevassa kaupungissa ei ole ollenkaan auringonvaloa, jonka takia se on mahdollisesti maanpinnan alapuolella. Keijut ovat siitä huolimatta onnistuneet kasvattamaan siellä erilaisia kasveja taikuutta käyttämällä. Kasvistoon kuuluu mm. erilaisia puita ja sieniä. Zanariksesta löytyy myös eläimiä, kuten lehmiä ja lampaita. Toisin kuin Gielinorissa, nämä eläimet ovat älyllisiä ja pystyvät puhumaan.

Zanariksella ja keijuilla on monenlaisia vaikutuksia Gielinoriin. Ne vaikuttavat esimerkiksi Gielinorin säähän, kasvien kasvamiseen ja vuodenaikojen vaihtumiseen. Erityisesti keijukuningattaren rooli tässä on merkittävä, sillä hänen hyvinvointinsa on suoraan yhteydessä Gielinorin kasveihin. Jos hän on heikossa kunnossa, kasvit tuottavat vähemmän satoa ja kuolevat todennäköisemmin.

Elementaalimaailmat

Abbinah

Sijainti: elementaalimaailmat
Ekosysteemi: Myrskyisä, kuiva, hajanainen
Asukkaat: aviansiet

Yleistä tietoa Abbinahista

Abbinah koostuu useista leijuvista saarista, jotka lentävät planeetan ytimen ympärillä. Sääolosuhteet ovat siellä hyvin kovat, sillä siellä tuulee jatkuvasti ja ukkosmyrskyt ovat yleisiä. Lentävät saaret saattavat välillä törmäillä toisiinsa ja tuhoutua. Näistä syistä paikallisten täytyy muuttaa hyvin usein saarelta saarelle selviytyäkseen. Tämän takia useimmilla eliöillä onkin siivet, joilla he voivat lentää. Abbinahin merkittävin älyllinen laji on aviansiet.

Abbinahin ilmasto on hyvin kuiva ja vettä on hyvin vähän. Vettä löytyy ainoastaan planeetan ytimestä, jonne matkaaminen on hyvin vaarallista. Monet Abbinahin asukkaat ovat menehtyneet, kun he ovat yrittäneet hakea vettä heimoilleen. Kasvillisuus on vähäistä.

Myrskyjen takia Abbinahin rakennukset tuhoutuvat yleensä melko helposti. Tästä syystä Abbinahissa ei ole erityisemmin kaupunkeja ja rakennukset ovat yleensä sellaisia, jotka on nopea rakentaa sekä purkaa. Aquilor on yksi aviansien merkittävimmistä kylistä.

Bandoksen maailma

Sijainti: elementaalimaailmat (?)
Asukkaat: ennen Bandoksen laji, nykyään ei ketään

Bandoksen maailma

Bandoksen maailma on planeetta, jolla Bandos ja tämän laji asui yli 10 000 vuotta sitten. Planeetan oikeaa nimeä ei tiedetä.

Bandoksen maailman ekosysteemistä ei ole paljoa tietoa. Osa planeetasta oli meren peittämää ja siellä oli ainakin yksi mantere, jolla oli alankoja. Planeetan ympärillä on hyvin paljon meteoriitteja, jotka iskevät maata jatkuvasti niin, että elämä on siellä tavallisissa oloissa mahdotonta. Jumala Jododu Otoku piti siellä kauan sitten koko planeettaa suojaavaa suojakenttää, joka esti meteoriitteja iskemästä ja siten mahdollisti Bandoksen lajin kukoistamisen. Kun Bandos tappoi Jododu Otokun, kaikki planeetan olennot kuolivat, eikä planeetalla oletettavasti ole ollut elämää sen jälkeen.

Ketshi

Kuva

Sijainti: elementaalimaailmat, Abbinahin lähellä
Ekosysteemi: pahasti vahingoittunut, hedelmätön
Asukkaat: ei asukkaita

Yleistä tietoa Ketshistä

Kuva

Ketshi on Abbinahin lähellä sijaitseva planeetta, jonka ekosysteemi vahingoittui hyvin pahasti dragonkinin käsissä.

Ei ole paljoa tietoa siitä millainen Ketshi oli ennen tuhoutumistaan, mutta siellä oli ainakin vettä, hedelmällistä maata sekä vuoria. Paikalliset olivat hyvin kehittynyttä kansaa taikuuden osalta. Tässä heitä auttoi erityisesti Jasin kivi, joka valitettavasti myös houkutteli dragonkinit paikalle ja johti siten heidän tuhoonsa.

Ketshin tuhoutumisen jälkeen sen maaperä muuttui kärventyneeksi ja hedelmättömäksi. Meret ovat muuttuneet soiksi. Taivaalta sataa tuhkaa vielä tänäkin päivänä ja vanhoista kaupungeista on vain rauniot jäljellä. Minkäänlaisia elämänmuotoja ei enää ole.

