Lore
Maailmankaikkeuden rakenne

Kuva

Maailmankaikkeudessa on paljon kaikenlaisia mysteerejä ja ilmiöitä, joille halutaan saada selityksiä. Tässä oppaassa tutustutaan maailmankaikkeuden rakenneosasiin ja yritetään selittää erilaisia ilmiöitä, kuten kuolema, taikuus ja prayer.

Koska uutta tietoa tulee jatkuvasti, opas tulee saamaan usein päivityksiä. Lista kaikista päivityksistä löytyy täältä.

Sisällysluettelo:


Maailmankaikkeus

Kuva

Yleistä tietoa maailmankaikkeudesta

Maailmankaikkeus pitää sisällään kaiken, mitä on olemassa. Yksinkertaistettuna maailmankaikkeus koostuu kolmesta asiasta: ulottuvuuksista, Abyssista ja Voidista. Ulottuvuuksia voidaan ajatella "kuplina", jotka sisältävät erilaisia maailmoja, planeettoja ja aurinkokuntia. Eli siis kaikki paikat, joissa yleensä oleskelemme ja elämme. Abyss taas on "ainetta", joka täyttää maailmankaikkeuden ulottuvuuksien ympärillä ja pitää ne erillään. Se myös mahdollistaa teleportaation ja sen myötä maailmojen välillä kulkemisen. Void taas on "tyhjyyttä", eli sitä mikä ei ole ulottuvuutta tai Abyssia.

Ulottuvuudet

Kuva

Ulottuvuudet sisältävät lähes kaikki näkemämme asiat. Ne voivat sisältää esimerkiksi aurinkokuntia, planeettoja ja tähtiä. Samassa ulottuvuudessa voi olla joko vain yksi planeetta, tai useampia.

Ulottuvuuksia on kuvailtu "kuplina", jotka ovat toisistaan erillään. Ei ole kuitenkaan täysin varmaa, että onko niillä olemassa varsinaisia reunoja tai ovatko ne loputtomia. On myös hankala sanoa, että ovatko jotkin planeetat samassa ulottuvuudessa vai eivät. Koska lähes kaikki planeettojen välinen kulkeminen tapahtuu joka tapauksessa Abyssin/teleportaation kautta, näillä asioilla ei ole erityisemmin merkitystä.

Isojen, planeettoja sisältävien ulottuvuuksien lisäksi on myös tasku-ulottuvuuksia ja rinnakkaisulottuvuuksia, jotka ovat yleensä tiukasti kytköksissä isompaan ulottuvuuteen. Näitä voi syntyä esimerkiksi suuren energiamäärän seurauksena. Tasku-ulottuvuudet voidaan joissain tapauksissa liittää tavalliseen ulottuvuuteen taikuuden avulla. Jos tasku-ulottuvuuden sisältämät energiat ovat jakautuneet liian epätasapainoisesti, se saattaa romahtaa, eli tuhoutua.

Lisätietoa planeetoista ja ulottuvuuksista löytyy Planeetat ja ulottuvuudet -oppaassa.

Abyss

Kuva

Abyssia voidaan ajatella rakenteena, joka muodostaa koko maailmankaikkeuden. Se pitää maailmankaikkeuden kasassa ja ulottuvuudet erillä toisistaan, mutta samalla myös mahdollistaa niiden välisen kulkemisen. Se ei ole samalla tavalla olemassa kuin ulottuvuudet, vaikka voikin saada samankaltaisen fyysisen olotilan.

Abyss on kaikkialla läsnä, vaikka sitä ei pystyisikään näkemään. Sinne pääsee ulottuvuuteen tehdyillä rei'illä, tehtiin se missä tahansa. Teleportaatio hyödyntää Abyssia paikasta toiseen liikkumiseen, mutta siitä tarkemmin teleportaatio-osiossa.

Kuva

Fyysisessä olomuodossaan Abyss näkyy yleensä punaisena. Abyss noudattaa hyvin erilaisia sääntöjä kuin tavalliset ulottuvuudet. Siellä esimerkiksi aika kuluu paljon hitaammin. Vaikka Abyss ei olekaan tavallinen ulottuvuus, elävät olennot pystyvät silti olemaan siellä. Siellä oleskelee enimmäkseen chthonian-demoneita, jotka avernic-demonit ovat vanginneet sinne tuhansia vuosia sitten. Siellä oleskelee myös ihmisjärjestö ZMI:n edustaja, joka ylläpitää yhteyttä Abyssiin, mahdollistaen muiden pääsyn sinne.

