Käyttäjäopas
Opas käyttäjäoppaisiin
Kategoria: Muu, F2P

Johdanto:
Käyttäjäoppaat ovat Runepolin uusi opasalue, jonne kuka tahansa rekisteröitynyt käyttäjä pystyy tekemään oppaita. Tässä heitä auttavat hieman samankaltaiset työkalut, joilla kartoittajatkin tekevät Runepolin viralliset oppaat. Tässä oppaassa kerrotaan kaikki mitä sinun tarvitsee tietää käyttäjäoppaiden tekemisestä - kuten miten oppaan julkaisuprosessi käytännössä toteutuu ja miten kaikki eri toiminnot/tagit toimivat.

Sisällysluettelo

Opas:

1. Käyttäjäoppaiden perusteet

1.1 Perustoimintaidea

Käyttäjäoppaat ovat Runepolin opasalue, jonne Runepolin rekisteröityneet käyttäjät pystyvät tekemään omia oppaitaan. Laadun ylläpitämiseksi jokainen käyttäjien lisäys ja muokkaus kuitenkin edellyttää kartoittajien hyväksynnän ennen kuin opas tai siihen tehdyt muutokset laitetaan julkiseksi.

Koko järjestelmän perusidea on se, että jokaisesta käyttäjäoppaasta on olemassa kaksi versiota: näkyvä versio ja piilotettu (muokattava) versio. Kaikki käyttäjien tekemät muutokset ja lisäykset vaikuttavat vain piilotettuun versioon, jota ei näy virallisella opaslistalla. Kun käyttäjä on saanut oppaan omasta mielestään valmiiksi, hän voi lähettää sen kartoittajille tarkistettavaksi. Tarkistuspyynnön lähetys tapahtuu lisäys/muokkaussivuilta löytyvällä painikkeella. Tarkistuspyynnön lähetys samalla tallentaa oppaan.

Kun kartoittaja on käynyt oppaan läpi, hän joko hyväksyy tai hylkää sen. Jos hän hyväksyy, piilotetun oppaan tiedot siirretään näkyvään versioon, joka on kaikille nähtävissä. Kartoittajien kriteerit eivät ole perustarkistuksessa välttämättä kovinkaan tiukkoja, sillä tämän on tarkoitus vain varmentaa, että opas noudattaa sääntöjä ja siellä ei ole hirveän virheellistä tietoa. Jos käyttäjä haluaa oppaastaan tarkemman kartoittaja-analyysin, jossa kartoittajat kertovat yksityiskohtaisesti miten opasta voisi parantaa, hän voi pyytää sitä foorumeilta.

Oppaan lisäys tapahtuu käyttäjäoppaiden lisäyssivulla ja muokkaus muokkaussivulla.

1.2 Oppaiden muokattavuus

Kuka tahansa rekisteröinyt käyttäjä voi tehdä uuden oppaan, mutta muokkaamiselle on pienet rajoituksensa. Kussakin käyttäjäoppaassa on muokattavuusasetus, jonka avulla oppaan tekijä voi määritellä ketkä opasta pystyvät muokkaamaan. Vaihtoehtoina ovat vain oppaan tekijä, vain valitut henkilöt ja kaikki rekisteröityneet käyttäjät. Kartoittajilla on aina oppaiden muokkausoikeus.

Jos useampi yrittää muokata opasta samaan aikaan, jälkimmäisen tallentajan tallennusyritys estyy ja hän saa tästä tilannetta selkeyttävän virheilmoituksen. Toisen muokkaajan muutoksia ei siis ole tallennettu, mutta ohjelma kuitenkin näyttää hänelle hänen syötteensä, jonka hän voi nyt lisätä toisen käyttäjän tekemien muutoksien sekaan. Tämän ideana on, että tietoja ei häviä.

1.3 Opashallinnan tietokentät

Alla on lyhyet kuvaukset jokaisesta lisäys- ja muokkaussivulta löytyvästä tietokentästä.