Muspell

Sijainti: elementaalimaailmat
Ekosysteemi: tuliperäinen

Yleistä tietoa Muspellista

Muspell on planeetta, joka on lähes kokonaan liekkien peitossa. Muspellista ei ole tämän lisäksi varmaa tietoa. On mahdollista, että tämä olisi auspahien kotimaailma, mutta tätä ei ole varmistettu.

Naragun

Sijainti: elementaalimaailmat
Asukkaat: ennen naragit, nykyään ei asukkaita

Yleistä tietoa Naragunista

Kuva

Naragun oli naragien asuttama planeetta yli 12 000 vuotta sitten. Jumalien välisen sodan seurauksena kaikki Naragunin asukkaat joko kuolivat tai lähtivät. Planeetta vahingoittui pahasti sodan jäljiltä, eikä se ole sen takia yhtä vehreä kuin ennen.

Naragunissa on hyvin korkeita puita, joiden oksien huipuilla on tasanteita. Naragit rakensivat kotinsa näille tasanteille ja asuivat siellä. Nykyisin entiset naragien kodit ja kaupungit ovat pelkkiä raunioita. Ilma on niin sumuista, että on vaikea nähdä kovinkaan pitkälle. Tästä syystä ei ole tarkkaa tietoa mitä planeetan maanpinnalla on.

New Domina

Sijainti: elementaalimaailmat
Ekosysteemi: kostea, hedelmällinen
Vuorokausi: ~ 1 Gielinorin vuosi
Asukkaat: icyenet, skypouncer

Yleistä tietoa New Dominasta

New Domina on icyenien asuttama planeetta, joka on lähes täysin veden peitossa. Ympäri planeettaa on lukuisia pikkusaaria, joilla sen asukkaat asuvat. Maaperä on hyvin hedelmällistä, jonka takia paikalliset harrastavat paljon maanviljelyä.

New Dominan päivät ja yöt ovat hyvin pitkiä, sillä vuorokausi vastaa suurin piirtein yhtä Gielinorin vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että toisella puolella planeettaa on puolen Gielinorin vuoden ajan lämmintä, kun taas toisella puolella erittäin kylmää, koska auringon valoa ei tule sinne silloin melkein ollenkaan. Planeetan kylmemmällä puolella on niin kylmä, että eläminen on lähes mahdotonta. Tämän takia icyenet muuttavat aina puolen Gielinorin vuoden välein planeetan toisella puolella oleville saarille, jolloin he pystyvät elämään koko elämänsä auringonvalossa.

New Domina on Saradominin antama nimi icyenien kotimaailmalle, ilmeisestikin jonkin Teragardin kaupungin mukaan. New Dominan alkuperäistä nimeä ei tiedetä, mutta se alkaa luultavasti H-kirjaimella.

Party Central

Sijainti: elementaalimaailmat
Ekosysteemi: viidakko
Asukkaat: ihmisapinat

Yleistä tietoa Party Centralista

Party Central on viidakon peittämä planeetta, jonka ainoat tunnetut asukkaat ovat ihmisapinat. Koska paikalliset ihmisapinat eivät olleet kovinkaan älyllisiä, he eivät olleet antaneet planeetalle kunnollista nimeä. Kun ihmisapina Marimbo tuli jumalaksi ja sai älykkyyden, tämä nimesi planeetan "Party Centraliksi", joka on nykytietämyksen mukaan ainoa planeetalle annettu nimitys.

Tarddiad

Sijainti: elementaalimaailmat, Jasin tai Bikin haara
Ekosysteemi: hedelmällinen, metsien peittämä
Asukkaat: elfit

Yleistä tietoa Tarddiadista

Tarddiad on elfien asuttama planeetta, joka on lähes kokonaan metsien peitossa. Metsien lisäksi Tarddiadissa on hyvin paljon elf-kristallia, jonka Seren luultavastikin antoi elfeille saavuttuaan Tarddiadiin.

Kun Guthix kutsui Serenin ja elfit Gielinoriin, hyvin suuri osa heistä lähti. Elfeillä oli Gielinorissa jonkin aikaa käytössään World Gate, jonka avulla he pystyivät käymään kotiplaneetallaan. Kun Zaros vei World Gaten heiltä, tämä ei ollut heille enää mahdollista. On mahdollista, että osa elfeistä on vielä Tarddiadissa, mutta tästä ei ole varmaa tietoa.

Teragard

Sijainti: elementaalimaailmat
Ekosysteemi: kylmä
Asukkaat: ihmiset

Yleistä tietoa Teragardista

Teragard on ihmisten kotimaailma. Sen ilmasto on hyvin kylmä ja ankara. Teragardin hallintoa johtaa seitsemän magisteria, jotka päättävät mm. laeista ja uskonnosta. Teragardissa käytetään energianlähteenä Skismaa, joka tarjoaa energiaa koko planeetalle. Skismasta purkautuu punaisia salamoita.