Void

Kuva

Void on maailmankaikkeuden rakenneosista vähiten tunnetuin. Se on "tyhjyyttä", joka ei ole tavallista ulottuvuutta eikä Abyssia. Jos ajatellaan maailmankaikkeutta kerroksittain, voidaan ajatella ulottuvuuksien olevan päällimmäisenä, sen alapuolella Abyss ja kaikista alimpana Void. Niin kuin ulottuvuuteen tekemällä reiän voi päästä Abyssiin, myös Voidiin asti voi tehdä reiän. Tämän reiän täytyy olla kuitenkin paljon "syvempi". Guthixin tiedetään leikanneen miekallaan vahingossa Voidiin, joka heikensi "muureja", joka erottaa Gielinorin muista ulottuvuuksista.

Voidia voidaan käyttää myös ulottuvuuksien välillä kulkemiseen, mutta se toimii eri tavalla kuin Abyss. Abyssissa kulkeminen voi olla mutkittelevampaa/"kiinteämpää", jonka takia oikean reitin löytäminen voi kestää jonkin aikaa. Voidissa reitti on täysin suora, kun ei ole esteitä. Esimerkiksi Spirit beastin tiedetään pystyvän "työntämään" Abyssia pois tieltä, jättäen jäljelle Voidin, jota pitkin hän pystyi etenemään suoraviivaisesti. Myös Void pest -olennot käyttävät Voidia matkustamiseen, vaikkakaan eivät välttämättä samalla tavalla.

Joidenkin teorioiden mukaan Void toimii myös muurina, joka erottaa ulottuvuudet ja Abyssin toisistaan. Tästä on kuitenkin ristiriitaista tietoa, eikä sen takia asiasta ole täyttä varmuutta.

Vaikka Voidiin on mahdollista mennä ainakin väliaikaisesti, minkään olentojen ei tiedetä asuvan siellä. Tämä vaikuttaa olevan mahdollista vain, kun ulottuvuuden "suojamuurit" ovat hyvin heikot.

Anima

Kuva

Anima on "energialähde", joka mahdollistaa taikuuden käytön ja kaiken elämän. Kaikki sielut koostuvat animasta. Sielut voidaan luokitella kahteen ryhmään: planeettojen sielut (anima mundi) ja elävien olentojen sielut (ks. sielu).

Sekä planeetat että elävät olennot luovat animaa jo pelkällä olemassaolollaan. Mitä tasapainoisempi planeetan ekosysteemi on, sitä enemmän se tuottaa animaa. Planeettojen luomistarkoitus olikin, että ne toimisivat vanhempien jumalien animageneraattoreina, sillä he itse eivät pysty luomaan animaa. Vaikka animassa on paljon voimaa, harvojen tiedetään pystyvän ottavan siitä voimaa suoraan. Vain vanhimpien jumalien, Guthixin ja Zaroksen tiedetään tehneen tätä suuremmassa mittakaavassa.

Elämä ja kuolema

Sielu

Kaikilla elävillä olennoilla on sielu, oli hän sitten älyllinen tai epä-älyllinen. Sielut koostuvat animasta, jota elävät olennot luovat itsekin pieniä määriä jo pelkällä olemassaolollaan. Maailmankaikkeudessa oleva tietoinen elämä syntyi vahingossa yli 18 000 vuotta sitten epätasapainoisten anima mundien takia. Tätä tapahtui eri planeetoilla ympäri maailmankaikkeutta. Tämä ei ollut vanhimpien jumalien tarkoitus, sillä he loivat vain yksinkertaisia elämänmuotoja animan tuottamiseen, mutta niin kuitenkin kävi.

Kuva

Sieluja voidaan ajatella "energialähteinä", eli niistä voi saada energiaa. Monet ovatkin keksineet käyttää tätä hyväkseen. Spirit beast oli vuosisatojen ajan käyttänyt sieluja ravintonaan. Viimeaikoina Nomad on tehnyt järjestelmällisempää sielujenkeräystä järjestämällä pelejä, jossa osallistujat tappavat olentoja, keräävät niiden sieluja ja antavat niitä hänelle. Hän tulikin niiden avulla poikkeuksellisen voimakkaaksi.

Kuva

Teoriassa vain vanhimmat jumalat ovat kykeneviä luomaan uutta elämää keinotekoisesti. Kuolevaiset ovat kuitenkin luoneet monia elävältä muistuttavia taiallisia olentoja, joilla ei kuitenkaan ole sielua. Tällaisia ovat esimerkiksi golemit ja riimuvartijat. Vähän aikaa sitten eräät tiedemiehet onnistuivat kuitenkin luomaan olennon (Homunculus), jolla vaikutti olevan sielu. Tällä hetkellä on mysteeri miten he saivat tämän tehtyä, sillä edes Zaros ei ole onnistunut siinä ilman vanhimpien jumalien energiaa.