Tietokenttä Kuvaus
Oppaan nimi Oppaan otsikko, joka näkyy oppaan yläosassa.
Opaskategoria Mihin opaskategoriaan opas kuuluu. Vaihtoehtoina Quest, Skill, Taistelu, Aktiviteetti ja Muu.
RS-peli Koskeeko opas RuneScapea, Old Schoolia vai jotain muuta.
Member F2P/P2P
Muokattavuus Vain tekijä/Vain tietyt henkilöt/Kaikki käyttäjät. Vain oppaan alkuperäinen tekijä voi muokata tätä.
Muut muokkaajat Jos "Vain tietyt henkilöt" on valittu muokattavuusasetukseksi, tähän voi listata keillä muilla on oppaaseen muokkausoikeus. Nimien tulee olla täsmällisesti kirjoitettuja foorumien käyttäjänimiä, ja ne tulee erottaa toisistaan pilkuilla. Vain oppaan alkuperäinen tekijä voi muokata tätä.
Johdanto Oppaan johdanto. Voi jättää tyhjäksi.
Opas Oppaan varsinainen sisältö.
Tekijät Vapaamuotoinen lista oppaan tekijöistä. Oppaan vanhempia muokkaajia ei saa poistaa tekijöistä, vaikka heidän muutoksensa poistettaisiinkin oppaasta.
Foorumilinkki Opas foorumiketjuun, jossa oppaasta voi keskustella. Oppaan oman foorumiketjun voi tehdä käyttäjäoppaiden foorumialueelle.
Muokkauksen kuvaus Lyhyt kuvaus oppaaseen tehdyistä lisäyksistä ja muutoksista. Pakollinen. Tämä näkyy kaikille, joilla on oppaaseen muokkausoikeus sekä kartoitukselle, joka muutoksen mahdollisesti hyväksyy.

1.4 Opashallinnan toiminnot

Oppaiden teossa voidaan käyttää apuna useita erilaisia tageja, joista lisätietoa löytyy tämän oppaan tagiosiossa.

Muokkaussivujen yläosasta löytyy tiedot kaikista oppaaseen tehdyistä päivityksistä: kuka ne on tehnyt, milloin tehnyt ja mitä tehnyt. Kunkin kohdalla näkyy myös värikoodattuna muutoksen luonne tai tila. Näissä voi näkyä myös kartoittajien tekemiä lisäkommentteja tai vastauksia. Jos kartoittaja on esimerkiksi hylännyt ehdotetut muutokset, täältä löytyy selitys sille.

Lisäys- ja muokkaussivujen alaosasta löytyy oppaan perustoiminnot: esikatselu, muutoksien tallennus, tarkistuspyynnön lähetys sekä linkit oppaan näkyvään ja piilotettuun versioon. Esikatselun avulla voit nähdä miltä opas näyttäisi ilman, että sinun tarvitsee tallentaa muutoksia.

Tallennustoiminto tallentaa tekemäsi muutokset oppaan piilotettuun versioon, mutta ei lähetä muutoksia kartoittajien tarkistettavaksi. Tarkistuspyynnön lähetys tallentaa muutokset ja lähettää kartoittajille tarkistuspyynnön. On toivottavaa, että tarkistuspyyntöä käytetään vasta sitten, kun opas on kokonaan valmis. Näin kartoittajien ei tarvitse käydä sitä montaa kertaa läpi turhaan.

Huomaa, että jos teet oppaaseen muutoksia tarkistuspyynnön lähetyksen jälkeen, edellinen tarkistuspyyntö peruuntuu. Kartoittajat eivät siis tällöin käy opasta läpi. Sinun täytyy siis lähettää tarkistuspyyntö uudestaan.

1.5 Oppaan virallistaminen

Jos opas on korkealaatuinen ja täyttää Runepolin yleiset kriteerit, kartoittajat voivat siirtää sen Runepolin viralliseksi oppaaksi. Tekijän nimi lisätään asianmukaisesti oppaan tekijälistaan, ja opas saattaa saada myös lisää näkyvyyttä ilmoitustaululla.