Saradomin lähetti Teragardin ihmisiä muihin maailmoihin perustamaan uusia siirtokuntia, jonka takia ihmiset ovat levittäytyneet nopeasti maailmankaikkeuteen. Monet Teragardiin jääneet ihmiset pitävät itseään muiden ihmisten yläpuolella, koska he asuvat heidän kotimaailmassaan. Tästä syystä he ovat pysyneet eristyksissä muusta maailmasta.

Yu'biusk

Sijainti: lähellä Gielinoria
Ekosysteemi nykyään: hedelmätön
Ekosysteemi ennen: hedelmällinen, kostea, soinen
Asukkaat ennen: ks. Yu'biuskin lajit
Asukkaat nykyään: lähes asumaton

Yleistä tietoa Yu'biuskista

Kuva

Yu'biusk on Gielinorin lähellä sijaitseva planeetta, jolla on sen historian aikana asunut paljon erilaisia lajeja. Sen ekosysteemi on hyvin kostea ja soinen. Yu'biusk tuhoutui lähes täysin neljännen kauden aikana, kun Bandos järjesti tuhoisia sotia sen asukkaiden välille. Nykyään Yu'biuskin maaperä on hedelmätön, ilma hapanta ja iso osa maa-alasta on happoaltaiden peitossa.

Suurin osa Yu'biuskin lajeista syntyi Bandoksen toimien myötä. Hän jakoi Yu'biuskin asukkaita ryhmiin ja risteytti heitä keskenään vuosituhansien ajan. Monet Yu'biuskin heikoimmista lajeista kuolivat sukupuuttoon, koska Bandos piti heitä epäonnistumisina. Kaikki Yu'biuskin asukkaat kuolivat sen tuhoutumisen yhteydessä, mutta Gielinoriin muuttaneet yksilöt selvisivät. Mikäli Seikkailija ei tappanut Zanikia Kyzaj-turnajaisissa, Zanik johdatti osan näistä takaisin Yu'biuskiin siinä toivossa, että heille löytyisi sieltä sopiva asuinpaikka.

Yu'biuskin historia

Kuva

Yu'biusk oli yli 10 000 vuotta sitten nykyisten Yu'biusk-lajien esi-isien asuttama planeetta. He elivät hyvin alkukantaista elämää, kunnes Bandos saapui heidän luokseen. Hän jalosti paikallisista monia eri rotuja ja alkoi tehdä heistä armeijoita. Hän laittoi nämä taistelemaan keskenään monien vuosien ajan, kunnes hän toisella kaudella vei osan heistä Gielinoriin sotimaan muiden lajien kanssa.

Jumalasodan päätyttyä Guthix karkotti Bandoksen Gielinorista, mutta ei antanut tämän tuoda seuraajiaan takaisin Yu'biuskiin. Tämän takia hänen piti tyytyä Yu'biuskiin jääneisiin seuraajiinsa ja alkoi raivoissaan tehdä heillä yhä tuhoisampia sotia. Hän laittoi heitä valmistamaan massatuhoaseita, jotka lopulta - hänen omien voimiensa lisäksi - tuhosivat kaiken elämän Yu'biuskilta. Kaikki Yu'biuskin rakennelmat olivat raunioina ja maa oli muuttunut hedelmättömäksi, eikä ympäristö ollut enää asuinkelpoinen.

Tuhansia vuosia myöhemmin, kuudennella kaudella, osa Gielinorin Bandoksen seuraajista palasi Yu'biuskiin pitämään Kyzaj-turnajaiset. Mikäli Zanik voitti, osa heistä jäi Yu'biuskiin pysyvästi. Ei ole kuitenkaan varmaa, että pystyivätkö he selviämään Yu'biuskin vaarallisissa oloissa.

Alamaailmat

Freneskae

Sijainti: alamaailmat, kauimpana Gielinorista
Tekijät: edellisen syklin vanhimmat jumalat
Ekosysteemi: ennen täydellinen, nykyään hedelmätön ja tuliperäinen
Asukkaat: mahin unet, muspahit, nihilit

Yleistä tietoa Freneskaesta

Kuva

Freneskae luotiin edellisen syklin aikana täydelliseksi planeetaksi. Kun kyseisen syklin vanhimmat jumalat saivat sen valmiiksi, he tekivät sinne elder hallin ja asettivat munansa sinne, jonka jälkeen he oletettavasti vaipuivat uneen.