Kuolema

Kuva

Kun elävä olento kuolee, tavallisessa tapauksessa hänen sielunsa säilyy. Aluksi sielu on kuitenkin kiinni materiaalisessa maailmassa, eikä pääse siitä itse irti. Tämän takia jokaisessa maailmassa on oma elonkorjaaja (reaper), joka irrottaa sielun ja antaa sen jatkaa matkaansa tuonpuoleiseen. Elonkorjaaja on yleensä ensimmäinen henkilö, joka on kyseisellä planeetalla kuollut.

Kaikilla maailmoilla on oma tuonpuoleisensa, jotka toimivat eri tavoilla. Se, mihin tuonpuoleiseen sielu päätyy, riippuu siitä mitä sielu ajattelee kotimaailmanaan. Esimerkiksi Fremennikit pitävät kotimaailmanaan Teragardia Gielinorin sijasta, jonka takia he päätyvät sen tuonpuoleiseen, vaikka asuvatkin Gielinorissa.

Kuva

Joissain tapauksissa kuolleiden sielut voivat palata tuonpuoleisesta materiaaliseen maailmaan. Esimerkiksi goblinien ylipapit ja Senliten on haudattu niin, että jälkipolvet voivat tarvittaessa kutsua heidät takaisin ja keskustella heidän kanssaan. Nekromantian käyttö ilmeisesti tuo heidät pois tuonpuoleisesta, tai ainakin estää sinne pääsemisen. Ylösnousemuksen sauvalla tiedetään olevan kyky tuoda kuolleet takaisin henkiin, mutta sen käyttö vaatii hyveellisen sielun, eikä se välttämättä toimi liian kauan sitten kuolleisiin henkilöihin.

Joissain hyvin harvinaisissa tapauksissa kuolleella yksilöllä on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä kohtalo, jota hän ei ole vielä toteuttanut. Tällaisissa tapauksissa elonkorjaaja pystyy tuomaan hänet takaisin elävien maailmaan. Esimerkiksi Seikkailija on tällainen tapaus.

Jumalallisilla olennoilla kuolema toimii hyvin eri tavalla kuin muilla. Kun he kuolevat, heidän sielunsa tuhoutuu, vapauttaen energiaa lähiympäristöön. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät voi päästä tuonpuoleiseen. Jos jumalallisen olennon kuollessa lähellä on muita olentoja, he saattavat pystyä ottamaan osan vapautuneesta voimasta itselleen. Osa on voinut tällä tavalla muuttua jumalaksi. Mahjarratit hyödyntävät tätä nuorennusrituaaleissaan, joissa he uhraavat yhden omistaan, jotta muut saisivat lisää voimia. Tämä toimii siksi, että mahjarratit ovat tarpeeksi lähellä jumaluutta menettääkseen oikeuden tuonpuoleiseen, vaikka heitä ei yleisesti pidetäkään jumalina.

Epäkuolleisuus

Kuva

Joskus elonkorjaaja ei jostain syystä pysty irrottamaan kuolleen henkilön sielua kokonaan ruumiista. Tällöin hän jää elämän ja kuoleman välitilaan, epäkuolleisuuteen. Tähän voi olla monia syitä. Yksi on se, että heillä on "keskeneräisiä" asioita, joita he eivät elämänsä aikana saaneet tehtyä. Muita mahdollisia syitä ovat esimerkiksi väkivaltainen kuolema, huonosti tehty hautaaminen, hautauspaikan häiritseminen ja taiallinen vaikutus. Yleisimpiä epäkuolleisuuden muotoja ovat aaveet, luurangot ja zombit.

Epäkuolleisuuden tilassa olevat voivat jatkaa matkaansa tuonpuoleiseen vasta sitten, kun heidän tilaansa selittävä tekijä on kadonnut.

Tuonpuoleiset

Gielinorin tuonpuoleinen

Kuva

Gielinorissa tuonpuoleisesta huolehtii pääosin kaksi henkilöä: Harold Death Esquire ja demijumala Icthlarin. Death toimii Gielinorin elonkorjaajana, kun taas Icthlarinin tehtävänä on viedä sielut Gielinorin manalan (Grim Underworld) läpi tuonpuoleiseen.

Kun joku kuolee Gielinorissa, Death irrottaa hänen sielunsa materiaalisesta maailmasta viikatteellaan. Jos Gielinorissa on tapahtunut poikkeuksellisen paljon kuolemia, Deathilla on myös muutamia apureita, jotka auttavat häntä tässä. Tämän jälkeen Death vie keräämänsä sielut syvälle Gielinorin maanpinnan alle. Siellä hän jättää heidät Noumenon-joen rannikolle, joka on elävien ja kuolleiden maailmojen raja. Tämän jälkeen sielujen täytyy ylittää kivinen silta joen ylitse.