Kartoittajat kysyvät aina oppaan alkuperäiseltä tekijältä luvan oppaan virallistamiselle, useimmiten Runepolin yksityisviestijärjestelmän kautta. Tämän yhteydessä oppaan tekijän tulee antaa Runepolille täydet oikeudet opassisällön käyttöön ja muokkaamiseen. Jos käyttäjä erityisesti haluaa saada oppaansa virallistettua, hän voi pyytää asiaa foorumeilta. Tällöin jos opas ei ihan täytä virallisen oppaan kriteereitä, kartoittajat voivat kertoa mitä muutoksia siihen vielä pitäisi tehdä.

2. Säännöt

1. Oppaiden tulee noudattaa kaikkia Runepolin ja RuneScapen sääntöjä.
2. Oppaiden sisällön täytyy olla RuneScape-aiheisia. Tähän sisältyvät peruspelin lisäksi RuneScape Old School, Chronicle: RuneScape Legends ja RuneScape: Idle Adventures.
3. Oppaiden täytyy olla opastavia, informatiivisia tai muuten lukijan kannalta hyödyllisiä. Käyttäjäoppaita ei siis esimerkiksi ole tarkoitettu henkilökohtaisten RS-blogien tekemiseen, eikä niissä saa olla tarkoituksellisesti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.
4. Kaikkien oppaissa käytettyjen materiaalien, niin tekstien kuin kuvienkin, täytyy olla joko itse tehtyjä tai niiden käytölle pitää olla erillinen lupa.
5. Muiden tekemän opassisällön tarpeeton ja tahallinen hävittäminen on kiellettya. Poistamisen täytyy olla perusteltua, tai sen tilalle laittaa jotain parempaa.
6. Vanhempia oppaiden muokkaajia ei saa poistaa oppaan tekijöistä, vaikka heidän muutoksiensa päälle tehtäisiinkin suuria muutoksia. Vastaavasti omaa nimeään ei saa lisätä oppaaseen, ellei ole tehnyt siihen kyllin riittävää työpanosta. Esimerkiksi yksittäisen kirjoitusvirheen korjaaminen ei ole tarpeeksi painava peruste oman nimensä lisäämiselle.

Sääntöjen rikkomisesta seuraa rikkeen suuruudesta riippuen joko varoitus, oppaiden muokkauskielto tai bänni Runepolin sivulta.

3. Yleisiä ohjeistuksia ja vinkkejä

3.1 Oppaan tekstisisältö

Opasta kirjoittaessa tärkeintä on yrittää pitää opas mahdollisimman selkeänä, ymmärrettävänä ja helppolukuisena. Liian pitkiä, useampilauseisia virkkeitä kannattaa yleensä välttää. Kappalejaot ja oppaan jakaminen osiin helpottaa oppaan lukemista. Kieliopin puolella pilkkuvirheet ja yhdyssanat ovat varsin yleisiä virheitä, joten ne kannattaa käydä huolella läpi. Puhekielisten ilmauksien välttäminen on suositeltavaa, jos haluat pitää oppaan asiatyylisenä.

Jos haluat uudistaa jonkin Runepolin vanhentuneen oppaan nykyaikaan, saat kopioida kyseisestä Runepolin oppaasta tekstisisältöä/kuvia. Sinun tulee kuitenkin mainita oppaan tekijöissä mistä oppaasta ne otit. Lisäksi tällöin olisi erittäin toivottavaa, että antaisit kartoittajien siirtää tekemäsi muutokset oppaan viralliseen versioon, mikäli sinulta lupaa tähän pyydetään.