Kun nykyisen syklin vanhimmat jumalat syntyivät munista, Freneskaen anima ehtyi. Ajan myötä planeetan maaperä oli muuttunut hedelmättömäksi, tuhkan peittämäksi ja tuliperäiseksi. Kaikki mahdollinen kasvillisuus tuhoutui. Vanhin jumala Mah syntyi muita vanhimpia jumalia myöhemmin, koska animaa ei ollut tarpeeksi häntä varten. Hän käytti Freneskaen ehtyvää animaa ravintonaan tuhansien vuosien ajan, joka on yksi syy sille, miksi Freneskaen anima mundi ei kyennyt eheytymään. Freneskaen anima mundi on kuudennella kaudella vahvistunut hieman, koska Mah on siirtynyt ja Seikkailija on palauttanut siihen energiaa divinaatiolla.

Freneskaessa on nykyään hyvin synkät ja rajut sääolot. Kaikkialla on pimeää ja taivaalta tulee salamoita jatkuvasti.

Toisin kuin useimmilla muilla planeetoilla, Freneskaen asukkaat eivät ole sen anima mundin luomia. Kaikki siellä asuvat ovat joko suorasti tai epäsuorasti vanhimman jumalan luomuksia. Vaarallisen ympäristön vuoksi Freneskaen asukkaat ovat hyvin voimakkaita.

Protomaailmat

Sijainti: alamaailmat
Tekijät: Jas, Ful, Wen ja Bik
Ekosysteemit: rikkinäisiä
Asukkaat: ei asukkaita

Yleistä tietoa protomaailmoista

'Protomaailmat' (proto-worlds) ovat vanhimpien jumalien ensimmäisiä maailmoja nykyisessä syklissä. Näitä maailmoja on satoja Freneskaen ja Infernuksen välillä. Koska nämä maailmat olivat heidän aikaisimpia kokeilujaan, ne olivat hyvin epätäydellisiä ja keskeneräisiä. Näissä maailmoissa ei tiedetä olevan minkäänlaista älyllistä elämää.

Infernus

Sijainti: alamaailmat
Muut nimitykset: Pandemonium, Infernal Dimensions
Asukkaat: demonilajit
Ekosysteemi: tuliperäinen

Yleistä tietoa Infernuksesta

Infernus on kaikkien demonilajien kotimaailma. Kuten muut alamaailmojen maailmat, Infernus on hyvin 'rikkinäinen' maailma. Se koostuu hyvin pitkälti kalliosta ja liekeistä, eikä siellä oletettavasti ole minkäänlaista kasvillisuutta.

Infernal-demonit olivat eräitä Infernuksen ensimmäisiä hallitsijoita. Myöhemmin Chthonian-demonit kaappasivat vallan, jolloin demoni Hostilius tuli koko planeetan hallitsijaksi. Avernic-demonit toimivat orjina molempien demonilajien hallinta-aikoina. Tämä muuttui, kun Zamorak johti avernic-demonien onnistuneen vallankaappauksen toisen kauden lopulla. Infernuksen Chthonian-demonit joko tapettiin tai karkotettiin Abyssiin. Infernus on nykytietämyksen mukaan pelkästään avernicien asuttama, mutta tarkkaa tietoa sen nykyisestä hallinnosta ei ole.

Vampyrium

Sijainti: alamaailmat
Ekosysteemi: rikkinäinen
Asukkaat: vampyyrit

Yleistä tietoa Vampyriumista

Vampyrium on vampyyrien kotimaailma. Sen taivas on verenpunainen ja siellä on hyvin paljon linnoja sekä linnoituksia.

Vampyriumin asukkaat olivat aluksi hyvin petomaisia. Kun Zaros saapui Vampyriumiin, hän opetti heille sivistystä ja yritti luoda sinne yhteiskunnan. Tämä johti veriseen sisällissotaan, mutta lopulta sinne syntyi ylimystö, joka on hallinnut Vampyriumia nykypäivään asti.

Iaia

Sijainti: alamaailmat
Asukkaat: Ilujankat, ghurit
Ekosysteemi: hedelmällinen

Yleistä tietoa Iaiasta

Iaia on ilujankojen kotimaailma. Toisin kuin muut alamaailmojen maailmat, Iaian maaperä on erittäin hedelmällistä ja kasvillisuus on runsasta. Paikalliset saavatkin suuren osan ravinnostaan maanviljelyllä. Kaikki Iaian asukkaat elävät sovussa keskenään, eikä siellä tiedetä olleen minkäänlaisia konflikteja.

Iaia on jollakin tavalla erillään tai piilossa muihin alamaailmoihin verrattuna. Iaian taivaalla ei näy ollenkaan tähtiä ja sillä on kolme kuuta.

Dragonkinien maailma

Dragonkinien kotimaailma oli yksi edellisen syklin maailmoista, joka tuhoutui luultavasti pian sen jälkeen, kun nykyisen syklin vanhimmat jumalat lähtivät Freneskaesta. Se oli luultavasti yksi viimeisistä edellisten vanhimpien jumalien luomuksista ennen Freneskaea, ja mahdollisesti yksi ensimmäisistä planeetoista, jolla oli älyllistä elämää. Vain pieni osa dragonkineista selviytyi maailman tuhoutumisesta pakenemalla Abyssiin.