Joen toisella puolella sielut pääsevät manalan porteille, jossa Icthlarin on heitä vastassa. Icthlarin johdattaa heidät manalan läpi ja yrittää parhaansa mukaan suojella heitä Amascutin lähettämiltä hirviöiltä, jotka yrittävät tuhota nämä sielut. Joissain harvinaisissa tapauksissa nämä hirviöt onnistuvat tässä, jolloin sielu tuhoutuu lopullisesti. Kun Icthlarin saa johdatettua sielut manalan toiselle puolelle, sielut pääsevät lopultakin tuonpuoleiseen. Sen tarkkaa sisältöä ei tiedetä, mutta sielujen odotetaan saavan levätä siellä rauhassa.

Aikaisemmin Amascutillakin oli rooli Gielinorin tuonpuoleisessa. Hänen tehtävänään oli seistä Icthlarinin rinnalla manalan porteilla ja tarjota kaikista arvollisimmille mahdollisuus valita, että jatkavatko he tuonpuoleiseen vai haluavatko he syntyä uudestaan. Jos he päättivät syntyä uudestaan, Amascut johdatti heidät takaisin maanpinnalle ja toi heidät taas henkiin. Tämä vaihtoehto katosi tuhansia vuosia sitten, kun Amascut alkoi tuhota sieluja.

Teragardin tuonpuoleinen

Kuva

Teragard on ihmisten kotimaailma, jonka takia osa ihmisistä saattaa päätyä sinne. Fremennikit ovat tunnetuin tapaus tällaisista. Eirin uskotaan toimivan Teragardin elonkorjaajana, mutta tästä ei ole täyttä varmuutta.

Teragardin tuonpuoleisessa on suuri juhlasali, jossa kaikista urheimmat fremennikit voivat syödä, juopotella ja levätä niin paljon kuin haluavat. He odottavat siellä maailmanlopun koittaessa tulevaa taistelua (The End of Things), josta heidän myyteissään kerrotaan. Tällöin he palaisivat materiaaliseen maailmaan taistelemaan vielä viimeisen kunniakkaan taistelun.

Taikuus

Yleistä tietoa taikuudesta

Kuva

Taikuus on "energiaa", joka mahdollistaa maailmankaikkeuden elementtien manipuloimisen ja siten erilaisten loitsujen tekemisen. Taikuutta on ainakin kolmea eri tyyppiä: tavallista taikuutta, jumalataikuutta ja vanhimpien jumalien taikuutta. Vain vanhimpien jumalien taikuudella on mahdollista luoda elämää. Tässä osiossa keskitytään kuitenkin tavalliseen taikuuteen, jota käyttävät kuolevaiset.

Kuva

Kaikki maailmankaikkeuden taikuus on alun perin peräisin vanhimmilta jumalilta. Itse taikuuden energialähde on kuitenkin anima, josta sielut koostuvat. Kaikilla elävillä olennoilla on siis taikuutta. Useimmat eivät kuitenkaan pysty käyttämään sitä ilman apua. Tämän takia heidän täytyy käyttää riimuja voimiensa kanavoimiseen. Riimujen lisäksi myös taikasauvat ja muut vastaavat välineet voivat auttaa taikavoimien kanavoimista. Taikuutta on teoriassa mahdollista oppia käyttämään ilman riimuja kovan harjoittelun myötä.

Mitä enemmän henkilö käyttää taikuutta, sitä voimakkaampia loitsuja hän pystyy käyttämään. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä että hänen sielunsa vahvistuisi, vaan sitä, että hän pystyy käyttämään sitä tehokkaammin. Kuolevaisten fyysiset rajoitteet estävät heitä kuitenkin käyttämästä liian voimakasta taikuutta, mutta nämä voivat vaihdella yksilöittäin. Nykytietämyksen mukaan ei ole mahdollista "kuluttaa" sielua loppuun käyttämällä taikuutta, mutta sen käyttö voi jossain tapauksissa aiheuttaa uupumusta.

Runecrafting

Kuva

Riimut

Runecraftingilla tarkoitetaan riimujen tekemistä. Riimut ovat pieniä kiviä, jotka sisältävät pienen määrän tietynlaista riimuenergiaa. Tämä riimuenergia on taikuutta, joka sisältää jonkin maailmankaikkeuden elementeistä. Näistä peruselementtejä ovat ilma, vesi, maa ja tuli. Katalyyttiriimuja ovat mieli, rakenne, kaaos, laki, kosminen, astraali, luonto, kuolema, veri ja sielu.