3.2 Kuvat

Käyttäjäoppaiden kuvat saavat sijaita haluamallasi palvelimella, mutta kannattaa valita palvelin, jolta kuvat eivät katoa kovinkaan nopeasti. Oppaan voidaan yleisesti olettaa pysyvän sivulla lähes ikuisesti, joten kuvien saatavuus on hyvä varmistaa pidemmällekin aikavälille. Pari esimerkkiä kuvien latauspalveluista: Dropbox ja Imgur. Imgurissa kuvat säilyvät niin kauan kuin olet rekisteröityneenä.

Kuvissa kaikista tärkeintä on, että ne ovat joko itse tekemiäsi tai sinulla on niiden käyttöön erillinen lupa. Älä siis kopioi kuvia esimerkiksi wikistä. Tämä on äärimmäisen tärkeää jos haluat, että opas virallistettaisiin, sillä virallistamisen yhteydessä kuvat siirrettäisiin Runepolin palvelimille. Oppaissa saa käyttää Runepolista löytyviä kuvia, kunhan tästä on maininta oppaan tekijöissä (esim. "osa kuvista otettu oppaasta X").

Kuvat saavat olla haluamasi kokoisia, mutta alla on Runepolin viralliset kuvasuositukset. Kuvasuosituksien käyttö on suositeltavaa varsinkin, jos haluat oppaasi Runepolin viralliseksi oppaaksi. Kaikkien kuvien maksimileveys on 900 px.

Kuvasuositukset:
- Pelikuvat: 450x253 px, jpg, mahdollisimman hyvät grafiikka-asetukset (erityisesti anti-aliasing), 1 px mustat borderit (reunukset)
- Karttakuvat: Koko tarpeen mukaan, png, 1 px mustat borderit
- Tavarakuvat: 35x35 px, gif, keskitetty, ei bordereita

Runepolin palvelimilta löytyy yli 6000 tavarakuvaa, joihin sisältyy noin 95 % kaikista Grand Exchangesta löytyvistä tavaroista (19.3.2016). Kaikkien tavarakuvien urlit ovat muotoa "https://www.runepoli.org/ohjeet/kuvat/tavarat/tavaran_nimi.gif", jossa tavaran nimestä on poistettu kaikki erikoismerkit (esim. heittomerkit, sulkeet) ja välit ja väliviivat on korvattu alaviivalla _.
Esimerkiksi Kuva Relicym's balm (3): "https://www.runepoli.org/ohjeet/kuvat/tavarat/relicyms_balm_3.gif".

Runepolin tavarakuvia saa käyttää oppaissa vapaasti.

4. Tagit

Runepolin oppaiden teossa käytetään tageja hieman kuten foorumeilla, mutta valikoima on paljon monipuolisempi. [taulu]-tagilla on esimerkiksi mahdollista tehdä taulukoita ja joillain tageilla voi vaikkapa hakea tietoja Runepolin tietokannoista, kuten hintatietoja.

Suuri osa tageista toimii toisten tagien sisällä. Voit siis esimerkiksi laittaa kuvia taulukoiden sisällä tai laittaa kaksi (tai useampi) taulukko keskenään rinnakkain rinnastustagille. Joitain poikkeuksia tälle on, mutta ne eivät ole kovinkaan yleisiä. On kuitenkin tärkeää, että tagit suljetaan oikeassa järjestyksessä. Älä esimerkiksi laita [b][i]Tekstiä[/b][/i], vaan laita [b][i]Tekstiä[/i][/b] (Tekstiä).

HTML:n käyttö on käyttäjäoppaissa estetty, lukuun ottamatta < hr>-tagia. Alta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet kunkin tagin käytöstä. Lyhyemmät ohjeet saat myös, kun laitat lisäys/muokkaussivulla hiiresi haluamasi tagipainikkeen päälle.

4.1 Perustagit

Foorumeilla toimivat [b]-, [i]- ja [u]-tagit toimivat oppaissa ihan samalla tavalla:
- [b]: Tummennettu teksti
- [i]: Kursivoitu teksti
- [u]: Aliviivattu teksti

Näiden lisäksi on neljä otsikkotagia: [o], [o2], [o4] ja [o5].