Muut maailmat

Alkukantainen maailma

Kuva

Alkukantainen maailma (Primordial realm) on pienen joukkion löytämä maailma, josta löytyy pyhää savea (sacred clay) raa'assa olomuodossaan - ainetta, jota vanhimmat jumalat käyttivät maailmojen tekemiseen. Tämä ryhmä loi portaalin tämän maailman ja Gielinorin välille. Tämä portaali on alkukantaisen ulottuvuuden puolella epävakaa, jonka takia sen paikka vaihtelee jatkuvasti. Tästä syystä portaalia on turvallista käyttää vain tiettyinä hetkinä.

Alkukantainen ulottuvuuden maaperä on hyvin tasaista ja väritöntä. Siellä on eritasoisia pyhän saven muotoja, joita voi käyttää erilaisten välineiden tekemiseen. On mahdollista, että tämä maailma on yksi vanhimpien jumalien keskeneräisistä protomaailmoista, mutta tästä ei ole todisteita.

Echanted Valley

Sijainti: elementaalimaailmat tai ylämaailmat (?)
Asukkaat: kentaurit, jokitrollit, puudryadit, puuhenget, hirvet, jänikset, kivigolemit
Ekosysteemi: hedelmällinen

Yleistä tietoa Enchanted Valleysta

Kuva

Enchtanted Valley on kentaurien kotimaailma. Sen maaperä on hyvin hedelmällistä ja ekosysteemi hyvin monipuolinen. Saradomin saapui Enchanted Valleyyn jumalasodan aikana ja pyysi kentaureja taistelemaan hänen armeijassaan. Tämän seurauksena kentaurit joutuivat melkein sukupuuttoon, mutta Enchanted Valleyyn jääneet kentaurit selvisivät ja elävät vieläkin kotimaailmassaan.

Fisher kingin maailma

Kuva

Fisher kingin maailma on pieni kuningaskunta, jonka hyvinvointi on suoraan yhteydessä sen hallitsijan hyvinvointiin. Jos Fisher kingin kuningas esimerkiksi sairastuu, kasvit eivät kasva kunnolla ja sato on paljon huonompi.

Kun Fisher kingin hallitsija on terve, maailman maaperä on hyvin hedelmällistä. Paikalliset kasvattavat perunoita, kaaleja, vehnää ja lampaita. Valtakunnan lävitse kulkee joki, jossa on runsaasti kaloja. Kuninkaan linna sijaitsee lounaispuolella sijaitsevalla kukkulalla. Fisher kingin nykyinen hallitsija on Percival, joka peri aseman sairaalta isältään vuonna 169 viidettä kautta.

Fisher kingin maailmaan on mahdollista päästä käyttämällä taikapilliä Karamjan luoteisreunassa sijaitsevan tornin alapuolella, tai käyttämällä fairy ringejä.

Gorajomaailma

Gorajomaailma on gorajojen asuttama paikka, joka on täynnä isoja ja vaarallisia olentoja, kuten sinkholet, nustukhit, wolflokit ja gulegat. Bilrach avasi neljännellä kaudella vahingossa portaalin gorajomaailmaan, jonka jälkeen monet gorajot ovat tulleet Gielinoriin pysäyttämään hänen suunnitelmansa. Useimmat näistä gorajoista ovat Gielinorissa vain henkisesti, heidän oikeat ruumiinsa ovat turvassa gorajomaailmassa.

Gorak-maailma

Kuva

Gorak-maailma on gorakien asuttama pieni ulottuvuus. Se oli alun perin luultavasti isompi, mutta gorakit ovat imeneet siitä elinvoimaa niin paljon, että se kutistui pieneksi ulottuvuudeksi ja vangitsi heidät sinne. Maailmasta on jäljellä vain pieni ympyrän muotoinen alue, joka on paksujen pilvien ympäröimä. Gorak-maailmassa ei ole minkäänlaista kasvillisuutta tai mitään muuta elämää gorakien lisäksi. Maaperä on kiinteää kiveä.

Gorak-maailmaan on mahdollista päästä fairy ringien kautta. Gorak-maailman ja Gielinorin väliset rajat ovat kuitenkin niin heikot, että Gorakit saattavat välillä pystyä siirtymään maailmasta toiseen. Esimerkiksi jumalasodan aikana osa gorakeista pääsi Gielinoriin ja liittyi Zamorakin puolelle.

Kal'Gerion-maailma

Kal'Gerionien maailma on Kal'Gerion-demonien asuttama maailma. Kal'Gerion-armeija koostuu infernal- ja avernic-demoneista. Koska suuri osa demoneista tuli Gielinoriin auttamaan Bilrachia, ei ole enää varmaa kuinka paljon heitä on jäljellä Kal'Gerion-maailmassa.