Kuva

Riimujen tekemiseen tarvitaan riimuolemusta (Rune/Pure Essence). Riimuolemus on taiallista kiviainesta, jota syntyi Jasin kiven ympärille sen ollessa Lunar-saaren alapuolella olevassa luolassa. Tätä on siellä loputon määrä, sillä se palautuu sitä mukaan kun sitä kaivetaan. Koska riimuolemus on niin kaukaisessa paikassa, sinne on tehty teleportaatioloitsu. Tämä loitsu on tarkoin varjeltu salaisuus, jonka tietävät vain harvat velhot.

Riimualttarit

Kuva

Varsinainen runecrafting tapahtuu riimualttarien avulla. Riimualttarit ovat isoja riimuenergiavarastoja, jotka antavat osan siitä riimuille. Jokaiselle elementille on oma alttarinsa. Ourania-alttari on muihin alttareihin erilainen siten, että sillä pystyy tekemään mitä tahansa, riimuja, vaikka käyttäjä ei osaisikaan niitä tehdä. Se on tuntemattomasta syystä hajonnut, jonka takia se tuottaa nykyään satunnaisia riimuja.

Kuva

Riimualttarien energiat ovat niin voimakkaita, että ne ovat ajan mittaan luoneet ympärilleen omat tasku-ulottuvuutensa. Gielinorissa on kuitenkin riimutemppeleitä, jotka ovat niihin yhteyksissä. Tasku-ulottuvuuteen ja sen kautta todelliselle alttarille pääsee riimutalismaanien avulla. Jokaiselle alttarille on oma talismaaninsa. Astra-alttari on ainoa poikkeus, koska lunar-velhot ovat taikuudellaan litistäneet sen tasku-ulottuvuuden niin, että se on palannut osaksi tavallista ulottuvuutta.

Tavallisten riimujen lisäksi on mahdollista tehdä yhdistelmäriimuja, jotka sisältävät kahta peruselementtiä. Näiden tekeminen on hankalampaa kuin tavallisten. Tunnettuja yhdistelmäriimuja ovat pöly, laava, sumu, muta, savu ja höyry.

Finixin teoria ja uusi tekomenetelmä

Nuori velho Finix on kehittänyt teorian, jonka mukaan riimualttarien energiavarat eivät ole loputtomia, vaan ne loppuvat ajan myötä. Tällöin ei voisi enää tehdä riimuja. Tämä on toistaiseksi näkynyt riimualttarien rappeutumisena.

Kuva

Finix on kehitellyt myös sellaisen teorian, jonka mukaan koko Gielinor olisi täynnä riimuenergiaa ja että runecraftingia olisi teoriassa mahdollista harjoittaa ilman alttareita. Tätä ei olla toistaiseksi onnistuttu tekemään Gielinorissa. Tämä on kuitenkin onnistunut Runespan-ulottuvuudessa, jossa velhot ovat jo jonkin aikaa tehneet runecraftingin tutkimusta. Siellä riimuenergia kulkee vapaana. Siellä on myös riimuolemuksen kaltaista ainetta, vaikka se ei olekaan ihan samanlaista kuin Gielinorista löytyvä. Velhot toivovat, että jos he pystyvät kehittämään tätä menetelmää Runespanissa tarpeeksi, he voisivat ehkä pystyä käyttämään sitä Gielinorissakin.

Teleportaatio

Kuva

Teleportaation perusteet

Teleportaation avulla on mahdollista kulkea paikasta A paikkaan B hyvin lyhyessä ajassa ilman, että täytyy kulkea kyseinen matka ulottuvuuden sisällä.

Teleportaatiossa siirrytään väliaikaisesti toiseen ulottuvuuteen ja palataan takaisin jossain toisessa kohtaa. Useimmiten tämä "ulottuvuus" on Abyss. Käytännössä teleportaatioloitsu tekee ulottuvuuteen reiän, joka johtaa Abyssiin. Tällöin muodostuu teleportaatiomatriisi, joka kulkee Abyssin läpi. Teleportaatiomatriisin toisessa päässä on reikä, joka johtaa haluttuun paikkaan. Teleportaatiomatriisin sisällä etäisyydellä ei ole useimmissa tapauksissa käytännöllistä merkitystä, joten teleportaatio tapahtuu lähes välittömästi.

Useimmat käytetyt teleportaatioloitsut ovat valmiiksi tehtyjä, eli niiden on tarkoitus mennä juuri tiettyyn paikkaan. Näiden käyttö on hyvin yksinkertaista, koska niiden määränpää on määrätty etukäteen ja ne eivät ole täysin tarkkoja. Lähietäisyydelle, tiettyyn kohtaan tehdyt teleportaatiot ovat kuitenkin paljon haastavampia ja vain harvat osaavat tehdä niitä.