Otsikko o

Otsikko o2

Otsikko o4

Otsikko o5
[color]-tagilla pystyy värjäämään tekstiä, kuten foorumeilla. Väri voi olla joko englannin kielellä, RGB-muodossa tai heksadesimaalimuodossa.

[color=purple]Violettia[/color] = Violettia

4.2 Linkitystagit

Oppaissa on neljä linkitystagia: [url], [opas], [slink] ja [goto].

[url] toimii samalla tavalla kuin oppaissa: [url=linkinurl]Linkkiteksti[/url]

[opas] toimii siten, että siihen laitetaankin linkin sijaan oppaan nimi. Tällöin linkki vie sivulle, joka Runepolin hakutoiminnossa tulee ensimmäisenä esille. Vaikka tämä ei edellytä koko opasnimen kirjoittamista, se kannattaa silti kirjoittaa kokonaan, sillä jos tulevaisuudessa tehdään vastaavan niminen opas, se voikin viedä siihen eikä aikomaasi oppaaseen.

[opas=dishonour among thieves]Opaslinkki[/opas] = Opaslinkki
[opas]Dishonour among Thieves[/opas] = Dishonour among Thieves

[slink]-tagilla on kaksi käyttötapaa: ankkurien teko (vrt. [anchor] foorumeilla) ja sisällysluetteloiden teko. Tätä käytetään siis sivunsisäiseen linkittämiseen. Ankkurointikohta (= kohta, johon linkitetään) tehdään laittamalla [slink=ankkurinimi][/slink]. Kun oppaan ankkurointikohdat on tehty, voidaan tehdä niihin linkittävä sisällysluettelo seuraavasti:

[slink]
Linkkiteksti1|ankkuri1;
Linkkiteksti2|ankkuri2;
[/slink]

Esimerkki sisällysluettelosta löytyy oppaan sisällysluettelosta.

Jos haluat linkittää oppaan tiettyyn kohdalta muualta kuin sisällysluettelosta, voit käyttää [goto]-tagia, joka käyttäytyy samalla tavalla kuin foorumien vastaava versio. Eli [goto=ankkuri]linkkiteksti[/goto].

4.3 Hover

Hover-tagilla voit lisätä hover-tekstin, joka tulee näkyviin, kun hiiren laittaa kyseiseen kohtaan. Tämä toimii niin teksteille kuin kuvillekin.

[hover=Hover-tekstiä]Tekstiä[/hover] = Tekstiä

4.4 Img ja icon

[img]-tagi toimii samalla tavalla kuin foorumeilla: [img]imgurl[/img]

[icon]-tagin avulla voit helposti käyttää skill-iconeita: [icon=skill-nimi]
Esim. [icon=construction] =

4.5 Taulukko

[taulu]-tagin avulla pystyt tekemään helposti taulukoita. Jokaisen rivin loppuun laitetaan puolipiste ;, ja rivin sarakkeet erotetaan toisistaan viivoilla |.

Huomaa, että rivinvaihdot eivät toimi [taulu]-tagien sisällä - käytä rivinvaihdoissa [br]-tagia.

[taulu]
Otsikko 1|Otsikko 2|Otsikko 3;
Solu 1.1|Solu 1.2|Solu 1.3;
Solu 2.1|Solu 2.2|solu 2.3;
[/taulu]

Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3
Solu 1.1 Solu 1.2 Solu 1.3
Solu 2.1 Solu 2.2 solu 2.3

Perinteisen taulukon lisäksi on olemassa tagi kehitystaulukoille, jonka avulla olisi mahdollista hakea automaattisesti Runepolin kehitystietokannasta tietoja, joiden avulla voi näyttää halutuista kehitystavoista halutut tiedot (nimi, xp, raaka-ainevaatimukset, hinta, jne.). Esimerkiksi Runepolin uudet määrälaskimet saavat tietonsa sieltä. Vain kartoittajat kuitenkin pystyvät lisäämään tietokantaan tietoja ja tagin käyttö on melko monimutkaista, joten sen käyttöä ei tässä käydä sen tarkemmin läpi. Jos uskot sinulla olevan tarvetta tälle tagille, ota kartoittajiin yhteyttä, niin he voivat tarvittaessa neuvoa tarkemmin.