Killerwatt-maailma

Kuva

Killerwatt-maailma on pieni killerwattien asuttama paikka. Sen maaperä on ulkonäöltään hyvin pilvimäistä, mutta se on tarpeeksi paksua kannattelemaan ihmisen painoa. Killerwatt-maailmassa on paljon pieniä sadepilviä ja salamointia.

Ork-maailma

Kuva

Ork-maailma on orkkien asuttama maailma. Tämä ei todennäköisesti ole heidän alkuperäinen kotinsa, sillä orkit ovat Yu'biuskissa syntynyt laji. Keiju Godfather käytti viidennen kauden lopulla hyväkseen Zanariksen ulottuvuuksien välistä heikkenemää ja loi tähän maailmaan johtavan halkeaman, jonka kautta orkit valloittivat Zanariksen. Zanariksen keijut onnistuivat pian sulkemaan tämän halkeaman, eikä Ork-maailmasta ole kuultu sen jälkeen.

Puro-puro

Kuva

Puro-puro on maailma, joka on melkein kokonaan vehnän peitossa. Implingit löysivät sen ja tekivät siitä kotinsa. Sinne on mahdollista päästä Gielinorin ja Zanariksen taiallisten peltokuvioiden kautta. Gielinorin peltokuviot vaihtavat usein paikkaa, kun taas Zanariksen peltokuvio pysyy paikallaan. Nimi "Puro-Puro" on keijujen antama nimitys maailmalle.

Runespan

Kuva

Runespan on Wizards' towerin löytämä maailma, jota he ovat käyttäneet taikuuden tutkimiseen. Toisin kuin Gielinorissa, siellä riimuenergia ei ole vielä yhdistynyt maailman kanssa kunnolla, jonka takia sitä löytyy siellä raa'assa muodossa. Tämän takia se sopiikin hyvin velhojen tutkimistarkoituksiin.

Runespan koostuu useista lentävistä saarista, jotka ovat järjestäytyneet ainakin kolmeksi erilliseksi kerrokseksi. Mitä ylemmäksi mennään, sitä korkeatasoisempaa riimuenergiaa siellä on. Siellä on myös monia riimuolentoja, jotka koostuvat riimuolemuksesta ja riimuenergiasta. Runespanin keskeltä löytyy Wizards' toweria muistuttava torni, joka sisältää Runecrafting guildin.

Velhot ovat viimeaikoina harjoitelleet Runespanissa uutta riimujentekomenetelmää, jossa he eivät ole riippuvaisia riimualttareista. He toivovat, että he voisivat oppia käyttämään tätä menetelmää myös Gielinorissa siltä varalta, että riimualttarien energia loppuisi ajan myötä.

Runespaniin pystyy pääsemään Wizards' towerissa sijaitsevien portaalien kautta.

Starflower-maailma

Kuva

Starflower-maailma on pieni ulottuvuus, joka on ainoa paikka, jossa kasvaa tähtikukkia (starflower). Sen maaperä on ulkonäöltään pilvimäinen ja ohut, ja ilma on täynnä erilaisia valoilmiöitä. Tähtikukkien lisäksi tässä maailmassa on myös kristallimaisia muodostelmia ja tuntematon kasvilaji. Tämän maailman ainoa asukas on kosminen olento, jonka nimi on Bubrezankaldargarez'jk.

Ulottuvuudet

Henkimaailma

Kuva

Henkimaailma (Spirit Plane) on ulottuvuus, jossa useimmat summoning-taidolla kutsutut henkiolennot asuvat. Se ei ole samalla tavalla fyysinen maailma, kuten Gielinor. Ihmisetkin pystyvät menemään sinne summoning-obeliskien kautta, mutta vain henkisellä tasolla - heidän ruumiinsa pysyy siellä, missä obeliski on.

Henkimaailmasta löytyy summoning-obeliski, joka on kaikkien summoningissa käytettyjen spirit shardien lähde. Monet druidit ovat matkanneet henkimaailmaan ottamaan siitä palasia, sillä ilman niitä ei ole mahdollista luoda yhteyttä henkimaailmaan ja siten harjoittaa summoningia.

Henkiulottuvuus

Kuva

Henkiulottuvuus (Spirit Realm) on Gielinorin rinnakkaisulottuvuus, joka sijaitsee nykyisen Wildernessin alueella. Se syntyi kauan sitten, kun Wildernessin alue ylikuormittui kuolleiden sieluista. Tämä tapahtui silloin, kun Zamorak tuhosi koko Wildernessin alueen yhdellä loitsulla, tappaen lähes kaikki siellä olleet. Spirit beast syntyi ilmeisesti samaan aikaan henkiulottuvuuden kanssa. Spirit beast on vanginnut monet Wildernessissä kuolleet tähän ulottuvuuteen niin, että he eivät kykene jatkamaan tuonpuoleiseen. Hän imee heidän sielujensa animaa hitaasti, jolloin hän itse vahvistuu ja sielut kokevat suurta tuskaa.