Kuva

Uusien teleportaatioloitsujen tekeminen on hankalaa ja voi vaatia vuosien tutkimista. Tavallisen loitsukirjan loitsut ja lodestone-verkosto on tehty käyttämällä Wizards' towerin voimasädettä "ankkurina", joka mahdollistaa pääsyn Abyssiin. Muiden teleporttien tekotavat ovat tällä hetkellä mysteeri.

Planaarinen teleportaatio

Planeetan sisällä tai sen lähietäisyydessä tapahtuva teleportaatio on yleensä yksinkertaista eikä se vaadi paljoa energiaa. Tilanne on kuitenkin hyvin eri, kun puhutaan sitä pitemmistä etäisyyksistä. Erityisesti tällöin tarvittava energia riippuu teleportaatioetäisyydestä ja siirrettävien asioiden koosta, joilla ei pienemmässä mittakaavassa ole niin paljoa merkitystä.

Planeettojen välinen teleportaatio vaatii yleensä joko voimakkaan rituaalin, portaalin tai jumalan. Jumalillekin on hyvin haastavaa tehdä maailmankaikkeuden toiselle puolelle johtavia portaaleja, jotka voisivat viedä useamman henkilön. Tällaiset teot voivat kuluttaa suuresti heidän voimiaan, varsinkin jos kyseessä on vaikkapa tuhansista henkilöistä koostuvia joukkoja. Mitä heikompi jumala on, sitä uuvuttavampaa se on.

Kaikilla jumalilla on kyky kulkea maailmankaikkeudessa, mutta he joutuvat kuluttamaan omia voimiaan näin tehdessään. Heidän täytyy yleensä kulkea planeetalta planeetalle päästäkseen lopulliseen määränpäähänsä, jonka takia kulkeminen voi olla hyvinkin hidasta.

Kuva

World gate on maailmankaikkeuden voimakkain teleportaatiolaite. Se mahdollistaa välittömän teleporttaamisen kaikkialle maailmankaikkeudessa, oli se kuinka kaukana tahansa. Keijurenkaat (Fairy ringit) on luultavasti tehty samankaltaisen portaalin pohjalta, jonka takia nekin mahdollistavat lähes välittömän kulkemisen maailmankaikkeudessa.

Jumalataikuus

Jumalataikuus on nimensä mukaisesti jumalien käyttämää taikuutta. Kaikki jumalien käyttämä taikuus on automaattisesti jumalataikuutta, eli he eivät pysty käyttämään kuolevaisten taikuutta. Jumalataikuuden ero kuolevaisten taikuuteen näkyy selkeimmin siinä, että Guthixin säädökset ja World guardinin voimat hylkivät sitä.

Jumalataikuuden olemus on tällä hetkellä suuri mysteeri. Sillä on yhteyksiä tavallisen taikuuden kanssa, mutta sen toimintatavan uskotaan olevan erilainen. Jumalataikuus ei esimerkiksi näytä vaativan riimuja tai muita apuvälineitä. Jumalat ovat onnistuneet ylittämään heidän synnynnäiset rajoitteensa, jonka takia he pystyvät tekemään paljon voimakkaampia loitsuja kuin kuolevaiset. Tästä huolimatta heidänkin voimansa on rajoitettu, eivätkä he voi saada sitä lisää ilman ulkoista tukea, kuten vanhimpien jumalien artefakteilla. Jumalat eivät heikkene jumalataikuuden tavallisesta käytöstä, mutta enemmän voimaa vaativissa asioissa se voi heikentää heitä paljonkin.

Jumalataikuuden tarkka alkuperä on mysteeri. Kuten tavallinen taikuus, se on tullut vanhemmilta jumalilta, mutta ei ole varmaa miten se syntyy. Yksi mahdollisuus on, että vanhimpien jumalien artefaktit ovat jumalaenergian lähde. Toinen mahdollisuus on, että jumalien sisältämä suuri taikaenergiamäärä on jotenkin mutatoitunut uuteen muotoon, tai että jumalat saavat animasta energiaa eri tavalla.

Divinaatio

Divinaation synty

Kuva

Kun Guthix kuoli viidennen kauden lopulla, hänen tekemänsä suojamuurit murenivat. Samanaikaisesti Gielinorin anima mundi vahingoittui, joka synnytti pieniä kraattereita ympäri Gielinoria. Suojamuuri koostui jumalaenergiasta. Guthixin kuolema sai myös hänen sielunsa energiat (=anima) leviämään ympäri Gielinoria. Suojamuurien jumalaenergia ja Guthixin sieluenergia (muistot) yhdistyivät wispeiksi. Kraattereista vuotava anima mundi houkutteli näiden wispien animaa luokseen, jonka takia ne kaikki löytyvät näiden kraatterien ympäriltä.