4.6 Item

[item]-tagilla voit tehdä listalaatikon vaadituille tavaroille:
[item]Esine1, esine2, esine3 ja muuta[/item]
Seuraavassa osiossa tarvitset:
Esine1, esine2, esine3 ja muuta

4.7 Rinnastus

[rin]-tagilla pystyt rinnastamaan asioita keskenään. Voit sillä siis saada vaikkapa kuvan ja tekstin tai kaksi taulukkoa rinnakkain, jos haluat. Jokaisen rinnastettavan kohteen loppuun täytyy laittaa puolipiste ;. Rinnastettavia kohteita saa olla mielivaltainen määrä. Rinnastus jättää [taulu]-tagien sisällä olevat puolipisteet huomioimatta.

Huomaa, että rivinvaihdot eivät toimi [rin]-tagin-sisällä: käytä rivinvaihdoissa siis [br]-tagia.

[rin]
Rinnastettava 1;
Rinnastettava 2[br]Rinnastettava 2:n toinen rivi;
Rinnastettava 3;
[/rin]

Rinnastettava 1 Rinnastettava 2
Rinnastettava 2:n toinen rivi
Rinnastettava 3

Toinen esimerkki:
[rin]
[img]https://runepoli.org/ohjeet/kuvat/taistelut/vorago/range.png[/img];
[br][b]Helmet:[/b] Death Lotus Hood
[br][b]Amulet:[/b] Fury
[br][b]Bolts:[/b] Acension bolts
[br][b]Body:[/b] Death Lotus Chest
[br][b]Chaps:[/b] Death Lotus Chaps
[br][b]1H Weapon:[/b] Chaotic crossbow
[br][b]Off-hand[/b] Chaotic crossbow
[br][b]Boots:[/b] Glaiven boots
[br][b]Gloves:[/b] Tracking gloves
[br][b]Ring:[/b] Archer Ring (i)
[br][b]Cape:[/b] Completionist cape
[br][b]Aura:[/b] Vampyrism
[br][b]Scrimshaw:[/b] scrimshaw of ranged;
[/rin]
Kuva
Helmet: Death Lotus Hood
Amulet: Fury
Bolts: Acension bolts
Body: Death Lotus Chest
Chaps: Death Lotus Chaps
1H Weapon: Chaotic crossbow
Off-hand Chaotic crossbow
Boots: Glaiven boots
Gloves: Tracking gloves
Ring: Archer Ring (i)
Cape: Completionist cape
Aura: Vampyrism
Scrimshaw: scrimshaw of ranged

Jos haluat, että kaikki rinnastettavat alkaisivat samalta korkeudelta, voit laittaa [rin=top].

Kolmas esimerkki:
[rin=top]
[taulu]
Otsikko 1.1|Otsikko 1.2;
Rivi 1.1|Rivi 1.2;
Rivi 2.1|Rivi 2.2;
Rivi 3.1|Rivi 3.2;
[/taulu];
[taulu]
Otsikko 2.1|Otsikko 2.2;
Rivi 1.1|Rivi 1.2;
Rivi 2.1|Rivi 2.2;
[/taulu];
[/rin]
Otsikko 1.1 Otsikko 1.2
Rivi 1.1 Rivi 1.2
Rivi 2.1 Rivi 2.2
Rivi 3.1 Rivi 3.2
Otsikko 2.1 Otsikko 2.2
Rivi 1.1 Rivi 1.2
Rivi 2.1 Rivi 2.2

4.8 Spoiler

[spoiler]-tagilla voit piilottaa oppaasta alueita siten, että ne saa näkyviin nappia painamalla.