Henkiulottuvuus ei ole täysin yhtenäinen, vaan se koostuu useasta erillisestä osasta. Nämä osat ovat alueilla, joilla on tapahtunut eniten kuolemaa. Näillä alueilla on todellisessa maailmassa heikkoja portaaleja, joiden kautta elävätkin voivat päästä sinne. Henkiulottuvuus on kytköksissä materiaaliseen maailmaan siten, että kun jotain asiaa muutetaan siellä, se muuttuu materiaalisessa maailmassa päinvastaiseksi. Tämä toimii myös toisin päin. Jos esimerkiksi kaataa puun materiaalisessa maailmassa, se kasvaa henkiulottuvuudessa.

Spirit beast on vuosisatojen aikana vahvistunut sieluista niin paljon, että se pystyy tuhoamaan jopa Abyssia. Se on tällä kyvyllä raivannut tietä henkiulottuvuudesta materiaaliseen maailmaan, heikentäen niiden välisiä muureja. Seikkailija onnistui vuonna 169 viidettä kautta auttamaan sieluja häätämään Spirit beastin henkiulottuvuudesta, jolloin he pystyivät taas jatkamaan tuonpuoleiseen. Henkiulottuvuudessa on siitä huolimatta jäljellä monia, jotka eivät ole jatkaneet matkaansa tuonpuoleiseen.

Lumimaa

Kuva

Lumimaa (Land of Snow) on Guthixin luoma ulottuvuus, jonka tarkoituksena on tuoda lämpötiloihin tasapainoa. Lumimaa on talvisin lähempänä Gielinoria kuin muina vuodenaikoina, jonka takia maailmojen välillä kulkeminen on silloin helpompaa. Se on, nimensä mukaisesti, hyvin kylmä ja luminen. Sen tunnettuja asukkaita ovat jääkuningatar Lumi, Jack Frost, jääimpit ja jeti. Sinne pystyy pääsemään loitsulla "Ectosum glissendo", oli vuodenaika mikä tahansa.

Riimutemppelit

Kuva

Riimutemppelit ovat tasku-ulottuvuuksia, jotka ovat syntyneet riimualttarien ympärille. Riimualttarien voimakkaat energiat ovat tämän ilmiön aiheuttajia, ja mikäli niiden energiat jonain päivänä ehtyisivät, nämä tasku-ulottuvuudet romahtaisivat. Jokaisella riimutemppelillä on maanpäällinen sisäänkäynti, jonka pystyy aktivoimaan riimutalismaanilla. Riimutemppelien ympäristö vaihtelee temppelittäin ja liittyy yleensä jollain tavalla alttarin edustamaan elementtiin.

ScapeRune

Kuva

Scaperune on ulottuvuus, joka on monilta osin päinvastainen Gielinorin kanssa. Siellä esimerkiksi kala kalastetaan kypsänä ja kun sen "paistaa", se tulee raa'aksi. Evil Bob on ScapeRunen hallitsija ja ihmiset ovat hänen orjiaan. Evil Bobilla oli ennen tapana kidnapata Gielinorista ihmisiä ScapeRuneen joko vankilaan tai orjiksi. Nykyään hän tekee sen vain, jos joku mainitsee kirjaimet "CIS".

Varjoulottuvuus

Kuva

Varjoulottuvuus (Shadow Realm) on näkymätön rinnakkaisulottuvuus, joka on olemassa ainakin Gielinorissa ja Freneskaessa. Varjoulottuvuudessa olevat henkilöt pystyvät tarkkailemaan tavallista ulottuvuutta niin, että muut eivät pysty näkemään heitä. Vain Zaroksella, Sliskellä, Lucienilla ja Khazardilla tiedetään olevan kyky hallita varjoulottuvuutta. On kuitenkin mahdollista, että muillakin mahjarrateilla on tällainen kyky.

Varjoulottuvuutta hyvin hallitsevat henkilöt voivat tuoda muita henkilöitä tai asioita mukanaan varjoulottuvuuteen. Varjoulottuvuudessa he eivät voi olla vuorovaikutuksessa materiaalisen ulottuvuuden kanssa, elleivät he ole taitavia varjoulottuvuuden käyttäjiä. Syvällä varjoulottuvuudessa olevat henkilöt voivat vääristyä siten, että heidän puheensa kuulostaa ulkopuolisille aavekieleltä.

Ainakin osa kuolleista päätyy kuolemansa jälkeen varjoulottuvuuteen aavemaiseen tilaan. On mahdollista, että kaikki aaveet ovat osittain varjoulottuvuudessa, mutta tästä ei ole todisteita.