Divinaatiosta yleisesti

Kuva

Divinaatiossa kerätään Gielinorissa olevien halkeamien ympärille kerääntyneistä wispeistä jumalaenergiaa ja muistoja. Tästä saatujen muistojen anima voidaan palauttaa anima mundiin, jolloin se vahvistuu. Anima mundi kiittää tästä antamalla vastineeksi joko jumalaenergiaa tai divinaatiokokemusta, koska se ei pysty itse niitä käyttämään.

Kuolevaiset pystyvät käyttämään divinaatiosta saatua energiaa mm. resurssien luomiseen ja niiden teleporttaamiseen. Jumalaenergian kaikkia mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole vielä paljastettu, koska se on vielä hyvin uutta teknologiaa.

Divinaatio Freneskaessa

Kuva

Gielinor ei ole ainoa paikka, jossa divinaatiota voidaan harjoittaa. Myös Freneskaessa on alue, jossa ilmestyy wispejä. Nämä eivät kuitenkaan ole samanlaisia kuin Gielinorin wispit. Guthixin muistojen ja jumalaenergian sijaan ne koostuvat vanhin jumala Mahin muistoista sekä vanhimpien jumalien energiasta. Tästä saadulla vanhimpien jumalien energialla voi tehdä hieman erilaisia asioita kuin jumalaenergialla. Siitä pystyy esimerkiksi tekemään jumalalla ruumiin, erilaisia jumalaenergioita ja charm-muunnoksia.

Muut ilmiöt

Prayer

Kuva

Prayerin eli rukoilun avulla on mahdollista saada väliaikaista vahvistusta omaan suorituskykyynsä taistelussa, tai kirouksien tapauksessa heikentää vastustajansa. Yleinen uskomus on, että tämä voima olisi peräisin jumalilta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole täysin totta, sillä kaikki eivät palvo jumalia. Tämän lisäksi jumalat eivät pystyneet vaikuttamaan Gielinorin asioihin viidennellä kaudella Guthixin säädöksien takia, mutta prayer oli silti käyttökelpoinen.

Kuva

Prayerin alkuperästä ei ole täysin varmaa tietoa, mutta siitä on muutama teoriaa. Yhden teorian mukaan prayer on peräisin käyttäjästä itsestään. Prayerin erikoisvaikutukset aktivoituisivat, kun hän on sopivassa henkisessä tilassa. Tähän liittyy tahdonvoima ja usko itseensä. Tähän henkiseen tilaan useimmat pääsevät rukoilemalla jumalille, joka on voinut antaa harhakuvan, että voima olisi peräisin jumalilta. Alttareilla rukoilu palauttaa henkiset voimavarat. Tämä teoria ei kuitenkaan selitä, että miksi luiden hautaaminen vahvistaa henkisiä voimia.

Kuva

Toisen teorian mukaan prayerin antama voima ei ole (ainakaan suoranaisesti) peräisin jumalilta eikä henkilöstä itsestään, vaan kuolleiden sieluilta. Kaikki prayer-taidon kehitys perustuu luiden tai muiden jäännösten hautaamiseen. Joissain tapauksissa tämä toiminta saattaa jopa auttaa sielua jatkamaan tuonpuoleiseen. Nämä lukuisat henget kiittävät tästä antamalla henkistä voimaa. Tämä teoria ei kuitenkaan selitä tarkkaan miksi alttareilla rukoilu palauttaa prayer-energian. Yksi mahdollisuus voisi olla, että alttarit ovat jollakin tavalla lähempänä henkien maailmaa, jonka takia niillä on heihin jonkinlainen yhteys.

Kiroukset ovat mahjarratien versio prayereista. Niitä ovat käyttäneet jo heidän "muinaiset esi-isänsä", mutta ei ole varmaa ovatko ne peräisin ennen kuin he kohtasivat Zaroksen vai vasta sen jälkeen. Niiden on vihjailtu saavan voimansa Zarokselta, mutta tämän totuudesta ei ole varmaa tietoa. Zaros pystyy antamaan kirouksille halutessaan voimaa, mutta hän ei todennäköisesti anna niille voimaa tavallisessa käytössä, sillä hänen voimansa riittivät aikaisemmin hädin tuskin hänen olomuotonsa ylläpitämiseen.