[spoiler=spoiler-kuvaus]Piilotettava sisältö[/spoiler]

spoiler-kuvaus:
Piilotettava sisältö

4.9 GE

[ge]-tagin avulla pystyt hakemaan GE-tietokannasta minkä tahansa esineen hinnan. Hintatiedot päivitetään vuorokauden välein, joten tiedot pysyvät automaattisesti ajan tasalla.

Tätä tagia voi käyttää kahdella tavalla:

1) ID
ID on esineelle ainutlaatuinen tunniste (numero), joka näkyy tietokantanäkymän vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa. Tämä on 100 % varma tapa saada oikean esineen tiedot, mutta niitä on hankala muistaa ulkoa. Tästä syystä tätä tarvitsee yleensä vain esineissä, joita on useita samannimisiä. ID:n eteen laitetaan "#"-merkki.

2) Nimi
Syötettyä nimeä verrataan tietokannassa oleviin arvoihin ja niistä otetaan yksi, vaikka samannimisiä olisikin useampi. Jotta tiedot löytyisivät, nimi täytyy kirjoittaa täsmälleen oikein - isoilla ja pienillä alkukirjaimilla ei kuitenkaan ole merkitystä. Tämä on helpoin tapa hakea esineen tiedot (muistettavuuden takia), mutta ei toimi hyvin tapauksissa, jossa samannimisiä on useampi.

Tämä tagi palauttaa gp-arvon, joka on automaattisesti muutettu tuhansiin/miljooniin/miljardeihin (k/m/b), jos kyseessä on suuri luku. Mouse-over-tekstinä on esineen nimi ja milloin sen tiedot on päivitetty viimeksi. Jos esineen tietoja ei löydy, arvoksi tulee "NaN".

Esimerkkejä
[ge]#259[/ge] = 405 (Clean guamin hinta)
[ge]Red spiders' eggs[/ge] = 171
[ge]Red partyhat[/ge] = 56,5b

4.10 Count

[count]-tagi mahdollistaa laskutoimituksien suorittamisen. Tämä soveltuu erinomaisesti mm. gp/xp:n, kokonaishinnan tai gp/h laskemiseen.

[count]-tagi hyväksyy kahden tyyppisiä arvoja: tavallisia lukuja ja ge-id-numeroita. Ge-id:t sijoittavat laskun kyseiseen kohtaan kyseisen esineen hinnan. ID:t merkitään samalla tavalla kuin [ge]-tagissa, eli #-merkki eteen. Tämän tagin toiminnan kannalta ei ole mitään merkitystä miten laitat tagin sisälle välilyöntejä. Esimerkiksi voit kirjoittaa luvun satatuhatta joko 100000 tai 100 000. 100,000 ei kuitenkaan käy, koska pilkut lasketaan desimaalipilkuiksi. Tämä hyväksyy siis myös desimaalilukuja.

Hyväksyttyjä operaattoreita ovat +, -, * ja /. Yhdessä tagissa saa olla useampi laskutoimitus, mutta tällöin on tärkeää huomata, että laskujärjestys on vasemmalta oikealle, eikä perinteisten laskusääntöjen mukaan. Esim. [count]5 + 5 * 10[/count] palauttaa arvon 100. Jos [count]-tagi hakee tietokannasta esineen hinnan, sen tuloksen hover-tekstissä näkyy yhden esineen tietojen päivitysaika.

Esimerkkejä:
[count]#554 + #556[/count] = 87
[count]#554+#556[/count] = 87
[count]5*#554[/count] = 310
[count]5 / #554[/count] = 0,08
[count]2*5*3[/count] = 30
[count]2*9/3[/count] = 6
[count]9-3*2[/count] = 12

Oletuksena [count]-tagi antaa tuloksen kahden desimaalin tarkkuudella (jos desimaaleja on). Tarkkuutta on kuitenkin mahdollista vaihtaa epätarkempaan suuntaan. Tarkkuusmäärittely tehdään laittamalla ensimmäisen tagipuoliskon sisään yhtäsuuruusmerkki ja laittamalla sen perään tarkkuus. Siis [count=*määrittely*].