Varjoulottuvuuteen on mahdollista nähdä Slisken sormuksella (Ring of Visibility). Seikkailija pystyy näkemään varjoulottuvuuteen ilman sormusta sen jälkeen, kun Sliske on tehnyt häneen sen mahdollistavan lumouksen.Lähteet:
:

Yleistä tietoa planeetoista

Fate of the Gods (quest)
Fate of the Gods FAQ
Mod Rowley (forums, twitter)
Star Sprite (NPC)
Vorago (NPC)
Spirit Tree (NPC)
Origins of Gielinor (video)
Last Riders (kirja)
Top Trumps
World gate

Ylämaailmat

Gielinor
Perils of Ice Mountain (quest)
The World Wakes (quest)
Fate of the Gods (quest)
Some Like It Cold (quest)
Nature Spirit (quest)
Mahjarrat memories (miniquest)
Tribute to Guthix (holiday event)
TokHaar-Hok (NPC)
Brundt (NPC)
Varrockin museo
Origins of Gielinor (video)
Postbag 20
Postbag 24
Above the lore 2: penguins, pirates and sagas (podcast)
Lore Campfire 17.4.2014

Zanaris
Lost City (quest)
Fairy Tales II (quest)
Fairy Tales III (quest)
Co-ordinator (NPC)
Faiqy queen (NPC)
Fairy Nuff (NPC)
A Shadow Over Ashdale (quest)
A Shadow Over Ashdale FAQ
Tribute to Guthix (holiday event)
Tribute to Guthix FAQ

Elementaalimaailmat

Abbinah
Lore campfire (17.4.2014)
Above the Lore 10: The Rite of Passage (podcast)
World gate
The Bird and the Beast (world event)

Bandoksen maailma
Bandos's memories (kirja)

Ketshi
Deltana's message (kirja)
Ketshi (paikka)
Ritual of the Mahjarrat (quest)
World gate

Muspell
World gate
Fate of the Gods FAQ

Naragun
World gate
The World Wakes (quest)

New Domina
Battle of Lumbridge: Padomenes (NPC, world event)
The Bird and the Beast: Garlandia (NPC, world event)
The Book of Saradomin (kirja)
World gate
Skypouncer vs Blazehound (forums)
Postbag 48
Mahjarrat memories FAQ
Fate of the Gods FAQ

Party Central
Cabbage Facepunch Bonanza (holiday event)
Cabbage Facepunch Bonanza FAQ

Tarddiad
World gate
Mod Rowley @ Twitter
The Book of Seren (kirja)
Fate of the Gods (quest)

Teragard
The Young Robert (kirja)
One of a Kind FAQ
World gate

Alamaailmat

Freneskae
Fate of the Gods (quest)
Fate of the Gods FAQ
Elder divination FAQ

Protomaailmat
Fate of the Gods (quest)

Infernus
Fate of the Gods (quest)
Mahjarrat memories (miniquest)
World Gate

Vampyrium
Fate of the Gods (quest)

Iaia
Fate of the Gods (quest)
Fate of the Gods FAQ
One of a Kind (quest)
Last Riders (kirja)

Dragonkinien maailma
Fate of the Gods (quest)
Mod Rowley (forums)

Muut maailmat

Enchanted Valley
The Death of Chivalry (quest)

Runespan
Felix (NPC)
Wizard Elriss (NPC)
Runespan (paikka)

Puro-puro
Postbag 23
Elnock Inquisitor (NPC)
Immenizz (NPC)
Fairy Aeryka (NPC)

Fisher kingin maailma
Holy Grail (quest)

Kal'gerion maailma
Kal'gerion notes (kirjat)
Kal'gerion demon (examine)

Gorajomaailma
Gorajo familiars (NPCs)

Ork-maailma
Fairy Tales III (quest)

Gorak-maailma
Fairy Tales II (quest)
God Wars Dungeon (official RS-wiki)

Starflower-maailma
Fairy Tales II (quest)

Killerwatt-maailma
Professor Oddenstein (NPC)

Alkukantainen maailma
Stealing Creation (aktiviteetti)
Head Mystic (NPC)

Ulottuvuudet

Varjoulottuvuus
Fate of the Gods (quest)
Ritualk of the Mahjarrat (quest)
The Shadow Sword (miniquest)
Book of Zaros (kirja)
Book of Sliske (kirja)

Henkiulottuvuus
Spirit of Summer (quest)
Summer's End (quest)
Spirit beast's realm(virallinen RS-wiki)
Top Trumps

Henkimaailma
Pikkustix (NPC)
Pikkenmix (NPC)
Familiriasation (D&D)

ScapeRune
Evil Bob (NPC)
Mysterious Old Man (NPC)
Prison Pete (NPC)
Random eventit

Lumimaa
Winter event 2007
Myths of the Whitelands (quest)
Snow Imp (NPC)

Riimualttarit
Wizard Elriss (NPC)


Tehnyt: Voya
Ilmoita virheestä

Muokattu viimeksi: 14:10 23.02.2015