Summoning

Kuva

Summoning on taito, jonka avulla voi kutsua henkiolentoja auttamaan erilaisissa asioissa. Henkiolentojen kutsumiseen tarvitaan taikapussia, joka koostuu pussista, spirit shardeista, charmista ja kyseiseen henkiolentoon liittyvästä esineestä. Kun taikapussi aktivoidaan, se kutsuu henkimaailmasta pussin mukaisen henkiolennon. Henkiolentojen kutsuminen ja ylläpitäminen vaatii kuitenkin energiaa, jotta yhteys henkimaailmaan säilyisi. Tämä kuluttaa kutsujan summoning-voimia, mutta ne voi palauttaa summoning-obeliskeilla. Mitä kokeneempi summoningin käyttäjä on, sitä pitempään hän voi ylläpitää yhteyttä henkimaailmaan ja sitä voimakkaampia henkiolentoja hän voi kutsua. Kun tietyn verran aikaa on kulunut, henkiolento palaa takaisin henkimaailmaan.

Kuva

Summoning-pussien tekoon käytettyjen spirit shardien tarkoituksena on luoda yhteys tavallisen maailman ja henkimaailman välille. Tämä on mahdollista siksi, että kaikki spirit shardit ovat peräisin henkimaailmasta. Druidit ovat keränneet niitä siellä olevasta obeliskista, joka muistuttaa ulkonäöltään Gielinorin obeliskeja. Viimeaikoina niiden kerääminen on tullut hankalammaksi, koska osa henkimaailman olennoista on tullut aggressiivisiksi.

Jos Summoning-pussin hajottaa summoning-obeliskin luona, sen osat muotoutuvat kääröiksi. Näitä kääröjä voidaan käyttää kyseisen pussin henkiolennon erikoiskyvyn aktivoimiseen. Tämä erikoiskyky vaihtelee henkiolennoittain.

Mitä taitavampi joku on summoningissa, sitä paremmin hän on yhteydessä luonnon kanssa. Tämän takia taitavat summoningin harjoittajat pystyvätkin ystävystymään ja kommunikoimaan erilaisten eläimien kanssa paremmin.

Muita ilmiötä

Jos oppaasta puuttuu jokin ilmiö, josta haluaisit tietää lisää, kerro siitä täällä.Lähteet:
:
Yleistä tietoa maailmankaikkeudesta
Fate of the Gods (quest)
Fate of the Gods FAQ
Abyssal Research notes (kirja)
Void pest research notes (kirja)
Zaros (NPC)
Wizard Elriss (NPC)
Wizard Korvak ja Vief (NPC:t)
Mod Osborne Lore Answers (Q&A)

Elämä ja kuolema
Sielu
Fate of the Gods (quest)
Nomad's Requiem (quest)
Summer's End (quest)
Tower of Life (quest)
Kuolema
Missing, Presumed Death (quest)
Missing, Presumed Death FAQ
Missing My Mummy (quest)
The Death of Chivalry (quest)
Blood Runs Deep (quest)
One of a Kind (quest)
Harold Death (NPC)
Senliten (NPC)
Tuonpuoleiset
Blood Runs Deep (quest)
One of a Kind (quest)
Missing, Presumed Death (quest)
Missing, Presumed Death FAQ

Taikuus
Yleistä tietoa taikuudesta
Moonclan manual (kirja)
Fate of the Gods (quest)
Lore campfire 17.4.2014
Betrayal at Falador (romaani)
Runecrafting
Moonclan manual (kirja)
Brundt the Chieftain (NPC)
Sedridor (NPC)
Wizard Elriss (NPC)
Baba Yage (NPC)
Rune Memories (quest)
The Discovery of Runes (novelli)
Teleportaatio
Rune Mysteries (quest)
Rune Memories (quest)
Fairytale Part II (quest)
Fate of the Gods (quest)
Fate of the Gods FAQ
Postbag 33
Lore campfire (17.4.2014)
Jumalataikuus
Fate of the Gods (quest)
Lore campfire (17.4.2014)
Divinaatio
World Wakes (quest)
Fate of the Gods (quest)
May Stormbrewer (NPC)
The Battle of Lumbridge (world event)
The Bird and the Beast (world event)
Lore campfire (17.4.2014)

Muut ilmiöt
Prayer
Death to the Dorgeshuun (quest)
Azzanadra (NPC)
Ancient hymnal (kirja)
Nexus (aktiviteetti)
Lore campfire (17.4.2014)
Summoning
Pikkustix (NPC)
Pikkenmix (NPC)
Familiarisation (aktiviteetti)


Tehnyt: Voya
Ilmoita virheestä

Muokattu viimeksi: 14:04 23.02.2015