Määrittelyllä voi sekä pyöristää (haluttu tarkkuus) ja jakaa (tuhannella [k] tai miljoonalla [m]). Jakamisen ideana on se, että tagin perään voi lisätä joko k:n tai M:n, jotta luku ei olisi niin pitkä. Alla on esimerkkejä, joissa pyöristyksen havainnostamiseksi käytetään laskutoimituksen sijaan yksittäistä arvoa.

[count=1]687450,54[/count] = 687451
[count=100]687450,54[/count] = 687500
[count=k]687450,54[/count]k = 687,45k
[count=1k]687450,54[/count]k = 687k
[count=100k]687450,54[/count]k = 700k
[count=m]687450,54[/count]M = 0,69M
[count=1m]687450,54[/count]M = 1M

4.11 Beast

Runepolin bestiarysta voi hakea tietoja [beast]-tagin avulla. Tagia käytetään täsmälleen samalla tavalla kuin [ge]-tagia - siihen voi kirjoittaa joko olion ID:n (#-merkin perään) tai nimen. Tässä on yleensä paljon suositeltavampaa käyttää ID:tä, koska samannimisiä olioita voi olla hyvinkin paljon (esim. goblin), sillä tietokannassa on erikseen tiedot olion jokaiselle versiolle.

Tämä tagi palauttaa valmiin taulukon olion tiedoista. Esim. Nex. Jos halutaan näyttää oliosta jokin kuva, se laitetaan ensimmäisen tagipuoliskon sisään: [beast=*URL*]*Nimi tai ID*[/beast]

Huom: Tällä hetkellä (19.3.) Jagexin bestiaryn puolella on sellainen bugi, että lähes kaikkien olioiden xp-tiedot ovat pielessä. Tämä tullaan korjaamaan polin bestiaryyn, mutta sitä ei ole vielä saatu hoidettua.

[beast=https://www.runepoli.org/ohjeet/kuvat/lore/jumalaopas/nex.jpg]Nex[/beast] [beast]#6203[/beast]

Nex
Combat: 1001Xp: 17556.7 Aggressiivinen
80 80 200000 Even the gods fear it.
80 80 0
K'ril Tsutsaroth
Combat: 650Xp: 5136
75 75 55000
75 75 0
Aggressiivinen, myrkyllinen
A servant of the god Zamorak.


4.12 Koordinaattikartta

[coord]-tagin avulla voit lisätä oppaaseen 253x253 kokoisen karttakuvan minkä tahansa koordinaatin sijainnista. Käyttösyntaksi on vastaavanlainen:

[coord]NYYyyEXXxx[/coord]
N: Joko "N" (pohjoinen/North) tai "S" (etelä/South). Myös "n" ja "s" toimivat.
YY: Y-asteet, kaksinumeroinen luku
yy: Y-minuutit, kaksinumeroinen luku
E: Joko "E" (itä/East) tai "W" (länsi/West)
XX: X-asteet, kaksinumeroinen luku
xx: X-minuutit, kaksinumeroinen luku

Jos aste/minuutti on yksinumeroinen, ensimmäinen merkki merkitään nollaksi. Esim. 5 astetta: "05".

Esim. 5° 20' South, 2° 39 East => [coord]S0520E0239[/coord]4.13 Youtube

[youtube]-tagin avulla voit lisätä oppaaseen youtube-videon. Tagiin lisätään pelkästään videon id.

Esimerkiksi [youtube]ajz5Poh_giI[/youtube]5. Lisätietoa

Jos vielä jäi kysymyksiä, voit käydä katsomassa foorumeilta kysymyksiä ja vastauksia. Palautetta ja kehitysideoita voit antaa täällä.


Tehnyt: Voya
Keskustele oppaasta

Muokattu viimeksi: 19:13 05.05.2020